Lesbók Morgunblaðsins - 22.01.1978, Blaðsíða 11

Lesbók Morgunblaðsins - 22.01.1978, Blaðsíða 11
Hulda Á. Stefánsdóttir unnar í Asi. Sigurður Guðmunds- son málari ferðaðist um æsku- stöðvar sínar árið 1857. Dvaldi hann þá um tíma i Asi. Hann og húsbóndinn voru stystkinasynir. Var Sigurður aufúsugestur í Asi og talaði margt við Sigurlaugu húsfreyju. Hreifst hún mjög af hugsjónum hans og listfengi. Sigurlaug var. mjög hög i höndun- um. Var Asheimilið frægt fyrir verkmenningu utan húss sem inn- an. Eftir að Sigurður kom aftur suður sendi hann Sigurlaugu marga uppdrætti til að baldýra og skatta eftir. Hún var þá ekki sein á sér og tók til óspilltra málanna að sauma sér skautbúning. Sá búningur mun enn vera til í eigu afkomenda hennar. Hjónin í Asi voru ákaflega sam- Systurnar horfðu á eftir bræðrum sínum Konur að norðan riðu til Þing- valla á þjóðhátíðina og sumar tóku dæturnar með sér. Sú ferð varð mörgum ógleymanleg. Þegar heim kom var frá mörgu að segja, m.a. var mikið rætt um kvenna- skólann nýja í Reykjavík og undu norðankonur illa sínum hlut. I Skagafirði var brátt tekið til óspilltra málanna að undirbúa kvennaskólastofnun þar í hérað- inu. Voru það einkum þrjú heim- ili í Skagafirði sem létu sig málið skipta. Var það heimilið i Ási í Hegranesi, sýslumannssetrið að Reynistað og Flugumýrarheimil- ið. Á Reynistað bjó þá Eggert Briem sýslumaður og kona hans Ingibjörg Eiríksdóttir, Sverris- sonar sýslumanns. Var það mikið menningarheimili. Þau hjón áttu fjölda barna, sem um þessar mundir voru á þroskaaldri eða upp komin. Bræðurnir höfðu allir gengið í skóla, sem kallað var en þá var ekki um annan skóla að ræða en Latínuskólann í Reykja- vik. Systurnar horfðu á eftir bræðrum sinum suður yfir fjöllin með tárin í augunum. Hugur þeirra var hinn sami og bræðr- anna, þær þráðu meiri menntun, en dyr skólans voru þeim lokaðar. Systurnar á Reynistað stóðu þó betur að vígi en flestar eða allar stúlkur innan héraðs, því þegar eldri bræðurnir kenndu þeim yngri undir skóla og töku oft unga sveina til náms heim að Reyni- stað, þá nutu systurnar góðs af. Kvennaskólinn á Laugalandi en þá tíðkaðist. Voru þær Flugu- mýrarmæðgur, Helga og dætur hennar, Anna, Guðlaug og Kristin traustir stuðningsmenn skólans. Og svo var það Ásheimilið í Hegranesi sem varð til þess að reka smiðshöggið. I Asi bjuggu þá sæmdarhjónin Sigurlaug Gunnarsdóttir fædd og uppalin að Skiðastöðum á Ytri- Laxárdal í Skagafjarðarsýslu og Ölafur dbrm. Sigurðsson bóndi og alþingismaður. Hann var fæddur í Asi og ólst þar upp hjá foreldr- um sínum og bjó þar allan sinn búskap. Konur úr Rfpurhreppi kallaðar satnan Ólafur þótti mikill merkismað- ur, hafði hann óvenjuglöggt auga fyrir öllu er til framfara horfði. Hann var að sögn fyrstur manna hérlendis til að kaupa sér nýtísku tæki til að létta búverkin og end- urbætti sum þvi hann var hugvits- maður og verkhygginn með af- brigðum. Sigurlaug húsfreyja í Asi var sér hve mörg áhugamál húsfreyj- an i Asi átti. Sem dæmi má nefna að samþykktar voru tillögur um að venja börn snemma við iðju- semi úti og inni, að láta öll börn læra að lesa skrifa og reikna, að koma upp matjurtagörðum á öll- um bæjum i sveitinni, að koma vefstólum upp á þeim bæjum sem þeir voru ekki fyrir og kenna kvenfólki vefnað svo karlmenn gætu farið til sjóróðra á vetrum. Að viðhalda þjóðerni