Vikublaðið


Vikublaðið - 14.10.1994, Blaðsíða 1

Vikublaðið - 14.10.1994, Blaðsíða 1
X II alldór Blöndal og spiUingin Hann hóf feril sihn á siðlausri fyrirgreiðslu til einkavina og ættingja - og svo þykist íhaldið vammlaust eins og ungi í voggu! Bls. 3 Valkostir Jóhönnu í framboðsmálum Jóhönnu verður ekki skotaskuld úr því að bjóða framen myndi helst vilja líf eftir kosningar og því er spurt um framhaldslíf eins félagshyggjuflokksins tdl. Bls. 9 Dómurinn í Hrafnsmálinu Vikublaðið birtir í dag dóminn „á áberandi stað" eins og það var dæmt til í Héraðsdómi Reykjavíkur í síðustu viku. BIs. 6-7 M V I T E R 40. tbl. 3. árg. 14. október 1994 Ritstjórn og afgreiðsla: sími 17500 250 kr. Fjárlögin eru gatasigti Frumvarpið gerir ráð fyrir vaxtalækkun en fjármálaráðherra boðar vaxtahækkun. Útgjöld vegna atvinnuleysisbóta vanáætluð. Ekki gert ráð fyrir eingreiðslum til lífeyrisþega. Almenningur með miðlungstekjur og þar fyrir neðan skattpíndur en hátekjufólki og eignamönnum er hyglað. Stjórnarandstaðan leggur fram vantraust. Ríkisstjórn Davíðs Oddsson- ar leggur fram fjárlaga- frumvarp með sex og hálf- um milljarði króna halla en í upp- hafi kjörtímabilsins var gert ráð fyrir tekjuafgangi. I fjölmiðlum hefur Friðrik Sophusson fjármála- ráðherra talað um halla upp á sjö til átta milljarða. Þegar upp verður staðið er líklegt að hallinn verði yfir tíu milljarða. I umræðum á Alþingi hefur stjórn- arandstaðan bent á mörg atriði sem ekki eru tekin með í reikninginn. Út- gjöld vegna atvinnuleysisbóta á næsta ári eru vanáætluð þar sem gert er ráð fyrir óbreyttu atvinnuleysi þrátt fyrir fjórðungs niðurskurð framkvæmda. í frumvarpinu er gert ráð fyrir að vexti lækki en á meðan þingumræður stóðu yfir viðurkenndi fjármálaráð- herra að vaxtahækkanir væru á döf- inni. Sýnt hefur verið fram á að rúman milljarð vantar í Arvinnuleysistrygg- ingasjóð. Ríkisstjórnin ædar að rukka sveitarfélögin um 600 milljónir króna í sjóðinn þrátt fyrir að skriflegt sam- komulag liggi fyrir um að sveitarfélög verði ekki látin borga í sjóðinn. Ekki er gert ráð fyrir svonefndum eingreiðslum til lífeyrisbótaþega í frumvarpinu. Annað hvort bendir það til þess að ríkisstjórnin geri ráð fyrir að verkalýðshreyfingin fallist á kaup- lækkanir, sem er ótrúlegt, eða að ein- greiðslur verði teknar af elli- og ör- orkulífeyrisþegum. Nálægt fjórðungs niðurskurður er boðaður á framkvæmdum hins opin- bera. Það mun leiða til aukins at- vinnuleysis að öðru óbreyttu en ríkis- stjórnin gerir ráð fyrir í sínum áætlun- um að atvinnuleysi verði jafhmikið á næsta ári og það er í ár. ASÍ gagnrjn- ir ríkisstjorn þeirra ríku Efnahagsbatinn sem almennt Iaunafólk hefur lagt grunninn að með því að sætta sig við kaup- máttarskerðingu undanfarin ár verður nýttur ril að auka kaupmátt hátekju- og eignamanna. Þetta kemur fram í ályktun mið- stjórnar Alþýðusambands ísland um fjárlagafrumvarp ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar. Miðstjómin bendir á að ríkisstjórnin mun auka atvinnuleysið með því