Vikublaðið


Vikublaðið - 08.07.1994, Blaðsíða 1

Vikublaðið - 08.07.1994, Blaðsíða 1
_ Hie íconomist ^- VerkaJýðshreyfingin jg|ÍPq|? AtvinnurekendurogMorgun- : _ blaðið hafa gert atlögu að I verkalýðshreyfingunni og kraf- . , . ast þess að hreyfingin fallist á MiDGnCánS' skert kjör félagsmanna sinna. pnwelfare. Bis.3-4 Landhelgisbaráttan Lúðvíkjósepsson fyrrverandi formaður Alþýðubandalagsins varð nýlega áttræður. Hann rifj- ar upp afskipti sín af landhelgis- baráttunni og öðram stórmálum á löngum ferli. Bls. 8-9 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HHi Ð M V I Sölumennska Sífellt stærri hluti af innkaupum Bandaríkjamanna fer fram í J gegnum póstinn og nú hefur I þessi tegund sölumennsku rutt sér rúms á íslandi. Már Jónsson n skrifar að vestan. Bls. 5 26. tbl. 3. árg. 8. júlí 1994 Ritstjórn og afgreiðsla: sími 17500 250 kr. ASÍ krefst réttlætis Launahækkun á almenna vinnumarkaðnum í samræmi við launaskrið hjá opinberum starfs- mönnum. Alþýðusambandið gagnrýnir tvískinnung fjármálaráðherra og ríkisstjórnar. Alþýðusambandið mun krefj- ast rúmlega þriggja pró- senta launahækkunar fyrir sína félagsmenn tíl að jafha þann mun sem orðið hefur á kauphækk- iinuiii launþega á almenna vinnu- markaðnum annars vegar og opin- berum starfsmönnum og banka- mönnum hinsvegar. Ríkisstjórn Davíð Oddssonar og Friðrik Soph- VSÍvffl markaðs- frelsi en hafnar ábyrgð Vínnuveitendasamband íslands leggst gegn því að tilskipun Evrópusambandsins um vinnu- vernd og takmörkun á vinnutíma taki gildi hér á landi og verði hluti af EES samkomulaginu. BSRB og ASI styðja það að tílskipunin taki gildi. Ríkisstjórnin hefur lagst á sveif með atvinnurekendum og hafhar því að „vinnutímatilskipunin" taki gildi á Evrópska efhahagssvæðinu, EES. Rök VSÍ og ríkisstjórnarinnar eru þau að tilskipunin eigi ekki við ís- lenskar aðstæður. Verkalýðshreyfing- in er á öndverðum meiði og segir enga ástæðu til að hafna henni vegna sérís- lenskra aðstæðna. Formlegt heiti tilskipunarinnar er 93/104/EB og henni er ætlað að bæta vinnuumhverfi og auka vinnuvernd með heilsu lauþega í huga. Settar eru reglur um daglega hvíld, hvíldartíma í vinnutíma, vikulegan hvíldartíma, vikulegan hámarksvinnutíma og um árlegt leyfi. Auk þess era era settar reglur um næturvinnu og vaktavinnu. Tilskipunin mælir fyrir um lág- markskröfur um öryggi og hollustu í tengslum við skipulag á vinnutíma. Miðstjórn ASÍ ályktaði um „vinnu- tímatilskipunina" í byrjun júní og seg- ir þar að íslensk stjórnvöld hafa tekið á sig mikla ábyrgð með því að koma í veg fyrir að tilskipunin yrði hluti af Evrópska efnahagssvæðinu. I þessari viku sendi BSRB frá sér fréttatilkynningu þar sem hvatt er til þess að tilskipunin verði hluti af EES samkomulaginu. „Það er með öllu óaðgengilegt að fylgt sé til híns ítrasta reglugerðum og tilskipunum á hinu Evrópska efanhagssvæði sem taka til óheftra markaðsviðskipta en neita að gangast inn á ákvæði sem lúta að stytt- ingu vinnutíma og vinnuvernd," segir í fréttatilkynningu BSRB. usson fiármálaráðherra sérstaklega hafa síðustu þrjú árin leikið tveim skjöldum; með látlausum áróðri hefur verið brýnt fyrir almennum launþegum að ekkert svigrúm sé tíl launahækkana