Tíminn - 15.06.1990, Blaðsíða 16

Tíminn - 15.06.1990, Blaðsíða 16
AUGLÝSINGASÍMAR: 680001 — 686300 RÍKISSKIP NÚTÍMA FLUTNINGAR Hotnarhúsinu v/Tryggvogötu, S 28822 VEMBRÉFAMBSKIPTI SAMVINNUBANKANS SUÐURLANDSBRAUT 18, SlMI: 688568 AKTU EKKI UT í ÓVISSUNA. AKTUÁ Heigason M Sævartiöföa 2 Simi 91-674000 LONDON-NEWYORK-STOCKHOLM DALLAS ^*5——^ TOKYO Kringlunni 8-12 Sími 689888 Tímiiiii FÖSTUDAGUR 15. JÚNÍ1990 Væn fúlga fjár hverfur úr seðlageymslu á Seyðisfirði: PiffBffHHIiTi.il Grunur leikur á að um 2 1/2 milljón hafi horfiö úr seðla- geymslu Seðlabankans á Seyðisfirði. í geymslunni eru geymd seðlabúnt í pökkum og þegar að var gáð kom í Ijós að í einu búnti voru pappírsseðlar í stað peningaseðla. Frá þessu var greint í kvöldfréttum Ríkisútvarpsins í gærkvöldi. I í fréttum útvarpsins sagði, að stjórn Seðlabankans hafi borist vitneskja um peningahvarfíð í gærmorgun og var málinu vísað til Rannsóknarlögreglu ríkisins. Fréttastofan háfði heimildir fyrir því að hér væri um að ræða tvær og hálfa milljón í 5000 króna seðl- um vanti í geymsluna. Þegar að var gáð í seðlageymsl- unni kom í ljós að í einum pakka voru pappírsseðlar í stað peninga- seðla. Peningarnir eru jafhan geymdir í pökkum og þegar trún- aðarmenn Seðlabankans telja búntin sést ekki nema í hliðar og enda seðlanna, þannig að pappír- smiðar geta litið út eins og seðlar. Seðlageymslan er í húsnæði Landsbankans á Seyðisfírði. Lykla að henni hafa aðeins tveir menn, bæjargjaldkeri, sem trúnaðarmað- ur Seðlabankans, og aðalgjaldkeri bankans. Ekki er hægt að komast í seðlageymsluna; nema með því að nota báða lyklana, og fulltrúi Seðlabankans verður alltaf að vera viðstaddur þegar farið er í geymsl- una 6g báðir loka þeir geymslunni. Lykill annars á aldrei að komast í hendur hins. Málið er þvi hið dularfyllsta, ekki síst vegna þess að engin merki eru um innbrot. í útvarpsfréttum kom einnig fram að fulltrúar Seðla- bankans hafi skoðað geymsluna nýlega, án þess að sjá nokkuð at- hugavert. Rannsóknarlögreglan hélt austur til Seyðisfjarðar síðdegis í gær og hófust rannsóknir fljótlega. Rann- sókn málsins beinist fyrst og fremst að starfsfólki Landsbank- ans á Seyðisfirði, enda er sá banki eini aðilinn sem geymir peninga í seðlageymslunni. Vegna þess að tvo aðila þarf til þess að opna seðlageymsluna, er mögulegt að einhver óheiðarlegur aðili hafi komist yfir lyklana á vafasaman hátt og látið smíða eftir þeim. -hs. EFTA-viðræðurnar: Samstaða í sameiginlegum viðræðum for- sætisráðherra EFTA ríkjanna og Jacques Delors, forseta fram- kvæmdarstjórnar Efnahagsbanda- lagsins, í gær, lýsti Delors því yfir að samningsumboð af hálfu EB um Evrópska efnahagssvæðið verði endanlega frágengið á ráðherra- fundi bandalagsins þ. 19. júní, en EFTA rikin hafa nú náð fullri sam- stöðu um leiðir til samninga, að sögn Jóns Baldvins Hannibalssonar utanríkisráðherra. Jón Baldvin sagði að ráðherra- fundur EFTA ríkjanna hefði verið sögulegur af tveimur ástæðum, þar sem tekist hefði að staðfesta sam- stöðu þeirra varðandi undirbúning samninganna við EB, og það mat Delors að samningar bandalaganna tveggja