voru eftir megni m.a. með tilliti til klæða- sniðs og láta ekki börn heita óþjóðlegum nöfnum. Að láta ekki óþvegna ull i kaupstaðinn og þannig mætti lengi telja. Þá hvetur hún konur til að koma með til næsta fundar eitt- hvert það verk er hver hafði bezt unnið milli funda svo aðrar konur læri það, ef það álitist þess vert. Einnig biður hún konur að koma með reikninga yfir arð af ýmsum matföngum eða innanbæjar- vinnu. Þótt einungis sé drepið á fátt, sýna þessar tillögur hug húsfreyj- hent í öllu og jafnan fús til að leggja góðu máli lið. Kvenna- skólamálið hafði tekið hug Sigur- laugar og bæði voru þau hjón á einu máli um það, að þjóðin þarfnaðist menntunar jafnt karl- ar sem konur. Þrjá syni sína sendu þau til náms erlendis, Sig- urð til járnsmiðanáms, Gunnar til vefnaðarnáms og Björn til náms í augnlækningum. Var hann fyrsti augnlæknir á Islandi. Sýnir slikt framtakshug þeirra hjóna. Buðust til að lána skólanum húsnæði En nú var úr vöndu að ráða með kvennaskólastofnunina. Óvíða voru húsakýnni þannig i Skaga- firði að hægt væri að nota til skólahalds og ekki fé fyrir hendi til að byggja skólahús. Margir Skagfirðingar, fleiri en hér eru taldir höfðu lagt þessu skólamáli lið en þær fjárhæðir sem safnast höfðu hrukku ekki fyrir nýrri skólabyggingu. I Asi hafði verið reist timburhús sumarið 1863. á Norðurlandi Fyrir 100 árum þótti það mikl- um tíðindum sæta, að tveir kvennaskólar tóku til starfa á norðlenskum sveitaheimilum. Fram að þeim tíma áttu undan- tekningalítið ungar stúlkur á Is- landi ekki kost á öðru námi en lestri. Þar við sat. Að kenna þeim skrift eða reikning var mesti óþarfi, ,sem einungis leiddi til vandræða og varð þeim og þeirra nánustu meira eða minna til minnkunar. Slíkur var hugsunar- háttur almennt fyrir 100 árum og þarf ekki að skyggnast svo langt aftur í tímann. Það var því í mikið ráðist að stofna kvennaskóla, er veita átti ungum stúlkum almenna mennt- un þótt eigi væri gert ráð fyrir langri skóiagöngu í bráð. Á þessum árum var enginn skóli á norðurlandi. Sem kunnugt er lagðist Hólaskóli niður um aldamótin 1800 og annar skóli hafði ekki komið í hans stað. En I Reykjavlk gerðust þau tíðindi þjóðhátfðarárið 1874 að kvenna- skóli var stofnaður í Reykjavík. Fóru þau gleðitíðindi um landið allt og komu róti á hug fólksins. Einkum voru það þó konurnar sem fögnuðu þeim tfðindum. En í kvennaskólann í Reykjavík komst ekki nema Iítill hluti þeirra kvenna sem þráðu að menntast. talin stórvel gefin kona og for- ystukona í sinni sveit. Hún var óvenju félagslynd og þótti mikil- hæf á mörgum sviðum. Henni var ljóst hvar skórinn kreppti. Hún varð fyrst til að kalla konur úr Rípurhreppi á fund með sér á Ási 7. júlí 1869 til að ræða ýms áhuga- mál kvenna er varðaði heimilið og þó einkum uppeldi barna. Var slíkt fátítt á þeim tima eða jafnvel eindæmi. Tveim árum siðar 1871, stofnaði hún kvenfélag i sinni sveit. Ýmsar tillögur Sigurlaugar voru bornar upp á þessum kven- félagsfundum og bera þær með Einkum er þess getið að Elín og Kristína sýslumannsdætur hafi unnið ötullega að stofnun litla kvennaskólans í Skagafirði, sem tók til starfa þrem árum síðar. Þá er þess getið að Flugumýrar- heimilið hafi komið mikið við sögu þessa skólamáls. Á Flugu- mýri var þá læknissetur. Ari læknir og kanseliráð Arason bjó þar. Kona hans var Helga Þor- valdsdóttir prests