Tíminn - 22.05.1968, Blaðsíða 3

Tíminn - 22.05.1968, Blaðsíða 3
MfÐVTEUÐAGUR 22. maí 1968. TIMINN Bón- og þvottastöð hjá Agli Að Laugavegi 118 í því hús næði, sem áður var viðgerðar- verksitæði h. f. Egill Vilhjlálms son hefur n6 veri'ð stofnsett nýtt fyrirtæki, bóm og þvotta- stlöð þa~ sem fólk getur valið um bvort það vill heldur hreinsa og bona bdla sína sjálft í rúmgóðu húsnæði eða fengið aðstoð startfsfiólfcsin'S að ein- hverju eða öllu leyti. Þar verður hægt að ryksuga, hreinsa sæti bifreiðanna og má segja hverja þá hreinsun, sem viðskiptavinimir óska að framfcvæma eða að framkvœmd verði. Starfsemi þessi verður opnuð í dag miðvikudaginn 22. maí og verður opið alla virka daga "fra kl.'8—19. Viðskiptasiimi fyrintækisins er 21145. Tónleikar burtfararprófs- nemenda Tónlistarskólans Á hverjtu vori kemur frani álitlegur hlópur nemenda Tón- listarstoólans í Reykjavík. Á þessu vori hafa farið fram þrennir tónleikar, þar sem bæði nemendahljómsveit og fjöldi nemenda, sem eru við niám í flestum tegumdum^hlj'óð- færaleiks hafa leikið. Á loka tónleikunum á þessu stanfsári koma fram þrír nemendur, sem nú ljúka burtfararprófL Það eru þau Lára Rafnsdóttir píaniónemandi, sem mun leika Beethoven-sónötu í Es-dúr op. 81 a og BaTlötu Chopin í g-moll. Helga Haufcsdóttir leikur fiðlu sónötuna í A-dúr efttr Cesar Franc ásamt Largo eftir Vera- cini. Þá leikur Hafsteinn Guð- mundsson sónötu eftir Hinde- mith og Saint Saé'ns fyrir fagoitt. TónL verða haldnir í Austurbæjarbíó miðvikudaginn 22. maí kl. 7 síðdegis. Stjórnmálasamband við Eþiópíu og Sameinaða Arabalýðveldið Til þess að t-pysta vináttu- böndin og auka viðiskipti og verzlun viö Arabaríkin og ýmis AMkurdfci, hefur verið ákveðið að taka upp stiiórnmála samband milli íslands annars vegar og Sameinaða Arabalýð- veldisins og Eþíópíu hins veg- ar. UtanríkisriáðuneytiS, Reykjavík, 20. maí 1968. íslenzkir kennarar til Danmerkur 80. til 24. ág. Norræna félagið danska býS- ur 15 íslenzkum kannurum til dvalar í Danmörku 8.—24. ág. n. k. Til greina koma kennarar við öll nám'sstig. Ken'nararnir þurfa einungis að greiða far- gjalti sitt fram og aftur. Nor- ræna félagið danska kostar dv'ölina ytra að öllu leyti. Kaupmaninaböfln verður skoð- u'ð og mofckrir staðir á Sjá landi, þátttafcendur til Ry-lýð háskölans við Himmielbi'erget þar sem þeir dvelj'ast í 8 daga á námskeiði. Er héraðinu um- hverfis við brugðið fyrir feg urð. Þá verða þátttakendur send ir á einkaheimili þar sem þeir kynnast dönskum fjölskyldum. Slíðustu dagana dveljast þeir í Höfn sem gestir danskra námsstjóra. Umsækiendur eru vinsamleg ast beðnir að senda skriflega umsókn til Norræna félagsins, Hafna-rstnæti 15, Reykjavík (op ið kl. 4—7 e. h.) fyrir 17. júní. Styrkir til Kölnarháskóla Háskólinn í Köln býður fram styrk handa íslendingi til náms þar við