Vikublaðið


Vikublaðið - 18.08.1995, Blaðsíða 11

Vikublaðið - 18.08.1995, Blaðsíða 11
— *•*•**•*» «### r> ir * f p 9 VIKUBLAÐIÐ 18. AGUST 1995 Umræðan íi Innviðir flokksins okkar Við náðum varla ásættanlegum ár- angri í síðustu kosningum og ég tel að slök útkoma okkar stafi m.a. af því að okkur tókst ekki að vera trúverðug. Grundvallaratriðin í stefnu okkar eru góð, boðskapurinn góður og fólkið gott, en eitthvað vantar. Tökum jafh- réttismálin sem dæmi. Þar erum við öll sammála um grundvallaratriðin og Alþýðubandalagið hefur verið í farar- broddi í tdllöguflutningi og komið mörgum góðum málum fram á Al- þingi. Við erum ólöt við að benda á ó- réttlæti á þessu sviði. En þegar kemur að framkvæmdinni innan eigin flokks eða annarsstaðar þar sem við ráðum ferðinni sjálf þá er pottur brotinn. Á meðan svo er verður málflutningur okkar ekki trúverðugur. Lok á suðupottinn Alþýðubandalagið er flokkur fólks, sem hefur sömu lífsskoðun og vill vinna saman að settu marki. Flokkur kjara- og réttindabaráttu, jafhréttis kynjanna, þjóðfrelsis og umhverfis- rnála. Við erum öll sammála um grundvallaratriðin í stefnu flokksins, en greinir oft á um útfærsluna og um afstöðu til einstakra mála. Þegar það gerist er brýnt að ræða mál af hrein- skuni og reyna að komast að sameig- inlegri niðurstöðu. Félögin og stofh- anir flokksins, eins og miðsriórn, eru vettvangur fyrir slík skoðanaskipti sem leiða eiga til þess að við finnum sameiginlega afstöðu sem byggir á sameiginlegum grunni. Þegar sam- eiginlegri afstöðu er náð eiga forystu- menn flokksins og fulltrúar hans, þingflokkurinn þar á meðal, að fylgja niðurstöðunum eftir. Hvert skref sem stigið er þarf að hafa tilvísun í sameiginlega ste&iu flokksfélaganna. Nú ákveða jafnvel einstakir þing- menn stefriu flokksins í stórum mál- um og málaflokkum án þess að um- ræða hafi farið fram. Ef mál eru snú- in og ágreiningur um þau er oft frek- ar gripið til þess ráðs að setja lokið á suðupottinn og vona að ekki sjóði upp úr, en að reyna að finna sameig- inlega stefhu með opinni umræðu innan flokksins. Ég er ósátt við þessi vinnubrögð og tel vænlegra til árang- urs að ræða mál af hreinskilni og reyna að finna sameiginlega niður- stöðu. Margrét Frímannsdóttir alþingismaður skrifar Alþýðubándalagið hefur því miður þróast frá því að vera breið pólitísk hreyfing með sterkar rætur í þjóðlíf- inu til þess að vera flokkur sem stýrt er af fámennum hópi án mikils sam- ráðs við flokksfólL Innra starf Al- þýðuandalagsins hefur verið að leys- ast upp í kjördæmis- og sveitarstjórn- arvinnu með lítdl tengsl við starf þingflokks og málflutning hans. Sameiginlegir fundir í helstu stofn- unum flokksins, svo sem miðstjórn eru ekki nógu vel sóttir og þeir eru á- hrifalitlir og flokksfelagar hafa rnisst áhuga á því sem þar fer fram. Ahrif flokskfélaga og flokksstofhana eru orðin sáralítil á þá stefnu sem relrin er af forystumönnum flokksins og þing- flokki. Sveitarstjórnarmenn Alþýðú- bandalagsins hafa lítinn stuðning af flokknum og lítið samráð sín á milli. Innviðir flokksins og ásýnd Ef við ætlum að ná árangri verðum við að beina augum að okkur sjálfum, flokknum, innviðum hans og ásýnd. Það verður að virkja flokksfelagana, fela þeim ábyrgð og völd. Það nenna fáir að taka þátt í flokksstarfi ef ekki er á þá hlustað og ekkert mark