að skerða verulega framlög til verklegra framkvæmda. Ennfremur er skorið niður í félags- og velferðarkerf- inu og bitnar það einkum á atvinnu- lausum, sjúkum og elli- og örorkulíf- eyrisþegum. Efnahagsstefnan sem ríkisstjórnih boðar er hrein „ögrun gagnvart launa- fólki í landinu og samtökum þess," segir í ályktuninni og þess er jafhframt krafist að ríkisstjórnin breyti stefnu sinni og bæti kjör almenns launafólks. Kosningarúta Alþýðubanda- lagsins var form- lega tekin í notkun í gær þegar þingmenn flokksins prufukeyrðu fundarbílinn. FráAI- þingi var lagt upp í ferð til Vestfjarða þar sem trúnaðarmenn flokksins munu hitta almenning að máli til að ræða stjórnmál. Frá vinstri eru Krist- inn H. Gunnarsson, SvavarGestsson, Steingrímur J. Sig- fússon og Einar Karl Haraldsson fram- kvæmdastjóri að hlusta á hátalara- magnaðan boðskap formannsins. Valdið útilokar gagnrýni Váldið undirbýr kosningar. Illuga Jökulssyni dag- skrárgerðarmanni og pistla- höfundi á Ríkisútvarpinu, út- varpi allra landsmanna, var sagt upp störfum í gær. Forysta Sjálfstæðisflokksins hefur haft horn í síðu Illuga og í vor stóð til að reka hann. Kjartan Gunnarsson framkvæmdastjóri Sjáflstæðisflokksins blandaði sér þá með beinum hætti í mál Illuga. Eftir mótmæli og þóf var hætt við að segja honum upp en núna er látið til skara skríða. Ilíugi hefur flutt gagnrýna pistla í morgunútvarpi Rásar 2 og gjarnan rýnt í orð og verk valds- ins og sett hvorutvegggja í sam- hengi við þær hugmyndir sem haldið er að okkur, að við lifum í siðmenntuðu lýðræðisríki. Eftir uppsögn Illuga þarf enginn að velkjast lengur í vafa. Davíð ver Þorvald með útúrsnúningi Davíð Oddsson forsætisráð- herra telur ekkert óeðlilegt við það að Þorvaldur Garðar Krist- jánsson hafi verið verkefnaráðinn til forsætisráðuneytisins upp á fasta 115 þúsund króna þóknun á mán- uði. Davíð lýsti því yfir í viðtali við Stöð tvö að frétt Vikublaðsins í síð- asta blaði um bitling Þorvaldar Garðars jafngilti árás á gamalt fólk. Fréttamaður Stöðvar tvö spurði ekki hvað Þorvaldur Garðar væri að gera fyrir ráðherra, um viðveru hans eða skriflegar afurðir, hvort Þorvaldur væri launamaður hjá ríkinu eða verk- taki, hvort þetta væri staða sem bæri að auglýsa til umsóknar eða hvort rík- ið hefði ekki nógu marga lögfræðinga á launaskrá til að sinna því sem Þor- valdur á að vera að gera. Engum þess- um spurningum hefur verið svarað. Þess í stað kaus Davíð eins og oft áður að grípa til útúrsnúninga og gera Vikublaðinu upp það viðhorf að gam- alt fólk væri ekki nýtilegt til verka. Sagðist Davíð með sömu rökum geta sett út á að Alþýðubandalagið hefði falið Lúðvík Jósepssyni að sitja í bankaráði Landsbankans. Fyrir utan að gera Vikublaðinu upp skoðun þá afhjúpar Davíð um leið sið- leysi sitt. Hann gerir engan greinar- mun á störfum sem menn eru kjörnir til af Alþingi og störfum sem menn fá á silfurfati eftir geðþótta ráðherra. TUlögur Al- þýðubanda- lags hefðu skílað mestu Ríkisendurskoðun hefur í skýrslu sinni um áhrif skatta- breytinganna 