Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 17.04.1984, Blaðsíða 20

Atuagagdliutit - 17.04.1984, Blaðsíða 20
Tasiilamiit Island-imut ikinngutitut tikeraarneq Inuusuttut Tasiilarmiut Islandimut ilinniariartortalissagunartut Isikkiimik arsarneq inuusuttullu. Tasiilamiit aallartitat martsip naa- lernerani Islandiliaramik pissamaa- rutaasa ilaat tamassa. Borgmester Ole Mathiassen allatsilu Anna Kuitse Andersen Tasiilap Islandimi 1986-imiillu illoqarfittut ikinngu- taanut Képavogur-imut angalasi- mapput. Reykjavikip Tasiilallu akornanni nalunaaquttap akunnerini marluin- narni timmisartortoqartarpoq. Timmisartortitseqatigiiffittaaq a- torlugu, timmisartumillu piginnit- toq Helgi Jonsson timmisartuussi- soralugu angalapput. — Tikilluaqquneqarluarpugut, Ole Mathiassen oqaluttuarpoq — Illoqarfittut ikinngutigisatta ilasse- raarfigisorujussuuaatigut. Isikkamik arsaanneq Tikeraarnermi isumaqatigiissutigi- neqarpoq Tasiilap kommuneani i- sikkamik arsartartut pikkorinner- saat julip 31-ianni Islandimut sa- paatip akunnerani ataatsimi unam- miartorumaartut. Képavogiir inis- saqartitsiumaarpoq isikkamillu ar- sartartut 13-it tikeraarsimaneranni isumagilluarumaarlugit. Aallartitattaaq islandimiut a- ngallatsitsinermut ministeriat Mat- hias Bjarnason naapippaat, tassu- ngalu tunniunneqarpoq »Grøn- lands-fonden«-imit, islandimiut i- natsisartuinit Altingimit siulersor- neqartumit aningaasatigut taper- serneqarnissamik qinnuteqaat. A- ningaasaateqarfik Islandimi taa- maattut annersaraat. Aningaasaa- Venskabsbesøg til Island fra Tasiilaq I fremtiden kan unge fra Tasiilaq måske sendes til Island til uddannelse Fodbold og ungdom. Det var et par af de ting, en delegation fra Tasiilaq havde på programmet, da de sidst i marts rejste til Island. Det var borg- mester Ole Mathiassen og sekretær Anna Kuitse Andersen, der udgjor- de delegationen, og det var Tasii- laqs islandske venskabsby siden 1976, Képavogur, der var rejsens mål. Knap to timers flyvning er der kun mellem Reykjavik og Tasiilaq. Og turen gik med den byåbnede ru- te med flyets ejer, Helgi Jonsson, ved styrepinden. — Vi fik en meget fin modtagel- se, fortæller Ole Mathiassen. — Vor venskabsby var meget imøde- kommende over for os. Fodbold-turné Under besøget blev der aftalt, at Tasiilaq kommunes 1. hold i fod- bold skal på en uges kampturné til Island den 31. juli. Kopavogiir vil sørge for indkvartering og i det hele taget sig af de 13 fodboldspillere under opholdet. Delegationen fra Tasiilaq havde møde med den islandske trafikmi- nister Mathias Bjarnason, til hvem der blev afleveret en ansøgning om økonomisk støtte fra »Grønlands- fonden«, som administreres af den islandske parlament, Altinget. Fonden er den største i Island. I lov- en om denne fond af 17. december 1980, står skrevet, at den islandske statskasse hvert år skal indskyde 125 mill. islandske kroner. Der er planer om at chartre en DASH 7-fly til fodboldturnéen. Overskydende billetter tænkes at blive solgt. Og når maskinen retur- nerer til Grønland, skal den tage is- lændinge med til også en uges op- hold i Tasiilaq. Unge til Island? Et andet spændende spørgsmål blev drøftet i venskabsby-udvalget. Tasiilaq kommune kunne nemlig tænke sig at sende 8-12 unge til Is- land. Her skal de arbejde i fiskein- dustrien og med skindbehandling med henblik på at indhøste erfarin- ger til brug for kommende virksom- heder i Tasiilaq. Venskabsby-udvalget ser meget positivt på denne henvendelse og vil arbejde videre med sagen. I den for- bindelse fik delegationen fra Tasii- laq oplyst, at der er en højskole un- der bygning i Képavogur - en slags gymnasium, hvor unge kan få en er- hvervsorienteret undervisning. Her kan unge fra Tasiilaq komme i be- tragtning. Der er stor interesse for Grøn- land i Island. De to grønlandske be- søgende havde pressens bevågen- hed. Der var interview i TV-avisen, hvor Ole Mathiassen redegjorde for turens mål, ligesom aviserne Mor- gunbladid og Timin bragte artikler om besøget. Roland Thomsen teqarfik taanna pillugu