tekið á skoðunum þeirra. Valddreifing og skipting ábyrgðar er nauðsynleg til að ná fram meiri breidd og virkni í flokknum. Stofhanir flokksins þurfa að fá skýrara hlutverk og forsvars- menn þeirra eiga að fylgja samþykkt- um þeirra eftir. Flokkurinn á ekki að vera útibú frá þingflokknum. Al- þýðubandalagið á að vera flokkur fólks sem er að vinna að sameigirdegu marki og hlutverk landsfundar og miðstjórnar er að draga fram sameig- inlegar skoðanir þessa fólks, marka stefiiu og gera tillögur um aðgerðir á grundvelli hennar. Framkvæmda- sriórn, framkvæmdastjóri flokkisns og þingfiokkur eiga að framkvæma þessa stefnu, hver á sínu sviði. Skapa þarf sameiginlegan vettvang fyrir sveitarsriórnarmenn flokksins, marka stefnu í þessum mikilvæga málaflokki, styðja við sveitarstjórnar- ' menn og auka áhrif þeirra á málflutn- ing þingflokksins. Og miðstiórn flokksins þarf að ræða sveitarstjórn- armál ekki síður en landsmál. Styrkur flokksins ætti að vera náin og Iifandi tengsl við verkalýðshreyf- inguna, sveitarstjórnir, æskulýðs- og íþróttafélög, félög sem gæta hags- muna sjúkra, áhugasamtök um um- hverfismál, jafhréttismál og þjóð- frelsi, maruiréttindahreyfingar og fleiri, slik félagasamtök. Dugrniklir einstaklingar sem starfa fyrir þessi fé- lög og samtök ættu að gea sótt styrk til flokksins og öfugt Þessi tengsl þarf að rækta í stað þess að láta þau trosna. Alþýðubandalagið þarf að hafa sterkar rætur í þjóðlífinu, en það gerist ekki ef starfsemi flokksins er einhæf og snýst að mestu leyti um þingflokkinn, formanninn og vara- formanninn. Vinnubrögð innan flokksins Vinnubrögð innan Alþýðubanda- lagsins þurfa að breytast Kúnstin við góða stjórn fyrirtækis felst ekki í því að stjórnendur geri allt sjálfir. Hún felst í því að virkja alla starfsmenn fyrirtækisins og Iaða það besta fram í. hverjum og einum. Stjórnendur sem ekki treysta sínum starfsmönnum og reyna að vinna öll verk sjálfir ná tak- mörkuðum árangri. Á sama átt nær stiórnmálaflokkur ekki árangri ef fa- menn sveit ætlar að að gera allt sjálf og treystir ekki stofhunum flokksins eða félagsmönnum. Formaður flokksins þarf ekki að vita allt og geta allt. Hann þarf að kunna að hlusta, hafa samráð og vita hvenxr á að taka af skarið og veita forystu. Hann þarf frekar að kunna að spyrja réttra spurninga en að hafa svör við öllum spurningum. Hann á að Ieiða fólk til samstarfs og ábyrgrar ákvarðanatöku. Bandalags- og sam- fylkingarhugsjónin, sem flokkurinn byggir á, krefst samvinnu. Félags- menn verða að hafa þá tilfinningu að flokkurinn sé vél sem starfar í þeirra þágu og skilar árangri. Höfundur er alþingismaður Árni Bergmann SeXtllglir (22. 8. 95) ... lífhins andlega aðalsmanns er eilífleit... Rússi nokkur spyr kunningja sinn: „Hvort er betra að vera sköllótt- ur eða heimskur?" „Það er betra að vera heimskur. Það er ekki eins áberandi." Það er sem sé vonlaust fyrir Arna Bergmann að láta lítið á sér bera. Auk þess að vera vel sköllóttur er hann áberandi óvitlaus, enda hefur hann látáð óspart til sín taka í opin- berri umræðu síðustu áraruga. Arna er ekkert mannlegt óviðkomandi, hvort sem á dagskrá eru stjórnmál, bókmenntir, trúmál eða annað það sem heitast brennur á mannkind- inni. Og aðal hans sem rökræðu- manns er - eins og Sigurður A Magnússon benti á fyrir 10 árum - að hann leitar að