Víkurfréttir


Víkurfréttir - 06.11.2008, Blaðsíða 16

Víkurfréttir - 06.11.2008, Blaðsíða 16
íbúð við Heið ar ból. Lang tíma leiga. Frek ari upp lýs ing ar á www.leigui- bu d ir.com eða í síma 695-8744. Til leigu nýtt ein býl is hús í Njarð vík 150m2 + 50m2 bíl skúr. Öll heim ilstæki fylgja. Uppl í 895 6422. Til leigu 102m2 íbúð á efri hæð í ný legu fjöl býl is húsi í Y- Njarð vík, geymsla og þvott ar hús á hæð- inni. Ein göngu reyklaus ir koma til greina. Upp lýs ing ar í síma 893 2436 og 895 6422. Her bergi með sér inn gangi, að- gangi að WC og sturtu til leigu í Kefla vík. Upp lýs ing ar veitt ar í sím ar 862 0700. Til leigu 4ra her bergja íbúð á góð um stað í Kefla vík. Laus 1. Nóv. Leiga 110.000 per mán. Upp lýs- ing ar veitt ar í síma 862 0700. 2 her bergja íbúð til leigu á Fífu móa í Njarð vík, er laus. Upp- lýs ing ar 868 8234. Þver holt 1 til sölu eða leigu. 175m2 og 45m2 bíl skúr, get ur losn að fljót- lega. Til lang tíma leigu. Uppl í 691 2253. 80m2 íbuð til leigu á mjög góð um stað í Kefla vík, get ur leigst með hús gögn um. Leiga 90þús með hita og raf magni. Uppl 847 7364. 2ja herb íbúð til leigu á góðu stað. Laus strax. Uppl í 421 7479 og 771 2619. 75 þús und á mán uði. 3 ja her- bergja efri hæð í Ytri-Njarð vík til leigu. Mjög góð stað setn ing. Leig ist á 75 þús und á mán uði m/ raf- magni og hita. Upp lús ing ar í síma 847 4459. Endarað hús 120m2. Leiga per mán 85þús. Uppl 847 7113. Íbúð til leigu, 1 svefn her bergi stofa og eld hús. Íbúð in er í Kefla vík. Leiga er 55þús + hiti og rafm. Uppl í 844 8841 og 868 0727 e. kl. 19:00. App art ment for rent, 1 bedroom, livin froom and kichen. Located in Kefla vík. Rent 55þús + heat and el ect ricity. Info 844 8841 and 868 0727 af t er 19:00. Herb til leigu í Innri Njarð vík. Uppl 847 7113. Her bergi til leigu, Pokój do wyna- jecia. Room for rent. Laus her bergi, mið svæð ið í Kefla vík með netteng- ingu. Uppl í síma 615 1153. Til leigu tvö lít il hús, milli Sand- gerð is og Garðs. Leiga er 60þús og 65þús á mán uði + raf magn og hiti. Uppl í síma 893 7523. 2 her bergja íbúð til leigu í njarð vík Leiga 70 þús á mán hiti+rafm inni- falið. Upp lýs í s:8573424. Til leigu mjög góð 3ja her bergja íbúð á 2.hæð í fjór býli á góð um stað í Kefla vík ásamt bíl skúr. Sann- gjörn leiga. Ís skáp ur, þvotta vél, þurrk ari, sjón varp og fl. get ur fylgt án auka kostn að ar. Uppl í síma 897 5428. Leigu í búð ir hjá traust um að ila. Novos fast eigna fé lag www.novos.is S:420-9515 Til leigu ný leg ar 2ja-3ja her bergja íbúð ir í Silf ur túni, Garði. Hag- stætt leigu verð kr. 78.000-87.000 á mán uði. Uppl. í síma 587-1188 leigu felagid@ver kvik.is Ný lega 4ja her bergja 117m2 íbúð á fyrstu hæð í Innri Njarð vík, ná lægt skóla og með góðri ver önd og góðu leik svæði fyr ir börn. Leiga 130þús (með hús sjóð) +1 mán uð ur fyr ir- fram. Ískáp ur og fryst ir fylg ir. Uppl í 899 3649. 