1993, þ. e. tveggja þrepa virðisaukaskarts, staðfest að tillögur Alþýðubandalagsins í því máli hefðu skilað heimilunum mestu í auknum ráðstöfunartekj- um. Stofhunin staðfestir um leið að tillögur Framsóknarflokksins hefðu skilað minnstu. I skýrslu Ríkisendurskoðunar eru á- hrifin skoðuð með tilliti til þess hver áhrif laganna hafa verið og hver áhrif af tillögum tveggja minnihluta eíha- hags- og viðskiptanefhdar hefðu orð- ið. Heildaráhrif lagasetningarinnar á ráðstöfunartekjur heimilanna eru aukning upp á 2.225 milljónir króna eða rúma 2,2 milljarða. Ríkisendur- skoðun segir að tillögur Alþýðu- bandalagsins hefðu skilað heimilun- um 2.865 milljónum í auknum ráð- stöfunartekjum, 640 milljónum eða nær 30 prósent meiru. Tillögur Fram- sóknarflokksins hefðu aðeins skilað 1.410 milljónum króna. Tillögur Al- þýðubandalagsins hefðu því skilað heimilunum tvöfalt meiru en tillögur Framsóknarflokksins. Til að munurinn komi betur í ljós er rétt að deila heildarupphæðunum niður á heimilin. Lagasetningin færði hverri fjögurra manna fjölskyldu 33.970 krónur í auknar ráðstöfunar- tekjur, tillögur Alþýðubandalagsins hefðu á sama hátt fært fjölskyldunum 43.740 krónur, en tillögur Framsókn- arflokksins aðeins 21.530 krónur. Ólafur þegir um ráðstöfunarféð 1993 Olafur G. Einarsson memita- málaráðherra hefur lagt fram greinargerð um veitingu styrkja af liðnum „ráðstöfunarfé ráðherra". Athygli vekur að sundurliðun Ólafs nær aðeins til ársins í ár, en aðrir ráðherrar hafa sundurliðað fram- lögin lengra aftur í tímann. Olafur greinir þannig ekki frá styrkveitingum á síðasta ári, þegar ráðuneytið átti hvað mest viðskipti við Hrafn Gunnlaugsson og/eða fyrirtæki hans. Því er á lista Ólafs ekki að finna útgjöid eins og þegar myndir voru keyptar af Hrafni fyrir fimm til sjö milljónir króna, án þess að myndirnar hefðu skilað sér til Námsgagnastofn- unar. Ólafur staðfestir í samtali við Viku- blaðið að hann hafi beint því til fjár- málaráðuneytis og ríkislögmanns hvort upplýsingaskylda stjórnvalda gerði honum skylt að sundurliða þess- ar upplýsingar. „Ég taldi mig hafa svarað þessu, en ekki fullnægjandi að mati ykkar blaða- manna. Menntamálaráðuneytið er ó- líkt öðrum ráðuneytum með safhliði og ég hef greint frá fjórum þeirra. Þegar fjárveiting þeirra er uppurin hefur verið gripið til þess ráðs að nýta ráðstöfunarfé ráðherra og þá er erfitt að greina á milli framlaga. Spurningin var hvort ég ætti þá ekki að sundurliða 90 til 100 milljón króna fjárveitingar", segir ráðherra. - Miðað við fyrri reynslu þá hlýtur að læðast að mörgum sá grunur að þú hafir eitthvað að fela varðandi styrki til Hrafns Gunnlaugssonar? „Ég get sagt þér að Hrafn hefur engan styrk fengið á þessu ári. Ég full- yrði að það er ekkert dularfullt við út- hlutanir af ráðstöfunarfé mennta- málaráðherra", segir Ólafur G. Ein- arsson.

x

Vikublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vikublaðið
https://timarit.is/publication/310

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.