Tíminn - 25.01.1980, Blaðsíða 20

Tíminn - 25.01.1980, Blaðsíða 20
k Gagnkvæmt $ty& tryggingafélag y f 1 -------=— ^^MM^Auglýsingadeild IIHj ''"^^B^Tímans. ffl ItlÍÍÍ n 1 ^V^fe^Ífe **. ^*. IKtM II k.^PTC-1 5--------¦----------'¦--------.------1------.===—----------r----------------- FIDELITY HLJÓMFLUTNINGSTÆKI Pantið myndalista. Sendum í póstkröfu. <%.IHNlfAI Vesturgötu ii wWllWHL simi22 600 Sambandsfrystihúsin: Birgðir af þorskblokk í algjöru lágmarki Vaxandi eftirspurn frá Iceland Seafood Gorporation AM — Morgunblaðið birti i gær frétt þar sem talaö er um tregöu i sölu þorskblokkar i Bandaríkjun- um. Er i greininni vitnað til um- mæla Jóns Sigurðssonar, for- stjóra Þjóðhagsstofnunar og Hjalta Einarssonar, fram- kvæmdastjóra hjá Sölumiöstöð hraBfrystihúsanna. TiBinda- maBur Timans sneri sér til SigurBar Markússonar, fram- kvæmdastjóra SjávarafurBa- deildar StS og spurBi hann, hvaB hann vildi um mál þetta segja. SigurBur sagBi: „Þess hefur ekki orBiB vart, aB Iceland Seafood Corporation ætti erfitt meB aB koma þorskblokkinni I lóg á gild- andi verBi. Eins og þegar hefur komiB fram I fréttum varB veru- leg aukning á framleiBslu og markaBshlutdeild fiskréttaverk- smiBju fyrirtækisins á s.l. ári. Þetta kaílar á aukiB hráefni en uppistaÐan i hráefnisnotkun verksmiBjunnar er einmitt þorsk- blokk frá Islandi. Upp á siBkastiB má heita aB viB höfum hreinsaÐ þorskblokkina upp viB hverja af- skipun. Þannig voru birgBir I árs- lok aBeins sem svarar einnar og hálfrar viku framleiBslu. SiBasti birgBalisti sem miBast viB 12. janúar sýnir mjög svipaBa stöBu". Fyrstu íslensku sérlyfin á skrá JSS — Heilbrigðisráðuneytið hefur veitt innlendum aðila framieiðsluheimild f yrir f jórum tegundum lyfja. Er þar um að ræða lyfjagerðina Pharmaco, sem sótti um og fékk heimiJd fyrir framleiðsluaöferð sinni skv. reglugerB um skráningu innlendra sérlyf ja, er tók gildi á slðasta ári. Sótti Pharmaco um skráningu á fjdrum lyfjateg- undum og var leyfiB veitt frá 1. janúar sl. Er þar um að ræöa fyrstu Islensku sérlyfin, sem skráB hafa veriB. Að sögn Ingólfs Pedersen deildastjóra i HeilbrigBisráðu- neytinu er ekki um að ræða nýj- ungarilyfjaframleiðslu að svo komnu máli, heldur þekkt lyf. Samkvæmt norrænu lyfja- skránni frá 1963 var gefinn upp ákveðinn staðall fyrir iyfja- framleiðslu, þ.e. efnisinnihaldi og sannprófunum tiltekinna lyfja. Þetta norræna samstarf féll hins vegar niður, þegar far- iö var að vinna eftir evrópskri lyfjaskrá á vegum Evrópuráðs. Hún er aftur á móti ekki með framleíðsluforskriftum, þannig aðlyfjaframleiðendur hérlendis verða að afla sér framleiðslu- heímildar skv. eldriforskriftum eða þá forskriftum sem þeir breyta sjálfir. Sagði Ingólfur að þetta þýddi þó ekki að Iyfjaframleiðendur gætu breytt forskriftum eftir að framleiðsluheimild fyrir til- teknu lyfi heföi einu sinni verið veitt Til þess þyrfti að" sækja um heimild til ráðuneytisins. Enn f remur þýddi þetta að a&rir aðilar gætu ekki framleitt til- tekna lyfjategund nema þeir-ra framleiðsluaðferð væri einnig samþykkt þótt hún væri hin sama og þegar hefði veriB gefin heimild fyrir. Aðlögunartlminn væri eitt ár, þannig að forskrif t- in félli Ur gildi hálfudri eftir að hun hefði verið skröð. Þeir sem hefðu framleitt eftir þeirri for- skrif tmættu Bvoseljasina fram- leiðslu I sexmánuBi eftir aB hún væri úr gildi fallin. „Breytíngin er þvi I raun og veru sU, aB þessi lyf sem áður voruframleidd hér á landi eftir erlendum forskriftum og allir gátu framleitt, ef svo