Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 17.04.1984, Blaðsíða 8

Atuagagdliutit - 17.04.1984, Blaðsíða 8
Utilfreds med presseomtale af forskningsprojekt Ministeren for Grønland har sammen med landsstyreformanden udsendt en udtalelse vedrørende pressens behandling af et igangværende samfundsforskningsprojekt om styring af olie-gasaktiviteterne i Grønland Et samfundsforskningsprojekt med titlen »Offentlig styring af olie-gasaktiviteterne i Grønland« nærmer sig din afslutning. Projek- tet er finansieret af Statens Sam- fundsvidenskabelige forskningsråd og er gennemført ved Institut for Statskundskab, Århus Universitet. — Uanset at rapporteringen af projektet ikke er færdigt, er der i de sidste uger påbegyndt en formid- ling af projektets resultater gennem artikler samt interviews i Grøn- lands Radio, skriver Ministeren for Grønland, Tom Høyem, og lands- styreformand Jonathan Motzfeldt i en fællesudtalelse. — Der bruges markante udtryk. Overskriften på en artikel i »For- skningen og Samfundet« (marts 1984) lyder: »Slagsmål om Grøn- lands olie«. Det fremgår nu ikke klart af artiklen, hvilke »slagsmål« der tænkes på, siges det videre i ud- talelsen. »Spisesedler« Ministeren og landsstyreforman- den henviser endvidere til, at der i »SermitsiaK« (nr. 13, 1984) anføres følgende: »De økonomiske per- spektiver er ikke lovende. Bl.a. høje transportomkostninger og store ad- ministrationsudgifter bevirker, at selv en olieforekomst på størrelse med det norske Ekofiskfelt kun vil resultere i marginalt udbytte. Det er tvivlsomt, om Grønlands udbytte af eventuelle olieaktiviteter i Jame- son Land overhovedet vil overstige det beløb, der årligt overføres fra Danmark«. — Det turde være en kortfattet måde at redegøre for komplicerede forhold på, fortsæt- ter udtalelsen. — Den valgte metode til formid- ling af forskningsresultater kunne minde om den måde, hvorpå man med korte, fyndige sætninger på »spisesedler« sælger kommende aviser og ugeblade. Det er da også muligt, at man herved øger interes- sen for det rapportmateriale, der engang kommer. Metoden sætter imidlertid de politiske og admini- strative instanser og andre, der straks får stillet spørgsmål om disse emner, i en urimelig situation. De har nemlig (endnu) ikke kendskab til det tilgrundliggende projektma- teriale, der jo ikke er færdigt og tilgængeligt. Vi finder det beklageligt, at man har indledt formidlingen af for- skningsresultaterne på denne må- de, slutter fællesudtalelsen, som er underskrevet af ministeren og Jo- nathan Motzfeldt, der også er for- mand for Fællesrådet vedr. mine- ralske råstoffer i Grønland. Ligestilling Den omtalte artikel i »Forskningen og Samfundet« er skrevet af cand. scient. pol. Karen Marie Pagh Niel- sen, som sammen med cand. mag. Finn Breinholdt Larsen og lektor ved Institut for Statskundskab Je- rome D. Davis har udført projek- tarbejdet. Karen Marie Pagh Niel- sen fremdrager rapportens generel- le konklusioner vedrørende styrin- gens indflydelse og effektivitet, og der sættes spørgsmålstegn ved lige- stillingsprincippet. Dette kan må- ske være baggrunden for artiklens overskrift: »Slagsmål om Grøn- lands olie«. Af artiklen fremgår det, at pro- jektgruppen har valgt at betragte indflydelsesproblematikken ud fra en grønlandsk synsvinkel, »det skyldes for det første, at konse- kvenserne — de negative såvel som de positive — at eventuelle fremti- Meeqqat inuusuttullu suliniaqatigiiffiisa kattuffeqalernissaat siunertaraiugu sule- qatigiit. Avanersuarmi Attaveqaat: Pualut Qujaukitsoq, 3971 Qaanaaq Kangersuatsiami Attaveqaat: Edvard Kristiansen, Kangersuatsiaq 3962 Upernavik llulissani Attaveqaat: Frederik Jensen, Box 114 3952 Ilulissat Qasigiannguani Attaveqaat: Peter Christiansen, Box 72 3951 Qasigiannguit Sisimiuni Attaveqaat: Jonas Lynge, Knud Rasmussensve] 11 3911 Sisimiut Maniitsumi Attaveqaat: Marianne Heilmann, Niels Lyngesvej B 500-60. 