Stéttabaráttan - 11.07.1975, Blaðsíða 1

Stéttabaráttan - 11.07.1975, Blaðsíða 1
ÖRE1GAR ALLRALANDA SAMEINIST! Kjaraskeröingin og orsök hennar Vísitala framfærslukostnaðar hefur hækkað úr 297 stigum í ágúst 74. í 342 stig í nóvember sama ár. I febrúar 1975 var hún 372 stig. Hún hefur því hækkað um 75 stig á sex mánuðum. I febrúar var verðbólgan , 53, 8% samkvæmt skýrslu OECD og er Island þvf mesta verðbólguland Handaband samherja fyrir auknum gróða auðvaldsins. Jón H. Bergs, VSI. Björn Jónsson, ASÍ- í Evrópu. A þessum sama tíma hækkuðu laun þó nær ekkert, þrátt fyrir að fram- færslukostnaðurinn hafi hækkað um 43,4% frá því í ágúst 1974 til l.maí síðastliðinn. Til þess að vinna gegn þeirri miklu kjaraskerðingu sem verðbólgan leiddi af sér fóru verka- lýðsfélögin fram á nokkrar kjara- bætur og auk þess kauptryggingu. Launakröfurnar sem verkalýðs- forystan fór fram á voru lágar miðað við kjaraskerðinguna. Til þess að sanna þetta skulum við taka nokkur dæmi. Verkamaður sem hafði 43000 kr. á . mánuði í maí síðastliðinn hefði orðið að hækka um 17000 kr. á mánuði eða um 39,6%. Kjaraskerðingin hafði þó orðið enn meiri hjá þeim sem höfðu hærri laun. Sá sem hafði 54000 kr. á mánuði í dagvinnu hefði þurft að hækka um 46,7% eða um 25000 kr. á mánuði til að ná upp kjaraskerðing- unni. Sá sem hafði 69000 kr. í maí sfðastliðinn hefði átt að hækka um hvorki meira né minna en 73,7%, en það gerir um 51000 kr. hækkun Framh. bls. 3 Ríkisstjórn Indíru Gandhi kastar burt lýðræðisgrímunni Þann 26, júm' sl. sendi ríkisstjðrn Indlands út mikinn fjölda hermanna og lögreglu til að handtaka leiðtoga samtaka og flokka sem voru andstæðir stjórninni. Um leið var komið á ritskoðun og lýst yfir neyðarástandi í landinu, sem gaf Indiru Gandhj alræðisvald og "réttlæti" hersveitir og lög- reglu á götunum til að tryggja að öll andspyrna yrði samstundis barin niður En hver er sú ðgn sem steðjar að landinu og Indira Gandhi höfðaði til er hun lýsti yfir neyðarástandi. Hvernig er öryggi landsins svo í hættu að bað "rettlæti" þessar aðgerðir: 1 sömu ræðu taldi Indira stjórn sinni til hróss, að "hún hefði gert margar framsýnar aðgerðir til hagsbóta al- þýðu Indlands". Þetta er ekkert annað en lýðskrum af sama tagi og Göbbels iðkaði. Það er hverjum manni á Indlandi ljóst, að afleiðing- ar stjórnarstefnu Indiru eru þær, að efnahagur landsins er í rústum. Framleiðsluaukningin er lítil sem engin, verð á neysluvörum langt fyrir ofan kaupgetu almennings, mat- vælaskortur gífurlegur, og plágur og sjúkdómar herja á alþýðu landsins. Menningarstig þjóðarinnar er lágt, ólæsi útbreitt og atvinnuleysi mikið og landlægt. Manni er spurn: Eru þetta hagsbætur þær sem stjórnin hefur fært alþýðunni. Svaranna við þessum spurningum er auðvelt að leita. Síðan hæstiréttur Indlands fann Indiru Gandhi seka um stórfellt kosningasvindl og aðra spillingu og svipti hana rétti til þlng- setu, hafa raddir sem krefjast þess, að hún segði af sér, orðið æ hávær- ari. Stjórnarandstaðan hefur kraf- ist tafarlausrar afsagnar hennar og alþýðan hefur farið út á göturnar í mótmælagöngur og fundi til að berj- ast gegn hinni gjörspilltu stjórn og ólýðræðislegum stjórnaraðferðum hennar. Þegar Indira Gandhi stóð