Tíminn - 22.05.1968, Blaðsíða 8

Tíminn - 22.05.1968, Blaðsíða 8
8 TIMINN MIÐVIKUDAGUR 22. maí 1968. Hverageröi mun eiga glæsilega framtíð fyrir sér - ef rétt er haldið á spöð- unum, segir Gísli Sigur- björnsson. Vistheimilið Ás í Hvera- gerði sótt heim, og skýrt frá hinni blómlegu starf- semi þess. Hafísinn, landsins forni fjandi, er nrú á hvers manns vörum, og ekki að ófyrirsynpu. Hann þreng ir sér stöðugt upp að landinu, tet>rjir siglingaleiðir og orsakar kulda og gróðurleysi um allt land. Það er því ekki að undra, þótt fólk sé Uiggandi um afkomuna í ár, og víðast hvar, sera maður kemur gætir mikillar bölsými hjá fó'ki. o.g það ¦óttast jafnvel ennþá verra árferði, ennþá meiri ku "¦ n«; hörmungar lín til allrar hamingju eru ekki allir sama markinu brenndiv, og sums staðar getur að ldta gi'jður og líf. f gróðurhúsum Elliheim- ilisins Grundar í Hveragerði eru rósir vorsins að springa út, tómat '•^^•^••¦¦¦¦¦•¦¦^•¦•¦^ Gísll Sigurbjörnsson fyrir framon eitt hinna vlstlegu íbúðarhúsa Áss. hans Kristmanns ,sem nú er aðal- arnir að fá á sig rauða slikju o6, , ,_ ávöxtur kaffitrésins er að ná full! fruðgarður vistmanna Ass og um þrosfca. í bænum hafa mikil j As^« , \ Hveragerði. en þeir wsvií átt sér stað að undanförnu. I f™,79 talsins' Þe";.1bua * 2* husl Mörg gömul hús hafa verið endur I' falleSum og,snyrtilegum husum, byggð og bætt, moldarflögum hef,?em °" .SZ^ifilíS' ur verið breytt í græna bala, og ýmislegt fleira verjmr gert á næst unni. A.m.k. er hann Gísli Sigur- björnsson forstjóri bjartsýnn og | kátur, er bann sýnir okkur blaða mönnum Reykjavíkurblaðanna staðinn, segir okkur, hvað hann hefur gert, og hvað hann ætlar að gera. Hann vantar ekkPhug- myndirnar né heldur dugnað og atorku til að vinna úr þeim, og hann segir okkur, að innan tíðar verði komin hér í Hveragerði læknastofa, hárgreiðslustofa, síð- ar komi sundlaug, og ennþá fleiri hús* — Jú, víst er þetta uggvænlegt með hafísinn, segir hann. — En það má bara ekki hræða fólkið of mikið með því að vera stöðugt að hamra á þessu í blöðum, útvarpi og sjónvarpi. Ég tók ykk- ur einmitt hingað með mér í dag til að sýna ykkur lif og uppbygg- ingu, svo að þið getið sagt fólkinu frá því. •J9 VISTMENN. Þegar hafísinn verður horfinn .indum, ísskápum, sjónvarpstækj- «m «5 'í'mii"1. og íuk bess smekk- legum húsgögnum. Húsin rúma finna sér eittbvað annað tii dægra styttingar, en aðrir eru orðnir of lasburða til að fást við föndur og handaivinnu. FLESTIK VISTMENN ERU RÓLFÆRIR. En svo eru enn aðrir, sem hafa það óskerta starfskrafta, að misiafnlega marga, allt frá 9 þeir geta unnið við gróðurhúsin, manns og niður í tvo. Þau eru' og innt af hendi önnur störf í, Hveragerði muni eiga glæsilega á veg allrar veraldar og vorið blessaða sjónina. komið, verður sjálfsagt ennliá Það er mikils virði að geta haft blómlegra um að litast í Hvera- eitthvað fyrir stafni á elli- gerði, en nú er. Þá spretta rósir árunum, og vistfólkið nýtur að- ekki aðeins í gróðurhúsunum,! stoðar o^ ke""^ fi'ú Wíum. heldur einnig í sléttum og vel sem starfar með þeim sumar og hirtum görðum, og þá verður fag vetur. Af 