3ja her bergja íbúð í Ytri Njarð vík. Leiga 76þús á mán (húsjóð ur inni- fal in) 1 mán uð ur fyr ir fram. Uppl 697 8910. 3ja herb íbúð eða her bergi til út- leigu. Mjög sann gjörn leiga. Uppl 898 0392. 3ja her bergja íbúð ásamt geymslu og þvott ar húsi í Heið ar holti í Kefla vík. Leiga 95 þús p. mán með hús sjóði, raf magni og hita. Greiðsla í gegn um greiðslu þjón- ustu. Laus strax. Uppl í síma 421 6217 og 865 6317. 800m2 Iðn að ar hús næði að Gróf- inni 7, gott af girt port fylg ir. Leig ist í einu lagi eða smærri ein- ing um. Upp lýs ing ar gef ur Börk ur í síma 899-8049. 200m2 ið an að ar eða geymslu hús- næði til leigu á besta stað í bæn um. Uppl 897 8322. 4ja herb íbúð til leigu, með eða án hús gagna í ný legu hús næði í Njarð vík. Er ling ur 698 7626. Til leigu 2 ja her bergja íbúð í Kefla vík m/ hús sjóði og kap al kerfi. Laus strax Upp lýs ing ar í sima 866 4364 eða 897 1182. Til leigu ein býl is hús í Sand gerði, laust 15. nóv em ber. Upp lýs ing ar í síma 824 4351. 2 herb íbúð til leigu í Kefla vík. Leiga 70þús. Inni falið í leigu rafm, hiti, hús sjóð ur og kap al væð ing. Uppl í síma 846 5463. 3ja her bergja íbúð til leigu mið- svæð is í Kefla vík. Leiga 80þús per mán með hita og rafm. 2mán fyr ir- fram. Greiðsl ur í gegn um greiðslu- þjón ustu. Uppl 661 2047. 3 bedroom flat for rent in a Kefla vik. Can be rented out fully furn is hed and comp let ely equipp ed. For further in formation's, ple a se send email to rakel.st@hot mail. com or call 897 9495. Til leigu 3ja her bergja íbúð í kefla vík. Hægt er að leigja með eða án hús gögn um og öll um bún aði. Frek ari uppl: rakel.st@hot- mail.com / 897 9495. Til leigu ný leg 3ja her bergja íbúð í Innri Njarð vík og 2ja her bergja Gler nám skeið. Viltu gera þín ar jóla gjaf ir sjálf/ur. Gler nám skeið að hefj ast í Stapa koti. Ókeyp is að- gang ur að vinnu stofu að nám skeiði loknu. Upp lýs ing ar gef ur Sig rún í síma 663 9797. "Meiri orka - Betri líð an ! H3O Pro Isoton ic drykk ur inn, ShapeWorks & flr. góð ar vör ur Ás dís og Jónas Her bali fe dreif ing ar að il ar S: 843-0656 (Á), 864-2634 (J) og 421-4656 Tölvu póst ur: as disjul@sim net.is og bad min@sim net.is Heima síða/net versl un: http:// www.betri heilsa.is/aj " Vant ar þig geymslu fyr ir vet- ur inn? 50 m2 bíls skúr til leigu í heið ar- hverfi. 