inatsimmi 17. december 1980-imeersumi allas- simasoqarpoq Islandimi nunap ani- ngaaseriviata ukiut tamaasa islan- dimiut koruunii 125 milliuunit tas- sunga nakkartittassagai. Pilersaarutigineqarpoq arsinnis- samut timmisartumik DASH 7-i- mik attartortoqassasoq. Isumaliu- tigineqarporlu bilettit sinneruttut tuniniarneqarumaartut. Timmisar- toq uterialerpat islandimiut sapaa- tip akunnerani Tasiilamiittussat i- laasorineqarumaarput. Inuusuttut Islandimut? Illoqarfiuttaaq ikinngutaani pissa- nganartunik allanik oqallisiginnit- toqarsimavoq. Tasiilammi kom- muneata kissaatigaa inuusuttunik 8-12-inik Islandiliartitsinissani. Taakku aalisakkerivinni ilaatigullu ammerivinni suliniassapput Tasii- lami suliffiliornissamut misilittaga- qalerniarlutik. Illoqarfiup ikinngutaata saaffi- ginnissut taanna nuannaarutigine- rarpaa suliassarlu ingerlateqqin- niarlugu. Tasiilameersuttaaq oqa- luttuunneqarput Kopavogurimi højskoleliortoqalersoq — gymnasiaasamik, tassanilu inuu- suttut inuutissarsiutinut tunngasu- nik ilinniartinneqartarsinnaassap- put. Inuusuttuttaaq Tasiilameersut tassani eqqarsaatigineqarput. Islandimi Kalaallit Nunaat soqu- tigineqartorujussuuvoq Kalaallit ti- keraat marluk alutorsaatigineqar- torujussuupput. TV-mi oqaloqati- gineqarput tassanilu Ole Mathia- ssenip oqaluttuaraa suna siunerta- ralugu taamatut angalanerlutik, a- viisillu Morgenbladid aamma Ti- min tikeraarneq pillugu allaaserisa- qarput. Ataatsimoortumik tapiissutit isumaqa- tigiinniutaalerput Naalakkersuisut siulittaasuat Jona- than Motzfeldt sapaatip akunnerini marlunni kingullerni København- imiimmat KGH-ip nioqqutissior- fiata avammullu niuerfeqarfiata Namminersornerullutik Oqartus- sanit tiguneqarnerisa kingorna a- taatsimoortumik tapiissutaasartut qanoq piumaarnerat ministeriuner- mik Poul Schliiterimik Kalaallit Nunaannullu ministerimik Tom Høyemimik isumaqatiginninniuti- gineqarpoq. AG-ip paasisai naapertussagaan- ni isumaqatigiinniarnerit teknik- imut tunngasuinnaasimapput tas- sami naalakkersuisut qinersinissap tungaanut naalakkersuinikkut aa- lajangiisinnaatitaanngimmata. Jonathan Motzfeldt København- imiinnermini nunanut allanut mini- stereqarfimmeersunittaaq ataatsi- meeqateqarsimavoq 1984-imi Tu- numi kinguppattassat saarullittas- sallu arner lassusissaat pillugit. Naalakkersuisut siulittaasuata nu- nanut allanut ministereqarfik qin- nuigisimavaa EF-kommissioni paa- siniaavigeqqullugu Kalaallit Nu- naata nammineq kinguppattassai tamakkerneqareerpata norgemiut franskillu aalisartuisa kinguppat- tassaannik Kalaallit Nunaannut nuutsisoqarsinnaassannginnersoq. Aalisakkanittaaq ilisimatuut na- liliinerat tunngavigalugu 1984-imi saarullinnut TAC-issat isumaqati- ginniutigineqarsimapput. Sulias- sallu taakku marluk nunanut alla- nut ministereqarfiup atorfilittaasa sulissutigilereerpaat ilisimatitsissu- tigineqarput. Forhandlinger om bloktilskud er påbegyndt Under landsstyreformand Jona- than Motzfeldts ophold i Køben- havn i sidste og forrige uge havde han bl. a. forhandlinger med stats- minister Poul Schliitcr og ministe- ren for Grønland, Tom Høyem, om bloktilskudsordningen efter hjem- mestyrets overtagelse af KGHs pro- duktions- og eksportsektor. Efter hvad der er blevet oplyst til AG, var forhandlingen af teknisk art, da landsstyret indtil valget ikke kan foretage større politiske beslut- ninger. Under opholdet i København havde Jonathan Motzfeldt også møder i udenrigsministeriet om bå- de reje- og torskekvoter ved Østg- rønland for 1984. Herunder bad landsstyreformanden udenrigsmi- nisteriet tage kontakt til EF-kom- missionen for at få overført en reje- kvote tildelt norske og franske fi- skere til Grønland, efter Grønlands egen rejekvote er opfisket. Endvidere var der forhandlinger om nedsættelse af TAC'en for torsk i 1984 efter biologisk rådgiv- ning. For begge sagers vedkom- mende har udenrigsministeriet nu via sine diplomatiske kanaler sat sa- gerne i gang, oplyses det. 20 NR. 16 1984 AXUAGAGDLIUTIT

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.