Tíminn - 27.07.1972, Blaðsíða 3

Tíminn - 27.07.1972, Blaðsíða 3
Fimmtudagur. 27. júli 1972 TÍMINN Friðrik Olafsson skrifar um sjöundu skákina Spassky Friðrik Fischer Biöstaðan Sv.: Fischer: ABCDEfðH 60 AB4 w ¦ Di| A3CPSFU Hv.: Spassky: t þessari stöðu fór skákin i bið eftir 40. leik svarts og Spassky hugsaði sig um i 45 minútur, áður en hann innsigl- aði biðleikinn. Þegar tekið var til við biðskákina i gær kom i ljós að Spasski hafði kosið að leika — 41. h4, sem að dómi flestra er bezti leikurinn i stöðunni. Það er þó haft eftir Geller, aðstoðar- manni heimsmeistarans, að leikurinn sé ekki sá bezti og Fischer hefði átt vinning i skákinni eftir þennan biðleik. Fischer kom þó ekki auga á vinningsleiðina, hvað sem öðru liður, og má vel vera, að biðleikur Spasskis hafi komið honum á óvart. Aðrir leikir, sem helzt koma til greina i biðstöðinni eru 41. Hd5 og 41. Rd6 jafnvel 41. hxg4. Rétti staðurinn fyrir hvita kónginn. Eftir 43. Kg3 sem i fljótu bragði virðist eðlilegasti leikurinn, lendir hvitur i erfið- leikum. T.d. 43. Kg3, Hf8 44. Hd5, Hc3+ 45. Kh2, Hf3. Eða 45. Kf2, g3 + o.s.frv. 45. Hd4 + 46. Rf5+ 47. Hbc4 Kg3 Kf3 Lykillleikurinn. Nú verður Fischer að þráskáka til að bjarga eigin skinni. 43. — KIT. Argentinski' stórmeistarinn hélt þvi fram, að Fischer hefði skapað sér góða möguleika til vinnings með skiptamuns- fórninni 43. —, Hxe8, 44. Hxe8, Rd2. Hótunin er 45. —, Rf3 + ásamt 46, —, Kf5 það skal viðurkennt, að Najdorf virðist hafa mikið til sins máls. 47. — 48. Kh2 4». Kgl Hcl + Hc2+ Jafmefli. ABCDEffGH 41. — iti 44.Kg7 + Kxf4 Fischer mætti nokkuð seint til leiks i biðskákinni og lék þessum leik svo að segja um leið og hann sá biðleikinn. 42. Hefi 43. Kgl Hc2 + Þetta ferðalag svarta kóngsins aftur fyrir viglinu hvitu mannanna gerir jafntefli óumflýjanlegt. Ennþá mátti sntia til baka og freista gæf- unnar með áðurgreindri skiptamunsfórn. ABCDBffGB Lokastaðan. Það fór sem margan grunaði: 7. skákin endaði með jafntefli ET—Reykjavik. Sjöundu einvigisskákinni var framhaldið í gær. Eins og fram kom i Timanum var biðstaðan flókin og þvi erfitt að átta sig á úrslitum skákarinnar. Flestir spáðu þó jafntefli — og þeir reyndustsannspáir, þviað þannig lyktaði 7. skákinni. Skákstaðan skýrðist ekki að ráði, þótt leikjunum fjölgaði og lokastaðan var sannast sagna tvi- ræð. Engu að siður bauð Fischer upp á jafntefli, þvi að hann þrá- skákaði. (Skv. reglum skákkúnst- arinnar þýðir það jafntefli ef það er gert þrisvar.) Spasski þáði jafntefli — átti reyndar ekki ann- arra kosta völ. Eftir jafnteflið leiðir Fischer með einum vinningi, 4:3. 8.ein- vigisskákin verður svo tefld i dag og hefur áskorandinn hvitt. Systir Fischers i heimsókn Fischer á'reyndar eina systur og sú er nú komin til landsins ásamt fjölskyldu sinni. Hún heitir nú Mrs. Targ og eru miklir kær- leikar með þeim systkinum, enda öðrum ekki til að dreifa. Mrs. Targ kom hingað til lands i gær- morgun ásamt manni sinum og þremur börnum. Þau búa á Loft- EINV!