Alþýðublaðið - 26.11.1977, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 26.11.1977, Blaðsíða 2
2 Laugardagur 26. nóvember 1977 SSÍ51" Sérstætt erföamál dómtekid í Hæstarétti í gær: 65 ára kona reynir að fá viðurkennt faðerni sitt í gær var dómtekið í Hæsta- rétti sérstætt máj sem varðar erfðarétt 65 ára konu i Reykja- vik, A.T., eftir föður hennar, T.S. þannig að hún hljóti jafnan arfahlut við önnur börn T. heit- ins. Mál þetta er þannig til komið, að i ágúst 1969 óskaði Vilhjálm- ur Arnason hrl. eftir þvi fyrir hönd sóknaraðilans, A.T., að dánarbú föður hennar hér i Reykjavik yrði tekið til skipta, en T.S. andaðist árið 1967. Lög- maður varnaraðilans lýsti þvi þá þegar yfir, að þar sem „eng- ar sannanir séu fyrir þvi hér i réttinum, að frU A., sem telur sigT.dóttur, eigi rétt á nokkrum arfi úr þessu dánarbUi, þá krefst hann þess að málinu verði visað frá skiptaréttinum og krefst jafnframt málskostnaðar". Frávisunarkrafan var ekki tek- in til greina i skiptarétti og hélt meðferð málsins áfram fyrir dómum og féll dómur i þvi 6. *mai 1972. Var úrskurður á-þá leið, að „krafa sóknaraðila, A.T., um, að viðurkenndur verði erfðaréttur hennar i dánarbú T.S., er ekki tekin til greina. Málskostnaður fellur niður". Máliö fer fyrir hæstarétt Afrýjandi áfrjáði máli sínu til Hæstaréttar og itrekaði kröfur sinar um að viðurkenndur verði erfðaréttur sinn eftir T.S. 1 dómi Hæstaréttar frá 14. marz 1974 segir, að eftir andlát T.S. 1967 hafi ekkja hans, L.G., fengið leyfi til setu í óskiptu biii með tveimur fjárráða börnum þeirra, þeim Ag.T og H.T. Það gerist siðan i marz 1972 að ekk ja T.S., L.G., andast og er þar með lokið setu hennar i óskiptu búi. í dómi Hæstaréttar frá 1974 segir orðrétt: „í máli þessu krefst áfrýjandi þess sem sóknaraðili svo sem endanleg kröfugerð hennar varð fyrir skiptaréttinum, að viður- kenndur verði arftökuréttur hennar eftir T.S. og hljóti hún sama arfahlut og önnur börn hans. Samkvæmt gögnum máls og úrskurði skiptaráðanda er varnaraðili um framangreinda kröfu áfrýjanda dánarbU T.S. Ekki verður séð, að skiptaráð- andi hafi kannað það sérstak- lega, hver væri afstaða ein- stakra erfingja T. til arfskröfu áfrýjanda. Verður m.a. ekki ráðið af gögnum málsins, að erfinginn Ag.T. (þ.e. sonur T.S.) hafi nokkru sinni verið inntur eftir viðhorfi sinu til erfðakalls áfrýjanda. Þeir erfingjar i bU- inu, sem mótmæla vildu kröfum áfrýjanda áttu að réttu lagi aö vera varnaraðiljar í máli þessu. Viðhorf þeirra var ekki kannað á viðhlitandi hátt, svo sem áður segir. Ber þvl að fella hinn áfrýjaða úrskurð Ur gildi". Þá var það sérstaklega tekið fram i dómi Hæstaréttar að skiptaráð- andi hafi láðst að „greina skil- merkilega I þingbók dómkröfur málsaðilja við munnlegar flutn- ing málsins". Og aftur í skiptarétt... t samræmi við þennan Ur- skurð Hæstaréttar ritaði nú Vil- hjálmur Árnason hrl. skiptaráð- anda i Reykjavik bréf, þar sem farið var fram á að boðað yrði til skiptafundar i dánarbUi T.S. að kröfu dóttur hans, A.T. t október 1975 er upp kveðinn Ur- skurður i málinu hjá skiptarétti og er hann á sömu leið og fyrr: Krafa sóknaraðila, A.T. um að dánarbU hjónanna T.S. og L.G'. verði tekið til opinberra skipta og að viðurkenndur verði erfða- réttur hennar eftir T.S., er ekki tekin til greina". I gögnum skiptaréttar er að finna framburð ýmissa aðila sem rétturinn