Kópavogsblaðið - 01.11.2005, Blaðsíða 12

Kópavogsblaðið - 01.11.2005, Blaðsíða 12
NÓVEMBER 200512 Kópavogsblaðið Ómar Stefánsson bæjarfulltrúi hefur búið í Kópavogi nánast alla tíð og hefur aldrei hleypt heim- draganum nema til þess að fara í sveit og í skóla. Hann segist fyrst orðið pólitískur að einhverju marki eftir bæjarstjórnarkosning- arnar 1986 en þá fannst honum Framsóknarflokkurinn ekki hafa staðið sig nógu vel, og fór að skipta sér af gangi mála. Eftir mörg ár í sveit og nám á Hvann- eyri hafi stefna Framsóknarflokks- ins hugnast honum best. Ómar var í 3. sæti listans 1998 og þá munaði ekki nema um 50 atkvæð- um að hann næði kjöri. Fram- sóknarflokkurinn bætti við sig þriðja bæjarfulltrúanum 2002 og Ómar náði kjöri. Hann telur það ekki vafa undirorpið að persónu- fylgi Sigurðar Geirdal hafi ráðið þar miklu um enda telur Ómar Sigurð vera einn klókasta stjórn- málamann sem hann hafi þekkt. „Það verður erfitt að halda þremur mönnum í bæjarstjórn í næstu kosningum en með góðum lista og málefnalegri kosningabar- áttu skulum við ekki útiloka neitt. Framsóknarflokkurinn hefur verið í samstarfi við Sjálfstæðis- flokkinn í þrjú kjörtímabil en ég vil að við göngum óbundnir til kosninga. Við skulum sjá hvað kemur upp úr kjörkössunum í vor. Samstarfið hefur gengið gríð- arlega vel enda Kópavogsbúar mjög ánægðir með bæinn sinn. En við skulum sjá til. Það er líka ljóst að Sjálfstæðismenn gætu náð hreinum meirihluta. Hér hefur orðið mikil íbúaaukn- ing og margt ungt fólk byggt hér þar sem hér hefur verið mikið lóðaframboð á sama tíma og Reykjavík hefur ekki verið að standa sig í þeim málum. Nú er verið að skipuleggja alveg gríðar- lega skemmtilegt hverfi upp i Hnoðraholti og Rjúpnahæð og verður lóðum þar úthlutað í byrj- un næsta árs. Ég stefni að því að leiða fram- boðslista Framsóknarflokksins og þar af leiðandi fara öll mál í for- gangshóp. Ég hef setið í skipu- lagsnefnd og þess vegna eru þau mál mér mjög hugleikinn en ein- nig eru umhverfismál mikilvæg, og nú eftir að ég á sjálfur börn í leikskóla og grunnskóla vaknar meiri áhugi fyrir þeim málum. Svo hef ég verið að starfa að íþrótta- málum og hef því mikla innsýn í þann málaflokk. En það að fjár- málastjórn bæjarins sé góð er auðvitað lykillinn að góðu bæjar- félagi, og nýleg endurskoðun fjár- hagsáætlunar sýnir að svo sé,“ segir Ómar Stefánsson. Sækist eftir 1. sætinu Ómar segist verða stoltur ef óp- eruhús rísi í Kópavogi en grunn- urinn að því sé fjármögnunin og síðan að rekstrargrundvöllurinn sé tryggður. Hlutverk bæjarfull- trúa sé að sinna þörfum bæjarfull- trúa í menningarmálum og þá sé ekki verra að Kópavogur sé segull fyrir íbúa annarra sveitarfélaga. Ómar sækist eftir 1. sætinu en segist vilja sjá tölur um fylgi áður en hann svari því hvort hann þiggi sæti neðar á listanum. Hann sé sá fulltrúinn sem hafi mestu reynsluna, hafi verið í pólitík í 15 ár en vissulega sé hann að berjast um forystusætið við mjög öflugt framsóknarfólk. Skipulags- og umhverfismál mjög hugleikinn Ómar Stefánsson bæjarfulltrúi. Sækist eftir 1. sætinu. Gestur Valgarðsson, sem býður sig fram í eitt af efstu sætunum, telur það til tíðinda að