79 vistmönnum hefur urt um að litast í. rósagarðinum hún 20—30 manns á skrá, sumir ýmist einlyft eða tvílyft, og öll I þágu vistbeiimlisins og fengið með snotrum garðflötum fyrir föst laun fyrir. Síðasta mánuð framan og steyptum gangstigum. í eldhúsum er öll aðstaða tíl mat seldar og sumir kjósa helzt að malla sjálfir, en annars er sam- eiginlegur borðsalur fyrir alla í aðalbyggingunni. Auk þess hefur fólkið sameiginlega föndurstofu í gamla búsinu bans Kristmanns, og þar er unnið 2—3 tima á dag við tágavinnu, og ýmislegt anyars konar föndur. Við sjáum þar gamlan mann á níræðisaldri .vera að vefa ljómandi fallegt teppi, og þótt hann sé orðinn lasburða, hefur hann greinilega bæði góðan handstyrk og sjón, og síðast en ekki sízt vinnugleði. — Æ, ég er nú orðinn býsna fótfúinn, segir hann. — Ekki hefði ég nú trúað því, þegar ég var að hlaupa hérna um fjöllin í gamin daga. En það er nú gott að hafa fyrra^ tók til starfa hvíldarheim- ilið Asbyrgi, og í ráði er að auka bessa starfsemi enn frekar, reisa fleiri hús, taka á móti fleira fólki, lasburða fólki, eftirlaunafólki, sjúklingum frá sjúkrabúsum, sem þurfa að ná sér eftir skurðaðgerð ir o.fl. Það er að segja, það er þstta, sem vakir fyrir Gísla Sigur- björnssyni, og hann fullyrðir, að framtíð fyrir sér, nýttur sem skyldi. sé staðurinn MISHVERF H FRAMLJÓS Ráðlögð af Bifreiðaeftirlitinu. VÖNDUÐ V-ÞÝZK TEGUND 7" og 5%" ir hafa verið gerðar víða erlendis og gefið góða raun. Við ræktun agiúnku hafa verið gerðar tilrannir með misjafnléga mikla fosfórblöndu í nnold, og það hefur sýnt sig, að eftir þvi sem bún er meiri, þeim mun betri er uppskeran. Og við ræktun kálmetis er sá háttur hafðnr á, að beðin eru í báum básum, en hitarör liggja meðffram. Þetta befur þann kost, að starfsfólkið þarf ekki að bogra niðri við jörð, er það blynnir að jurtunum, og að þvi er ein starfs stúlkan ,tjáði okkur, er þetta ólíkt handbægara. Axel Magnúisson hefur unnið að rannsóknum og tilráunum á' groðurmold í groðuirMsum. | Hann vinnur úr sýnishornum, sem send eru tilraunastofunni víðs vegar að, þurrkar þau og efnagreinir. Hefur hann wú í eitt ár gert tilraunir með mómold úr ruðningum og hálfgrasalandi, blandað kalki, vikri og öðrum efnum. Þessi samr setning þykir mjög vel henta, eink um við agúrkuræktun. ÁTAK í STAÐ ÁFANGA Þegar við höfum skoðað stað- inn, litlu vistlegu heimilin og gróð urbúisin, þiggjum við kaffiveiting- ar hjá Gísla og frú Helgu. en þau eiga mjög vistlegan sumar- bústað í Hveragerði. Og Gísli he'd ur áfram að skýra okkur frá frsm voru þeir 12, sem þannig unnu j Magnús Agústsson héraðslæknir kvæmdum og tilvonandi fram- fyrir sér, en þann tfana voru alls ! er heimilislæknir í Ási, og einnig kvæmdum í Hveragerði. og kem- 39 manns á launasikrá, og þar af í starfar Grímur Magnússon við | ur víða við eins og hans er yav*? fólk, sem vann aðeins hluta úr i stofnunina. Hins vegar er fátt um Hann segir meðal annars að þsð degi. Það þarf mikið lið til að j sjúklinga í Hveragerði, þvi að j eigi að sleppa orðinu áfanai ú^ halda svona stóru fyrirtæki gang-;Ás er ekki beinlínis hjúkrunar-1 orðabókinni og setja átak i st?