3-6 mán aða leigu samn- ing ur. Sann gjörn leiga. Hent ugt und ir fjór hjól ið, tjald vagn in ofl. Hent ar ekki und ir neinn iðn að af neinu tagi. Uppl. í síma 866 2300, Aloe Vera Gel Drykk ur inn. Styrk ir ónæm is kerf ið hef ur góð áhrif á maga- og húð vanda mál, gigt og margt fleira. Vinn ur vel fyr ir lík- amann inn an frá. 1 líters brúsi á kr. 2.900,- 3 brús ar kr. 7.900,- er líka með Cle an 9, mín us 5 til 7 kg á 9 dög um, kr. 15.600,- Sjálf stæð ur Dreif inga að ili FLP. Björk - 894 0562 - bsa@sim net.is - www.123. is/aloevera. Njót um þess að borða holl ann mat og létt ast um leið! Ís lensku vigt ar ráð gjaf arn ir hafa hjálp að fjölda manns að borða af sér aukakíló in. Þetta er miklu auð- veld ara en þú held ur. Við erum í Gróf inni 8 - sama hús og Cur ves, í hin um end an um. Vigt un mánu- daga kl. 17.00 - 18.00. Fund ur kl. 18.00. Nýir með lim ir vel komn ir alla mánu daga kl. 19.00. Sól ey Birg is dótt ir, lýð heilsu fræð ing ur og vigt ar ráð gjafi, s. 869 9698. Þarftu að létt ast? Ár ang ur í 28 ár! Her bali fe ShapeWork. Kaup auki fylg ir. Jó hanna Heið dal. - www. heilsu frett ir.is/nanna - Sími 616 2059. Hunda snyrt ing Er byrj uð að bóka tíma fyr ir jól in. Hunda snyrt ings tofa Dóru flug- völl um 6 Dýra setr inu. Sími 867 6053. ÝMISLEGT 16 VÍKURFRÉTTIR I45. TÖLUBLAÐ I 29. ÁRGANGUR TIL LEIGU SMÁAUGLÝSINGAR – 421 0008 NÚ GETUR ÞÚ SENT VÍKURFRÉTTUM SMÁAUGLÝSINGAR Á VEFNUM VF.IS Ein býl is hús með bíl skúr í Garð- in um með 5 svefn her bergj um. Uppl í síma 422 7057 og 898 9377. H ú s b y g g j e n d u r / Ve r k t a k a r : Höf um til leigu hlýja og góða vinnu skúra m/ hita og raf magns- töflu. Uppl. Í síma 421 2788, virka- daga 8 til 18. Nýj ar stúd íó í búð ir til leigu í Kefla vík. Sé WC ásamt sturtu í hverri íbúð og eld un ar að stöðu og ís skáp. Inter net, að gang ur að þvotta vél og þurrkara inni falið í leigu ásamt raf magni og hita. Upp- lýs ing ar í síma 862 0700. Nowe miezkania-stu dia do Wyna- jecia w Kefla viku. W kazd um studio jest lazi enka z Prysnicem oraz wyposazona kuchnia. Przeznaczona dla par lub od 1 - 2 osob na kritki lub dluzszy okres cza su. Prosze dzwon ic na 862 0700. Til leigu 4herb íbúð á ann ari hæð í Grænás, laus um mán að ar mót. Leigja 120þús með hita + raf magni + hús sjóð. Greiðsla í gegn um greiðslu þjón usu. 1 mán fyr ir fram. Uppl 660 6204. Ein býl is hús til leigu, á besta stað í Sand gerði. Laust strax. Uppl 864 2400. 3ja herb íbúð í Njarð vík til leigu. 63m2. Laus strax. Hús gögn fylgja að mestu. Leig ist á 75þús. Uppl 842 2007 3ja herb íbúð til leigu á góð um kjör um. Uppl 898 0392. Full bú in eins manns og tveggja manna her bergi til leigu í Garði. Sam eig in legt eld hús, þvotta hús og setu stof ur. Reyk laust hús. Uppl. í síma 866 2299. Do Wyna jecia! Pel ini wyposazo ne jedno -I dwu oso bowe pokoje do wyna jecia w Garð ur. Wspólna kuchnia, pralnia I salon. Tyl ko dla osob niepalacych wi ecej wi- adomosci pod nu mer em 866 2299. Mótel Vog anna. Her bergi til leigu, með sér WC og sturtu. Með sér inn- gangi og bíla stæði. Uppl. í síma 899 8561, Gummi. Íbúð við Tjarnabraut í I-Njarðvík á þriðju hæð í 6 íbúða