m.a. byggði nið- urstöður sinar á. Er þar t.d. að finna svohljóðandi aðilaskýrslu sóknaraðilans i málinu, A.T.: „Ég hefi frá öndverðu talið það sjálfsagt mál og engum vafa undirorpið, að faðir minn væri T.S. i Reykjavik. Var það fyrst eftir að hann féll frá, að mér varð ljóst að mótmæli kynnu að verða höfð uppi i þvl sambandi . Því hugkvæmdist hvorki mér né öðrum að gera ráðstafanir, er gerðu slik mót- mæli óhugsandi. Hefði þær ráð- stafanir þurft að gera meðan viðkomandi aðilar voru enn á llfí. Frá þvi ég man fyrst eftir, vour þau föðurforeldrar mínir, mér ákaflega góð og var ég ætið velkomin á heimili þeirra. Þau sendu mér alltaf jóla- og afmæl- isgjafir. Þegar spænska veikin 1918 lagði móður mina fárveika i rUmið, koma amma min (þ.e. föðuramma) á hverjum degi til þess að hlUa að henni og þakka ég henni að móðir min komst á fætur aftur". Þá er einnig að finna i gögn- um skiptaréttar marga vitnis- burði frá ýmsum ættingjum A.T. og fólki sem þekkti til hennar og eru þeir flestir á þá lund, að aldrei hafi annað komið til greina en hUn væri dóttir T.S. Liggur m.a. fyrir bréf frá fyrrum alþingismanni A Suður landi til sóknaraðila. Þar segir: „Veturinn 1911—1912 var hUn (móðir A.T.) i Reykjavik. Ekki þori ég að fullyrða neitt um það, hvar hUn var þar, hvort það var hjá S.T. kaupmanni (afa A.T.) eða annarsstaðar, en á þessum vetri varð hún þunguð og siðan komst þU i heiminn. Föður að barni sinu nefndi hUn T.S., en hann mun þá hafa verið piltur um tvitugt. Það minnir mig, að ég heyrði að T. hafi verið tregur til að gangast við faðerni barns- ins fyrst, en þó mun hann þegar á herti hafa viðurkennt að vera faðir þinn". Þá er i dómsskjölum birtur framburður systkina A.T., þeirra Ag. T. og H.T. Segist hvort um sig aldrei hafa minnzt á sóknaraðila i uppvexti á æsku- heimili sínu og hafi aldrei nokk- urs staðar heyrt á hana minnzt fyrr en málarekstur þessi hófst. Hafi þau aldrei þekkt A.T. Sömu sögu hafði ekkja T.S. að segja svo og tengdadóttir þeirra hjóna — kona Ag.T. Likurtilaö T.S. hafi vitað um afkvæmið í forsendum og niðurstöðu siðari Urskurðar skiptaréttarins segir á þessa leið: „Af ýmsum gögnum verður ráðið, t.d. Hrd I bls. 46, að skil- yrði fyrir lögmætri feðrun óskil- getins barns eftir reglum N.L. 13—6—5, væri skýlaus játníng barnsföður eða dómur. Verður þvi ekki talið, eins og sóknarað- ili telur fram, að feðrun sem eitthvað gildi og áhrif hefði að lögum í tið nefndra réttar- reglna, gæti farið fram á þann hátt sem hér um ræðir. Getur engu hér um breytt, þótt telja verði sannað, að sóknaraðili hafi almennt af kunnugum og þ.ám. af fjölskyldu T.S., verið talin dóttir hans og leiddar hafi verið að þvi yfirgnæfandi likur, að T. hljóti að hafa verið um þetta kunnugt. Það er ekki sannað, að T.S. hafi nokkurn tima gengixt við faðerni sóknar- aðila, hvorki beint né óbeint t.d. með greiðslu meðlags, enda ekkert fram komið um, að kröf- um i þá átt hafi nokkurn tima formlega og opinberlega, verið að honum beint. Samkvæmt þvi sem nU hefur verið rakið, verð- ur ekki talið að faðerni sóknar- aðila hafi verið staðreynt með þeim hætti sem átt er við i 1. tl. 1. gr. erfðalaganna nr. 8/1962. Er þvi ekki unnt að játa henni erfðarétti eftir T.S. og ber því að hafna öllum dómkröfum henn- ar". Og aftur til hæstaréttar... Þetta sérstæða mál er nU aft- ur komið fyrir Hæstarétt, svo