Tíminn - 29.01.1972, Blaðsíða 14

Tíminn - 29.01.1972, Blaðsíða 14
14 TÍMINN LAUGARÐAGUR 29. janúar 1972 Sauðf járböðun fer nú senn að ljúka, en þessi mynd er tekin á Skarði á Landi, þar sem varö aö tvfbaða eins og ann- arsstaðar f Rangárvallasýslu, vegna fjárkláða, sem vart varð við f lágsveitum sýslunnar. Það eru þeir Kristinn Eyjólf'ssoii f Hvammi og Kristinn Guðnason á Skarði, sem eru aöbaða fé hreppsstjórans i Skarði og prestsins f Fells- imila, ásamt fé Magnúsar I Króktúni, samtals á annað þúsund fjár. Baðstjóri á Efra-Landinu var Eyjólfur Agústsson i Hvammi. BSRB sambærilegra þeim," sem verkalýðsfélögin, hafa samiö um. Arið 1964 synjaöi rikisstjórn og Kjaradómur réttmætum kröfum rlkisstarfsmanna um 15% launahækkun til sam- ræmingar viö launabætur, sem aðrir launþegar höfðu fengið. Leiðrétting á þvi nábist ekki fyrr en i kjarasamningum rikis- og bæjarstarfsmanna fyrir ári. Það væri mikil skammsýni að endurtaka þetta nú. Þvi beinir þingið þeirri ein- dregnu áskorun til rikis- stjómarinnar, að hún semji tafarlaust við B.SR.B. og sýni þannig i verki vilja til aö viröa sanngirniskröfur og samn ingsrétt opinberra*-" starfs manna i stað þess aö; "leita sk- jóls hjá lögskipuðum gerðar- dómi. Þingiö lýsir yfir' full- um'¦> stuöningi við réttmætar kröfur um' málsmeðferð bandalagsstjórnar og Kjara- ráðs i yfirstandandi kjaradeilu. Þessi ályktun verður nú send öllum opinberum starfs- mönnum til undirskriftar. Auk ályktunarinnar stendur" á áskriftarlistunum, sem sendir verða um allt land til undir- skriftar: Við undirritaðir opinberir starfsmenn lýsum yfir fullum stuðningi við framanritaða ályktun og felum stjórn B.S.R.B. að beita sér fyrir nauðsynlegum aðgerðum til að knýja fram viöunandi samninga. A lokuðum fundi þings B.S.R.B. I gær uröu miklar umræður um kjaradeiluna. Voru aðallega ræddar hvaöa leiðir væru tiltækar til að knýja fram kjarabætur. Var engin ákvörbun tekin I þv! efni. „Málið er á samningsstigi til 10. febrúar", sagöi Kristján Thorlacius, formaður B.S.R.B., i gær, „hafa þvil við- semjendur okkar enn tækiíæri til að bjarga sér út úr vit- leysunni". Þingiö fól bandalagsstjóm að annast málið og ákveðið var að stofna til nefndar til aðstoðar bandalagsstjórninni. I nefndinni verður einn maöur frá hverju félagi. Samnings- viöræður viö ríkisstjórnina halda áfram, að minnsta kosti til 10. febrúar. Undirskriftasöfnuninni verður hraðað eins og kostur er á. Er þegar farið að senda listana út og straumur manna er á skrifstofuna til að sækja undirskriftalista. Kristján sagði að lokum, að hann vildi undirstrika, • að samstaða var á þingihu um kjaramálin, og eins eftir þvi sem við höfum heyrt frá öðrum og fram hefur komið I félögunum. Skákeinvígið Frh. af bls. 1 að halda einvigið i sumar, vegna Olympileikanna i Munchen, en peir fara fram á Hkum tlma. Þá sagði uðmundur, að hann teldi, að við gætum aldrei haldið sllkt ein- vigi aftur, þar sem verðlaunin væru orðin svo há, og næst yrðu þau helmingi hærri. Fundur Kvenréttinda- félags Islands, haldinn 19. janúar 1972, þakkar forráöa- mönnum Sjónvarpsins fyrir timabæran og mjög athyglis- verðan umræðuþátt um eit- urlyfjavandamálið. Fundurinn treystir heil- brigðisyfirvöldum landsins til að taka fyrir þá óstjórn- legu lyfjagjöf og útgáfu lyf- seðla á fiknilyfjum, sem virðist eiga sér stað sam- kvæmt áðurnefndum þætti. Devlin Frh. af bls. 16 maður, og er það næsta fátitt um meðlimi brezica þingsins. I fyrra eignaðist ungfrilin barn, sem hún neitar að feðra. Hún er mikil dugnaðarkona og auk starfa sinna I þinginu er Devlin á sl- felldum þeysingi milli London og Norður-Irlands og skipuleggur fundarhöld og talar fyrir hug- sjónum sinum, en