Tíminn - 10.03.1990, Blaðsíða 5

Tíminn - 10.03.1990, Blaðsíða 5
- -Laugardagur lOÍJmars 1-990 ' Tíminn 5 Ólafur Ragnar Grímsson fjármálaráðherra kemurfram með róttækartillögur í rekstri ríkisins, er stuðla eiga að því að útgjöld og tekjur haldist í hendur: Ekið á barn: Fóraf Leggur til byltingu í siysstað ^^^^^ ^^^^^ ^^^ ^^^^ Ekið var áfimm ára eamlan drenp meðferð ríkisfjármála Ólafur Ragnar Grímsson fjármálaráðherra vill að fjárveit- inganefnd Alþingis verði lögð niður og í stað hennar komi fjárlaganefnd er fjalli bæði um útgjaldahlið og tekjuhlið fjárlaga. Fjallað verði um útgjöld og tekjur ríkisins á sama tíma og af sömu aðilum á Alþingi. Fjármálaráðherra kynnti þessar hugmyndir að skipuiagsbreytingum, við fyrstu umræðu í neðri deild Alþingis um frumvarp til laga um fjárgreiðslur úr rfkissjóði, sem flutt er af Sighvati Björgvinssyni for- manni fjárveitinganefndar og öðrum meðlimum nefndarinnar. Tillögur fjármálaráðherra um umbætur við fjármálastjórn ríkisins og nýskipan í samskiptum löggjafarvalds á vett- vangi ríkisfjármála, eru í settarfram í fjórtán liðum og eiga að stuðla að auknu aðhaldi í ríkisrekstrinum. Til þess að hægt sé að fjala um útgjalda- hlið og tekjuhlið fjárlaga á sama tíma á þingi parf að breyta þingsköp- Áætlunarflug á milli Akureyrar og Keflavíkur? Stóriðjuflug beint norður? Flugleiðir íhuga nú að sækja um heimild til áætlunarflugs milli Akur- eyrar og Keflavíkur. Verði af upp- byggingu stóriðju á Eyjafjarðar- svæðinu telja forsvarsmenn félagsins að markaður fyrir slíkt flug sé nægur. Flugleiðir gera ráð fyrir að geta hafið beint flug á milli Akureyrar og Keflavíkur fyrirvaralaust og ef af því verður mun það verða fyrsta flugleið félagsins milli landshluta sem ekki verður bundin við Reykjavík. Flug- leiðir eru nú að ljúka vinnu við endurskipulagningu á rekstri innan- landsflugsins. - ÁG Byggingarnefnd fjallar um Réttarhálsbrunann: Gagnrýna arkitekt Borin hefur verið fram tillaga í byggingarnefnd Reykjavíkur um að Ingimar Haukur Ingimarsson arki- tekt verði áminntur. Ingimar hann- aði hús Gúmmívinnustofunnar að Réttarhálsi 2 sem brann til kaldra kola á síðasta ári eins og kunnugt er. í skýrslu sem Brunamálastofnun sendi frá sér í janúar síðastliðnum um brunann á Réttarhálsi, er talað um að arkitektinn hafi gert ákveðin mistök við hönnun hússins. Þar segir m.a.: „Einungis fáein atriði bruna- varna eins og t.d. eldvarnarhurðir hafa verið færð inn á teikningar arkitekts og hefur hann ekki staðið, að hönnun hússins eins og reglugerð- ir krefjast." Saksóknari hefur haft mál Gúmmívinnustofunnar til meðferð- ar í nærri heilt ár. Skrifstofustjóra byggingarverkfræðings hefur verið falið að grennslast fyrir um gang málsins hjá saksóknaraembættinu. -EÓ um, en það er ein af tillögum fjármálaráðherra. Gert er ráð fyrir að ákveðin verði verkaskipting hinn- ar nýju fjárlaganefndar og fasta- nefndar þingsins, og nefndin hafi það verkefni að fjalla um heildar- gerð fjárlaganna og stærstu drættina í gerð þeirra. Fagnefndir þingsins fjalli aftur á móti um þann þátt er snýr að þeirra vettvangi í gerð fjár- laganna. Sú breyting er jafnframt lögð til, að fjárveitinganefnd, eða hin nýja fjárlaganefnd verði gerð að heilsárs- nefnd er hafi sjálfstæða starfsmenn. Þessi skipan á að létta af því bráð- abirgðaástandi að starfsmönnum ríkisendurskoðunar sé gert að taka þátt í daglegum störfum löggjafans eins og nú er. Þá er í tillögum fjármálaráðherra reiknað með að hlutverk, markmið og starfshættir allra ríkisstofnana verði metin árlega frá grunni. Með slíkum hætti verði að finna réttlæt- ingu fyrir öllum útgjaldaliðum við- komandi stofnana á reglulegu árbili og skera þá niður ella. Með því að taka fimmtung ríkisstofnana fyrir með þessum hætti á ári, yrði tryggt að ríkiskerfið yrði allt endurmetið á einum áratug. Ólafur Ragnar gerir ráð fyrir í tillögum sínum að gerð verði sérstök fjárlagaáætlun til þriggja ára í senn. Þessi áætlun verði rædd og samþykkt af Alþingi og notuð sem viðmiðun og grundvöllur fyrir fjárlagagerð hvers árs. Til að tryggja vandaða meðferð Alþingis á fjárlögum, fjár- aukalögum og öðrum skyldum frum- vörpum sé nauðsynlegt að annað hvort verði fjárlagaárinu breitt, eða þingið komi fyrr saman en nú, t.d. f byrjun septembermánaðar. Fjár- lagagerðin fari fram á grundvelli rammafjárlaga þar sem að heildar- upphæð fyrir hvert ráðuneyti verði ákveðin fyrirfram og