en á sama tíma hef- ur völdum hópum opinberra starfsmanna verið veittar kaup- hækkanir. Samkvæmt launavísitölu Hagstof- unnar hefur orðið launaskrið í opin- bera geiranum og/eða hjá banka- mönnum. En vegna ófullnægjandi upplýsinga frá Hagstofunni um sam- setningu launavísitölunnar hefur ekki verið hægt að ákvarða nákvæmlega hvaða hópar opinberra starfsmanna og/eða bankamanna hafa notið launa- skriðs. Allt bendir til að launaskriðið hafi einkum náð til þeirra sem hæstar tekjurnar hafa. Hækkun á launavísitölu leiðir tíl hækkunar á lánskjaravísitölu og því bera almennir launþegar tvöfaldan herkostnað af launaskriði hjá hinu op- inbera og bönkum; launahækkanir eru greiddar með skattfé auk þess sem al- menningur þarf að borga hærri af- borganir af lánum. Allt frá því að ASI kynnti útreikn- inga sína á launaskriðinu þann 16. júní síðastliðinn hefur fiármálaráðherra reynt að gera niðurstöður ASI tor- tryggilegar. Friðrik Sophusson ber á- byrgð á launapólitík ríkisstjórnarinnar og hann hefur lagt blessun sína yfir þær hækkanir sem orðið hafa hjá op- inberum starfsmönnum. I vikunni lét Hagstofan frá sér fara greinargerð þar sem kom fram að laun opinberra starfsmanna og bankamanna hafa hækkað í það minnsta 3,3 prósentum- fram laun félaga Alþýðusambandsins. Á fundi sem forystumenn ASI áttu með Davíð Oddssyni forsætisráðherra í byrjun vikunnar vefengdi hann ekki réttmæti fyrirliggjandi upplýsinga um launaskrið. A miðvikudag brá hins- vegar svo við að Davíð tók undir með fjármálaráðherra að upplýsingarnar væru marklausar. Áskorun til stjórnvalda gegn hóprefsingum Nokkrir einstaklingar hafa sent áskorun til íslenskra stjórn- valda um að þau bindi tafarlaust endi á þátttöku Islands í hvers kyns hóprefsingum sem beitt er án dóms og laga gegn íbúum íraks, Líbýu og Serbíu. I áskoraninni segir að hóprefsingar, það er refsingar fjölskyldna, ættbálka, íbúa heilla bæjarfélaga eða þjóða vegna meintra brota eihs af þegnum samfélagsins, eru í andstöðu við rétt- arvitund og réttarvenjur siðaðra þjóða. Hið sama á við um refsingar sem beitt er án dóms og laga. Islensk lög kveða á um að aðeins megi sakfella einstakling en aldrei hópa. Þá er bent á að Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hafi ákveðið án dóms og laga að refsa heilum þjóðum vegna meintra brota leiðtoga þeirra, þar á meðal íbúum Iraks, Serbíu og Líbýu. Þeir sem þjást mest vegna þessara refsinga era börn, gamalmenni og sjúklingar. Þar sem Island er formlegur aðili að þessum siðlausu aðgerðum eram við öll sam- sek í því að valda saklausu fólki óbæt- anlegum skaða, segir í áskoraninni. Formlega renna framlengdir þjóð- arsáttarsamningar út um áramót, en mat flestra er að í reynd sé tími þjóð- arsáttar löngu liðinn. Rauðir þræð- ir komnir út Fyrsta hefti tímaritsins Rauðir þræðir er komið út. Rauðir þræðir er tímarit um samfélagsmál og því er ætlað að flyrja greinar nm frelsis- og kjarabarátru alþýðu, stíórnmál innan lands og utan, sós- íalisma, umhverfismál, menningar- mál og fleira. Aðalefhi fyrsta heftis Rauðra þráða er atvinnuleysi. Birtar eru tvær grein- ar þýddar úr frönsku, önnur um upp- lýsingabyltinguna, en í hinni hnykkir franski þjóðfélagsrýnirinn André