Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 17.04.1984, Blaðsíða 14

Atuagagdliutit - 17.04.1984, Blaðsíða 14
Forslag til bedre træning af timelærere og kateketer Møde i Kangerlussuaq for at lave forslag til egentlig videreuddannelse for timelærere og kateketer En stor del af den grønlandske læ- rerstab består af såkaldte timelære- re — det vil sige folk, der ikke har gennemgået den »autoriserede« læ- reruddannelse, men bliver ansat til på timelønsbasis at varetage en del af undervisningen på folkeskolen, primært på grund af mangelen på uddannede lærere. Gennem længere tid har der blandt skolefolk været udbredt utilfredshed med timelærernes mu- ligheder for løbende, faglig dygtig- gørelse. Netop på den baggrund er der i Kangerlussuaq et møde i dagene den 24. til og med 30. april, hvor der vil blive udarbejdet konkrete for- slag til, hvordan de fremtidige ef- teruddannelsestilbud til timelærere og kateketer skal tilrettelægges. Resultatet af »Qaarsut 83« Mødet bliver et direkte resultat af konferencen for undervisere og skolenævnsmedlemmer fra yderdi- strikterne sommeren 1983. På kon- ferencen, der fandt sted i bygden Qaarsut ved Uummannaq, blev problemet omkring timelærere og kateketer drøftet indgående. Og en komité bestående af Jens Jakobsen og Else Broberg fra Uummannaq samt Moortannguaq Heilmann og Tulla Andreassen fra Tasiilaq har siden arbejdet videre med sagen. Hjemmestyrets kultur- og under- visningsdirektorat har så bevilget midler til det møde, der nu skal af- holdes i Kangerlussuaq. På mødet deltager i alt 14 undervisere og for- ældrerepræsentanter Avanersuaq, Upernavik, Uummannaq, Tasiilaq og Illoqqortoormiut. Desuden del- tager repræsentanter for Ilinniar- fissuaq (Grønlands Seminarium), Kirkenævnet, kultur- og undervis- ningsdirektoratet samt den grøn- landske lærerforening, IK. Betænkning — Kultur- og undervisningsdirek- toratet har tidligere stået for kur- sus-arrangementer for timelærere i løbet af en toårig periode, og deru- dover har man brugt meget spredte Politiinngorlaat tallimat ilinniakkaminnik inaagaqarnerminni Poli- timester Jørn Bro-mit Dansk Politiskoleminngaanneersumit soraar- ummeerneminni allagartartaatik tiguaat. Tamannapivoq Nuummi politeeqarfimmi tallimanngornermi aprilip arferngani. Politiin- ngorlaat ilaat pingasuusut Akåra Skifte, Jan Brandt Frederik Sand- greenilu tuluit oqaasiinut angusilluarnerminni akissarsipput, kiisalu Akåra Skifte ikinngutaalluarnerminik atuanngitsoorsimanngivin- nermigullu maligassiuisutut akissarsivoq. Politiinngorlaat tallimat ukuupput saamerlerniit: Hans Mølgård Sisimiut, Akåra Skifte Nuuk, Jan Brandt Nuuk, Johan Davidsen Sisimiut kiisalu Frederik Sandgreen Ilulissat. Fem nye politibetjente//'& fredag d. 6. april overrakt eksamensbevi- serne af Politimester Jørn Bro fra dansk Politiskole, som fandt sted på politimesterembedet i Nuuk. Tre af de nybagte politibetjente fik tildelt engelsk politi sprogmærke. I øvrigt fik Akåra Skifte tildelt præmie forsit 100 % fremmøde og gode kammeratskab. De fem nye politibetjente er fra venstre: Hans Mølgård Sisimiut, Akåra Skifte Nuuk, Jan Brandt Nuuk, Johan Davidsen Sisimiut, og Frederik Sandgreen Ilulissat. Nunaqarfinni avinngarusimasunilu atuartitsisut siorna aasakkut Qaarsu- miataatsimeersuarnerannit. Jens Jakobsen (talerpilleq) timelærerit ajoqil- lu pikkorissartinneqartarnerat