Tíminn - 15.06.1990, Blaðsíða 8

Tíminn - 15.06.1990, Blaðsíða 8
8 Tíminn Föstudagur 15. júní 1990 Vegaframkvæmdir í sumar: m BUNDIÐ SLITLA< FYRIR STÓRFRAMK Vegagerð ríkisins hefur nú sent frá sér endan- lega áætlun um framkvæmdir í vegagerð í sum- ar og hljóðar niðurstöðutala vegaáætlunar upp á 4.543 milljónir. Þar af er gert ráð fyrir að 2.145 milljónir fari í framkvæmdir á þjóðvegum og gerð brúa, 623 milljónir í stórframkvæmdir og afgangurinn í smærri kostnaðarliði, s.s. við- hald. Heildarfjárhæð í ár er svipuð og undanfarin ár en áhersla á ftamkvæmdir er talsvert breytt. Segja má að slitlagstimabili Vegagerðarinnar sé lokið og stórframkvæmdatímabil sé tekið við, þ.e. stærstu fjárveitingarnar fara nú í jarðganga- gerð og framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu en lagning bundins slitlags dregst saman eins og eftirfarandi tafla sýnir glöggt: Hvalfjörður. Til rannsókna vegna þverunar. 1 Vesturlandsvegur (24 m.kr.) Hvalstöo - Olíustöð. Endurbygging 2.1 km, bundið slitlag. Verk- taki er Borgverk hf. Verklok áætluð 25. júlí. 554 Ólafsvikurvegur (44 m.kr.) Borg - Tungulækur. Lokið við undirbygg- ingu 3.6 km. Verktaki er Klæðning hf. Gert er ráð fyrir slitlagi á næsta ári. 550 Borgarfjarðarbraut. Grímsá - Kleppjárnsreykir, viðhald endur- mótun, styrking og malarslitlag. 550 Borgarfjarðarbraut (21 m.kr.) Ár Km af slitlagi Þverá - Varmaland, 5.5 km. Bundið slitlag 1987 305 1988 256 527 Varmalandsvegur (4 m.kr.) 1989 152 Að Varmalandi 2.6 km. Bundið slitlag. 1990 100 Af þeim 100 km. sem áætlað er að leggja af bundnu slitlagi í ár, eru 50 km á hringveginum. Að sögn Viktors A. Ingólfssonar hjá Vegagerð- inni er enn langt í að allur hringvegurinn verði lagður bundnu slitlagi. Stór hluti hans er lokað- ur allan veturinn og tæpast verður hann allur lagður slitlagi á þessari öld. En menn eru þó alltaf að skoða þann möguleika með tilliti til áætlunargerðar. Stórframkvæmdir eru margar og ber þar hæst jarðgangagerð í Olafsfjarðarmúla, framkvæmd- ir á Arnarneshæð og gerð brúar yfir Dýrafjörð. Aðrar framkvæmdir, stórar og smáar, fara hér á eftir og er hvert kjördæmi tekið fyrir sig. Reykjanes 1. Vesturlandsvegur (2 m.kr.) Áframhaldandi rannsóknir á vegtengingu yfir Hvalfjörð. Þjóðgarðsvegur á Þingvöllum Valhöll - Þingvallavegur. Klæðing á 6 km. (10 m.kr.) 461 Meðalfellsvegur (3.5 m.kr.) Vesturlandsvegur - Meðalfell. Klæðing á 2 km. 415 Bessastaöavegur (5 m.kr.) Lýsing frá Herjólfsbraut að Álftanesvegi (3 km.). 40 Hafnarfjarðarvegur (199 m.kr.) Eystri akbraut frá Kópavogi og suður fyrir Arnarneshæð, vestari akbraut um Arnar- neshæð, brú á Kópavogslæk, undirgöng við Fífuhvammsveg, umferðarbrú á Arnar- nesveg um Arnarneshæð og gatnamóta- mannvirki á Arnarneshæð. Verki lýkur í ág- úst 1990. Verktaki er Hagvirki hf. 41 Reykjanesbraut (76 m.kr.) Afrétting slitlags með malbiki 19 km. Mal- bikun með 20 prómill þverhalla og klæöing 2 m. axla 4 km. 446 Víknavegur (lán) Gatnamót Víknavegar og Njarðarbrautar ( Njarðvík. Sameiginlegt útboð með Njarð- víkurbæ. Verklok ( ágúst 1990. Vesturland 1 Vesturlandsvegur (1 m.kr.; 554 Ólafsvikurvegur um Álftá. Ný brú og endurbygging vegar 5.6 km. Út- boð seinni part sumars. 