ð- andi, en þeir vistmenn, sem heil-, heimi'i os verði einhver vist-! inn. og hvort sem það verður gert ir eru heilsu, s.iá sjálfir að mestu j maður alvarlega veikur, er hann eða ekki. er víst um það. að hann um daglega umhirðu á húsum | yfrleitt fluttur á Grund. þar 'ém staðnæmist aldrei við áfangan;). sínum, hafa af því ánægju og j hann getur notið nauðsynlegrar heldur tekur hann alltaf á að sson starfsmaður Búnaðarfélags Islands í rannsóknarstof- unni í Hveragerði. fyrirliggiandi SMYRILL, Laugavegi 170 sa i' spara þannig talsvert fyrir fyrir-1 aðhlynnins'ar. i tækið. Við blaðamenn ræddum I ! iítiisháttar við nokkra vistmenn,' RÆKTUN OG TILRAUNIR J | og allir luku þeir mesta lofsorði | Frá I' á allan aðbúnað í Hveragerði, og i ins fá I það var greinilegt, að þeir undu Grund nægilegt kál og grænmeti. Sími 12260 Jarðýta tíl sölu Caterpillar D6, í mjög góðu lagi. Áskilinn réttur til að taka hvaða tilboði sem er, eða hafna öllum. Upplýsingar gefa Guðmundur Sverrisson, Hvammi og Þorsteinn Jónssón, Kaðalstöðum. Símj um Svignaskarð. þar mjög vel hag sínum. 16 ár em liðin frá þvi að Elli- og divalarheimilið í Ási tók til staría. Árnessýsla lagði fram til þe?sa ryrifteeðris fiórar húseignir'í'lands og eitt gróðurbús, en allan kostn- að og umbætur o^g frekari húsa- kaup hefur Elli- og hjúkrunar heimilið Grund annast. Ríkissjóð ur greiðir árlega til þessarar starf semi kr. 60 þús., en annar styrkur er enginn, og ekki um hann beð- ið. að þvi er Gísli Sigurbjörnsson tekur skýrt fram. Elli- og hjúkr- unarheimilið Grund sér um alla starféemi og ber fjárhagslega nyju. — Hveragerði áað geta gegnt þrenns konar hhitverki. segir hann- — Bærinn á að vera dvalar staður fyrir lasburða fólk, blóma ræktarbær. og hvíldar- og hress- A þessu sviði er einnig oft brydd ingarbær Það hefur margt unnizt gróðurhúsum iiCÍTrihcirn^rtr1 vistheimilis- að Ási -)? að upp á nýjungum. og vmsar til- raunir gerðar- en Axe) Magnús- á í þessum efnum. en víða mætir maður skiiningsleysi og tómlæti. son, starfsmaður Búnaðarfélags ís Það þarf að gera um betta starfar við tilraunastofu. sem er í nánum tengslum við gróðurhús stofnunarinnar. og nýtur hún góðs af tilraunum hans. m.a. hafa nýlega verið gerður tilraunir með að rækta tómata í plastfóðruðum rennum. sem eru fiO cm á breidd en 20 em djúp ákveðna áætlun. skipulaa og ákvarða hlutverkið í framtíðinni. Og hann segir okkur frá niður- stöðum erlendra vísindamanna. sem hann hefur fengið til staðar-. ins framtíðardraumum um Hvera gerði og landið í heild. Sumir þeirra gætu virzt býsna fjarstæð<i ar Þetta hefur þann kost. að vatn kenndir, en þegar dugnað, skipu- og áburðarefni nýtast betur en lag og atorka er fyrir hendi. er ella, enda hefur það komið á_^ekki að vita hvað verður. Ef til daginn- að tómatarnir. þroskast vill verður Gísli búinn að koma \ ábyrgð á rekstrinum. Og stöðugt i fyrr við þessar aðstæður heldur þessu öllu saman í framkvæmd er verið að færa út kvíarnar. í i en hinar venjulegu. Þessar tilraun áður en langt um líður. — gjþe.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.