hásfcólann næsta hásfcólaár, 15. október 1968 — 15. júld 1969. Styrkurinn nem- ur 400 þýzkum mörkum á mánuði, og styrkþegi þarf ekki að greiða fcennslugj'öid. Næg þýzfcufcunnátta er ásfcilin. Umsóknum um styrk þenn an skal komið til mennitamála- ráðuneytisims, Stjiórnarráðsihús inu við Lækjartorg, fyrir 31. maí n. k., og fylgi staðifest af- rit prófsfcírteina ásamt me'ð- mælum. Umsióknareyðuiblöð fást í ráðuneytinu. Menntamálaráðuneytið 29. apríl, 1968. Á uppstigningardag, 23. maí oþnar Hringur Jóhannesson sýningu í Landsbankasalnum á Akureyri. Á sýningunni eru 50 verk. Þetta er fimmta sjálfstæða sýningin, sem Hringur heldur og verSur hún opin daglega frá kl. 2 til 10 í 12 daga, og lýkur annan i hvítasunnu. Á sýningunni eru 10 olíumálverk, 9 teiknlngar og 31 oliukrítar- mynd. Á fjórða hundruð manns sóttu fund um skólamál, sem efnt var til í Lídó á Laugardaginn. Frummælend ur á fundinum voru Helgi Elíasson fræðslumálastjóri og Árni Grétar Finnsson, formaður fræðsluráðs í 'Hafnarfirði. Umræðuefni fundarins var „Hverju þarf að breyta í skólamálum?" Til fundarins hafði verið boðið 9 gestum, sem svöruðu fyrirspurnum fundarmanna. ^inn gestanna, Þórarinn Þórarlnsson, fyrrv. skólastjóri á Eiðum sést í ræðustól, og nokkrir gestanna sltia fremst á myndinni. (Tímam. Gunnar) NATO Science Fellow- ships styrkír Atlantslhafsibandalagið legg ur árlegia fé af mörkum til að stiyrkja unga vísindam'enin í að ildarríkjunum til rannsóknar- starfa eða frarrihaldsnáms er- lendis. Þessu verður varið til að styrkja menn, er lokið hafa kandidatsprófi í einhverri grein raunvásinda, til framhaldsnáms eða rannsókna við erlend^r viisindas'tiofnanir, einkum í að ildarríkjium Atlantsihafsbanda- lagsins. Umsóknum um styrki af þessu fé — „Nato Science Fellowships" — skal. komiS tiá menmtamiáiaráðuneytisins, Stjiórnarráðshúsinu við Lækj artorg, fyrir 31. maí n. k. Fylgja skulu staðfest afnt prófsfcírteina, svo og upplýsing ar um starfsferil. Þá skal og tekið fram, hvers konar frarn haldsnám eða rannsóknir um- sækjandi ætlar að stunda, við hvaða stofnanir hann hyggst dvelja, svo og greina ráðgerðan divalart'íma. Menntamiálaráðuneytið, 24. apríl Ii968. Akerrén-ferðastyrkur Dr. 02 frú Bo Ákerrén, lækn ir í Sviþjóð, hafa í hyggju að í bjóða árlega fram nokfcra fjár hæð sem ferðastyrk handa ís- lendingi, er óskaði að fara til náms á Norðuríöndum. Hefur styrkurinn verið veittur sex sininum, í fyrsta skipti vorið 1962. Ákerrén-ferðastyrkurinn nem ur að þessu sinni eitt þúsund sænskum knónum. Umisóknk skulu sendar til menntamiála- ráðuneytisins, Stjórnarráðshús inu við Lækjartorg, fyrir 10. i'úní n. 1: I urcsókn rfca! greina, hvaða mám umsiækjandi hyggst siuntia og hvar á ?í&.