pillugu Kangerlussuarmi ataatsimiinnissa- mik sulissutiginnittunut ilaasoq. Glimt fra bygdeskole-konferencen i Qaarsut sidste sommr. Jens Jakobsen (til højre på billedet) er een af initiativtagerne til et møde i Kangerlussuaq om videreuddannelse for timelærere og kateketer. kræfter til samme formål, siger læ- rer Jen Jakobsen, der er med i ko- miteen, der har forberedt mødet i Kangerlussuaq. — Det har man ik- ke været tilfreds med på konferen- cen i Qaarsut. Og der blev foreslået en mere koordineret ordning, hvo- refter de timelærere, der har arbej- det i flere år, kan efter en kontinu- erlig, faglig træning ligestilles med uddannede lærere. — På mødet i Kangerlussuaq skal vi kort sagt udarbejde en betænk- ning om videreuddannelse for time- lærere og kateketer. Og betænknin- gen skal kobles til det arbejde, som en arbejdsgrupe, der er nedsat af landsstyremedlemmet for kultur og undervisning Stephen Heilmann, er i gang med at udføre med henblik på at fremkomme med forslag til løsning af lærermangelen i Grøn- land, siger Jens Jakobsen. Bøde og hæfte for vold mod politiet Fire unge mennesker har nu fået henholdsvis bøder og hæftestraffe i kredsretten i Aasiaat for at udøve vold mod politiet, da det havde ar- resteret en voldsmand. Voldsmanden, der havde slået en mand ned, så han fik kraniebrud, fik en bøde på 3.000 kroner og 30 dage i anstalten, samt et års tilsyn under kriminalforsorgen. De tre unge mennesker, der i før- ste omgang befriede ham fra politi- et, fik for den enes vedkommende tre måneder i anstalten, og de to øvrige fik hver en bøde på 3.000 kroner. Tumulterne resulterede også i at kommunen lukkede de to værtshu- se i tre måneder for at se om det kan nedbringe antallet af overfald i by- en, pk Kursuscenter På konferencen i Qaarsut sidste sommer var der bl. a. et forslag om oprettelse af et kursuscenter for bygder og yderdistrikter. Her tænkte man sig, at et sådant kursu- scenter skulle benyttes til både håndværksmæssig og boglig dyg- tiggørelse, herunder for sundhed- sarbejdere, timelærere og kateke- ter. Ideen er blevet præsenteret for landstinget, og samtlige partier har udtrykt interesse for den. Landssty- reområdet for bygder og yderdi- strikter har taget sagen til voderebe- handling. På grund af den politiske situation står sagsbehandlingen dog stille foreløbig. s. Vidste du, at vi kan nedsætte kvoterne til EF, hvis biologer- ne anbefaler det — uden vi får færre penge fra EF? STEM FOR SELVSTYRE - STEM SIUMUT Officielt Under 26. marts 1984 er der i Aktiesel- skabs-registeret, Afdelingen for Anparts- selskaber optaget følgende ændringer ved- rørende »GODTHÅB TURISTSERVICE ApS« af Godthåb: Poul Henning Hansen, Erling Sander Henningsen er udtrådt af, og direktør Hans Ragner Bjarne Nielsen, Postbox 70, 3952 Jakobshavn, Grønland, advokat Jør- gen Grønborg, Bredgade 41,1260 Køben- havn K er indtrådt i bestyrelsen. Erling Sander Henningsen er tillige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Leif Røgilds er ind- trådt i direktionen. »GODTHÅB REVISI- ONSKONTOR ApS« er fratrådt som, og »K.G. JENSEN REVISIONSAKTIE- SELSKAB GRØNLAND«, Postbox 319, 3900 Nuuk, Grønland er valgt til selskabets revisor. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 6. april 1984. 14 NR. 16 1984 Å.IUAGAGDLIUT1T

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.