Vikublaðið


Vikublaðið - 18.11.1994, Blaðsíða 1

Vikublaðið - 18.11.1994, Blaðsíða 1
Hvað hefur orðið afEvrópu? Evrópa hefur ekkert fram að færa til heimsmenningarinn- ar lengur nema ef vera skyldi útþurrkun þjóðerniseinkenn- anna. Bls. 4 Jenný vann! Héraðsdómur staðfestir að jafh- réttislög hafi verið brotin á Jennýju Sigfúsdóttur en Finnur Ingólfsson rífur bara kjaft. Flokkspólitísk spilling er undirrótin. Baksíða M E R Swing, Kuran, Swing Borgarlistamaðurinn, jazz- leikarinn, fiðlusnillingurinn, fjölskyldufaðirinn og Pólverjinn Szymon Kuran er í viðtali vikunnar sem Elísabet Jökulsdóttir tók. Bls. 6-7 45. tbl. 3. árg. 18. nóvember 1994 Ritstjórn og afgreiðsla: sími 17500 250 kr. Fyrnim borgarfulltrúi í ábatasamt sérverkemi Júlíus Hafstein, fyrrverandi borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, er að taka saman tillögur í ferða- málum fyrir samgönguráðherra og fær 600.000 krónur fyrir viðvikið. Sérverkefnið var ákveðið með munnlegu samkomulagi í sumar. Halldór Blöndal sam- gönguráðherra ákvað í á- gúst síðast liðnum að fela sarnflökksmanni sínum Júlíusi Hafstein fyrrum borgarfulltrúa að gera tillögur í ferðamálum. Júlíus, sem var hafnað af flokksmönnum sínum í prófkjöri fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar, fær samkvaemt munnlegu samkomu- Iagi um 600 þúsund krónur fyrir að setja tillögur sínar á blað. Þórhallur Jósepsson aðstoðarmað- ur samgönguráðherra staðfesti að Júlíus væri að vinna að slíku sérverk- efni fyrir ráðuneytið, en kvaðst ekki geta upplýst um hvað verkefhið snerist eða hvað Júlíus ætti #ð fá greitt fyrir það. Heimildarmenn Vikublaðsins sögðu hins vegar að Júlíus ætti að setja „eitthvað á blað um ferðamál" og fá 600 þúsund krónur fyrir vikið. Júlíus staðfesti þetta sjálfur í sam- tali við Vikublaðið og einnig að upp- hæðin væri nærri lagi, þó þannig að Störf fyrir 400 í sam- göngufram- kvæmdum Talið er að sátt Alþýðusam- bandsins, vinnuveitenda og ríkisstjóniarinnar um 3,5 rnillj- arða króna framlag ríkisins til samgönguframkvæmda tryggi 300 til 400 manns störf á næstu árum. Benedikt Davíðsson forseti ASI segir að þessi niðurstaða verði að teljast verulegt spor í rétta átt miðað við fyrri áætlanir. Sem kunnugt er boðaði Davíð Oddsson forsætisráðherra upphaf- lega að 7 milljarðar ættu að fara í samgönguframkvæmdir á næstu 10 árum og að þetta yrði fjármagnað að fullu með sérstöku bensíngjaldi. Því gjaldi var mótmælt harðlega. Þegar forsætisráðherra svaraði fyrirspurn Guðrúnar Helgadóttur nýverið um þessar fyrirætlanir upp- lýstí ráðherrann að sama morgun hefði náðst þessi sátt og mun Davið hafa lagt nokkra áherslu á að lending væri komin í málinu áður en fyrir- spurninni yrði svarað. Að sögn Benedikts þýðir þessi út- færsla að bensíngjaldið vegi nú að- eins fjórðungi af framkvæmdunum og muni aðeins vega 0,13% í fram- færsluvísitölunni. það gæti skeikað 50 þúsund krónum til eða frá. „Þetta kom fyrst til tals í júlí, en í ágúst var gert munnlegt samkomulag á fundi með ráðherra og ráðuneytisstióra. Ég á að gera ril- lögur um ýmsa þætti ferðamála og tengda þætti. Ég vil taka það fram að þetta er ekki skýrslugerð, mér er ekki gert að skila 500 blaðsíðna skýrslu sem síðan endar ofan í skúffu. Ég á að gera tillögur til hjálpar þessari at- vinnugrein og hef nokkuð frjálsar hendur ef ég vil koma með viðbótar- tillögur." Júlíus sagði að hann reiknaði með því að skila inn tillögum sínum innan nokkurra vikna, en engin tímamörk lægju þó fyrir. Júlíus yar borgarfulltrúi 1986- 1994 og kjörinn fulltrúi í ferðamála- nefnd Reykjavíkur frá 1986 og í Ferðamálaráði Islands frá 1985. Júh'- us er með verslunarskólapróf og lauk íþróttakennaranámi og hefur rekið heildverslun í smáum stfl. Þetta er í annað sinn á stuttum tíma sem Vikublaðið greinir frá því að ráðherrar Sjálfstæðisflokksins séu að fela uppgjafasrjórnmálamönnum sínum sérverkefni. Fyrir skömmu greindum við frá því að Davíð Odds- son hefði falið Þorvaldi Garðari Kristjánssyni störf fyrir fbrsætis- Enginn bilbugur á sjúkraliðum Hvorki gengur né rekur í samningaviðræðum sjúkraliða og samninga- nefhdar ríkisins og verður ástandið á heilbrigðisstofnunum landsins æ alvarlegra. Samninga- fundur var haldinn í gær, en ekki er vitað tíl þess að hann hafi skil- að nokkru. Samkvæmt heimildum Viku- blaðsins eru sjúkraliðar afar óhress- ir með hversu