kjama málsins en ekki höggstað á mótherjanum. I skrifum Arna finnum við oftar spurningar en svör. Ekkert er hon- um fjarri og ekkert er honum ógeð- felldara en hraunfastar kreddur og rótgrónir fordómar. Hann beinir geiri sínum gegn tískubábiljum, samdaunskum geðlurðuhætti og þeirri letilegu fyrirlitningu á rök- réttri hugsun sem oftar en ekki ein- kennir opinbera umræðu. Þetta kemur oft við kaunin, enda er maðurinn ekki alls staðar vel séð- ur. Það sem kannski fer mest í taug- arnar á óvildarmönnum Arna er hve erfitt er að fá móralskan og vit- rænan fangstað á honum. Þegar menn verða imdir í heiðarlegri viðureign er svo hvíslandi rógur oft þrautalendingin. Arni hefur því löngum verið á svörtum lista hjá aðskiljanlegum myrkraöflum. Þegar einn kirkjunn- ar maður lét í ljós þá skoðun að Arni Bergmann væri einn af faum mönnum á Islandi sem imnt væri að ræða við um trúmál af sæmilegu viti, reis einn voldugasti fjölmiðill landsins upp krossbölvandi yfir slíkri ósvinnu. Sami fjölmiðill áleit í öðru samhengi að banna ætti Árna Bergmann að skrifa, a.m.k. um bókmenntir. Arni sótti háskólamenntun sína til Rússlands. Enginn núlifandi ís- lendingur býr yfir jafn umfangs- mikilli og traustri þekkingu á tungu, menningu, sögu og bók- menntum þessarar þjóðar og Arni, og engum er betur lagið en honum að miðla þessari þekkingu. Hann hefði því átt að vera sjálfkjörinn til setu á eina fasta kennarastóli ís- lands í téðum greinum. En myrkra- öflin létu ekki að sér hæða: Kalkúnsk heimska, eineygður tuddaskapur og valdníðsla í bland við roluskap og faglegt þekkingar- leysi komu í veg fyrir það. Víðtæk og alhliða þekking Arna á sögu, stjórnmálum, hugmynda- heimi, trúarbrögðum og menningu kemur glöggt fram í skrifum hans um heimsmál, einkum varðandi Rússland og Sovétríkin sálugu. Sem fréttaskýrandi og fréttatúlk- andi er hann á heimsmælikvarða. Þetta uppgötvaði meira að segja bandarískur sendiherra, fyrrnefnd- um myrkraöflum til ósegjanlegrar hrellingar. Einhverra hluta vegna lét sá maður af embætti fyrr en ætl- að var. Að endingu óska ég Ama og fjöl- skyldu hans góðs gengis og mikilla afreka. Ég bíð eins og fleiri með ó- þreyju og tilhlökkun eftir íslensku þýðingunni á Igorskviðu. Megi gagmýnin og fræðileg for- vitni hans verða mönnum vits- munalegur vökustaur hér eftir sem hingað tíl. „Don't stop questioning" - var kjörorð Alberts Einsteins. Arni Bergmann hættir örugglega aldrei að spyrja. Helgi Haraldsson Oslóarháskóla Sunnlendingar og Reyknesingar kætast á Laugarvatni Sökum þrengsla í þessu blaði verður frásögn og myndir af fjörinu á Laugarvatni að bíða birtíngar til næsta blaðs. Við birtum þó þessa mynd frá hátíðinni af þeim Ólafi Tn. Ófafssyni og Sveini Sumarliðasyni sem þöndu nikkurnar við mikinn fögnuð viðstaddra. PÓSTUR OG SÍMI Umsýslusvió Laus er til umsóknar staða yfirmanns reiknistofu Pósts og síma á umsýslusviði. Leitað er að verkfræðingi/tæknifræðingi/ viðskiptafræðingi, með mikla þekkingu á vinnslu í . stórtölvusamskiptum. Umsækjendur þurfa að hafa góða samstarfshæfni og eiga auðvelt með að tileinka sér nýjungar. Nánari upplýsingar um starfið veitir starfsmannadeild, sími 550 6470

x

Vikublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vikublaðið
https://timarit.is/publication/310

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.