Tíminn - 29.01.1972, Blaðsíða 7

Tíminn - 29.01.1972, Blaðsíða 7
LAUGARDAGUR 29. janúar 1972 TÍMINN t»9efim<H; PrflnMofcíttrfíofckurfnn liflirá^jiiiwiitáfttfK^ ..fcarartnsson iáb), Andrés >Crrsf}snss»r<, íótv Hel9*»n, tHítrfSl Ó. *>ors»eirrsson og Tóm«» KarÍMon, AuglýsJn£a«r}ó>,t: Stefn- ftrifrtpr <Jíslason, RHsfjórnar-skrífstofwr ^ Cdduihtiímu, símar 18300 — 1830&. Skrifstofvr fJanka$trÆ»J. 7. — AforeKfsJ,usfmi 11333. Ausfýsingasími l?523h ASrarskrifstofyr simi T83O0, ÁskftfUrfljald kr. Í2S.0O á mánutti innanlands. I hn/sas»1v kr. tí.Öfr #fnt*kta. — BlíSaþrent h.f. (Öffurt) \ai Ríkisstjórnin tók við skattakerfi Það var viðurkennt af sjálfri „viðreisnarstjórn- inni", að skattakerfi það, sem hún lét eftir sig, væri ekki nothæft lengur. Vorið 1970 skipaði Magnús Jónsson fjármálaráðherra, sérstaka embættismanna- nefnd til að endurskoða allt skattakerfið með það fyrir augum að gera það einfaldara og réttlátara. Á síðastl. vori fól hann svo enn fjölmennri nefnd að annast hetta verkefni. Þegar núverandi ríkisstjórn kom til valda, hlaut hún þannig í arf skattákerfi, sem sjálfir höfundar þess voru búnir að dæma óhæft, en öll helztu skattalög, sem nú gilda, hafa verið sett í tíð „við- reisnarstjórnarinnar". Þannig eru lögin um tekju- stofna sveitarfélaga frá 1964 og lögin um tekju- og eignarskatt frá 1965 að meginefni til. Það hafði verið eitt af aðalloforðum „viðreisnar- stjórnarinnar" að koma á fullkominni og heilbrigðri skattalöggjöf. Alþýðuflokkurinn hafði lofað því til við- bótar, að tekjuskattar skyldu ekki lagðir á venjulegar launatekjur. Það er ekki ofmælt, að skattalögin, sem voru sett í tíð „viðreisnarstjórnarinnar", hafi verið í litlu samræmi við þessi loforð hennar. Skattakerfið var gert enn flóknara en áður. Bætt var við f jölmörg- um nýjum sköttum og er frægastur þeirra aðstöðu- gjaldið svonefnda. í stað þess að fella niður skatta af launatekjum, voru þeir þyngdir stórlega. Skattvísi- talan var slitin úr sambandi við framfærsluvísitöluna og látin haldast óbreytt sum árin, þrátt fyrir stórfellda dýrtíðaraukningu. Ef því fordæmi „viðreisnarstjórnar- innar" væri fylgt nú, myndi skattbyrðin reynast ein- staklingum alveg óbærileg. iEins og rakið er hér á undan, var. aðkoma nú- verandi ríkisstjórnar sú, að hún tók við óhæfu skatta- kerfi, og varð því strax að hefjast handa um að koma nýju skattakerfi á laggirnar. Venjulega tekur undir- búningur slíkra breytinga langan tíma. Hér gafst ekki neinn slíkur frestur, heldur varð að gera víðtækar breytingar strax á þessu þingi. Þegar þetta er haft í huga, verður ekki annað sagt en að fjármálaráð- herra og samverkamönnum hans hafi tekizt vonum betur. Fjölmennur fundur sveitarstjórnarmanna hefur viðurkennt, að frumvarpið um tekjustofna sveitarfé- laga marki mikilvæg spor í rétta átt. Niðurfellingin á nefsköttum og frumvarpið um tekjuskattinn eru verulegt spor í þá átt að lækka skattbyrðar hinna tekjuminnstu. Á þeim grundvelli, sem hér hefur veriÖ lagður, á að vera hægt að byggja upp nýtt, einfaldara og réttlátara skattakerfi, þótt ekki verði hægt að gera nema hluta af því verki á þessu þingi. Það verður ekki annað sagt en að hlutskipti stjórn- arandstöðuflokkanna sé aumkunnarvert í þessu máli. Þeir létu eftir óhæft og hrunið skattakerfi og geta^nú ekki lagt annað til mála en blekkingar og nöldur um nýju skattafrumvörpin. Mbl. og framtölin MbL er nú farið að taka undir þá gagnrýni, að ekM megi Ijúka framtölum meðan frumvörp um skatta- breytingarnar liggi fyrir Alþingi. Bæði á síðasta og næstsíðasta Alþingi voru þó gerðar víðtækar breyting- ar á skattgreiðslu fyrirtækja eftir að framtölum var lokið. Þá taldi Mbl. þetta ekkert athugavert, enda var þá Sjálfstæðismaður fjármálaráðherra! — Þ.