554 Ólafsvíkurvegur (12 m.kr.lán) Núpá - Skógarnesvegur 4.5 km. Lokið við undirbyggingu og bundið slitlag. 554 Ólafsvíkurvegur (6 m.kr.lán) Miklaholtssel - Stóraþúfa 1.4 km. Lokið við undirbyggingu og bundið slitlag. 554 Ólafsvíkurvegur (3.8 m.kr.) Staðará - Urriðaá. Frágangur kanta og náma. 574 Útnesvegur (9 m.kr.) Beruvík - Djúpudalir 4.2 km. Síyrking, endurbygging. 554 Ólafsvíkurvegur. Fróðárheiði, viðhald. Malarslitlag. 557 Snæfellsnesvegur. Mjósund - Slýá, viðhald, styrking og malar- slitlag. 560 Vestfjarðavegur. Sýslumörk - Breiðabólsstaöur, viðhald og malarslitlag. 1 Vesturlandsvegur (40 m.kr.) Miklagil - Brú, 5 km. Endurbygging, bundið slitlag. 560 Vestfjarðavegur. Klofningsvegur - Bessatunga. Viðhald og malarslitlag. 560 Vestfjarðavegur (18 m.kr. lán) Um Brunná 2.7 km. Endurbygging, bundið slitlag. Verktaki er TAK hf. 560 Vestfjarðavegur (2 m.kr.) Gilsfjörður. Til rannsókna vegna þverunar. Vestfirðir 60 Vestfjarðavegur (12 m.kr.) Um Geirdalsá. Byggja á 7 m breiðan steyptan stokk á Geirdalsá en ekki verður fyllt yfir hann fyrr en á næsta ári. Fram- kvæmd annast brúarvinnuflokkur Guð- mundar Sigurðssonar í júlí og ágúst. 60 Vestfjarðavegur (14 m.kr.) Kambur - Gillastaðir. Lagt verður slitlag á 4.5 km en þar af er 3.2 km nýbygging frá fyrra ári. Framkvæmd: Klæðningarflokkur E.Sv. og vinnuflokkur V.r. frá Patreksfirði í júlí. 607 Reykhólasveitarvegur (10 m.kr.) Lögð verður klæðning á tvo kafla, samtals 4 km. Annars vegar frá Miðhúsum að Börmum og hins vegar ofan við Seljanes. Framkvæmd: Klæðingarflokkur E.Sv. og vinnuflokkur V.r. frá Patreksfirði í júlí. 606 Karlseyjarvegur (13 m.kr.) Lögð verður klæðning á allan veginn sem er 3.1 km. Framkvæmd: Klæðingarflokkur E.Sv. og vinnuflokkur V.r. frá Patreksfirði í júlí. 60 Barðarstrandavegur (15 m.kr.) Hlaðseyri - Raknadalur. Endurbygging 2 km. Þetta er síðasti kaflinn við Patreksfjörð að norðan sem eftir er að endurnýja en slit- lag verður lagt á næsta ári. Útboð í júní, verklok (nóvember. 612 Örlygshafnarvegur (1.5 m.kr.) Mölbera og lagfæra á þann kafla á Hafnar- fjalli sem eftir er frá Breiðuvík að Keflavík- urvegi 4.7 km. Framkvæmd: Vinnuflokkur V.r. frá Patreksfirði. 60 Vestfjarðavegur (120 m.kr.) Um Dýrafjörð. Unnið er að gerð fyllingar yf- ir Dýrafjörð og lýkur henni á næsta ári. Verktaki er Klæðning hf. og Suðurverk hf. Brúargerð, 120 m eftirspennt bitabrú er unnin af flokkum Hauks Karlssonar og Guðmundar Sigurðssonar. Lokið verður við brúna og 1.4 km veg norðan fjarðar á þessu ári. 60 Vestfjarðavegur (60 m.kr.) Rannsóknir og annar undirbúningur jarð- gangagerðar. Vegurinn að fyrirhuguðum jarðgangamunna I Tungudal verður gerður fær i sumar en ekki fullkláraður á árinu. 