Tímarit Verkfræðingafélags Íslands


Tímarit Verkfræðingafélags Íslands - 01.01.1916, Blaðsíða 18

Tímarit Verkfræðingafélags Íslands - 01.01.1916, Blaðsíða 18
14 í Sand, 1 Pröve stenblandet Grus, saakaldt Kis, samt 1 Pröve Sten (Ral). Der önskedes fremstillet Betonblandinger i de nedenfor angivne Forhold. Disse Betonsorters Tryk- styrke og Vandgennemtrængelighed önskedes bestemt efter 28 Dages Luftlagring. Sand og Grus angaves at være af islandsk Op- rindelse. De önskede Blandingsforhold, der betegnedes med Mærkerne I — IV, var fölgende: I. 1 Cement : 3 Sand : 4 Sten II. 1 » : 272 » : 4 » III. 1 » : 5 Kis IV. 1 » : 4 » Til nærmere Oplysning om Beskaffenheden saavel af Sandet som af det i Kisen indeholdte Sand be- stemtes det at foretage en 7 Dages Trykpröve med Mörtler fremstillet af begge Sorter Sand og den ind- sendte Cement i Blandingsforholdet 1 Cement : 3 Sand efter Vægt.. Tillige bestemtes til Sammenligning 7 Dages Trykstyrken af en Mörtel fremstillet af Cemen- ten og Normalsand i Blandingsforholdet 1 : 3 efter Vægt. Det í Kisen indeholdte Sand fremskaffedes ved Sigtning af en Pröve af Kisen paa en Sigte med 0,5 cm's Maskevidde. Prövelegemerne, 7 cm's Tærninger, fremstilledes paa Böhmes Hammerapparat. Hærdningen foregik i Vand. Resultaterne ses af nedenstaaende Tabel. Normalsanri Sanri Sanri fremstil-let ved Sigt-ning of Kis Vandmænde i °/o af de törre Mörtelbestanddeles Vægt 8,5 12,5 8,5 266 210 432 Trykstyrke i kg pr. cm' efter 7 Dages Forlöb 262 206 400 252 194 398 252 194 390 232 192 382 Middeltal.................. 253 199 400 Fremstillingen af Betonen. Kis og Sten sigtedes paa en Sigte med 3 cm's Maskevidde for at faa íjernet Större Sten. Materialer- nes Litervægte bestemtes. De forskellige StoíTer afvejedes derefter, saa at Blandingsforholdene blev som önsket. For Beton I og II's Vedkommende blandedes Cementen og Sandet först, hvorefter denne Blanding spredles ud over de i Forvejen fugtede Sten og sam- menblandedes omhyggelig med disse. Derefter tilsat- tes Vand under stadig Blanding, indtil Konsistensen var en saadan, som skönnedes passende ved Frem- stilling af Jærnbeton. Vandmængden for Betonsorterne I—IV udgjorde henholdsvis 11,6, 11,8, 12,5 og 12,5 % af samtlige törre Bestanddele i Betonen. Af hver Betonsort udstöbtes til Trykpröven 5 Tærninger med 20 cm's Kantlængde samt til Vand- gennemtrængelighedspröven 3 pladeformede Pröve- legemer af Dimensionerne 20 X 20 X 10 cm. Tær- ningerne stöbtes i 3 Lag, Pladerne i 2 Lag, idet der foretoges en let Stampning for hvert Lag; tillige fore- toges en Opkradsning i Betonen, inden det næste Lag fyltes i Formen. 24 Timer efter Udstöbningen blev Formens Sider lagt ned; efter endnu 24 Timers Forlöb fjernedes Prövelegemerne fra Underlagspladerne og henlagdes derefter i en kold og fugtig Kælder. Ca. 5 Dage efter Udstöbningen blev for de plade- formede Prövelegemers Vedkommende Slamlaget paa Over- og Underside fjernet, hvorefter der paa Over- siden ved Hjælp af en Cementmörtel 1 : 1 fastkittedes en 12 cm's Tragt med Mundingen nedad. Derefter pudsedes den resterende Del af Overfladen og de 4 Sideflader med den nævnte Mörtel (1 : 1) i det Öje- med ved den senere stedíindende Vandgennemtrænge- lighedspröve at begrænse Vandudtrædningen til Pröve- legemernes Underside. Derefter anbragtes Prövelege- merne atter i den nævnte Kælder. Trykpröve. 28 Dage efter Fremstillingen fandt Trykpröven Sted. Resultatet ses aí nedenstaaende Tabel. I. II. III. IV. kg pr. cm' 72 78 83 110 69 75 76 107 Brudbelastning 67 75 75 103 67 74 75 102 66 74 67 101 Middeltal....................... 68 75 75 105 Yandgennenitrængelighedspröven. 28 Dage efter Prövelegemernes Fremstilling blev de ovenpaa Prövelegemerne anbragte Tragte fyldt med Vand, hvorefter Tragtstilkene blev forbundet med Rör, hvori der fyldtes Vand indtil 1 m's Höjde. Der viste sig meget hurtig Gennemdrypning for samtlige Prövelegemers Vedkommende. Trykhöjden forögedes efterhaanden indtil 4 m. Endnu ca. 4 Uger efter at Próvelegemerne var sat under Tryk, iagttoges Draabedannelse paa samt- lige Prövelegemer. Forsöget afbrödes derefter. Mayntz Petersen. i* W. bischer-Möller.

x

Tímarit Verkfræðingafélags Íslands

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tímarit Verkfræðingafélags Íslands
https://timarit.is/publication/860

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.