Tíminn - 21.07.1990, Blaðsíða 5

Tíminn - 21.07.1990, Blaðsíða 5
ÍWúðái'daáúrWjútf ^ðó ffrhirín 5 Tveir ráðherrar segja meirihlutavilja innan ríkisstjórnar og Álþingis um stað fýrir nýtt álver: IE44S *»A iiam ¦ ¦**%•% Jctti ao vera utan suðvesturhornsins „Það liggur alveg Ijóst fyrír að fyrír því er mikill pólitískur vilji í þinginu að álver verði staðsett utan höfuðborgarsvæðisins og hafí með þeim hætti hagstæð áhrif á byggðaþróun í landinu. Þeim sjónarmiðum ber að sjálfsögðu að haida mjög á lofti. Það er jafnframt alveg Ijóst að fyrir því er einnig mikill almennur vilji í rikisstjóminni," sagðt starfandi forsætisráöherra, Halldór Ás- grímsson, i samtali viö Tímann. Scgir Halldór ríkísstjórnina hi tis vegar ektd hafa fengió mildð i hendurnar sem byggjandi sé á við ákvarðanatöku. Fjármálaráð- herra tekur í sama streng og segist meðai aunars hafa faríð fram á innkndar lántökur við Lands- virkjun þar sem mikilvægl sé að stuðla að jafnvægi í staðþenslu. „Ég var hins vegar nijög hissa á orðsendingu aðila semhafa staðið í þessum samningum sem i segir að rikisstjóriiin þurii aðgera upp hug sinn í inálinu. Okkur bafa ekld verið látnar í té upplýsingar tií grundvaDar ákvörðunar," sagði Halldór. Hann sagði einnig að orðalag í eina greinargerð ráð- gjafanefndarinnar varðandi kostnað byggingu mannvirkja værí mjög ioðið. I henni segir ao- cins: „Fyrstu vísbendingar um samanburö á stofnkostnaði og reksírarkoslnaði verksmióju og hafnar bcud a til að s t ofnkos t nad u r verði lægstur á Keilisnesi. Eiimig að kostnaöaraukinn við að byggja vcrksniiðjuna við Eyjuljörð eða við Reyðarfjörð geii verið á bilinu 20 tíl 46 milljónir Bandaríkjadoll- ara."Halldór ncfndi að í þessu væri ekki teldð nciit mið af kosln- aði við fluiniug orku milli lands- blnta eða því sldlyrði að álverið vcrði hugsanlega stækkað um belming. „Fyrstu vísbcndingar benda til að þetta getí verið svona. N ú ef t il stækkunar kemur mun 611 nauðsynleg orka koma úr virkjun- um á Auslurlandi. Varðandi mcngun geta allir sagt sér það sjalfir að því viðkvæmara seni um- hverfið er, þeim mun meiri faætta ér á ferðum. Eh það virðist engin ástæða til annars en að gera sam- bærilegar kröfur um mengunar- varnir og því verður kosínaðurinn sá sami alls staöar." HaSdor sagfti áð í yfirstandandi saniningutn hcfðl scr vilanlcga ekkcrt komið fram ennþá sem benti til að ekld væri hægt að framfylgja þcim almenna vilja er hann minntist á fyrr, h vor ki í ri lus- stjórn, hjá erlendum fjárfestingar- aðilum né öðrum. Fjármálaráðherra ér sama sinuis varðandi niikilvægi jafnvægis byggðaþrðunar. „l»að eru mjög skiptar skoöanir bæði iiinaii sfjórnar og sl j ornarandstíiðu- flokkanna varðandi staðsetningar- val svo dæmi sé tekiö. En efnisat- riði samninga við crlcuda aóila Halldór Ásgrímsson, starfandi forsætisráöherra. liggja ekki fyrir með þcim hættí aö hægt sc að taka tílþeirra heíldar- alstiiðu. l»aö cr mikilvægt að ís- Icndingar fái það verð fyrir ork- una sem við þurfum og áð álvcrið verði jafn vægisþátt ur i okkar hag- kerfi, byggðamálum og atvinnu lífi. Ég tel þáð ljóst að yfirgnæfandi meirihluli þiugmanna vill halda þannig á þessu máli að það valdi ckki röskuii iivorki lil þensiu i hagkerfinu né hcldur lil þcss að stuðla að stórfelldri byggðaroskun ilandinu. bví hef ég nú mcðal annars sett fram það skilyrði við Landsvirkj- uii að kostnaðarþáttur vcgna inn- Ólafur Ragnar Grimsson fjár- málaráðherra. lendra framkvæmda verði aUur fjármagnaður með lántökum hcr innanlands eh ckki crleiidum lán- lökum," sagði Ólafur í samtali við Tiinann. Kkki er viiað hvenær endanleg nlðurstaða málsihs kcmur til með að Hggja fyrir. „Við samninga vcröur að laka lillit til ólal ann- arra hluta eu þcirra scin þcgar ttafa verið ræddir svo sem áhættu vegna jarðskjálfta og hatlss, hag- kvæmni gagnvart mðrkuðum og fieira. Þangað til við fáum betri upplýsingar cr ekki að vænta niö- urstöðu," sagði Halldór. Að sögn Gcirs Gunnlaugssonar, sem á sæli í ráðgjafanefnd um áliðju, hefur nefndin uimið í sani- ræmi við fyrirmæli iðnaðarráð- herra úm byggöasjónarinið auk hagkvæmnis- og umhverfismála. „bannig hafa þessi niál