(5I ALDARiNNAR REYKJAVIK 1972 007 í w ; ¦ ¦ < ~* Robert Fischer — James Bond Ymsir lfkja þeim saman James „ofurmenni" Bond og Robert Fischer, en telja þann siðarnefnda erín meiri snilling! Hér birtist umslag með myndum af Fischer og Spasskí (sem eflaust snýst Bond einnig snúning) og undir einkunnartala kvennagullsins James Bond: 007. Myndirnar teiknaði Halldór Pétursson. leiðahótelinu og ætla að dveljast hér nokkurn tima. Systurinni hefur samt ekki tek- izt að venja Fischer af óstundvis- inni. Áskorandinn mætti tæpu kortéri of seint til leiks i gær; slikt telst þó varla fréttnæmt lengur. Það var áberandi, hve Spasski lék hratt og örugglega i gær. E.t.v. hefur hann fylgt fyrir fram gerðri áætlun — a.m.k. komu leikir hans Fischer oft i vanda og notaði hann þá drjugan umhugs- unartima. Láxá i Ásum. 1 Laxá i Asum eru aðeins 2 stangir, en þó hefur verið landað um 850 löxum þar. Ekki má veiða meira en 20 laxa á stöng dag hvern og stundum verða menn að hætta veiðiskap, þótt veiðidegi sé ekki lokið. 1 júlibyrjun var meðalþyngd veiddra laxa ná- lægt 10 pundum, en fer heldur minnkandi, enda veiöist meira af smálaxi þegar liður á veiði- timann. Ain er fisksæl af nátt- úrunnar hálfu og aldrei hefur verið sett i hana klak. Fundur á Loftleiða- hóteli. Nú er um að gera að drifa sig á Hótel Loftleiðir, Krystal- sal, og hlýða á Carter fram- kvæmdastjóra Alþjóðlegu lax- veiðistofnunarinnar, en hann mun flytja erindi um stjórnun og nýtingu á veiðiám og sýna kvikmynd og skuggamyndir af laxveiðum i Kanada kl. 20:30 i kvöld, 27. júli. Viðidalsá. Nú hafa veiðzt um 515 laxar i Viðidalsá, og er \>áb heldur meira en i fyrra 6 stangir eru i ánni. Nokkrir stórir laxar hafa veiðzt i vikunni. Þann 22. þ.m. var landað einum 22 punda við Harðeyrarstreng og þann 24. öðrum 22 1/2 punda á sama stað og þann 25. var landað einum 22 punda hjá Galtanes- fljóti. Veður hefur verið vætu- samt i Viðidal, sem viðar á landinu undanfarið, að sögn Gunnlaugar Hannesdóttur i veiðihúsinu þar. Þráskák — jafntefli 47. leikur Spasskis: He4 var mjög sterkur og hugsaði Fischer sig um nokkra stund, áður enhann lék: Hcl + , ogbauðþarmeðuppá jafntefli. Spasski lék: Kh2, en Fischer svaraði: Hc2+, og sýndi, að hann ætlaði sér að knýja fram jafntefli með þráskák. Til mála- mynda lék heimsmeistarinn: Kgl, en siðan sömdu þeir tvi- menningarnir um jafntefli. Flestir voru sammála Fischer um það, að enginn möguleiki væri fyrir hann á vinningi i lokastöð- unni. Þó andmæltu 'nokkrir, þ.á.m. argentinski stórmeistar- inn Najdorf. Hann fullyrti, að Fischer ætti unnið tafl i lokastöð- Kvikmyndaþrætan Enn situr við það sama i myndatökuvandamálinu: Engar vélar voru á lofti i gær. Chester Fox er á förum til New York. Hann er allt annað en bjartsýnn þessa dagana. ,,Ég hef enga trú á þvi, að myndataka hefjist nokkurn tima. Hefur þú trú á þvi, að Fischer leyfi mynda- töku?" Spurningunni var beint til min og ég hristi bara höfuðið. ,,Ég býst við að ná samkomulagi við ABC, ,,en slikt tryggir ekki, að myndataka hefjist. Það er undir Fischer komið," sagði Fox að lokum. Skv. áreiðanlegum heimildum verður endanlega skorið úr þvi i dag á fundi i New York, hvort myndir verða teknar i keppnis- salnum eður ei. Auglýsingarfrömuöir komnir hingað. Þá má loks geta þess, að hingað til-lands eru komnir 2 auglýsinga- frömuðir frá fyrirtækinu MANAGEMENT THREE Ltd (Auglýsti m.a. The Betles i USA á sinum tima.) Hafa þeir I hyggju að bjóða Fischer upp á kynningu á skáklistinni og honum sjálfum um gervöll Bandaríkin. Sú kynning yrði með ýmsu móti, ef til kæmi. T.d. fyrirlestrar í há- skólum, skákkennsla af hljóm- plötum o.s.frv. Ekkert endanlegt samkomulag hafði náðst milli auglýsendanna og umboðsmanna Fischers i gærkvöldi. 