Tímarit Verkfræðingafélags Íslands


Tímarit Verkfræðingafélags Íslands - 01.01.1916, Blaðsíða 19

Tímarit Verkfræðingafélags Íslands - 01.01.1916, Blaðsíða 19
15 II. Resnltat af en Undersögelse af 5 Sorter Beton fremstillei af Statspröveanstalten efler Rekvisition af Hr. Ingeniör N. C. Monberg. Til Fremstilling af Betonpröverne indsendte Re- kvirenten d. 12/s 1914: 1 Pröve smaa Skærver, 1 Pröve skærveblandet Grns saakaldt Skærvekis, 1 Pröve singelsblandet Grus saakaldt Singelkis og 1 Pröve Sand. Endvidere indsendtes d. 2C'/a 1 Pröve Cement og d. 6/io 1 Pröve Tras af Firmaet Evers & Co. for Rekvirentens Regning. Skærver, Kis og Sand angaves at være af islandsk Oprindelse. Af de indsendte Materialer önskedes fremstillet Betonblandinger i de nedenfor angivne Blandings- forhold. Disse Betonsorters Tryksiyrke og Vandgennem- irængelighed önskedes beslemt, efter at Prövelegemer- ne havde henligget i en kold og fugtig Kælder i 14 Dage og derefter lagret 28 Dage i Vand. De önskede Blandingsforhold, der betegnedes med Mærkerne I—V, var fölgende : I. Y2 Cement : */s Tras : V2 » : V2 » : Ví » : V» » Til nærmere Oplysning om Sandets BeskaíTenhed bestemtes det at foretage en 7 Dages Trykpröve med en Mörtel fremstillet af den indsendte Cement og San- det i Blandingsforholdet 1 : 3 efter Vægt. Tillige be- stemtes til Sammenligning 7 Dages Trykstyrken af en Mörtel fremstillet af Cement og Normalsand i Blandingsforholdet 1 :' 3 efter Vægt. Prövelegemerne, 7 cm's Tærningei, fremstilledes paa Böhmes Hammerapparat. Hærdningen foregik i Vand. Resultalet ses af nedenstaaende Tabel. II. V2 » III. lh » IV. v« » V. 72 » 3 Sand : 4 Skærver 2Va » : 4 » 4 Skærvekis 4 Singelskis 5 » Normalsand Sand Vandmængde i Mörtelen i °/o af de törre' Mörtelbestanddeles Vægt.......................... 8°/o 12,5°/o 266 170 Trykstyrke i kg pr. cm2 efter 7 Dages Forlöb. 260 166 260 164 232 154 216 154 Middeltal....................... 247 162 Da der hengik saa lang Tid, inden Traspröven fremsendtes, skönnedes det nödvendigt samtidigt med Fremstillingen af Betonprövelegemerne at foretage en Kontrolpröve med Cementen, der i det forlöbne Tids- rum havde henstaaet i Sække i Anstaltens Kælder. Der fremstilledes derfor, 7 Uger efter at det förste Sæt Prövelegemer var fremstillet, et nyt Sæt Tryk- prövelegemer af en Normalsand-Mörtel i Blandings- forholdet 1 : 3 efter Vægt. Vandmængden var nu 9°/o. Resultatet ses i nedenstaaende Tabel. Brudstyrke i kg pr. cm' efter 7 Dages Forlöb 182 174 170 166 162 Middeltal.. 171 Fremstilling af Betonen. Skærvekisen og Singelskisen, der indeholdt Sten större en 3 cm, behandledes paa en Sigle með 3 cm's Maskevidde for at fjerne disse Sten. - Materialiernes Litervægte bestemtes, og de for- skellige-Stoffer afvejedes derefter, saa at Blandingsfor- holdene blev som önsket. Först blandedes Cementen og Trassen sammen. For Beton I og II's Vedkom- mende blandedes Cement-Trasblandingen dernæst sammen med Sandet, hvorefter denne Blanding spred- tes ud over de i Forvejen fugtede Skærver og sam- menblandedes omhyggelig med disse. Derefter tilsattes Vand under stadig Blanding, indtil Konsistensen var var en saadan, som skönnedes passende ved Frem- stilling af Jærnbeton. Vandmængden udgjorde for Betonsorterne I—V henholdsvis 13,5, 12,6, 11,2, 8,3 og 7,8 °/o af samtlige törre Bestanddele i Betonen. Af hver Betonsort udstöbles til Trykpröven 5 Tær- ninger med 20 cm's Kantlængde samt til Vandgen- nemtrængelighedspröven 3 pladeformede Prövelegemer af Dimensionerne 20 cm X 20 cm X 10 cm. Ternin- gerne stöbtes i 3 Lag, Pladerne i 2 Lag, idet der foretoges en let Stampning for hvert Lag; tillige fore- toges en Opkradsning i Betonen, inden det næste Lag fyldtes i Formen. 24 Timer efter Udstöbningen blev Formens Sider lagt ned; efter endnu 24 Timers Forlöb fjernedes Prövelegemerne fra Underlagspladerne og henlagdes derefter i en kold og fugtig Kælder. Ca. 5 Dage efter Udstöbningen blev der for de pladeformede Pröve- legemers Vedkommende Slamlaget paa Over- og Under- side fjernet, hvorefter der paa Oversiden ved Hjælp af en Cementmörtel 1 : 1 fastkittedes en 12 cm's Tragt med Mundingen nedad. Derefter pudsedes den resterende Del af Oversiden og de 4 Sideflader med den nævnte Mörtel (1 : 1) i det Öjemed ved den senere stedfindende Vandgennemtrængeligbedspröve

x

Tímarit Verkfræðingafélags Íslands

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tímarit Verkfræðingafélags Íslands
https://timarit.is/publication/860

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.