verið lögð fyrbt Atlantal hópin n. Þeir gera sér fufla grem fyrir þcssu og eru að skoða málin f því Ijósi að liír er inikill pólitfskur áhugi fyrir stað- setningu álvers utan suðvestur- hornsins. Hins vegar hcfur verið litið svo á áð ákvörðun um stað- setningu yrði liluti heildarsamn- ingsins. Ef iiú á að setja ákveöna s taðsctningu scm skily rði íslcnskra stjornvalda myndi það éfláust gerá saniningsstiiðu okkar erfiða i málinn í heild. Umræða um nialið hcfur að undanfiii nu verið allt of tiirtniiingahundin og laus við að vcra málefnanleg. TJpphlaup í þessú máli getur skaðað málstað okkar veruíega. Hvað varðar awr hvcrfismálin þá hefur verið gcrt ráð fyrir að álverið yrði btiið sams konar tæknilegum búnaði tO mengunarvarna, ðháð staðsetn- ingu. En vegna inismunandi áð- stæðna á hinum ýnisu stððum geta áhrif verksmiðjunnar vcriö breyti- lcg," sagði Geir. Ilanu bcnli jafnframt á að þótt cin h vcrj a r iiiöu rs I öðu r fcegju fyrir væru ljiilmargir aðrir þællir sem ættí eftir að athuga og endanlegrar niðurstoðu nefndarinnar væri ckki að vænta fyrr cn i byrjun scptembcr. —jkb Samgönguráðherra upp í loftbelg í dag klukkan ellefu árdegis hefur loftbelgur sig til flugs úr Laugardaln- um með Steingrím J. Sigfússon sam- gönguráðherra innanborðs. Þó veð- urskilyrði reynist óhagstæð þarf ekki að óttast að ráðherrann fjúki út í veð- ur og vind, því ef svo reynist verður belgurinn festur við jörð með taug og ekki sendur mjög hátt upp. Síðan er ætlunin að fara með belginn út á land og fljúga honum á m.a. Akureyri. Tveir belgir komu hingað til lands á fitnmtudag frá Bergen með Norrænu. Tilefhi fararinnar er Ferðamálaár Evrópu 1990, en veg og vanda af heimsókninni hingað hefur lands- nefrid íslands. Ferðin hófst í Briissel 27. maí síðastliðinn og mun leið ferðalanganna liggja um öll átján að- ildarlönd EFTA og EB þar sem ís- land er nyrsti viðkomustaðurinn. Tvennt er i áhöín belgsins, Banda- ríkjamaðurinn William Spreadbury og Bretinn Susan Carden. jkb Eldur laus í Sigurvíkinni Eldur kom upp í Sigurvík VE þar sem hún var á veiðum um 9 sjómílur fyrir austan Vestmannaeyjar í gær- morgun. Greiðlega tókst að slökkva eldinn, voru skipverjar búnir að þvi þegar Sjöfri VE kom til aðstoðar og dró Sigurvíkina í land. Gisli B. Konráðsson er stýrimaður á Sigurvíkinni, en hann var jafhframt skipstjóri í þessari ferð, sagði að hann hafi orðið eldsins var þegar reyk lagði upp úr vélarúminu, en þeir voru þá nýbytjaðir að toga. Ekki var um mikinn eld að ræða, en þó nokkur reykur var. „Við gátum slökkt eldinn með slökkvitækjum, en það sem sjó- dælan drap á sér notuðutn við einnig vatnsfötur til að hella sjó i vélarrúm- ið," sagði Gísli. Hann sagði að eldur- inn hafi átt upptök sín i hljóðkút aðal- vélar, sennilega komist olía i hann sem orsakaði eldinn. Sjöfh VE kom síðan til aðstoðar, þá var búið að slökkva eldinn, og dró Sigurvíkina til Eyja. Gísli vildi koma því á framfæri að aðstoð skipverja á Sjöfh haft verið frábær. -hs. Pallbílar með aldrhl eru vfnsælir víðar en á íslandi. Pallbílar vinsælir víðar en á Islandi: ISUZU BÍLAR UPPSELDIR Vegna mikillar eftirspurnar erlend- is eftir Isuzu pallbílum með aldrifi, hafa framleiðendur orðið að tak- marka fjölda þeirra til íslands í bili. Bílarnir eru nú uppseldir fyrir nokkru hjá umboðinu, Jötni við Höfðabakka, en auk einstaklinga hafa verktakar, fyrirtæki og nú síð- ast Reykjavíkurborg keypt talsvert af þeim. Næstu sendingar Isuzu pallbila eru ekki væntanlegar til landsins fyrr en í september og októ- ber nk. Isuzu pallbílarnir hafa hlotið góðar viðtökur hérlendis en umboðsaðili þeirra, Jötunn hf., hóf að flytja þá til landsins snemma á þessu ári. Isuzu verksmiðjurnar stóðu að sérstakri kynningu á pallbílunum og Isuzu jeppum fyrir evrópska blaðamenn. Þessar kynningar fóru fram hér á landi og óku blaðamennirnir viðs vegar um Suðurland á misjöfnum vegum í byggðum og óbyggðum. Frá einni slíkri ferð var sagt hér í Tímanum þann 18. mai sl. Einnig hafa birst frásagnir í erlendum bíla- blöðum og -tímaritum af þessum ferðum hinna erlendu blaðamanna. —sá

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.