frammi fyrir háværum röddum þjóð- arinnar um afsögn hikaði hún ekki við að kasta burt síðasta ffkjublaði lýðræðisins og taka sér alræðis- vald. Undanfarin 10 ár, síðan Indira Gan- dhi tók við völdum í Indlandi, hefur hún gert sitt besta til að verja hags- munl stór-jarðeigandastéttarinnar og fjármálaauðvaldsins, og hún hef- ur haft gífurlega afturhaldssama stefnu í innan- og utanríkismálum. Innanlands hefur Indira Gandhi stjórnað sem einræðisherra og kúg- að og ofsótt byltingarhreyfingarnar í landinu, ráðist með her og lögreglu gegn verkalýðnum, sem krafðist meira frelsis og betri lífsskilyrða. "Indira er Indland og Indaland er Indira" er innihald stefnu hennar, og þeir sem lúta henni græða á því, en þeir sem berjast gegn henni hverfa. Það er sama lögmálið og rfkti í Þýskalandi á tímum Hitlers. Þó var Indira svo ósvífin að segja í ræðunni, sem hún hélt, er lýst var yfir neyðarástandi, að þetta væri m. a. gert til að vernda lýðræðið!; Hvað sögðu herforingj arnir í Chile er þeir tóku völdin þar ? A alþjóðasviðinu hefur Indira lagst hundflöt fyrir fótum Kremlherranna og efnahagur 'landsins er mergsoginn af Sovétríkjunum. Indira Gandhi hef- ur farið með árásarstrfð á hendur friðsömum nágrönnum sínum og reynt að leika hlutverk stórveldis í Suður-Asfu. Afturhaldsstjórn henn- ar hefur vaklð uppgífurlega öldu mótmæla bæði innanlands og í ná- grannarfkjunum, og þær fasfsku að- gerðir sem Indira stendur fyrir nú, eru ekki annað en máttvana tilraunir til að lægja öldur hinnar dýpkandi pólitísku- og efnahagslegu kreppu, sem landið siglir nú hraðbyri ofanf. Sovétrfkin eru dyggur bandamaður Indiru Gandhi í þessum aðgerðum hennar og Tass og Novosty hafa dyggilega reynt að breiða út að frá- sagnir um kosningasvindl Indiru og kúgunaraðgerðir hennar séu ekki annað en uppspuni, sem stjórnarand- staðan og öfgamenn séu að breiða út f þeim tilgangi að grafa undan lýðræð- inu í Indlandi. Skrýtið, en þetta sama má lesa í Mogganum. Staðreyndin er sú, að Indira Gandhi er fulltrúi hins svartasta afturhalds f Indlandi og hún stendur á móti hags- | munum yfirgnæfandi meirihluta Ind- verja. Indland tilheyrir indverskri alþýðu, og að þvf mun koma að hún muh sýna það í verki. Kúgun marg- faldar mótstöðuna. -/ÖI, byggt á Hsinhua fréttabréfi, þ. 3. júlí. Kvennaráðstef na SÞ: Sigur fyrir baráttu fram- sækina kvenna í heiminum! Nú er nýlokið alþjóðlegri kvennaráðstefnu á vegum Sameinuðu Þjóðanna í Mexfkóborg. Alyktun ráðstefnunnar, sem samþykkt var með yfirgnæfandi meirihluta atkvæða, er merkur áfangi í'frelsisbaráttu kvenna um allan heim I ályktuninni er lögð áhersla á að barátta kvenna verður ekki slitin úr tengslum við baráttu gegn heimsvaldastefnu, baráttu gegn Zíonisma og bar- áttu gegn kynþáttastefnu. Niðurstaða ráðstefnunnar vísar veginn fram á við í baráttu kvenna og gefur kvennahreyfingunni á fslandi og í öðrum vest- rænum ríkjum tilefni til að hefja uppgjör við hinn borgaralega femínisma. Vilborg: "Alþjóðapólitfkin rfður hús- um." Islenska hægri stjórnin sendi þrjár frúr á ráðstefnuna, fhaldsfrúna Auði Auðuns, Framsóknarfrúna Sigríði Thorlacius og Alþýðubandalagsfrúna Vilborgu Harðardóttur, blaðamanna við "málgagn sósíalisma, verkalýðs- hreyfingar og