má segja, verBa nú felld undir ákveBinn staðal og framleidd að fenginni heimild sem Islensk sérlyf. Nú er búið að skrá fjórar tegundir, C-vitamlni' þrem styrkleikum, codimagnyl, magnyl og diaze- pam-töflur. Þróunin verður áð Hkindum sU að smám saman fjölgar innlendu sérlyfjunum eftir göm lu forskriftunum" • Fer skilvísi manna eftir fasteignamati? — Erum að tryggja okkur gagnvart „plægjendum okkar" segir stjórnarformaður Kreditkort h.f. HEI — Eftir blaðamannafund, sem boðað var til af forsvars- mönnum Kreditkort h.f. hafði eitt blaðanna eftir þeim, að þvi miður yrði ekki hægt að játa öllum um- sóknum um kreditkort. „Aðeins þeir sem kunnir væru að skilvisi og áreiðanleik gætu fengið kort- in." Væntanlegum viðskiptavinum Kreditkort h.f. til upplýsingar, spurði Timinn stjórnarformann Kreditkort h.f. nýlega hvernig sá er sækti um að gerast handhafi kreditkorts fyrir 200 þús. kr. mánaðarúttekt, ætti að færa sönnur á skilvlsi sina eða hvernig félagið af laði sér upplýsinga um skilvisi viðkomandi. Jú, stjórnarformaðurinn sagð- ist mundu fara fram á að við komandi undirritaði sjálfskuldar- ábyrgðfyrir 600 þús. krónum. En til þessaðsú sjálfsskuldarábyrgð væri tekin gild þyrfti viðkomandi að eiga fasteign, ellegar aB fá fasteignareiganda til að ganga i ábyrgð. T.d. ef um ungt fólk væri að ræða gætu foreldrar gengið i ábyrgð fyrir það. Stjórnarformaðurinn sagði: ,,Við erum að tryggja okkur gagnvart þessum aðilum sem eru plægjendur okkar og síðan erum við ábyrgu aBilarnir gagnvart verslununum. Við viljum hafa okkar hluti á hreinu gagnvart báðum aðilum, þvi þá fyrst geta viðskipti orðið jákvæð þegar allir skilja hver annan". I samtalinu gagnrýndi stjórn- arformaðurinn fyrriskrif Timans isambandi við félagið Kreditkort h.f. Og vegna mikillar áherslu á skilvisi i kreditkortaviðskiptúm barst talið að þvi hvað talist geta vanskil. Blaðamaður taldi aug- lýsingar um nauðungaruppboð t.d. hljóta að benda til, að vanskil hafi átt sér stað, jafnvel mánuð- um og árum saman. Stjórnarfor- maður benti þá á, að oftast reyndu þeir sem hótað væri nauð- ungaruppboði, að semja um skuldir sinar og björguðu oftast málunum áður en til uppboðs kæmi. Þar með kæmist viðkom- andi ekki á vanskilaskra og gæti þar meö ekki talist vanskilamað- ur. Eða eins og hann orðaði það: „Meðan menn hafa hvitt andlit, ef svo má orða þaö, þá finnst mér ekki hægt að kalla þá vanskila- menn". Hand- töku Sakha- rovs mót- mælt A fundi sinum I dag samþykkti rlkisstjórnin svohljóðandi yfir- lýsingu vegna handtöku og út- legðar sovéska nóbelsverðlauna- hafans Andrei Sakharovs. „A undanförnum vikum og mánuðum hafa fréttir borist frá Moskvu um handtökur og brott- flutning margra þeirra hugrökku karla og kvenna i Sovétrikjunum, sem leyft hafa sér að gagnrýna þjóðfélagskerfi Sovétrlkjanna og virðingarleysi valdhafanna fyrir almennum mannréttindum. Þessi herferð gegn frjálsri hugsun hefur nú náð hámarki með aöför sovéskra stjórnvalda að merkisbera hennar, Andrei Sakharov, sem hlaut friöarverð- laun Nóbels árið 1975 vegna bar- áttu sinnar fyrir auknum mann- réttindum I heimalandi sinu. Aðgerðir sovéskra stjórnvalda varöa ekki aðeins borgara Sovét- rlkjanna. Þær eru skýlaust brot á alþjóðlegum skuldbindingum og steinn I götu þeirrar viöleitni að bæta sambUð rikja i Evrópu og draga úr spennu I heiminum". „Ar trésins 1980" Ahersla lögð á skógrækt og skógvernd Rauðsokkahreyfingin: Hátíðahöld á morgun ÁRTRÉSINS Prýóum landió-plöntum trjám! JSS— Sem kunnugt er hefur þetta ár, sem nyiega er gengiö I garð verið tileinkað ræktun trjáa og skóga og er það i tilef ni 50 ára af- mælis Skógræktarfélags íslands. Hefur verið stofnuö samstarfs- nefnd um málefnið ogeiga ihenni sæti fulltrúar frá 18 félagasam- tökum og stofnunum. 