11 Heimildin til afnáms fasteignaskatts af íbúðum aldraðra Eins og skýrt er frá i for- ustúgrein Timans i dag eru i hinum nýju skattalögum heimildir til að lækk;i skatta og útsvör fólks fra álagningar- skölum. Við álagninguna t.d. i Reykjavik hefur þessum hcimildum ekki verið beitt , að öðru leyti en þvi, að ekki var lagt útsvar á lifeyri al- mannatrygginga. En hins vegar er hverjum skattþegni hcimilt að sækja nú um lækkanirog er hér með skorað á þá, sem telja sig hafa fengið óbærilega há gjöld, svo sem ýmsir ellilifeyrisþegar' gera, að sækja um slikar lækkanir. Sérstaklega vill Timinn bcnda ellilifeyrisþegum á þessa staðreynd: i 5. grein hinna nýju tekju- stofnalaga segir: „Heimilt er sveitarstjórn að lækka cða fclla niður fast- eignaskatt, sem efnalitlum elli- og örorkuþegum er gert að grciða. Sama gildir um slika lifeyrisþega, sem ekki hafa verulegai tekjur umfram elli- og örorkulifeyri" Þá kom íhalds- hugurinn fram Við afgrciðslu fjárhags- áætlunar Reykjavikurborgar Itígou fulltrúar minnihluta- flokkanna til, að þessi heimild yrði notuð almennt við álagn- ingu fastcignaskatta, þannig að hinir efnalitlu lifeyris- þcgar þyrftu ekki að sækja formlega um þessa lækkun eftir að álagning hefur farið fram. Kom það til af þvi, að það yrði óþarfa umstang fyrir þelta fólk, auk þess sem vitað er að mörgu þessu fólki er afar sárl að senda beiðnir til svcilarstjórnar um lækkun gjalda. Þcssu hafnaði mcirihiuti Sjálfstæðisflokksins i Reykja- vik. Hann vildi ckki nota þessa hcimild almcnnt við álagningu faslcignagjalda á það gamla fólk , scm minnsta gjaldþolið hcfur. l>að cr af þcirri ástæðu, scm þctta fólk þarf nú að stiga þau crfiðu spor að lcggja inn umsóknir til borgarráðs Rcykjavikur um afnám fastcignaskatts skv. hcimild þcssarar laga- grciningar. Nú reynir á þá aftur Það rcynir þvi nú, cr þessar bciðnir koma til borgarráðs Rcykjavikur, i annað skiptið á meirihluta Sjálfstæðis- flokksins, hver hugur hans er raunvcrulcga til þessa fólks. Hann hcfur það i valdi sinu við afgrciðslu beiðnanna, hvort fasteignaskattarnir verða fclldir niður eður ei. En heiðarlegast væri það fyrir meirihluta Sjálfstæðis- flokksins i borgarstjórn Reykjavikur að fallast nú á tillögu minnihlutaflokkánna scm almcnna reglu, þannig að þessari álagningu yrði aflétt af öllum þeim efnalitlu lif- cyrisþcgum, sem lagagreinin tckur til, þannig að viðkom- andi þyrfti ekki að sækja sér- staklega um þessa lækkun, en fcngi hana orðalaust. ihaldið yrði að meira, ef það gerði þetta, þótt það þurfi vissulega að kosta játningu á þvi. að Sjálfstæðisflokkurinn kemur mcð siðustu skipunum, hvað snertir samúð og skilning i raun i garð þessa fólks. Umræddri tillögu minni- hlutaflokkanna i borgarstjórn var hafnað, vegna þess að álagningu á ibúðir þessa fólks átti að kenna ríkisstjórninni. Nú reynir því aftur á það, hvort ihaldið metur meira áróðursherferðina gegn stjórninni eða hag þessara lif- eyrisþega. —TK

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.