hún er mikil ræðukona og þótt hún sé ung að árum, er langt siðan gamal- reyndir stjórnmálamenn áttuðu sig á,að ekki borgaði sig að munn- höggvast við stelpukrakkann, þvi að hún er skorinorð og fylgin sér. Forgangur Einar Agústsson, utanrikisráð- herra, og frú,hafa þegið boð um að koma á Pressuballið. Að venju verður vandað mjög til skemmtikrafta á pressu- ballinu. Sigriður Magnúsdóttir, sem er við söngnám i Vinarborg, kemur gagngert til að syngja,og planóleikarinn Philip Jenkins mun einnig koma og skemmta. Sérstakur gamanþáttur er i smiðum, og verður fluttur á dans- leiknum. Veizlustjóri verður Páll Asgeir Tryggvason, deildarstjóri varn armáladeildar utanrikis ráðuneytisins. Vandamál NATO Frh. af bls. 16 raun ber vitni á N- Atlantshafi. Þá sagði Henderson, að hingað kæmi hann frá Noregi, þar sem hann hefði flutt fyrirlestra um NATO, og að margir Norðmenn væru mjög uggandi yfir fyrirhugaðri brottför varnarliðsins frá Islandi. Teldu Norðmenn, að við það myndu áhrif Rússa aukast mjög á hafinu, og fyndist þeim þau vera nóg nú þegar. Aðspurður sagði Hen- derson, að ef varnarliðið hyrfi héðan alveg á næstunni, þá myndi NATO taka upp þaö pftirlitsflug, sem fariö hefur fram héðan, frá stöðvum I Skotlandi og I Noregi, en þær gætu aldrei bætt upp eftirlitsflug frá tslandi. Hann bætti þvi við, að hann hefði heyrt talað um, að tslendingar tækju við rekstri radarstöðvanna hér á landi, og sagði það vera möguleika, en þar þyrfti að koma til löng þjálfun. Síldveiðibann Frh. af bls. 1 greindum svæðum. 1. Frá Geirfuglsdrang hugsast dregin Hna I réttvisandi austur I punkt 63 gr. 40'6N og 22gr. 55'2V og þaðan réttvisandi 213 gr. og frá Geirfugladrang hugsast dregin lina I norðuátt i punkt 63 gr. 58' 2N og 23 gr. 29' LV og þaðan i réttvisandi vestur. Að utan takmarkast svæði petta af fiskveiöilandhelginni. 2. Faxaflóa á svæði, er tak markast af linum, er hugsast dregnar milli eftirgreindra punkta: 1. 64 gr. 28'N - 23gr. 57'V. 2. 64gr. 27 'N - 24gr. 43'V. 3. 64gr. 18 'N-24 gr. 43 'V. 4. 64 gr. 18'N-24 gr. 23'V. Ennfremur er netaveiði bönnuð allt árið 1972 I Breiðafirði innan linu, sem hugsast dregin úirúr Skor I Eyrarfjall við Grundar- fjörð. Dökku fletirnir á myndinni sýna bannsvæðin. Norskir unglingar Frh. af bls. 16 myndu verða i þeim hópi eitur- lyfjaneytenda, sem fengju lyfin á frjálsum markaði, ef sú tillaga Dana að gefa eiturlyf frjáls til forfallinna neytenda, nær fram að ganga. Tillagan er gerð með það fyrir augum, að þetta myndi minnka stórkostlega alls konar misferli og koma I veg fyrir harmleiki, en eins og kunnugt er, svifast forfallnir eiturlyfja- neytendur næstum einskis til að ná i eitrið. Af þessum 434 norsku ungl- ingum, sem sendir voru heim, komu 151 aftur til Kaupmanna- hafnar, áður en árinu lauk. 131 þeirra er yngri en 18 ára, en flestir eru 16-21 árs. Þeir, sem komnir eru yfir 24 ára, eru að heita má allir orðnir sjúklingar, með litla von um bata. Steingrimsfjörður Frh. af bls. 8 að vanvirða þá þjóðhelgi, sem lögð hefuæ verið' á. Eftir að ég kom að Kaldrana nesi, fjölgaði kvíaánuim, varð ég þá að vakta 70—80 ær eða um það bil helmingi fleiri en á Bjamarnesi, þar að auki voru smalaimennskur þar. mikið erf iðari. Ég var því oft é rjátli og má segja, að ég hafi verið hálfgerður útileguköttur þessi sumur. Á Bjarnarfjarðarhálsi eru yndislegar júnínætur. Það er heillandi að fylgjast með náttúrunni, þegar hún þagnar um lágnættið og rís svo aftur með nýjum degi. Þarna á lífið sína fjölbreyttu fyllingu. Vor fuglakliðurinn fyllir loftið og silungurinn vakir í hverju vatni og tjöm. Náttúran mætir mönnum alls staðar, en fær misjöfn and- svör. Nú virðist fólkið mjög tómlátt gagnvart