stigagangi. Leigist með amerískum ísskápi, þvottavél og þurrkara. Leiga 110.000 kr. á mánuði fyrir utan rafmagn og hita. Tveir mánuðir í tryggingu og greiðslur í gegnum greiðsluþjónustu skilyrði. Nánari upplýsingar í síma 898 2222. ÞJÓNUSTA Tök um að okk ur þri fá bíl um. Jafnt að inn an sem utan, ódýr ara enn all ar bón stöðv ar. Sækj um og skil um bíln um. Frek ari upp lýs- ing ar gef ur Krist ján í síma 845 5401. Tek að mér þrif í heima hús um. Ára löng reynlsa. Með mæli ef ósk að er sími 897 4316, Bók halds þjón usta, launa út reikn- ing ar VSK upp gjör og af stemm- ing ar Tek einn ing að mér tíma- bund in verk efni. Har ald ur sími 8963755, Flutn inga þjón usta, dag leg ar ferð ir. Trausti Þórð ar son, sími: 848 2994. Gall erý Garð skagi ! Opið alla daga frá kl. 13 til 17. Margt góðra muna, t.d. prjóna vör ur, skart grip ir, mynd list, gler l ist, sult ur, fisk ur og fleira. Gall erý Garð skagi, Vita- varða hús inu Garð skaga. Ann ast all ar húsa við gerð ir, hef ára tuga reynslu í tré smíði ann ast einnig glugga, glerj un, girð ing ar, þak, þak k anta, þak renn ur, park et, gólf, loft, vegg klæðn ing ar, inn- rétt ing ar, flísa lögn og alla al- menna við halds vinnu. Upp lýs- ing ar Hall dór 896 7995. HÚSVIÐGERÐIR TIL SÖLU Til sölu ný leg Cooper vetr ar dekk, und an RAV4 235/60/R16. Verð 60þús. Uppl 698 6393. Opel Astra station árg 2002 grænn til sölu. Ek inn 110þús. Smá vægi- lega skemmd ur. Fæst gegn yf ir töku á láni. Lán ið stend ur í 316.000 og er um rúm ar 24.000 á mán uði (ekki er lent lán) Sími 847 0213 eft ir kl 18:00. Vign ir. Til sölu bíla kerra, um 2m löng, og lok uð með loki. Verð 89þús . Uppl 844 8841 og 868 0727, e kl 19:00. 4 stálfelg ur 14" und an Niss an Al- mera á felg un um eru nokk uð slit in nagla dekk 175/65 SR 14. Uppl 421 1094 og 893 1094. Ertu með virk / ur? Coda fund ur í safn að ar heim il inu Kirkju lundi Kefla vík ur kirkju á mánu dög um kl. 19:30 og á föstu dög um kl. 19.30. All ir vel komn ir ! Opin AA- Fund ur í safn að ar heim- il inu Kirkju lundi Kefla vík ur kirkju, mánu daga kl. 21.00. Ný liða deild Spor. Al- Anon Fund ir í AA- hús inu að Klapp ar stíg 7 Reykja nes bæ. Mánu dags kvöld, byrj enda fund ir kl. 20.00, opin fund ur kl. 21.00, all ir vel komn ir! Mat ur vanda mál? Það er til lausn, á þriðju dags kvöld um kl. 20.00 er OA- fund ur í AA- hús inu, Klapp- ar stíg 7 Reykja nes bæ. FUNDARBOÐ Alhliða byggingafyrirtæki Rafverktaka- og trésmíði Símar: 862 2662 og 897 6422 Hvít Víð blá in. Nudd með ferð ir, heil un og miðl un. Tímapant an ir í síma 861 2004. Reyn ir Katrín ar son, nudd meist ari. Ósk um eft ir að taka til leigu 4ja eða 5 her bergja íbúð eða ein býli í Sand gerði. Lang tíma leiga. Uppl 869 2511. ÓSKAST

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.