Tíminn - 04.05.1968, Blaðsíða 3

Tíminn - 04.05.1968, Blaðsíða 3
LAUGARDAGUR 4. maí 1968 TIMINN s»w««s í Kaffisala og hópferð í Mosfellssveit OÓ-iReykjaivdlk, fösitudaig. Fólaigisimiemin i Fáki batfa umri antfarin ár fardtð á vordin að Hlégewðd í M101s1fells19ve.it og fijöi miemmt þar í kaiftfd hjiá tovein- iféliaigisikioiniuim í sveitimmd. Vama- leiga heiflur verið riðið eiftir þiióðivegdmuim, an miú er ráð- gert að fiana me'ðlfinaím sjióniuim þar semi búizt eir við að sivo fjölmieminiufr hópur fiairi í fovem- tfélagstoafifi'ð á summuidaginin, að bættia er á að umiferðatnulfl- amiæ verðd af þekn sötouim. Kveinifiéiagið hdrariur mdfolar vomdr viið þessa hedmsiófon Oig verður ágóðlamuim atf kiaffiisiöl- ummi vairdð tíl mianmúðairsitarf- semi. Imeamisvedtiainmieinm mumu edirondg níöa fjlölimetnindr til Hle- garðs og tafoa þátt í katffi- drylkkíjuinmii. Buast miá við að við Mégiarð verði 3 ti.1 400 'gæðdmigair á summiudagdmin. „Makalaus sambuo" í síSasta sinn Anmiað kivölki, suinmud. 5. miaí verður gaimainiledfourimtn, Matoa- llaius saimlbúð, sýmdiur í næst síðasta sdmm í Þjóðleifchúsinu. Þessi bamriacíslkd gamiamledkur hefiuir í mörguim lönduim hk»t- ið mifcfar vinsællddr, og var hamm m.ia. sýinidiur í nær því þinjiú ár á samna tedtohúisinu í liomdom. Htöfumdur ledfosdms er Nedl Siimiom og hefiur hainm á umdamförmum áruim samið muairga gamiiamilieiifci, sem hafa niáð miilkiiuim vdinsæJdiujm. Aðafflhtativeirlkdin emu hér leik- im af Rórdfcd Hanalldssyind og Rðbeirt Annfiiinmissymi. Aðalfundur Mjólkur- félags Reykjavíkur Aðaiifiuinduir Mjálfcumfe- lags Reyfcjiaivíkur var halddmn í bæmidiaihölliinmd 26. at>M s.l. Framfovæmdastjóri lagði fram reiikninigia félaigisins fyrdir s.l. ár, og sýndu þedr enm sem fyrr öruiggan rekstur og góða út- koimiu, em félagdð hefur nú starfað í meira en báltfa ölri. Féliagssvæðd Mjiólkiuirfólags Beykjiawíikiur er hMuðstaðuirdmin og nærlldigigijamdi sýisflur. Lamig- stærsta fléHagisdedlddin er í Riefyikjiaiviílk, þar sem féllagið hef ur bygigimigiar sínar og krjtoi- fióðurverksimdöjiu. Em kjiarmlfóð- uinverfosimdðjia félagsiins him fluH. toominaistia, sem nú gtarlfiar hér á lamdi, emda mý. Sér húm bændum á flétogssvæðdmu fyrdr naiuiðlsyinlliegiu kjiarmtfóðrii, sem oig miömgum öðrum bæmdium á suiðivesbuirttiamidi og raumiar víða um lamd. En auik kjiannlfióðuir- framilieiðsluinmar, sem verið hef ur noktours tooinar séngtredm fé- lagisimis aíít frá stofmum þesis, hefur fielagið verzkim með girð ingaretfind, aáðvörur, bygigimgiar efmd og ýmsar aðrar niau'ðsyinfl- ar. f st jiórm ¦ Mj'ólltanfélags BeiykjBivílkur eru Ólaifur Bjiarma som, Brauterlholiti, formaður og mieðstjiórmemiduir Jómias Miagmús son, Laugateig 17, Enlendur Magniúisson, HálMatjiöirn, Ólafur Andréssom, Soginá ,og Sigsteimm Pálsisom, Bilikastöðum. Merkjasala ungtemplara FB-Reykjiavdlk, föstudag. Góðitempiliarar hafa haidið suimiarniámistoeið fyrir börrn í húsakyinmuim sínum að J'aðri umriiaintfiariin ár. í frétt frá ungl in.ganeigtonind segir, að niám- sfcsiðdin hatfd verið mg'ög vimsæl og eftinsiótt, en því miður hatfi orðdð að vísa mörgium fmá ár- lega vegna númileysiis. Reymt er að haifia vistgjlöild sem alira