Gorz á hugmyndum sínum um styttri vinmíHma og meiri tíma til eigin ráð- stöfunar. Einnig eru greinar um þró- un vinnutíma í Évrópu, þar sem hluta- störf verða æ algengari. Þá eru birtar ítarlegar hringborðsumræður fjögurra áhrifamanna úr íslenskri verkalýðs- hreyfingu um atvinnuleysi, orsakir þess og úrræði til bóta. Rauðir þræðir era gefnir út af Rót- tæka útgáfufélaginu og er ætlað að koma út þrisvar til fjóram sinnum á ári. Ritstjórar era Birna Þórðardóttir, Einar Ólafsson og Einar Valur Ingi- mundarson. Tímaritið fæst í áskrift og í betri bókabúðum. Engin kreppa, bara methalli á ríkissjóði, óbreytt atvinnu- leysi og lítiíl hagvöxtur Davíð Oddsson forsætísráð- herra efndi tíl blaða- mannafundar í vikunni og blés af efhahagskreppuna. Á sama tíma stefnir í 10 milljarða halla á ríkissjóði, atvinnuleysið er óbreytt og hagvöxtur er helmingi minni en í nágrannalöndum okkar. Bjartsýni forsætísráðherra er víða túlkuð sem fyrsta skrefið í kosningaundir- búningi Sjálfstæðisflokksins. - Það virðist vera sálræn þörf hjá forsætisráðherra að boða annað slagið til blaðamannafundar og tilkynna að núna sé efhahagskreppan liðin. I janú- ar 1993 sagði hann að kreppan yrði af- staðin næsta vor og í október í fyrra endurtók hann að efnahagsbatinn væri á næsta leiti. Þetta hefur ekki gengið eftir, segir Olafur Ragnar Grímsson formaður Alþýðubanda- lagsins. Ólafur Ragnar Grímsson: hjá forsætisráðherra að slagið blaðamannafundi kreppuna. Sálræn þörf halda annað og blása af Ólafur Ragnar segir ekkert nýtt hafa komið fram í minnisblaði for- stjóra Þjóðhagsstofnunnar um bata í efnahagslífi þjóðarinnar. A því minn- isblaði byggir forsætisráðherra spá sína um betri afkomu þjóðarbúsins. - Það er ekki hægt að tala um efn- hagsbata þegar hagvöxtur er tvisvar sinnum meiri hjá nágrannaþjóðum okkar, þegar atvinnuleysið er óbreytt, þegar ríkissjóðshallinn stefhir í 10 milljarða, þegar ekkert afgerandi er að gerast í vaxtamálum og algjör óvissa ríkir um nýjar fiárfestingar, segir Ólafur Ragnar og bendir á að síðast- liðinn vetur hafi Alþýðubandalags- menn vakið athygli á því á þingi að út- gerðin og fiskvinnslan bætti sér upp minni þorskafla með því að leggja meira kapp á úthafsveiðar og sækja í vannýtta stofha. Þorvaldur Gylfason hagfræðingur hefur sagt í fjölmiðlum að efnahags-, kreppunni sé hvergi nærri lokið og Árni Benediktsson formaður Vinnu- málasambandsins fullyrðir að við sitj- um pikkföst á botni kreppunnar. - Ólafur Davíðsson ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu og Þórður Frið- jónsson forstjóri Þjóðhagsstofhunar ættu að passa það að forsætisráðherra geri sig ekki að fífli útaf minnisblöð- um sem segja okkur nákvæmlega ekki neitt, segir Ólafur Ragnar. Orð forsætisráðherra eru skilin í samhengi við umræður um haust- kosningar. Viðleitni Davíðs til að telja almenningi trú um að efnahagsbati sé í nánd er liður í kosningaundirbún- ingi. Ótímabærar yfirlýsingar Davíðs á miðju sumri benda ekki til annars en að hann geri ráð fyrir kosningum fyrr heldur en seinna.

x

Vikublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vikublaðið
https://timarit.is/publication/310

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.