1 frétt frá nefndinni segir, að meB „Ari trésins", sé stefnt að þvi að efla áhuga landsmanna á skógrækt ogskógvernd og aösem allra flestir geti tekið þátt i gróð- ursetningarstarfi á árinu. Eru einstaklingar og félög hvött til þess að fegra umhverfi húsa sinna og opinberir aöilar til að fegra á hliðstæðan hátt svæði i kringum opinberar stofnanir. Mikið starf hefur verið unnið til undirbúnings, m.a. hefur verið komið á fót samstarfsnefndum i öllum kaupstöðum landsins og mörgum sveitafélögum, sem vinna að undirbúningi og skipu- lagningu framkvæmda á árinu. Þá hefur á vegum fram- kvæmdastjórnarinnar veriö unn- ið að undirbúningi fræðsluþátta sem dreift verður til skóla og félaga, sem óska eftir sliku. 011- um nemendum sem ljúka grunn- skóla verður afhentur bæklingur- inn „Æskan og skógurinn" og veröa náttúrufræðikennarar hvattir til að fjalla um efni hans I skólum landsins. Eins verður skólum og félbgum gefinn kostur á að fá til afnota myndaflokka og glærur, sem nota má til fræðslu og i' ráði er að efna til ritgerða- samkeppni i skólum landsins um trjárækt. Loks má nefna aö gerðir hafa verið 6 stuttir sjónvarpsþættir um uppeldi gróðursetningu, meðferð og hirðingu trjáplantna. Verða þeir sýndir i sjbnvarpinu með stuttu millibili i vor. Einnig eru ráðgerð fræðsluerindi i útvarp og greinarskrif i dagblöð og lands- málablöð til að kynna málefnið og gefa leiðbeiningar. JSS— Hátið Rauösokkahreyfing- arinnar verður haldin á laugar- daginn 26. janUar n.k. og hefst hUn í Tónabæ kl. 10 f.h. og verður fram haldið I Fáksheimilinu frá kl. 21.-03 eftir miðnætti. Dagskrá hatíðarinnar hefst með hópumræðum, þar sem ræddar verða kröfur barnaárs- nefndar ASl um fæðingarorlof, dagvistarheimili, veikindadaga foreldra og vinnutima barna. Umræðuhóparnir eru öllum gest- um hátiðarinnar opnir til þátt- töku. Að umræðum loknum verð- ur hlé. Þá verður flutt ávarp frá hreyfingunni um kröfur barna- ársnefndarinnar, svo og fluttur annáll i tilefni 10 ára afmælis Rauðsokkahreyfingarinnar, en það er 1. mai n.k. Ragnheiður Jó- hannsdóttir bóndakona frá Bakka i ölfusi flytur ávarp og flutt verð- ur verðlaunaleikrit Jóns Hjart- arssonar, „Vals." Þá verðurkynnt bókin „Kvinde kend din krop", en nún er væntanleg á markaðinn i is- lenskri þýðingu innan tiðar. Loks lesa skáldkonur úr verkum sin- um. Söngurinn skipar stóran sess i dagskránni og koma fram söng- sveitin Kjarabót og söngsveit Rauðsokkahreyfingarinnar. Einnig verður fjöldasöngur, og ýmiss konar sprell verður haft frammi milli atriða. Hátiðinni lykur með dansleik i Fáksheimilinu og kl. 22 verður þar samfelld söngdagskrá, þar sem fram koma m.a. Hjördis Bergsdóttir, Bubbi og Tolli Mor- lens o.fl. Er þetta önnur hátiðin sem Rauðsokkahreyfingin heldur, og mun vera ætlunin að halda slikar samkomur árlega, Barnagæsla veröir i kjallaraTónabæjar allan daginn og sjá fósturnemar um hana. Á hátíðinni verBur gestum gefinn kostur á aB gerast áskrif- endur aB blaBi hreyfingarinnar „Forvitin rauð", en fyrirhugað er aðbreyta fyrirkomulagi útgáf- unnar nú og efla hana m.a. með áskriftarsöfnunum. Miðasala verður við innganginn i Tónabæ og er verð miða 1500 fyrir daginn og 200 fyrir kvöldið. Börn fá ókeypis.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.