iægst og barmmörgu fiólllbi oft gefinm aifsiáttur. Himm árHegi kymindmigar- og tfjiáröflumiardiagur Umigldmigaregil- uimnar verður á suininudagdmm. M verða seld mierkd og bokim Vorblómið tiil ágóða fyrdr starf- seminia ails st'aðar, þar sem barmiastúkiur stiarifia. Merkim toosta k,r. 10 og bókim 40 kr. I Rey^kjiavk verða merkim atf- greidd í barriaslkiólum bæjiariins og góðtemipliaraihúsimu gamla. Sölubömn fá siaiuilaum og auk þess bíómiða í verðfaum. Þeir, sem óstoa frekari uipp- lýsimga um JaðansniámiSked'ðin, geita famgdð þær í síma 1S732 frá kl. 9—10 árd'egds dag bveinn. Mikil aðsókn hefur verið að sýningu Jóhannesar Geirs í Unuhúsi. Nokkrar myndir hafa selzt. Sýningin verður opin daglega frá 2—10 til 12. maf n. k. Myndin er af listamanninum fyrir framan eitt verka- sinna, som hann nefnir „Skáldið'1. Myndin er tekin í vinnustofu Jó- hannesar Geirs. ................ . ¦bht" mmiimm. imimmm: Wfw8imi!Sf& Þau hluru verStawn fyrir meríctn. (T/mamynd: Gunnar) MERKI VALIÐ FYRIR BSRB iSJ-IRe.yfcjaví1k, föstiudag. í dag voru afhent verðlaum í samkeppni, sem Bandalag starfs- manna ríkis og bæja efndi til um merki fyrir samtökin. Þátttaka var góð, og var athyglisvert, að margir keppenda höfðu lagt svip- aðar hugmyndir til grundvallar tillögum sínum, eða ýmiskonar fléttumyndir og tengingarfornia. Dómnefnd var einnig þeirrar skoðunar að hringform eða form og þræðir tengd saman á einfaltt- an hátt væru viðeigandi tákn fyr- ir samtök sem þessi. Þremm verðlaum vonu veitt, 16.000, 7.SO0 og 2.500 kr. Fyrstu ög önmur verðlaium hlutu auglýis- dmigatedkinianainndr Þröstur M'agmús- siom og Hilmiar Sigurðsisoin, sem ve'ilta fomsitöðu auiglýsinigiastofmum- inmd Argus. Þriðjiu veirðilaium hdaut Kristín Jónsdóttir, teiknikennari. Dómnefnd skipuðu Gísli B. Bjiönnissom, Kristin Þorkelsdóttir, Siigifim.niu.r Sieurðsisom, Kristjám Thorlacius og Gunnar Bjarnason. A'llair tillöguT'niar sem bárust til beipipniiinmar verða til sýmis á Skrdf- sitotfu B.S.R.B. á morgum, lauigar- dag k,l. 13—16. f ályktun aðalfundar Mjólkurbús Flóamanna segir: MikiB vantar á að verB- lagsgrundvallarverð náist EJ-iRe'yikjiaviik, fiimimtudatg. I Fumduriram gerði mokibrar áHyktain Eims ag bummuigt er, var aðal- ir um störtf sexmaniniam'eifmd'ar, verð tfuindur Mjólkurbús Fióamianmia lagsigrundvöilll l'amdbúmiaðarvara og haldimm að Flúðuim 26. aprdl s.l. verkfallið í miarz síðaistldðimm. Seg- TVÍVEGIS MATREITT OFAN LANGSVANGA FERÐALANGA & OÓ-Reyibjavilk, föstudaig. Um s.l. beilgd festust nobkrir bílar á Holitavörðuheiði og var fóttkdð, sem f þedm var, að haf- ast vdð í bílumum hátt á aninam sáianbrimig áður en tóbst að ryðjia farantækaiumuim brauit suður af hedðímnd. Tveir þeinra bflia, sem banna sátu fastir voru stórir lamg ferðabiliar, sem í voru um 100 verzlumarsk'ólianem'ar, sem voru á heiimilieið úr sbódiaÆ'erðalagi til Ak- uryrar. Var sagt fná þessum hnaibniingum í Tímanu,m s.:l. þrdðju dag. í fréttinmd var sagt að ferða- tólkið hatfi að voinum veriið orðið þreytt og svaingt þegar það bom niður atf heiðin'ni. en úr þvi bafi rætzt þegar komið var í Forna- hvamm. Þetita er þó ebki alls tostar rétt, þvií bílalestim bom eibkd við í Fornahvamrai heldur í