Tíminn - 30.01.1996, Blaðsíða 3

Tíminn - 30.01.1996, Blaðsíða 3
Þríðjudagur 30. janúar 1996 Undirskriftalistar meö nöfnum 220 starfandi lögmanna og lögmannsfulltrúa afhentir forseta Alþingis: Lögmenn skora á Alþingi að breyta skaðabótalögunum I gær voru Ólafi G. Einarssyni forseta Alþingis afhentir undir- skriftalistar með nöfnum rúm- lega 220 starfandi lögmanna og lögmannsfulltrúa þar sem skor- ao er á Alþingi að lögleiba hib fyrsta tillögu Gunnlaugs Claes- seh hæstaréttardómara og Gests Jónssonar hæstaréttarlögmanns um breytingu á skababótalög- um frá 1993. Á fundi allsherjar- nefndar í gær var einnig fjallab um skababótalögin. Lögmenn telja að í tillögum tvímenninganna felist nauðsyn- legar réttarbætur fyrir þab fólk sem hefur misst starfsorku í slys- um og á rétt á skaðabótum. At- hygli vekur hversu margir lög- menn skrifa undir þessa áskorun til Alþingis en talið er ab virkir lögmenn og lögmannsfulltrúar í landinu séu 270-280. Það þýðir að um 80% lögmanna landsins hafi skrifað' undir þessa áskorun til Al- þingis, þá 4- 5 daga sem undir- skriftasöfnunin stóð yfir. Ástráður Haraldsson, lögmaður og einn af forsvarsmönnum und- irskriftasöfnunarinnar, segir að undirtekir lögmanna afsanni þá kenningu með öllu að þarna sé á ferð einhver fámennur hópur „nöldrara," eins og gefið hefur verið í skyn í fjölmiðlum. Hann segir að það muni hafa margvís- legar afleiðingar í för með sér ef Alþingi breytir skaðabótalögun- um í samræmi við tillögur þeirra Gunnlaugs'*og Gests. Fyrir þaö fyrsta munu bætur hækka talsvert frá því sem nú er og þá aðallega í þeim tilvikum þar sem um er að ræba verulega mikla örorku. En síðast en ekki síst telja lögmenn að breytingarnar muni leiða til meiri nálgunar við það lagalega grundvallaratriði sem lýtur að fullum bótum. Helstu atriði í tillögum þeirra Gunnlaugs og Gests lúta m.a. að því að tekið verði upp samskonar Forseta Alþingis afhentir listarnir ígær. örorkumat gagnvart öllum tjón- þolum og að allir verði felldir undir fjárhagslegt örorkumat. Einnig að sá skilsmunur sem hef- ur verið á milli þeirra sem hafa haft atvinnutekjur og hinna sem ekki hafa haft atvinnutekjur, skuli felldur niður. í tillögum tví- menninganna er einnig gert ráð fyrir að margfeldisstuðli skaða- bótalaganna verði breytt og hann hækkaöur. Það mun hafa í för með sér verulega hækkun bóta. Þeir leggja einnig til ákvæbi um lágmarkslaun í sambandi vib út- reikning örorkubóta sem mun leiða til jöfnunar, þ.e. ab bóta- greibslur til þeirra sem hafa minnstar atvinnutekjur munu hækka. Hinsvegar eru ekki gerðar neinar tillögur til breytinga á nú- gildandi ákvæði laganna er lýtur að hámarkslaunum. -grh Tímamynd: GS Siðferði # / og stjorn- mál Ut er komib ritib Sibferbi og stjórnmál. Hefur þab ab geyma sjö erindi sem flutt voru á rábstefnu Siðfræbi- stofnunar um siðferbi stjórn- mála sem haldin var 21. janú- ar1995. í ritinu eru eftirtaldar greinar: „Samdráttur og siðbót" eftir Halldór Reynisson; „Stjórnmál, frjálslyndi og siðprýði" eftir Gunnar