Fréttablaðið - 19.07.2008, Blaðsíða 44

Fréttablaðið - 19.07.2008, Blaðsíða 44
 19. júlí 2008 LAUGARDAGUR LISTMÁLARINN ERRÓ ER 76 ÁRA. „Á viðburðaríkri ævi hefur mér lærst að líta helst aldrei til baka.“ Guðmundur Guðmundsson, sem betur er þekktur undir listamanns- nafninu Erró, hefur hlotið fjölmarg- ar orður og heiðurslaun fyrir list- sköpun sína. Hann er einn þekkt- asti íslenski listamaður sögunnar og býr nú í Frakklandi. Það var þennan dag árið 1974 að varð- skipið Þór stóð breska togarann C. S. Forester að ólög- legum veiðum og neyddist til að elta hann um hundrað og tuttugu mílur á haf út. Varðskipið skaut átta fallbyssuskotum að togaranum áður en hann stoppaði og kom þá leki að honum. Skipstjóri togarans, Dick Taylor, hlaut fjögurra ára fangelsis- dóm fyrir brotið. Varðskipið Þór tók þátt í öllum þorskastríðum Íslendinga og Breta. Þorskastríð- in voru í raun þrjú og áttu sér stað á árunum eftir seinni heimsstyrjöldina. Á grundvelli Land- grunnslaganna sem sett voru 1948 var fiskveiðilögsaga Ís- lands færð úr þrem- ur mílum til tvö hundruð mílna lög- sögunnar sem nú er í gildi. Útfærslan fór þó fram í nokkrum skrefum. Breyt- ingin var að mestu í samræmi við óljós alþjóðalög þess tíma en Bretar ákváðu engu síður að mót- mæla henni. ÞETTA GERÐIST: 19. JÚLÍ 1974 Ólöglegar veiðar Breta Ljósmyndasýningin „Hvaðan kom og hvert fór?“ verður opnuð í dag klukkan fimm í Gallerí Tukt sem er í Hinu hús- inu. Þar mun Rut Rúnarsdóttir sýna og selja myndir sem hún tók í sumar af Leynileikhúsinu Stígis. „Myndirnar fanga augnablik í gjörningum sem Leynileikhúshópurinn Stígis hefur framið. Þetta eru því augnablik sem ég fang- aði og held mikið upp á en einnig verðum við með hluta úr gjörningum sem við höfum gert,“ segir Rut og tekur fram að þótt hún standi að sýningunni þá styðji hópurinn Stígis við bakið á henni. Rut hefur lengi haft áhuga á ljósmyndun og byrjaði snemma að tileinka sér helstu tækni hennar. „Ég byrjaði að fikta við þetta svona fjórtán fimmtán ára en þá fékk ég gamla Olympus-vél sem mamma mín hafði átt. Síðar, þegar ég var aðeins búin að ná tökum á þessu, gaf pabbi mér Nikon-vél. Ég var alltaf að leika mér með myndavél- ina og var í raun með hálfgerða dellu lengi vel. Síðan dal- aði áhuginn aðeins en síðasta haust fór ég að læra förðun og þá kviknaði áhuginn aftur fyrir alvöru,“ útskýrir Rut einlæg. Í framhaldi af því fjárfesti Rut í nýrri vél og fékk í sumar vinnu hjá Hinu húsinu við að taka myndir. „Við erum fjögur í hópi sem heitir Stígis og vinnum í Skapandi sumarstarfi. Þrjú okkar leika og ég er ljósmyndari fyrir hópinn en við höfum verið með gjörninga tvisvar í viku. Ljósmyndasýningin er í raun afrakstur sumarsins,“ segir Rut áhugasöm. Þó svo þetta sé fyrsta ljósmyndasýning Rutar þá hefur hún unnið við önnur skemmtileg ljósmyndaverkefni. „Ég hef verið að mynda fyrir danshópinn Darí Darí Dance Company sem er atvinnudansarar sem hafa starfað saman. Síðan hef ég tekið myndir fyrir auglýsingu hjá Klassíska listdansskólanum þannig ég hef aðeins birt myndir eftir mig þó ég hafi aldrei haldið sýningu áður,“ segir Rut sem hefur einna mest gaman af mannlífsmyndum. „Ég hef mjög gaman af að taka myndir af því sem bregður fyrir en hef síður gaman af landslagsmyndum og þess háttar. Eins þykir mér ekkert sérstaklega gaman að taka uppstilltar myndir heldur vil ég frekar að myndirnar einhvern veginn verði,“ útskýrir Rut ákveðin og bætir við: „Ég vinn mynd- irnar mínar ekki meira en hægt er að gera í myrkraher- bergi. Ég opna ekki Photoshop. Ég vil hafa þetta ekta og er til dæmis mjög hlynnt því að taka á filmu þó ég geri það reyndar ekki í þessu verkefni, einfaldlega af því að það er mun ódýrara að taka stafrænar myndir.“ Rut þykir Photoshop henta vel fólki í grafískri vinnu en ekki eins vel fyrir ljósmyndara. „Mín skoðun er sú að ef myndin er það léleg að maður þurfi að vinna hana mikið þá er hún ekki nógu góð til að byrja með,“ segir Rut sem þykir mörkin milli ljósmyndunar og grafískrar hönnunar stundum vera óljós. Í haust ætlar Rut að fara á upplýsinga- og fjölmiðla- braut í Tækniskólanum og reyna í framhaldinu að komast inn í ljósmyndun í Iðnskólanum í Reykjavík. „Það eru bara tólf sem komast inn í ljósmyndun þannig þetta er svolít- il keppni og nauðsynlegt er að vinna vel að umsókninni,“ segir Rut og horfir björtum augum til framtíðar. hrefna@frettabladid.is RUT RÚNARSDÓTTIR: HELDUR SÍNA FYRSTU LJÓSMYNDASÝNINGU Að fanga augnablikið HEILLANDI MANNLÍF Rut þykir einna skemmtilegast að taka myndir af því sem bregður óvænt fyrir og safnar þannig skemmtilegum augna- blikum. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR timamot@frettabladid.is Við undirrituð þökkum auðsýnda samúð og velvild við andlát og útför móður okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu, sem lést hinn 1. júlí sl. og var jarðsett 4. júlí. Guðrún Ó . Hafberg. Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á Dalbraut 27, fyrir frábær störf, og reyndar fyrir að hafa farið nokk- uð fram úr sínum skyldum. Þá skal einnig þakka fyrir störf starfsfólks deildar B-7 á LHS, Borgarspítala. Einnig kærar þakkir til starfsfólks á deild K-5 líknar- deild LHS, Landspítala. Ingibjörg Þ. Hafberg Leifur E. Núpdal Karlsson Ólafur Þ. Hafberg Engilbert Hafberg Auður Sæland Einarsdóttir Sigurður Hafberg Janina Hafberg barnabörn og barnabarnabörn. Elsku hjartans drengurinn okkar, bróðir, barnabarn, frændi og vinur, Bjarni Páll Kristjánsson Ægisíðu 107, Reykjavík, lést á krabbameinslækningadeild Landspítalans við Hringbraut aðfaranótt þriðjudagsins 15. júlí. Útförin verður auglýst síðar. Fyrir hönd annarra vandamanna, Kristján Geirsson Droplaug Guðnadóttir Anna Björk Kristjánsdóttir Baldvin Eyjólfsson Birkir Kristjánsson. Innilegar þakkir færum við öllum þeim sem auðsýndu okkur samúð og vinarhug við andlát og útför ástkærrar eiginkonu, móður, tengdamóður, ömmu og lang- ömmu, Arndísar Árnadóttur frá Ísafirði, sem jarðsungin var frá Fossvogskirkju föstudaginn 4. júlí sl. Birgir Finnsson Auður Birgisdóttir Páll Skúlason Finnur Birgisson Sigurbjörg Pálsdóttir Arndís Birgisdóttir Sigmundur Sigurðsson Björn Birgisson Ingibjörg Gunnlaugsdóttir barnabörn og barnabarnabörn. 60 ára afmæli Þórunn V. Eggertsdóttir (Dísa) Einigrund 4, Akranesi, verður 60 ára 21. júlí nk. og ætlar að taka á móti gestum á heimili sínu sunnudaginn 20. júlí milli kl. 14.00-18.00. Ætting jar og vinir hjartanlega velkomnir. Okkar ástkæri Höskuldur Svavarsson lést á heimili sínu hinn 5. júlí síðastliðinn. Jarðarförin hefur farið fram. Við þökkum hlýhug og samúðarkveðjur. Ásrún Snædal Svavar Björnsson Gígja Svavarsdóttir Egill Gunnarsson Þóra Björg Gígjudóttir Sjöfn Egilsdóttir Svavar Egilsson. Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur samúð, hlýhug og vináttu við andlát og útför ástkærs eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður, afa og stjúpföður, Hilmars Jóhannessonar rafeindavirkjameistara, Brekkugötu 19, Ólafsfirði. Guð blessi ykkur öll. Hrafnhildur Grímsdóttir Jóhann G. Hilmarsson Anne I. Turunen Haukur Hilmarsson afabörn Gunnar B. Þórisson Helga Helgadóttir Súsanna V. Þórisdóttir Gunnar S. Sigurðsson Gísli V. Þórisson Guðný Ó. Viðarsdóttir Grímur Þórisson Anna Ingileif Erlendsdóttir og fjölskyldur. Hjartans þakkir til allra okkar fjölmörgu ættingja og vina er sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát og útför elskulegs eigin- manns míns, föður okkar, tengdaföður og afa, Kristjáns Eðvalds Jónssonar bónda, Hólum, Dalabyggð. Elín Þ. Melsteð Elías Melsteð Kristjánsson Sigurður Finnur Kristjánsson Margrét Ásta Jónsdóttir Hjalti Freyr Kristjánsson Rebecca C. K. Ostenfeld Ásdís Kristrún Melsteð Jóhannes Haukur Hauksson og barnabörn. Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð, vináttu og hlýhug við andlát og útför mannsins míns, föður, tengdaföður og afa, Jóns Ármanns Jakobssonar Péturssonar Kringlunni 17, Reykjavík. Blessuð sé minning hans. Hafdís Einarsdóttir Pétur H. Jónsson Oddný Þ. Óladóttir Margrét Jónsdóttir Arnór H. Arnórsdóttir Einar Þ. Jónsson Gína Jónsson og barnabörn. Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við andlát og útför ástkærrar móður okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu, Lilju Guðlaugsdóttir Víðilundi 24, Akureyri. Innilegar þakkir til starfsfólks á handlæknisdeild á Sjúkrahúsi Akureyrar fyrir einstaklega góða og hlýja umönnun. Guð blessi ykkur öll. Margrét Þórhallsdóttir Karl Eiríksson Þórhalla Þórhallsdóttir Hjörtur Hjartarson Valdimar Þórhallsson Inga Hjálmarsdóttir Gylfi Þórhallsson Eyþór Þórhallsson Margrét Sigurðardóttir ömmubörn og langömmubörn.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.