ráðuneytunum falið að gera tillðgur um útgjöld innan þess ramma. Allar greiðslur úr ríkissjóði verði síðan annaðhvort samkvæmt heimildum í fjárlögum eða fjáraukalögum, en aukafjárveit- ingar verði lagðar af. Með hverju því þingmáli, sem leitt gæti til aukinna útgjalda fylgi tillaga eða greinargerð um það hvernig þeirra viðbótarútgjalda skuli aflað með breytingum á skattalögum eða með niðurskurði á öðrum ríkis- útgjöldum. Þannig verði dregið úr þeirri þróun að auka sífellt ríkisút- gjöldin með setningu laga án tilsvar- andi tekjuöflunar. - ÁG Stórveldaslagurinn hafinn Stórveldaslagurinn í skák hófst klukkan fimm síðdegis í gær á því að Steingrímur Hermannsson for- sætisráðherra lék fyrsta leik fyrir Agdesteine. En á fyrsta borði leiddu þeir Agdestein frá Noregi, er teflir fyrir sveit Norðurlanda og Yusupov frá Sovétríkjunum, sam- an hesta sína. Stórveldaslagurinn í skák fer fram í hinni nýju skákmið- stöð Taflfélags Reykjavíkur og Skáksambands íslands að Faxafeni 12. -ABÓ/Tímamynd Árni Bjarna Ekið var á fimm ára gamlan dreng í Suðurfelli, móts við Nönnufell í Breiðholti um klukkan sex í gær- kvöldi. Barnið hlaut höfuðáverka auk annarra meiðsla og var það flutt á slysadeild. Ökumaður bílsins ök þegar af vettvangi, en að sögn sjón- arvotts var um að ræða rauðan fólksbíl, líklegast af japanskri gerð. Barnið lenti á vinstri hlið bílsins, þ.e. ökumannsmegin og brotnaði hliðarspegill, en brot fundust á slysstað. Lögreglan leitaði bílsins og ökumannsins í gærkvöldi og óskaði eftir vitnum. Um átta leitið í gær- kvöldi var ekki búið að hafa upp á ökumanninum. -ABÓ Verða 10 milljónir í boði?: Potturinn fjórfaldur Fjórfaldur pottur er í Getraunum og stefnir allt í að fyrsti vinningur fari í sjö til átta milljónir. Búist er við að heildarvinningsupphæð verði í kringum tíu milljónir, en það mun endanlega ráðast á morgun þegar sölukerfi getrauna verður lokað. Fyrir tæpu ári síðan var einnig fjórfaldur pottur og þá var heildar- vinningur 11.386.992. Afgreiðslu- fjöldi var 44.327 sem þýðir að milli 35- 40 þúsund tipparar tóku þátt í leiknum. Sex voru þá með 12 rétta og fengu rúmlega eina og hálfa milljón í vinning. -EÓ Sendibílstjórar halda áf ram að mót- mæla um helgina: Akafarþegum ókeypis heim Sendibílstjórar hafa ákveðið að halda áfram aðgerðum gegn leigu- bílstjórum og aka fólki frítt heim á aðfararnótt laugardags og sunnu- dags. Tekið verður við frjálsum framlögum frá farþegum, en engin krafinn um greiðslu. Aðgerðir sendibílstjóra munu hefjast á miðnætti bæði kvöldin og standa til klukkan sjö að morgni. t svari við fyrirspurn Guðmundar Ágústssonar alþingismanns til sam- gönguráðherra, sem flutt var á fimmtudag, kom fram að ekki stend- ur til að breyta reglugerð er varðar verkaskiptingu leigubíla og sendibíl- stjóra. - AG Sjópróf vegna strandsins við Grindavík fóru fram í gær: Stýrimaðurinn svaf í brúnni þegar Höf rungur II strandaði Við sjópróf í gær vegna strands Höfrungs II í fyrradag kom fram að ástæður strandsins séu vegna þess að stýrimaður sofnaði, en hann var einn á vakt í brúnni. Þá var slökkt á svokölluðum vökustaur, sem gefur frá sér hljóðmerki með ákveðnu millibili til að menn sofni ekki. Höfrungur II fór ti! veiða á mið- vikudag um klukkan fimm síðdegis til að vitja neta. Um klukkan sex morguninn eftir, þ.e. morguninn sem skipið strandaði, var búið að gera að aflanum og stefnan tekin á Grindavík og sjálfstýring sett á. Við sjópróf kom fram að stýrimaður var einn á vakt í brúnni og 2. vélstjóri á vakt í vélarrúmi. Um klukkan 7.40 hringir stýrimaður í veiðarfærastjór- ann í landi og eftir samtalið fer hann níður að fá sér kaffi sem hann hefur síðan með sér upp í brú. Eftir að hafa drukkið nokkuð af því, veit hann ekki af sér fyrr en skipi er strandað, um kl. 8.10. Um borð í skipinu er vökustaur sem gefur frá sér hljóð á þriggja til fjögurra mínútna millibili. Þeim fannst það of mikið og mun vöku- staurinn ekki alltaf hafa verið í lagi að þeim fannst, þannig að ekki var kveikt á honum. Áður hafði verið um borð vökustaur sem pípti með 15 mínútna millibili er þeim líkaði betur, en sá var bilaður. Sjópróf stóðu frá klukkan tvö til fjögur síðdegis og komu skipstjóri, stýrimaður og 2. vélstjóri fyrir réttinn. Sjópróf fór fram hjá bæjar- fógetanum í Keflavík, en þeim stjórnaði Asgeir Eiríksson fulltrúi sýslumannsins í Grindavík. -ABÓ

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.