-ðurlönd- um. Up.plýsingar um náms- og starfsferil fylgi, svo og stað fest afrit prófskírteina o,g með mæli. Umsóknareyðublöð fást í m e nnit amálaráðu peyti nu. Spánarstyrkur Spænsk stjórnVöld bjóða fram styrk handa íslendingi til hásfcólanáms á Spáni námsiárið 1968—«9. Styrkfjlárhæðin er 5000 pesetar á mánuði tímabil ið 1. október — 31. maí, en auk þess fær styrkþegi 3000 peseta við komuna til Spánar og er undanþeginn kennslu- gjöldum. Umsóknir um styrk þennia skulu hafa borizt menntamáia ráðuneytinu fyrir 31. maí n. k, og fylgi staðfest af'rit próf- sfcírteina, svo og meðmæili. Um sóknareyðu'blöð fást í mennta málaráðunéytinu_ og erlendis hjá sendiráðum íslands. . Menntamálanáðuneyitið, 30. apríl 1968. Gunnar Hjaltason sýnir í Hafnarfirði Á.laugardaginn opnaði Gunn ar Hjaltason málverkasýningu í Iðnsfcólanum í Hafnarfirði, við Mjósund. Sýnimgin verður opin til 26. maí n. k., virka daga frá fcl. 5 til 10 og laugardaga og helgidaiga frá kl. 2 til 10. Aðalfundur Húseigenda- félagsins. Að'alfundiif Húseigendafélags ' Reykjavíkur var haldinn ný- líga. Fundarstjóri var Páll S. Pálsson, hrl., formaður félags ins. Framkvæmdastjóri félags ims Þórður F. Ólafsson lögfr., flutti skýrslu um starfsemi fé- lagsins s. 1. ár. Rekstur skrifstoíu félagsins var með svipuðu sniði og áð- ur. Hefir mgÖg færzt í vöxt, að húseigendur leiti til skrifatof unnar með upplýsingar og lög Framhald a bls. 16. Stúlkur við' humarflokkunarvél. Islenzkar fiskvinnsluvél- ar á erlendan markað Vclavcrkstæði í Vestmannaeyjum framleiðir fiskvinnslu- vélar, fundnar upp af íslenzkum uppfyndingamanni. SíSla árs 1964 stofnuðu þrír unigir menn í Vestmannaeyjum, þeir Garðar Gísiason, Stefán Ól- afsson og Hjiálmar Jónsson. véla- verkstæðið ÞÓR. 1965 hófu þeir framleiðslu fisk vinnsluvóla, uppfundnar og teikn aðar af Sigmuind Jóhannssyni. Vestmann'aeyjum. Fyrsta vélin var hu'marflokkunarvél, síðan hef- ur bætzt við garnaúrtökuvél (fyr- ir humar). Einnig hafa þeir ný- lega bafið fram'leiðslu á steinbíts flökunarvélum. Eins og áður sagði eru betta al'lt vélar uppfundnar af Sigmund Jðhannessyni, þá hef ur hann einnig fiundið upp nýja gerð snuprubringja, sem vélaverk stæðið ÞÓR framleiðir að hluta, hafa hringir þessir reynzt mjög vft. o? dæmi bess að nót ha.fi veriS kastað 100 sinmum án þess að nokku'ð sæi á hringunum. Allar þessar vélar hafa verið seldar víðsvegar um landið og einnig erlendis m.a. til Oanmerk- ur, þá er núna verið að fram- leiða véilar til Skotlands. írlands og Englands og unnið aS sölu- samningum til fl. landa. Munu þetta véra fyrstu íslenzfcu fisk- vinnsluvélarnar, sem seldar eru eríendis. Vélarnar eru taldar spara vinnu afl 8—12 falt. os eru einnig mun öruggari en handaflið. Uppfynd- íngamaðurinn, Sigmund, mun hafa margar fleiri hugmyndir á prjónunum, en það háir mjög frekari tilraunum og framfcvœmd um, hversu érfitt er að fá lán oa styrki. V

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.