Fréttablaðið - 01.02.2010, Blaðsíða 31

Fréttablaðið - 01.02.2010, Blaðsíða 31
11MÁNUDAGUR 1. febrúar 2010 Dulspekisíminn 908-6414 Símaspá og draumaráðningar. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna! Ólöf spámiðill Er á landinu. Leiðsögn, spádómar. Vantar þig hlustanda eða ráðgjöf. Spái í spil, tarrot ofl. S. 905 2500 frá kl. 17-23, helgar 11-24. Geymið auglýsinguna. Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. Rafvirkjun KEYPT & SELT Til sölu SNJÓKEÐJUR - S.K.M 517 8400 Heildarlausnir Í Snjókeðjum - EN BETRA VERÐ & Áralöng Reynsla Vinnuvélar - Traktora - Gröfur - Paylodera - Flutningabílar o.s.frv S.K.M Viðarhöfða 2. 110 RVK (V/Stórhöfða 37 ) www. snjokedjur.is Fáðu Tilboð!! Mikið úrval af saltkristal lömpum og kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4, græn gata. Kópavogi. Sími 517-8060 www.ditto.is Öryggis- og peningaskápar. Gefins 2 kettlingar (læður) fást gefins. Uppl. s. 772 7240. Óskast keypt KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Kaupi gull ! Ég Magnús Steinþórsson gull- smíðameistari kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi af fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13, Verið vel- komin Óska eftir stórum korta/teikningaskáp- um (A-0) í góðu ástandi. Örn s.895- 2400 ornforlagid.is Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, silfur og gullpeninga. Peningaseðla frí- merki póstkort. Verðmet heil söfn. S. 615 2715. Heimilistæki vantar notaðan Ískáp h.ca 140-150 br ca 60cm á verðbilinu 10.000-40.000 uppl. Heimir s.896- 5120-5510836 Hljóðfæri Dúndurtilboð! Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- pakkinn með poka, strengjasett og stilliflautu. Kassagítar Tilboð kr. 49.900.- m/pikup, innbyggður tuner, 10W magnari, poki, snúra, ól, auka strengja- sett og e Media kennsluforrit í tölvu. Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 44.900.- Þjóðlagagítarpakkar frá 19.900.- Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett kr. 79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.gitarinn.is Hljómtæki Segulbandstæki fyrir stórar spólur ósk- ast. Uppl. í s. 553 5663. Sjónvarp Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/ öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. - S. 552 7095. Vélar og verkfæri Óska eftir meðalstórri bandsög fyrir tré. Einnig De walt veltisög og stakri borð- sög. Uppl.í síma 8959415 Óska e. að kaupa not. en í lagi: hand- sláttuvélar og sláttuorf. Nán. uppl. í síma 866-0471. Til bygginga Harðviður til húsabygginga. Sjá nánar á www.vidur.is Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park- et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf- ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 0230 og 561 1122. SUMARHÚS Teikningar www.kvardi.is sími. 555-2020 Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í s: 555 7905 og www.ulfurinn.is Verslun Netverslun með föt á stóra og svera karlmenn. Allar nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni www.stor- irstrakar.is Heildsala 20%afsláttur af FLÓÐLJÓSUM m/ MYNDAVÉL þessa viku Opið 2-6 PROCAM ehf Stórhöfða 15 Sími 867 7866. HEILSA Heilsuvörur Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www.betr- iheilsa.is/erla HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf og þyngdarstjórnun. Einstaklingar og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla. is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920. Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is ER ÞYNGDIN VANDAMÁL? Taktu af skarið og kynntu þér hvernig ná má varanlegum árangri með Herbalife. Einar, Dr. matvælavfr. 