Böðvarssonar i Holti undir Eyjafjöllum. Voru börn þeirra hjóna þá upp komin og höfðu fengið meiri menntun Hundrað ár frá stofnun kvennaskóla Þóttu fáar jarðir i sveitum nær- léndis svo vel hýstar sem As. Til þess að flýta fyrir skölastofnun- inni buðust þau Ashjón til að ljá skólanum húsnæði til að byrja með og Sigurlaug húsfreyja bauðst til að hafa skólastjórn á hendi og styrkja skólann fyrstu skrefin. Sér til aðstoðar fékk hún Jónu Sigurðardóttur frá Möðru- dal á Fjöllum. Siðar kenndi hún við Laugalandsskólann. Hún gift- ist svo Gunnari Einarssyni frá Nesi í Höfðahverfi Asmundsson- ar. Jóna þótti ágætur kennari og var mjög vinsæl meðal náms- meyja. Var boði þeirra Áshjóna vel tekið og var skólinn settur um veturnætur 1877. Skólanum var skipt i þrjú tímabil. Stóð hvert í níu vikur. Var stúlkunum heimilt að vera þar öll tímabilin eða eitt, fór það eftir efnum og ástæðum. Þeirri tilhögun var svo haldið sið- an. Þetta þóttu góð tiðindi. Var skólanum vel fagnað og fengu færri en vildu skólavist. Kennslan var bæði munnleg og verkleg. Einna mest áhersla var lögð á fatasaum, hússtjórn og innan- bæjarstörf, þá var kenndur út- saumur, hekl, prjón og knipl. Munnlegar námsgreinar voru skrift, réttritun, reikningur, danska og landafræði. Ás — Hjaltastaðir, Flugumýri Ekki var skólinn nema eitt ár i Asi. Þá fluttist hann að Hjalta- stöðum i Blönduhlíð. Hafði þá Gisli hreppstjóri á Hjaltastöðum Iátið byggja framhús á bæ sínum með lofti yfir. Þótti það tilvalið skólasetur, stofan höfð fyrir kennslustofu og loftió notað sem svefnhús námsmeyja. Þarna var skólinn i tvo vetur og tók Elín Briem frá Reynistað, þá 22 ára, að sér kennslu og skólastjórn. Var mikið látið- af, hvað kennslan og skólastjórn fór _ henni vel úr hendi. Haustið 1880 flytur skólinn frá Hjaltastöðum að Flugumýri. Helga húsfreyja tekur að sér skólastjórn og kenndi fatasaum, en Kristin dóttir hennar var aðal- kennarinn. A Flugumýri var kennslutíminn 30 vikur hvert timabil 10 vikur. Sama haust flytur Elín Briem vestur að Lækjamóti og tekur við stjórn og kennslu kvennaskóla Húnvetninga, sem stofjjaður hafði verið að Undirfelli i Vatns- dal haustið áður. Húnvetningar undu þvi illa að vera eftirbátar Skagfirðinga í þessum skólamál- um og sjá á eftir húnvetnskum heimasætum norður yfir fjöllin til að leita sér menntunar. Og sjálfsagt hefur þessi breyting, að Elín fer norður gert gæfumuninn. Ekki er vitað með vissu hve margar stúlkur nutu kennslu fyrsta vetur skólans að Flugu- mýri. Stúlkur komu víðsvegar að úr Skagafirði, nokkrar komu norðan úr Eyjafirði og einnig úr Húnavatnssýslu. Talið er að næstu 4 vetur sem skólinn starf- aði hafi 40 stúlkur notið þar kennslu. Sr. Zophonías Halldórs- son siðar prestur í Viðvík var þá prestur í Goðdölum. Var hann prófdómari við skólann öll árin og gaf skýrslu um framfarir og kunnáttu námsmeyja. Lét hann ávallt vel yfir hvorutveggja og má fullyrða að kvennaskóli Skagfirð- inga hefur gegnt vel hlutverki sínu og er þvi full ástæða til að minnast þessa merkilega fram- taks skagfirskra kvenna, þvi vissulega voru þar konurnar i far- arbroddi þótt sjálfsagt hafi þær notið stuðnings manna sinna. Talsvert fé fékkst til skólans með frjálsum samskotum innan- héraðs en ekki er vitað með vissu hve há sú upphæð var. Fyrsta árið

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.