3912 Maniitsoq Atammimmi Attaveqaat: Svend Kreutzmann, Atammik 3912 Maniitsoq Nuummi Attaveqaat: Ole Berthelsen, Box 357 3900 Nuuk Qeqertarsuatsiaani Attaveqaat: Mika Johnsen, Qeqertarsuatsiaat 3900 Nuuk Paamiuni Attaveqaat: Hansine Frederiksen, Blok N-104 3940 Paamiut Qassimiuni Attaveqaat: Kasper Poulsen, Qassimiut 3920 Qaqortoq Nanortalimmi Attaveqaat: Jens Bendtzen, llivileq B 294/H 3922 Nanortalik Narsaq Kujallermi Attaveqaat: Nathan Benjaminsen, Narsaq Kujalleq 3922 Nanortalik Tusaat Sorlak nr. 4 qanittukkut saqqum- missaaq. Ilanngussassat kingusinnerpaa- mik 25. april nassiunneqareersimassap- put. Peter Gr. Samuelsen.........Tlf. 2 42 20 Johannes Lundblad..........Tlf. 2 19 55 Tina Meyer..................... Tlf. 2 10 25 Judith Hard.................... Tlf. 2 37 99 Jakob Ludcvigsen............Tlf. 2 15 52 dige olieaktiviteter først og frem- mest vil berøre den grønlandske be- folkning og det grønlandske sam- fund. Alene af den grund er det ri- meligt at se på, hvilke muligheder de politiske repræsentanter for den grønlandske befolkning har for at påvirke og styre udviklingen«, siges det. Tilskuere »For det andet må det antages, at reel grønlandsk indflydelse er en forudsætning (men ikke nødven- digvis nogen garanti) for en relativ konfliktfri udvikling på det pågæl- dende politikområde. Begivenhe- derne i forbindelse med olieborin- gerne ud for Grønlands vestkyst i midten af 1970erne står endnu som skriften på væggen«, påpeges det. Det siges endvidere, at de grøn- landske politikere og embedsmænd nærmest må betragtes som tilskue- re i kulissen, når det gælder beslut- ningsprocessens indledende faser, idet »de grønlandske myndigheders indflydelse begrænses dels af rå- stofadministrationens struktur, som bevirker, at initiativer såvel som sagsbehandlingen først og fremmest udgår fra grønlandsmini- steriets råstofforvaltning. Her ud- over er det givet, at man fra grøn- landsk side kun har få indflydelses- ressourcer at sætte ind med i beslut- ningsprocessens forskellige faser«. Sluttelig påpeges det i rapporten, at »millimeterligestilling« ikke kan gennemføres mellem ulige parter. »I hvert fald vil Danmark uundgåe- ligt dominere«, siges det. »Derfor må spørgsmålet om offentlig sty- ring af olieaktiviteterne i Grønland ikke anskues for firkantet. Et admi- nistrativt styrings- og kontrolsy- stem, hvor man trin for trin i op- bygningen har tilgodeset dansk- grønlandsk paritet vil sandsynligvis være et svagt system. Her udover vil det være uhyre ressourcekrævende — og ligestillingen vil under alle omstændigheder være en illusion«, slutter artiklen. lod- Tamanut ammasumik sulia- riumannittussarsiuussineq Nuup eeqqaani Nuusuarmi »Nedre Plateau«-mi suliassat makku matumuuna tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuunne- qarput: Suliassaq 1: Assaaneq, qaartiterineq nunamilu suliassat Suliassaq 2: Eqqakkanut kuuffilersuineq Suliassaq 3: Imermit kuuffilersuineq Suliassaq 4: Aqqusemiorneq aqqusineeraliornerlu. Suliassat ilagaat eqqakkat kuuffissaat 550 m-it missaat erngillu kuuffissaat 550 m-it missaat ataatsikoortillugit ingerlanneqartus- sat... Suliassattaaq ilagaat Igiiaata tungaanut ikaartarfiusalersuinissat aqquserngup ilaa 160 m-it missaannik isorartussusilik portunin- ngortillugu, aqqusineq 250 m-it missaannik takissusilik inaarsar- lugu 320 m-illu missaannik takissusilinnik aqqusineeraliortitterlu- ni. Ungasissumiillu kiassaatip aqqutai 215 m-it missaanniittut nu- namut matoorussassaallutik. Suliassat 1,2 aamma 4 ataatsimoorfillugit neqeroorteqarfigeq- quneqarput, suliassarli 3 immikkuussalluni. Sanatitsisuuvoq Kalaallit Nunaannut ministereqarfik. Suliassat suliarineqassapput 1984-imi junip qiteqqunneraniit 1984-imi septemberip qiteqqunneranut. Suliariumanninniarnermi atortussat nungunnginnerine aaneqar- sinnaapput marlunngornermit 24. april 1984-imiit uuani Bygge- tjenestens Kontor, Mestervej 8, 3900 Nuuk. Suliariumanninnermi atortussanut akiliutaagallartussaq 750,00 kr.-iuvoq Crossed Check-inngorlugu GTO-mut qaatiguuliorne- qartussaq faelleskontorimullu tunniunneqassalluni atortussat tunniunneqannginneranni. Suliarinnittussarsiorneqassaaq 15. maj 1984 nal. 10.00 byggetje- nestep allaffiani suliariumanneqataasimasut piumasut najuutto- ralugit. Grønlands Tekniske Organisation Byggetjenesten Postbox 1003 . 3900 Godthåb 8 NR. 16 1984 ATUAGAQDLIUT1T

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.