Helga Kristinsson; „Tæknileg tök á siðferöilegu viðfangsefni. Draumsýn og veruleiki" eftir Sigríði Lillý Bald- ursdóttur; „Hvaða siðareglur telur þú mikilvægast að stjórn- málamaöur haldi í heiðri?" eftir Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur; „Um siðferði í stjórnmálum" eftir Árna Sigfússon; „Stjórn- mál, lög og siðferði" eftir Sigurð Líndal og „Siðvæðing stjórn- mála" eftir Vilhjálm Árnason. Ennfremur ritar Páll Skúlason inngang. Ritstjóri er Jón Á. Kal- mansson. Siðferði og stjórnmál er 85 blaðsíður að stærð. Bókin er til sölu í helstu bókabúðum lands- ins og kostar kr. 1190. Útgef- andi er Siðfræðistofnun Háskóla íslands og Háskólaútgáfan ann- ast dreifingu. ¦ 394 milljónir til framkvcemda í dagvistarmálum: Engin tveggja ára börn á biðlista næstu áramót „Vib stefnum ab því að taka í notkun milli 350 og 400 ný heilsdagsrými á leikskólum á þessu ári og þab hefur vænt- anlega í för meb sér ab um næstu áramót verba börn sem orbin eru tveggja ára ekki lengur á biblistum," segir Árni Þór Ragnarsson formabur Dagvistar barna í Reykjavík, en á fjárhagsáætlun borgar- innar sem samþykkt var á dögunum eru 394 milljónir króna ætlabar til fram- kvæmda í dagvistarmálum. Að sögn Árna Þórs Sigurðs- sonar formanns Dagvistar barna ber þar hæst þrjá leikskóla sem allir verða opnaðir á árinu. Framkvæmdir við þá eru vel á veg komnar og tekur sá fyrsti, sem er í Rimahverfi, til starfa nú Tugir milljóna króna í lœkniskostnab og lyfgegn kvefi sem lœknavísindin kunna enn ekki aö lœkna: 100-150 þúsund kvefaðir á ári í gagnslausar læknisheimsóknir Gætu tugir þúsunda kvefabra íslendinga sparab sér og lækn- unum sínuin þann tíma fé og fyrirhöfn sem ár hvert fer í læknisheimsóknir vegna kvefs — án þess ab þab hefbi nokkur áhrif á almennt heilsufar? Eba er það ekki rétt ab engin læknislyf hafa ennþá fundist vib kvefi? „Þab er rétt, að lyf hafa ekki fundist við kvefi og að læknir getur ekki stytt þann tíma sem fólk er kvefað", svar- aði héraðslæknirinn í Reykja- vík, Skúlijohnsen. Fjöldinn allur af fólki leiti samt til lækna með falskar von- ir um þeir geti losað það við kvefið. Venjulega haldi fólk að það geti fengið belgi eða önnur álíka lyf. „En læknarnir segja yf- irleitt — vonandi -*- nei, drekktu bara meira vatn og láttu þér ekki verbá kalt. Því þab er einungis hægt að deyfa ein- kennin, t.d. mýkja harðan hósta með með því að drekka mikið vatn eða annan vökva", segir Skúli. Flestir sem kvefast fari þó ekki til læknis heldur út í apótek til ab kaupa kvefmixtúrur, sem hafi heldur engin áhrif. Samkvæmt skýrslum 7 heilsu- gæslustöbva og Læknavaktar- innar var þar tekib á móti rúm- lega 3.000 kvefuðum borgarbú- um í desember s.l. Ekki mun fjarri lagi ab kringum 2.300 til 2.500 kvefaðir leiti þangað lækninga í hverjum mánuði að meðaltali, eða kringum 29.000 manns á ári. Skúli segir hins vegar engar skýrslur berast um farsóttir frá nærri tveim tugum sjálfstætt starfandi heilsugæslu- lækna né heldur þeim sérfræb- ingum sem fólk sé búib ab