verkfallsbrot eru tíð á stóru sjúkrahúsunum, þar sem hjúkrunarfræðingar ganga í störf sjúkraliða án þess að undanþágu- umsókn sé lögð fram. Sjúkraliðar láta engan bilbug á sér finna í verkfallinu, en á hinn bóginn á félagið ekkert í verkfall- sjóði og ljóst að fjárhagur félags- manna er í mörgum tilvikum mjög bágur eftir að hafa fengið laun fyrir aðeins 10 daga í mánuðinum. I at- hugun er að félagið fái úthlutun úr vinnudeilusjóði BSRB. Málefni sjúkraliða voru rædd ut- an dagskrár á Alþingi á miðvikudag, þar sem fram kom hörð gagnrýni á fjármálaráðherra og afstöðu samn- inganefhdar hans. Guðrún Helga- dóttir fjallaði um smánarleg byrjun- arlaun sjúkraliða og gagnrýndi fjar- veru Friðriks Sophussonar á sama tíma og neyðarástand væri að skap- ast á heilbrigðisstofnunum. Sagði hún að úr því fjármálaráðherra væri í Noregi ætti hann að kynna sér byrjunarlaun sjúkraliða, þau væru 130 þúsund í Noregi en 56 þúsund á Islandi. Þá vakti athygli að stjórn- arliðinn Matthías Bjarnason veittist harkalega að samninganefnd fjár- málaráðherra fyrir að leggja- fram nánasarlegt tilboð, sem væri til skammar. , ráðuneytið og fær Þorvaldur Garðar enn 115 þúsund krónur á mánuði fyrir viðvikið ofan á önnur eins efrir- laun. Engar reglur gilda um sérverk- efhi ráðuneyta og virðist vera að komast á sú hefð að þau séu notuð til að bæta kjör útvalinna einstaklinga. Launabilið breikkar Munur milli láglaunafólks og hátekjumanna hefur aukist á síðustu árum samkvæmt athugun Þjóðhagsstomunar á skattfram- tölum sem var kynnt í vikunni. Meðaltekjur hjóna í efsta fimmt- ungi tekjudreifingarinnar voru 1986 þrefalt hærri en hjóna í neðsta fimmtunginum. Nú þarf að marg- falda tekjur láglaunaheimila með amk 3,5 til að þau nái tekjum há- launaheimilanna. I athuguninni er ekki tekið mið af vaxtatekjum sem eru ekki skattskyldar. Hálaunahópar hafa drjúgar fjármagnstekjur en lág- launafólk býr ekki við það að geta fjárfest og hefur því hverfandi vaxta- tekjur. Því er líklegt að munurinn á heildartekjum hafi aukist enn meira. Skuldir heimilanna hafa aukist mikið vegna kaupmáttarhruns launa- fólks. Bara á einu ári, 1992 til 1993, minnkaði kaupmáttur um tæp 4%. Skuldir heimilanna jukust á sama tíma um tæp 7%. Hótel Borg með millj- ónir kr. í vanskiliim Tómas A. Tómasson, kaup- andi Hótel Borgar, er kominn í talsverðan greiðsluvanda vegna kaupanna og endurbótanna á hótelinu. Tómas er í verulegum vanskilum við borgina, seljanda eignarinnar, og við veðhafa. Af 172ja milljón króna kaupverði á Tómas að vera búinn að greiða 22 milljónir en hefur aðeins grreitt um helming þessa og skuldar verulega dráttar- vexti vegna mismunarins. Borgaryfirvöld hafa neitað að gefa út afsal vegna vanskilanna og sömu- leiðis neitað að veita viðbótarveð- leyfi umfram þau sem þegar hafa verið veitt. Reyndar hefur borgin þegar tekið veð í öllu lausafé hótels- ins vegna vanskilanna. Borgin keypti Hótel Borg 1990 að frumkvæði Davíðs Oddssonar gagn- gert til að koma í veg fyrir kaup Al- þingis á eigninni. Haustið 1992 seldi borgin Tómasi eignina á 172 millj- ónir og var kaupsamningurinn und- irritaður af Markúsi Erni Antons- syni. Samkvæmt minnisblaði borgar- lögmanns til borgarstjóra er staðan nú sú, að Tómas skuldar 11 milljón- ir af útborguninni fyrir utan 150 milljónir samkvæmt óútgefnu skuldabréfi til borgarsjóðs. Borgin hefur veitt veðleyfi fyriralls 35 millj- ónum króna og hefur Tómas farið fram á veðleyfi fyrir 40 milljónum til viðbótar, en ekki fengið. A fyrsta veðrétti hvílir nú 15 milljón króna veð en eigandi þess er Isrokk h£, rekstraraðili Hard Rock, veitinga- húss Tómasar og fiölskyldu, en á öðrum veðrétti eru átta handhafa- bréf upp á samtals 20 milljónir. Þess skal getið að Tómas hefur að undanförnu greitt 100 þúsund krón- ur á mánuði til að sýna greiðsluvið- leitni. Hann hefur einnig farið fram á að vanskilin verði sett á skuldabréf þar sem hann greiddi 400 þúsund krónur á mánuði. Þær 150 milljónir sem Tómas skuldar borginni sam- kvæmt óútgefnu skuldabréfi eiga að greiðast á 12 árum, með fyrstu af- borgun, 12,5 milljónir, íseptemberá næsta ári. Þróunarfélag Reykjavíkur hefur verðlaunað Tómas fyrir uppbygg- ingu hótelsins.

x

Vikublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vikublaðið
https://timarit.is/publication/310

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.