Þ. Sydney H. Scanberg, New York Times: Þar ríkir vongleði þrátt fyrir vandann Amerískur blaðamaður segir frá heimsókn til Bangladesh BÚIÐ er að sá hrísgrjón- um í nýplægða akrana. Karl- mennirnir frá þorpunum eru aftur farnir að klifra upp kókospálmana til þess að ná sér í safa, sem þeir nota í pálmatoddy, en það er all- áfengur drykkur, sem mikið er notaður til sveita. Telp- urnar eru farnar að ganga í skóla aftur, og nýþvegin andlitin eru óttalaus. Farþegahjólin þjóta um göturnar á ný og aftur má heyra háværar raddir á mark aðstorgunum, þar sem verið er að þrefa um verð. Vændis konurnar eru smátt og smátt að koma á vettvang að nýju og farnar að reyna að koma sér upp kofum í útjöðrum borganna. Fyrir skömmu voru gamm- arnir á sífelldu hringflugi yfir Bengal, vakandi yfir lík- um þúsundanna ,sem her Pakistana lagði af velli. Nú sjást þeir sjaldan, enda ekki annað fyrir þá að hafa en hræ kúa og hrossa, sem drep ast kunna á víðavangi. AF þessu má sjá, að Mfið er aftur farið að ganga sinn gang í Austur-Pakistan, sem nú heitir Bangladesh, síðan að Bengalir lýstu yfir sjálf- stæði þess. Ekki er þó nema röskur mánuður liðinn síðan Bengölum tókst, með aðstoð Indverja, að hrinda tilraun ríkisstjórnarinnar í Vestur- Pakistan til að kæfa frelsis- hreyfinguna í landinu. Ég hitti að máli hindúann B.B. Das, sem er forstöðumað ur fangelsins í Faridpur. Hann hafði flúið langt inn í land til þess að forða sér undan þeim örlögum. sem margir landa hans urðu að lúta, en er nú kominn til starfa að nýju. „Nú teljum við okkur ör- ugga. Óttinn er á bak og burt og við kunnum allir vel við okkur að nýju", sagði hann. ÉG FERÐAÐIST 300 míl- ur um vesturhluta ríkisins og varð hvarvetna var við mikla athafnasemi, en hún er ein- mitt ljósasti vottur þess, að endurreisnin sé hafin_ Meðan her Pakistana var í landinu var hvarvetna hljótt, og þeir heimamenn, sem ekki höfðu flúið langt inn í land eða til Indlands, sátu að jafnaði hljóðir og horfðu út f fjarsk- ann. Þögnin var afar áber- andi hvarvetna í samfélaginu. Nú er þögnin rofin. Hinn hvelli hlátur Bengala er að nýju jafn algengur og brakið í uxakerrunum og skellirnir frá fljótunum, þar sem kon- urnar eru að klappa þvott- inn. Mikilsverðast er þ6, að fólkið er hvarvetna tekið til starfa. Stjarfinn er horfinn. Flóttamennirnir, sem komn- ir eru heim, eru þegar farnir að reka niður bambusstafi í grind í nýja kofa. Sjómenn- irnir eru farnir að smíða flat byttur og eintrjáninga. ALMENNINGUR nær sér í byggingarefni með því að r£fa hermannaskála Pakist- ana. Þar fæst timbur í stoð- ir og bita og eins bárujárn. Mujibur Rahman Múrsteina má fá í rústum sundurskotinna húsa, sem búið er að yfirgefa. Hinir látlausu árásir Frels ishreyfingarinnar (Mukti Ba hini) voru búnar að lama her Pakistana og draga úr hon- um kjarkinn áður en ind- verski herinn kom á vett- vang. Ungu mennirnir, sem þarna voru að verki, hafa nú flestir snúið sér að endur- reisninni og kappkosta að halda hinum þjóðlega frelsis- anda vakandi. FJARRI fer að ætlun mín sé að halda fram, að allt sé komið á græna grein. 