gera ab heimilislæknum sínum. Þannig að líklega mætti tvö- falda framangreinda tölu. Sé þar á ofan áætlað aö kve- faðir Reykvíkingar leiti ekki oft- ar læknis en aðrir landsmenn gætu tilgangslitlar læknisheim- sóknir vegna kvefs verið allt upp undir 150.000 kr. á ári á landinu öllu. Færi jafnaðarlega 1 klukku- stund í hverja heimsókn (ferðir, biö og vibtal) gæti þetta svarað til 80 glataðra ársverka á ári og þar til viðbótar 10-15 ársverka hjá læknunum. Mibað vib 600 kr. mebalgjald kosta 150.000 læknisheimsókn- ir/vitnanir nærri 90 milljónir í beinum greibslum til læknanna (auk enn hærri greibslna úr rík- issjóði). Og þar vib bætist kannski kostnabur vegna gagns- lítilla eba gagnslausra lyfja. Skúli tók fram ab ef kvef væri farib ab verba mjög langdregib, hafi kannski stabib í 7 til 9 daga án verulegs bata, þá mundi hann rábleggja fólki ab fara til læknis til abganga úr skugga um þab hyort viðkomandi væri kannski kominn með bronkítis, sem sé bakteríusjúkdómur, eba hugsanlega lungnabólgu, en henni fylgi þó venjulega hiti. Auk þess vildi hann ab fólk meb króníska lungnasjúkdóma, t.d. lungnaþan eða astma, væri undir eftirliti læknis ef það fengi kvef. Því einkenni frá lungum versni alltaf hjá þessu fólki ef þab kvefast. En þetta segir Skúli sem betur fer ekki mjög stóran hóp. Fái hann sjálf- ur kvef sagbist hann nota ráb sem hann fyrir áratugum lærði af Helga lækni á Vífilsstöðum; að drekka mikið af heitu tei með sítrónu og hunangi. „Þetta ráð hef ég síban notab sjálfur og gefib öbrum", sa<$bi Skúli John- sen. ¦ í febrúar eða marz. Fjórum til sex vikum síðar tekur nýr leik- skóli til starfa í Laugarneshverfi og loks verður lokið við leik- skóla á háskólasvæðinu síðar á árinu. „Töluverðir fjármunir munu líka fara í leikskóla sem byrjab verbur á í Bústaðahverfi á þessu ári og væntanlega verður hann fullbúinn á því næsta," segir Árni Þór. Þá hefjast framkvæmdir við leikskóla í Borgarhverfi í Grafar- vogi á þessu ári, auk þess sem undirbúningur verður hafinn að nýjum leikskólum í Vestur- bæ og í Hlíðunum, en þá eru ótaldar vibbyggingar við leik- skólana Klettaborg í Hamra- hverfi í Grafarvogi og Árborg í Árbæjarhverfi. Ab sögn Árna Þórs eru þab allt nýjar framkvæmdir sem nú standa yfir eba eru fyrirhugabar á þessu ári og segir hann þab stafa af því ab borgin hafi lent í talsverbu basli með eldri hús sem ætlunin hefur verib ab nota fyrir leikskóla í grónum borgar- hverfum. „Þetta er reyndar mjög sér- kennilegt," segir hann, „fólk vill fá þjónustuna en hún má bara ekki vera í næsta húsi vib þab sjálft. Mabur veit ekki alveg hvab býr þarna ab baki, en í hvert skipti sem á ab fara ab hreyfa sig eitthvab í leikskóla- málum koma fram mótmæli. Mabur veltir því fyrir sér hvort einhverjir sjái sér jafnvel hag í því ab ala á slíkri andstöðu og það mætti næstum halda ab fólk vildi hafa þessa starfsemi fyrir ofan bæ, kannski svona tíu leikskóla saman í þyrpingu," segir Árni Þór Sigurbsson. ¦

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.