Framhald á bls. 10 Barnamúsík- skólinn 25 ára — hefur hlotid nýtt nafnog heitir nú Tónmennta skólinn í Reykjavfk Barnamúsíkskóli Reykjavíkur/ sem nú heitir reyndar Tonmenntaskóli Reykjavlkur, heldur upp á sítt 25. starfsár um þessar mundir. Skólann stofnaði dr. Heinz Edelstein fyrir 25, árum, upp Ur barnadeíldum sem verið höfðu I Tónlistarskólanum i Reykjavik allt frá striðslokum. Reykjavlk- urborg og rikið hafa rekið skól- ann, en frá þvi á árinu 1975 hefur hann verið rekinn eins og aðrir tónlistarskólar, skv. lögum um fjárhagslegan stuðning við slíkar stofnanir. Auk Heinz Edelsteins hafa skólastjórar skólans frá upphafi verið fjórir talsins. Þeir eru dr. Robert A. Ottósson, Ingólfur Guð- brandsson, Jón G. Þórarinsson og Stefán Edelstein, sem nU gegnir starfinu. 1 haust fékk skólinn inni i gamla gagnfræðaskólanum við Lindar- götu, sem losnaði viðbreytingar á skólakerfinu og uppbyggingar fjölbrautarskólakerfisins. Bætti það mjög Ur skák þvi skólinn hef- ur alla tið verið i hUsnæðishraki, var t.d. lengi vel til hUsa uppi á lofti i Austurbæjarskólanum, i Valsheimilinu, i hUsi Jóns Lofts- sonar við Hringbraut og viðar. Þrátt fyrir að hUsnæðisaðstæður skólans séu nU betri en verið hef- ur um árabil er gamli gagnfræða- skólinn þó ekki gallalaus. Nokkuð er þar hljóðbært og auk þess þurfa nemendur margir hverjir að fara yfir mikla umferðargötu, Hverfisgötuna, á leið sinni i skol- ann. Auk þess er hUsnæði ekki meira en svo að takmarka þarf inntöku nýrra nemenda i skólann. Tónmenntaskólinn er ætlaður börnum á aldrinum 6-15 ára, það er að segja unglingum á grunn- skólaaldri. Nemendur eru teknir inn i skólann 6-9 ára gamlir. Þó er þáð til i undantekningartilvikum að lOára gömul börn fá inngöngu. Margt nýtt hefur verið reynt i starfsemi skólans i þeim tilgangi að halda honum sem lifandi stofn- un og geti sinnt þvi hlutverki sinu að vera tilraunaskóli. Nefna má hljóðfærasmiði og fiðlukennslu mjög ungra barna (4-6 ára). Þá hafa starfsmenn skólans i sam- vinnu við bandariska starfsbræð- ur sina unnið að þróun námsefnis og kennsluprógramma. Framtíðarverkefni skólans eru mörg og þar liklega brýnast að leysa Ur hUsnæðismálum skólans á viðunandi hátt. Nánar verður sagt frá Tón- menntaskóla Reykjavikur I blað- inu á morgun. — ES Sjónvarpssalurinn þéttsetinn, horn I horn, I „Gestaleik". 150 þátt- takendur og stór hluti þeirra alvanur að taka þátt I og horfa á leiki. Leikmenn Vals og „Stuðmenn" Vals voru i meirihluta I fyrsta þætti. Nýr skemmtiþáttur „Gestaleikur" ísjónvarpinu - sýndur f jögur nsestu laugar- dagskvöld Á laugardagskvöldið hefst nýr skemmtiþáttur i sjónvarpinu sem nefnist Gestaleikur. Stjórnandi gestaleiks verður ólafur Stepherren, og mun hann fá nokkra félaga sína í leik með sér. Aðallega mun þetta vera spurningaleikir og leynigestur mun koma í heimsókn. Þeir sem á þátt- Stjórnandi ÓUfur Stephensen. inn horfa, geta sér til um Eins og fyrr segir er 01afur //Retta manninn Og gátu Stephensen stjórnandi þáttarins, er beint til áhorfenda: en RUnar Gunnarsson annast Hver er maðurinn? (Svar undirbUning ásamt honum og sendist „Gestaleikur", stjómar upptöku. Sviðsmynd ger- senaiST „oesTaieiitur , ir Gunnar Baldursson. Gestaleik- Sionvarpið, Laugaveð 176, ur verður á dagskrá fjóra næstu 105 Reykjavík) laugardaga. — KIE

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.