geti hafist í lok júní. Að sögn Jóns Baldvins er samstaða um það að taka inn í samninginn lög og reglur EB á samningssviðinu þannig að það verði lagalegur grundvöllur hins Evrópska efna- hagssvæðis, sem tæki til hins fjór- eina frelsis um vörur, fjármagn, þjónustu og fólk. Hvað snertir frávik frá lagagrund- vellinum sagði Jón Baldvin að EFTA ríkin hefðu skilgreint tólf mál, sem varða þjóðarhagsmuni einhverra EFTA landanna og verður að semja sérstaklega um. „Hvað okkur íslendinga varðar þá eru á þessum lista yfir tólf vanda- mál sem þurfa að fá sérstaka með- höndlun. í fyrsta lagi forræðið yfir eigin auðlindum þjóðarinnar, ann- ars vegar fiskimiðunum og hins vegar orkulindunum. I öðru lagi fyrirvari varðandi eignarréttarheim- ildir erlendra aðila. Og í þriðja lagi eins konar öryggisventill varðandi frjálsan flutning fólks," sagði Jón. Steingrímur Hermannsson forsæt- isráðherra sagði í ræðu sinni á leið- togafundi EFTA ríkjanna í gær að íslendingar gætu ekki fallist á frjalsan aðgang fyrir iðnvarning Evrópuþjóðanna án þess að við nyt- um frjáls aðgangs fyrir fiskfram- leiðslu okkar, og að við gætum ekki samþykkt að veita fiskveiðiheimild- ir í staðinn fyrir frjálsa verslun með físk, þar sem við teldum að við vær- um sjálfír hæfastir að nýta náttúru- auðlindir okkar. Steingrímur sagði ennfremur að ís- lendingar gætu ekki fallist á yfír- þjóðlegar stofnanir þar sem við hlytum að áskilja okkur rétt til ákvarðanatöku um hið Evrópska efnahagssvæði engu síður en EB löndin. Jón Baldvin ítrekaði það að öll EFTA löndin ynnu heilshugar að þessu samstarfi. Vonir stæðu til að samningar um evrópska efnahags- svæðið náist fljótt, þar sem Delors áréttaði á EFTA fundinum að EB tæki ekki við nýjum umsóknum um aðild fyrr en á seinni hluta næsta áratugar. —só Hæstiréttur staðfestir dóm undirréttar í máli fyrrum sjúklings gegn Páli Gíslasyni, lækni á Landspítala: Sýknaður af vanrækslu Hæstiréttur birti í gær dóm í máli fyrrum sjúklings gegn Páli Gislasyni lækni á Landspítalanum, heilbrigðis- ráðherra f.h. Landspítalans og fjár- Minni afli Samkvæmt bráðabirgðatölum Fiskifélags íslands var heildar- afii landsmanna í maí sl. 74407 tonn. Ef einstakar tegundir eru skoð- aðar kemur í ljós að þorskur í afianum er um 5.000 tonnum meiri, ýsa 3.500 tonnum meiri, ufsi 3.900 tonnum meiri, karfi 730 tonnum meiri, steinbítur 230 tonnum minni, skarkoli 300 tonnum meiri, grálúða 16.300 tonnum minni, annar botnfiskur 580 tonnum meiri, rækja 160 tonnum meiri, hörpudiskur 247 tonnum meiri og humar 213 tonnum meiri. Frá áramótum til 31. maí var heildaraflinn oróinn 932.600 tonn en á sama tímabili í fyrra var hann 945.400 tonn. GS. málaráðherra f.h. rikissjóðs. Taldi sjúklingurinn að sér bæru skaðabætur vegna meintrar vanrækslu lækna eftir skurðaðgerð. I stuttu máli sagt þá féllst Hæstiréttur ekki á bótakröfiir sjúklingsins og dómur undirréttar var staðfestur. Málsatvik eru þau að kona, sem hafði gengið í gegnum skurðaðgerð á Landspítalahum, hlaut örorku sem hún telur vera vegna vanrækslu lækna. Telur konan að starfsmenn spitalans hafi gerst sekir um gáleysi við