10 milljónir flóttamanna snúa nú heim frá Indlandi og að köma þeim fyrir að nýju kann að reynast umfangs- meira og erfiðara verkefni en dæmi eru um. Lagfæring samgöngukerfisins er einnig risavaxið verkefni. Matarskorturinn kann þó að reynast erfiðari viðfangs en allt annað. í sumum hér- uðum eru nálega engin hrís- grjón í birgðageymslum ríkis ins, en hrísgrjónin eru megin fæða landsmanna. Verð hrís grjóna og annarra helztu fæðutegunda fer ört hækk- andi. ekki einvörðungu vegna vöntunarinnar, heldur hafa spákaupmenn reynt að notfæra sér aðstæðurnar. Matvælaskortur verður fram að næstu aðaluppskeru, en hún verður í haust. Efa- lítið verður um sult að ræða í sumum héruðum, en hvorki valdhafar heima fyrir né sér- fræðingar um erlenda að- stoð gera ráð fyrir mann- felli. GERT er ráð fyrir, að er- lend aðstoð bæti úr skortin- um að miklu leyti. Auk þess eru bengalskir bændur dug- legir og þrautseigir. Þeir hafa lifað af matvælaskort fyrr og lagt sér til munns nálega allt, sem grænt er, annað en gras. Þrátt fyrir alla erfiðleika eru horfurnar ekki eins slæm ar og ætla mætti. f því efni hefur sitt að segja, að fólkið er ánægt, og það léttir veru- lega undir í bráð að minnsta kosti. Einnig verður vart nýs samhjálparvilja í ríkum mæli. Þess sáust merki í hverri borg, sem ég lagði leið mína um, að þeir, sem haldið höfðu heimilum sfn- um og eignum að mestu þrátt fyrir hernámið, veittu hinum aðstoð, sem harðar höfðu orðið úti. Taka má Faridpur sem dæmi í þessu efni. Kaup- mannasamtökin þar hafa að undanförnu gefið 4000 fátækl ingum ókeypis khicuri einu sinni á dag blanda af hrfs- grjónum, grænmetismauki og kindakjöti. Fátæklingarn- ir neyta máltíðarinnar í hóp- um í húsagarði, en félagar í Frelsishreyfingunni og aðr- ir ungir sjálfboðaliðar ann- ast framreiðsluna. AÐKOMUMAÐURINN öðl- ast þá sannfæringu, að unga fólkið, sem annað hvort bar0- ist með vopnum eða helgaði sig baráttunni gegn yfirráð- um Vestur-Pakistana með öðru móti sé dýrmætasta eign Bengala. Hjá mörgum ungmennum ræður úrslitum, að her Pakistana eða Þegn- arnir, sem með honum unnu, tóku foreldra þeirra af lífi. Sum ungmennin hafa misst alla fjölskyldu sína, en aðrir urðu að horfa á mæðrum sfn um og systrum nauðgað. „Við förum aftur í skóla og til starfa í stjórnmálabar- áttunni", sagði Mohammed Abu Jafar, ungur skæruliða foringi frá héraðinu umhverf is Jessore. „Við ætlum að berjast fyrir myndun sam- félaga, sem gefur öllum jBfn tækifæri. Arðrán má aldrei framar viðgangast." Konurnar «ru aftur farnar að koma fram í dagsljósið og af því má einna gleggst sjá, að dagfar er að komast í eðli- legt horf. FjBlmargar konur urðu að leita sérstakra bragða til þess að komast undan áleitni pakistanskra her- manna, Þær, sem héldu kyrru fyrir heima, létu afar sjaldan sjá sig á gBtum úti. Nú eru konurnar aftur farnar að ganga um úti við og gera sér sérstakt far um að ganga fram hjá búðunum, sem indversku hermennirnir halda til í. og virða þá fyrii sér.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.