Hreðavaitm'Ssibáíla^ Og ekki vair nóg með að ferða- lamgiarmdr hafi leint í hnakming- um, heldur fékk matarinin sem þeir áttu að fá, etftir lamiga og stramgia útivist, hima hörmuileg- ustu útredð. Er nú að segja frá því. Rétt fyrdr miðmiætti á summu- dagsbvölld féfck veitinigamaður- imm í Hneðavaitnissbá'la skilaiboð gegnium naddó, að vom væri á 100 mairana svöngum hópi ofan af heiðinind og var hamm beðinm að hafa titlibúámin mait fyrir fólkið fcl. 3 um nióttima. Tók nú allt stanfsliðið til höndum og kjöt var bruitt í potta og á DÖnmur og anmað það sem við átti að éta og var lagt á borð fyrir 120 manms. Var miaturinin tilbúinm á tilsettum tíma og var búiat við ferðafólk- imu á hvenri stumdiu alla nóittáiitej ém' efcki bálaði á bví Loibs kl. 8,30 um morguninn kom tilkynn- img síimeliðds þess efmds að bí!- arnir sætu emn í sböflum á heið- Framhald á bls. 14. ir í álytotuinum fiundarins, að ná vamtd mdkdð á að verðlagsigruind- vallarverð nádst. Bér fama á eftdr þrjár ályfctam- ir fuinidardms, er snerta þessi miál. Fyrir eru tvær álybtanir um störf sex^m'anma-nefmdiariinniar, svohiljóð amrii: „Aðaiifiuindiur Mjióltourbús Flóa- mianina haldiinm á Flúðum í Hnuma mammaihreippi 26. aprííl 1068, vítir harðlega þá afstöðu n'eytendaifiuilil trúa í sexmiainman'sfnd, að neita um eðlilegan og rökstuddan dreif inigarbostnað á mjólik og mjólk- urvörum. Framhald á bls. 14. SVFÍ OG VARÚÐ A VEG- UM SAMEINAST UM VERKEFNAÚRLAUSN GÞE-Reykj'aivdk, þriðj'udag. Á 15. landsþingi Slysavarnarfé- lags íslamds kom al tais að auka mjög samistanf félagsimis og sam- tatoaiwna Varúð á vegum, og gerði umiferðarmiálianiefmid þinigsims til- lögiu þess efmiiS og lagði fyrir þing ið. Var samnþyibkt að félagið taki að sér finamibvæmddr ákveðinma veiibefina Varúðar á vegum væri þess óskað og samindmgar gerlic þar um. Alailfuindur samtafoanma Varúðar á vegum verður á morg- um og verður þá Ejaillað um mál þetta og tekin afstaða til þess. Tillaga umferðamálanefndar var svo'hijóðandi: í ljós hetfuir kom ið,. að Varúð á vegum hefuir ekki femgið nægdlieigt fé frá aðdlriarfé- líöguim sínum tlil öSlugrair starf- semi að umferðarslysavörnum. Þvi hefur venið h°nt á að heppi- legt væn að SVFi' ^æki að sé- m.a. framkvæmd á verkefnum sem Saimtö.kdin V.Á.V marka stetfnu um. Með slíkri aukinini samvdmmu mymdu nýtast margfalt betur þeir fjánmunir. sem til bessara mála nenma óg þvi betri árangiuirs að vænta. Slysaivannaféliag ísl'ands, sem er aðili að samtökunum Varúð á vegum nefur léð samtökuinum hús mæði, aðgamg að sbrifstofwélum og síma fynir starfsemina frá því að húm hófst fyrir tveimr árum, og hefur umiferðatfuilltrúi félags- ins stainfað hjá saimtöbumum frá uipphatfi. Stuðlið að allsherjar vakningu í iðnaðarmálum EJ-Reykjiavík, fimimtudag. Á aðailfuindi Mjiólkurbúis F16a- maraina a Flúðuam 26. apríl síðast- liðinn var samþykkt ályktun, þar sem fundurinn lýsir gleði sinni yfdr >eirn athyaljsverðu nue mynd Ungmennafélags Hruna- mamina að h'efia aróður fyrir eifl- ingu íslemziks iðnaðar, og heitir á þjóðina að stuðla að allsherja: vakmdmigiu um þetta mál." Ályfct- um þessi var samiþytobt sam- hltjióða.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.