61 Djúpvegur (15 m.kr.) I Óshlíð. Uppsetning á 200 m löngu örygg- isneti til varnar grjóthruni. Útboð í júní, verklok í nóvember. 61 Djúpvegur, Súðavíkurhlíð. Lokio við síðasta kaflann á Súöavíkurhlíð. Útboð 1989, verktaki Jón og Magnús. Verk- lok I júlí. 61 Djúpvegur. Seyðisfjörður - Hestfjörður. Styrkja á 4.5 km af eyðinu út fyrir Kleifar. Verklok I ágúst. Leggja á klæðingu á þann kafla og 3.7 km. til viðbótar. Framkvæmd: Klæðingarflokkur E.Sv. 61 Djúpvegur Snæfellsstrandarvegur - Kirkjuból. Lögð klæðing á 273 km. Framkvæmd: Klæðing- arflokkur E.Sv. og vinnuflokkur V.r. frá Hólmavík. 633 Vatnsfjaröarvegur (1 m.kr.) Um Eyrargil. [ stað gamallar brúar verður settur niður stálhólkur, 2 m í þvermál. Framkvæmd: Vinnuflokkur V.r. 61 Djúpvegur. Múli - Gjörvidalsá. Styrking og mölburður á 8 km löngum kafla. Utboð í júlí, verklok í nóvember. 61 Djúpvegur (lán). Vlð flugvöll á Hólmavík. Hólmavíkurvegur - Kálfsnesflói. Undirbygging, útboð í ágúst, verklok íjúní 1991. 645 Drangsnesvegur um Urriðaá. í stað gamallar brúar verður settur niður stálhólkur. Framkvæmd: Vinnuflokkur V.r. frá Hólmavík. 711 Vatnsnesvegur (3 m.kr.) um Tjarnará. Lagfæring á vegi við brú á Tjarnará. ; Norðurland vestra 711 Vatnsnesvegur (6.6 m.kr.) Þórsá - Ósar. Styrking 6 km. 731 Svínvetningabraut (14 m.kr.) við Blönduós. Nýbygging 1.6 km. 711 Vatnsnesvegur (3 m.kr.) Hjá Ósum. Vegur verður hækkaður á um 1 km kafla framhjá nýja íbúðarhúsinu. 1 Norðuriandsvegur (4 m.kr.) Árfarið í Vatnsdal. Nýtt ræsi í Árfarið. 59 Laxárdalsheiði (3.5 m.kr.) Hólmavíkurvegur - sýslumörk. Lagt malar- slitlag á 6.8 km. 745 Skagavegur (3 m.kr.) Ræsi í Laxá og tenging vegar yfir ræsið. 1 Norðuriandsvegur (13 m.kr.) Styrking um Bólstaðarhlíð og upp á Vatns- skarð, 5.6 km. 752Skagafjarðarvegur(11 m.kr.) Varmilækur - Mælifellsá. Lokið við 3.2 km. nýbyggingu frá fyrra ári. Lögð klæðing frá Varmalæk að Svartárbrú. 1 Norðurlandsvegur (52 m.kr.) Uppsalir - Skeljungshöfði. Nýbygging 4.1 km. Lögð verður klæðning á kaflann í haust. 1 Norðurlandsvegur (16 m.kr.) Víðivellir- Uppsalir. Lögð klæðning á 6 km kafla sem byggður var sl. ár. 764 Hegranesvegur vestri (3 m.kr.) Um Hróarsdal. Nýbygging 1 km. 765 Hegranesvegur eystri (3 m.kr.) Um Ás. Nýbygging 1.5 km. 76 Siglufjarðarvegur (32 m.kr.) um Fljótá! Byggð verður ný brú á Fljótá og hún tengd; Flokkur Gfsla Gíslasonar. 76 Siglufjarðarvegur um Brúnastaðaá (14 m.kr.) Byggð verður ný brú á Brúnastaðaá og hún tengd. Flokkur Gísla Gíslasonar. 76 Siglufjarðarvegur (96 m.kr.) um Stráka- göng. Göngin styrkt, sett upp vatnsvarnar- lag og lagnir og gólf endurnýjað. Norðurland eystra 82 Ólafsfjarðarvegur (345 m.kr.) um Ólafs- fjarðarmúla. Lokið verður við jarðgöng

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.