8942741. Botnlaus orka betri líðan! Herbalife Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr- unarfræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861 4019 & 868 4876. ÓKEYPIS RÁÐGJÖF Í ÞYNGDARSTJÓRNUN! Hringdu núna, Drífa 695 8464, Pétur 772 1035 Katrín 699 6617. Fæðubótarefni harðfiskur hjallþurkaður að vestan Ýsa mjö bragðgóður af línubát smakk í boðistenbítur væntarlegur ,,gott og holt ,sendum í póstkröfu simi 8492401 Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osaismennt. is Nudd TANTRA MASSAGE An exclusive gift for men, women and couples. Tel. 698 8301 www.tantra- temple.com J. B. HEILSULIND Tilboð 2 fyrir 1 Skrúbb, heitur pottur og nudd kr.11.000. Tilboð í DETOX og svæð- anudd 2fyrir1 kr.9000. Nudd ýmsar tegundir, slökun, ljúffengar veitingar, snyrting, næringar, vítamín og heilsu- ráðgjöf. Málverkasýning Unu á staðn- um. Pantarnir 445 5000. Velkomin. NUDD Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í dag. Uppl. í s. 616 6469. Þjónusta Er andlega orkan á þrotum? Miðlun og heilun vinnur á sorg, kvíða, verkjum og streitu. Tímapantanir Guðrún 695 5480. SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Námskeið ICELANDIC - ANGIELSKI dla POLAKÓW NORSKA - ENSKA fyrir BÖRN ICELANDIC: Level I: 4 weeks 14-15:30 / 18-19:30, start 1/2, 1/3, 29/3. Level II: 4 w. Md to Fr; st. 19:45-21:15,st 1/2, 1/3, 29/3. Level III 4w. 8-9:30 st.15/2. Level IV: 4w. 10-11:30 st:15/2.Level V: 10w. Sat/Sun 15:00-16:30,st 6/2. ANGIELSKI dla POLAKÓW:Level I: 4 weeks; Md to-Fr; 10-11:30/17:30-19:00 st. 1/2. Level II: 7 w; 10-11:30 / 17:30- 19:00 Md,We,Fri,st. 1/3. NORSKA; 4 vikur, mán til fös kl 19:45-21:15, stig II: 1/2, stig I: 29/3.ENSKA f. BÖRN 8-12 ára, 12 vikur;fös kl 16:15-17:15. Fullorðinsfræðslan,Ármúli 5, s.5881169. www.icetrans.is/ice Szkola angielskiego English4Polish ul. Hátún 19 kolo Hlemmuru zaprasza na wieczorne kursy, tel. 8933089 Ökukennsla Ökukennsla, aðstoð við endurtöku- próf og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson. www.aksturinn.is S. 694 9515 Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 Haukur Vigfússon. HEIMILIÐ Heimilistæki Lítil AEG þvottavél 3kg 1100snúninga 5ára lítið notuð til sölu. 557-9719 Dýrahald Gullfallegir hreinræktaðir Chihuahua hvolpar til sölu. Uppl. í s. 690 8091. 123.is/viking 30-60% afsláttur af öllum gæludýrum og gæludýravör- um. Fiskó Dalvegur 16A S:564-3364. HÚSNÆÐI Húsnæði í boði www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www. leiguherbergi.is STAY APARTMENTS - VIKULEIGA Vikuleiga á vönduðum stúdíó íbúðum og stærri íbúðum í 105 Rvk. Studio íbúðir frá 25.000 kr. 2ja-3ja. herb. frá 35.000 kr. www.stay.is s: 517 4050. Stúdíó og 2ja herb. í 109 Rvk. Örugg leiga, þvottavél, þurrkari, Ísskápur, gardínur og öll ljós. www.heimahagar.is Upplýsingar í síma 7727553 Ný 3ja herb. íbúð í Hfj. Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari, Ísskápur, uppþv.vél, gardínur og öll ljós fylgja með. www.heimahagar.is Upplýsingar í síma 7727553 Stúdíóíbúðir í hverfi 101. Skammtímaleiga/langtímaleiga. Uppl. í s. 866 7511. Alla virka daga. Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. Laus herb. í fallegri íb. í Hlíðunum. Eldh. bað, þvottah. & internet. Rooms for rent in 105. S.863 5514. Tilkynningar Atvinna Háfell óskar eftir hjólavéla- og lagnamönnum Vegna mikillar vinnu framundan við Héðinsfjarðargöng óskar Háfell ehf. eftir vönum hjólavélamönnum með mikla reynslu. Einnig vantar okkur vana lagnamenn við lagningu steinröra. Kostur ef viðkomandi hefur jarðlagnatækninám að baki. Unnið er í úthaldsvinnu og vöktum og einnig eru möguleikar á næturvinnu. Umsóknareyðublöð má fi nna á heimasíðu fyrirtækisins; www.hafell.is og einnig á skrifstofu okkar að Skeifunni 11. Nánari upplýsingar veitir mannauðsstjóri og tækjastjóri Háfells í síma 575 9500. Daníel, verkstjóri við Héðinsfjarðargöng, veitir einnig upplýsingar í s: 863 9992. Háfell ehf. er leiðandi verktakafyrirtæki í jarðvegsframkvæmdum og sinnir verktakastarfsemi af öllum stærðargráðum. Fyrirtækið býr yfi r víðtækri reynslu af mannvirkjagerð og hefur á að skipa öfl ugum mannafl a með mikla þekkingu og nýlegum tækjakosti.

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.