þeim töfrum, sem fraan koma í lífi oig litum náttúrunnar og naumast skynja þá. Eftir að ég komst nokkuð til fullorðinsára fór ég að fara með byssu. Lagði ég mig eink um eftir að ná í refi á veturna, ýmist með því að hlaupa þá uppi ellegar liggja við holu. Þetta heppnaðist oft vel og ég átti stundum nokkra fallega belgi þegar kom fram á vet urinn. Venjulega fór ég í Ijósaskipt unum, þegar ég hugðist liggja, en væri gott að rekja spora- slóð varð að nota dagsbirtuna og gaf Matthías húsbóndi minn mér oft tíma þegar svo bar undir. En þetta er nú löngu horfin tíð, ag ifiáir sem þar að hyggja. Hjá okkur heima í Steingríms firði hefur verið gott ár bæði til sjávar og sveita. f vor var ágæt hrognkelsaveiði og hafði margur þar af drjúgan fjár- afla. Rækjuveiði hefur einmig ver ið mjög góð, en nú horfir til vandræða með vinnsluna vegna manneklu. í haust gekk rækjan svo nærri landi að það sást vel þegar þeir voru að draga inn varpuna á bátunum. Eg var einu simni að horfa é þetta úr lamdi og var búinn að taka í aðra nösina þegar varpan var komin inn í bátinn, en ég var ekki búinm að taka £ hina, þeg ar báturinn var lentur. í október var farið á sjó hvern einasta virkan dag. En nú verður að skammta bátun um veiðileyfin, vegna fólksfæð arinnar. í haust fluttu fjórar fjölmennar fjölskyldur burt úr byiggðarlaginu, það munar um minna. Satt að segja skil ég ekkert í þessu. Ekki er það sökum féleysis. Þá gætu menn ekki yfirgefið eignir sínar, hús og velhýstar bújarðiir, én þess að koma þeim í peninga, og stofnað ný heimili & Suðurnesj um. Það eru vandræði að leggja í auðn staði, sem bjóða upp á jafnmikla framtíðarmöiguleika og Steingrímsfjörður og um hverfi hans. Ég lít svo á, að dreifa eigi sem vfðast um landið atvinnu fyrirtækjunum. .Hvers vegna má ekki alveg eins byggja framleiðslustöðvar norður við Steingrímsfjörð eins og setja þær niður í hvirfinigu umhverf is Faxaflóa og Suðurnes. Fólkinu er hrúgað saman hér á þennan skaga, og svo ræður emgimn við neitt, ef marka má síf elld ramakvein um óstýriláta og auðnulausu unglinga, sem upp vaxa hér í velferðinni og ekkert nytsamt starf vilja taka sér fyrir hendur. Ég held að þessi múg- mennskuhugsunarháttur verði að breytast ef ekki á illa að fara. Mér er óhætt að segja það, að fólkið heiima á Dranigsnesi hefur haft góða atvinmu á þessu ári, sem nú er á enda runnið. En það gefur auga leið, að þeir sem í burtu fara, verða á vissan hátt orsök þess, að erfiðleikarnir vaxa hjá þeim sem eftir sitja. Sérstaklega á þetta við um þá sem stunda landbúnað. Mörg undanfarin ár hefur því (verið haldið f ram og líklega með rökum, að enginn fiskur annar en hrognkelsi og skel fiskur gangi í Húnaflóa. En svo bar við í haust, að formað ur úr Hamarsbæli, fór á sjó með nokkrar lóðir beittar með rækju ag fékk mokafla. Ef til vill segir þetta ekki mikið, en þó held óg að í sumar hafi gengið fiskur í Húnaflóa. En eins og nú horfir er útgerðin eingöngu miðuð við grásleppu- og rækjuveiðar. Mér líður bara illa af því að sjá gott fólk hverfa frá ágæt um krinigumstæðum heinna til að setjast að á Suðurnesjum, enda þótt þess sé von I einhverja skyndiheimsókn yfir hrognkelsavertlðina. Hann er hálf þumgur í skapi, blessaður gamli maðurinn. Honum þykir vænt um Stein. grimsfjörð og finnst sem að í þeirri byggð drjúpi smjör af hverju strái. Án efa hefur hann meira til síns máls en margur hyggur, því að einhverj um mun þykja þröngt fyrir dyrum á hinum fjölbýlli stöð ma, þegar búsvelta verður al- menn í umhverfi Steingríms- fjarðar. En það hefur mörgum reynzt auðveldara að brjóta brúna að baki sér, en byggja hana aftur. Þ.M.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.