þjóðfrelsis", þ.e. Þjóðviljann. Þjððviljinn birti þann 28. júnf s. 1. viðtal við frú Vilborgu, þar sem hún lætur m. a. hafa eftir sér: "Ég hélt f einfeldni minni að unnið yrði af einlægni að þvf að finna sam- nefnara fyrir kröfur kvenna og bar- áttu þeirra hvarvetna í heiminum. Þess í stað hefur alþjððapðlitfkin úr sölum Sameinuðu þjoðanna riðlð húsum hér. Umræður einkennast mjög af pólitísku þrasi milli araba og ísraela, sovétmanna og kínverja" I þessum orðum Vilborgar endur- speglast pólitfk Alþýðubandalagsins í baráttumálum kvenna; "flokkur verkalýðsins" er nefnilega orðinn höfuðvígi borgaralegs femínisma á Islandi. Vilborg er æf vegna þess að "alþjóðapólitfkin ríður húsum" á ráð- stefnunni, því vitanlega finnst frú Vilborgu ðhugsandi að barátta fyrir frelsi kvenna snerti nokkurs staðar alþjóðapólitísk mál.1 Henni þykir "gæta tilhneigingar til þess að skella allri skuldinni á kerfið, kapítalism- ann og stórveldapólitfkina. Það er náttúrlega alveg rétt," heldur Vilborg áfram, " að heimsfriður og afnám - heimsvaldastefnu og kapítalisma eru forsendur fyrir því að algert jafnrétti náist. En þessi ráðstefna er vett- vangur fyrir baráttuna í dag, og ef talið er þýðingarlaust að berjast fyr- ir réttindum kvenna einum sér, er alveg eins hægt að halda áfram þjark- inu um ólík efnahagskerfi og afnám heimsvaldastefnu á sameinuðu þjóða þinginu f New York. " • Já Vilborg, þarna hittirðu ðvart nagl- ann á höfuðið; það er nefnilega einr mitt "þýðingarlaust að berjast fyrir auknum réttindum kvenna einum sér." Framh. bls. 5 CIA-rannsóknin í USA: skopleikur settur á svið af stjórnvöldum! Það er öllum ljóst, að það liggur meira að baki þeim uppljóstrunum,sem "Nefnd forsetans til að rannsaka starfsemi CIA", hefur komið með, heldur en komist hefur'fyrir augu almennings. Markmið nefndarimiar er greinilega að koma í veg fyrir djúptæka rannsókn á atferli CIA, og um leið að endur- skipuleggja leyniþjónustuna svo hún bjóni betur markmiðum bandarfsku heimsvaldastefnunnar f dag^ Rannsoknin þjðnar þeirri stefnu sem Ford og - Kissinger fylgja. Það getur verið ansi fróðlegt að at- huga hverjir skipa rannsóknar- nefndina, auk Rockefellers. 1. C.Douglas Dillon. Hann er fjár- málamaður, forstjóri Dillon, Read & CO, og ráðuneytisstjóri í FJár- málaráðuneytinu í stjórnum Kennedy og Johnsons. Hann er auk þess for- maður Rockefeller sjóðsins og með- limur í klúbbi áhrifamanna úr stjórn artíð Kennedys og.Johnsons (eins- konar skuggaráðuneyti). En athyglisverðast er að Dillon var einn forgöngumanna fyrir fundi sem, haldinn var með Utanrfkisráðu- neytinu og Richard Bissel, einum æðstu manna CIA. Markmið fundar- ins var að ræða ýmsa neðanjarðar- starfssemi CIA og fhlutun CIA í innri málefni annara rfkja í gegnum inn- lendar stomanir. Bissel þessi var settur af eftir hina misheppnuðu Svínaflóainnrás. Dillon er valda- mikill einokunarkapítalisti með mikla starfsreynslu í að skipuleggja Framh. á baksíðu ROCKEFELLER NEFNDIN AÐ STÖRFUM "Eg læt drengina mfna fjalla um þitt mál.....þú hefur ekkert að óttast."

x

Stéttabaráttan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Stéttabaráttan
https://timarit.is/publication/344

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.