meðferð og umönnun eftír skurð- aðgerðina. Læknaráð komst hins veg- ar að þeirri niðurstöðu að svo hafi ekki verið og að varanleg örorka við- komandi stafi af fleiri ástæðum en einni. Undirréttur féllst á þessa niður- stöðu, en konan vildi ekki sætta sig við hana og áfrýjaði' málinu til Hæstaréttar. ' í niðurstöðu Hæstaréttar kemur eft- irfarandi fram: „Læknisfræðileg gögn málsins veita ekki sönnun fyrir því, að sjúkdómur konunnar verði ra- kinn til vtnrækslu eða annarrar sak- næmrar hegðunar starfsmanna Land- spítalans." Þess vegna beri að sýkna þá stefndu af kröfum áfrýjanda, en málskostnaður var fellur niður. -hs. Uppboði frestað á vanhirtu hrossunum sem tekin voru af eigandanum fyrir skömmu: HVER Á HROSSIN SIGRÍÐUR EÐA 9 ¦ ¦¦ ¦ Uppboði á þeim tíu farossum, sem teWn voru úr vðrslu Sigríðar Stef- ánsdótrur fyrir skömmu vegna vanrækslu og sveltis, var í gær frestað tU þriðjudagsins 19. júm' nk. Á uppboðið í gær mættu fögmað- ur Sambands dýraverndunarfé* laga og lögmaður þríggja aðila, sem telja sig vera raunverulega eigend- ur hrossanna. Engtnn þeirra er Sig- i íour Stefánsdóttir. Logmaður „efgendanna" mót- mælti uppboðinu vegna þess að tkki væru uppboflsheimildar- ákvæði í dýraverndunarfögum og að uppboðið hefói ekki veriö aug- lýst á fögmætan hátt. Jafnframt byðust umbjóðendur sínir, réttir eigendur hrossanna, til að greföá áfaliinn kostnað af gæslu þeirra. Logmáður Sambands dýravernd- arfélaga, Sigríður Ásgeirsdóttir, iiiótíiiælii því að uppboðið færi fram, vegna þess að hrossin væru of veikburða tÚ þess að verða boðin upp og dreifast til nýrra eigend:«án eltirlits dýralæknis. Hún vitnaði i forðagæsiufög og krafðist þess að hrossin yrðu enn um sinn geymd og fóðruð á kostnað Hafnarfjarðar- bæjar og lýsti ábyrgð á hendur bænum, gengi þetta ekki eftlr. Með fögmanni þeirra, sem vildu teijast réttir eigendur hrossanna stni tekin voru frá SigríOi á dðgun- uin, var Guönumdur Sigurðsson. ll HfiCíJj *aa^^ÉÍli^^ 11 1 M fe. Wy M <- — ^ ^^^^^m É Frá uppboðlnu som okki varð. Már Pófursson fógetl, Hlöovor Kjartansson, réttarskrifari og að bakl hans Guðmundur Slgurðsson. Guðmundur ræður jörðinni Bíltls- felli í Grafningi, en þangað úr- skurðaði fógeti að hrossin skyldu nú tlutt. T'ímiiin spurði Guðmund hvort hann væri einn þeirra þriggja sem gert hafa iilkall til hrossanna. Hann kvað svo ekM veru, heldur væri hann umboðs- maður eigendanna þriggja, — En hverjir eru þeir hestamenn sem treystu Sigriði fyrir hestum siiium? „Þú verður að spyrja fögmanninn að þ ví,-' sagði Guðmundur. Timinn lagði þyí þessa sömu spurningu fyrír lögmanninn, Hföð- ver Kjartansson. Hann vildi ekid svara spurningunnL Hann vildi heldur ekki nafugreiua umbjóð- endnr sina þrjá, sem telja sig eiga hrossin, og kvaðst ekki sjá ástæðu öl að birta nöfn af þessu tilefni og nafnbirtingar í þessu máli hefðu þegar verið á skjðn við almennar veiijur um nafhbirtingar í bliiðum. Spurningunni um þáð bverfir þeir þrír aðilar erú, sem treystu Sigríði Stefánsdóftur fyrir geymslu farossa si ii na, er þvi ósvarað enn. ¦ ¦—sá.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.