efnt skuli nú til opins prófkjörs, það hafi ekki gerst í 8 ár. Því valdi nú bæði fráfall Sigurðar Geirdals og eins að Hansína Ásta gefur ekki kost á sér aftur til setu í bæjarstjórn. Gestur hefur unnið ýmis verkfræði- og ráðgjafastörf fyrir sveitarfélögin, sjávarútveginn og orku¬fyrirtækin og var forstöðumaður vélaverk- fræðideildar Hönnunar hf til árs- ins 2004. Til ársloka 2005 er hann búsettur í Montreal í Kanada og starfar hjá fyrirtæki sem byggir ál- verið á Reyðarfirði. Hann tók fyrst sæti á lista Fram- sóknarflokksins á Seyðisfirði og hefur verið virkur í starfi flokksins síðan. Er fyrsti varabæjarfulltrúi flokksins í Kópavogi, var formaður atvinnu- og upplýsinganefndar, varaformaður Skólanefndar Kópa- vogs og formaður Framsóknarfé- lags Kópavogs. Gestur vill taka skólastarfið í Kópavogi til rækilegrar endur- skoðunar. Allt of mörg foreldri gangi bónleið til búða með áhyggj- ur af skólagöngu barna sinna og skólagangan einkennist um of af óvissu um árangur. Skólastarfið eigi að vera sú þjónusta sem nýt- ur mest trausts, er aðgengilegust og öruggust um árangur. Það megi vel vera að það þurfi að axla frek- ari kostnað vegna þessa, en það séu einnig til fleiri sóknartækifæri í betri nýtingu fjárins. „Umræða síðustu daga kennir mér að þótt prófkjörið eigi að vera gal opið, þá gangi raunverulega ekki nema fimm til kosninga, þ.e. Breiðablik, HK, Gerpla og hesta- menn, og svo auðvitað framsókn- armaðurinn! Ttöluvert hefur áunn- ist í uppbyggingu íþróttamann- virkja í bænum, en töluvert er í land um að sátt sé milli bæjar- stjórnar, íþróttafélaganna og bæj- arbúa um rekstur félaganna. Bæj- arsjóður er auðvitað ekki ótæm- andi en, nútíminn hefur fært okk- ur aukinn frítíma og krafa okkar er að meira af tekjum bæjarins verði varið til þess að auðvelda sem flestum okkar nýta frýtímann á sem fjölbreytilegastan máta. Þetta sjáum við t.d. í met þátttöku bæj- arbúa í iðkun golfs. Ég vil finna þessa sátt, þannig að rekstur íþróttafélaganna verði ekki stöðug byrði á þeim sem gefa tíma sinn í þetta mikilvæga starf, sem er að sinna félögunum. Ég vil nefna framtíð hafnar- svæðisins vestast á Kársnesinu. Allt frá árinu 1998 þegar ég kom fyrst til starfa hér í Kópavogi hef ég haft efasemdir um stefnu sam- starfsflokkana. Ég trúi ekki að þetta gangi upp og í raun þarf að kúvenda í málinu. Hvernig það verður gert er auðvitað vandi bæj- arfulltrúans en ég kvíði engu verði mér treyst til að leysa það verk- efni,“ segir Gestur Valgarðsson. Gestur Valgarðsson seg- ir sátt þurfi að ríkja um rekstur íþróttafélaganna Gestur Valgarðsson verkfræðingur. Ómar Stefánsson bæjarfulltrúi: Þorgeir Þorsteinsson verkfræð- ingur býður sig fram í 3. sæti á opnu prófkjöri Framsóknarflokks- ins. Hann segir að tímaskortur virðist vera sá þáttur sem flestir kannist við. Í nútímaþjóðfélagi sé hraðinn oft mikill sem gerir það að verkum að allt of sjaldans gefist tími til að staldra við og líta aðeins um öxl. Margur velti upp þeirri spurningu hvort fólk sé al- mennt fast í sinni rútínu og hafi yfir höfuð lítinn tíma til að sinna öðrum málum en akkúrat þeim hlutum sem nauðsynlegir eru fyr- ir daglegt líf fjölskyldunnar. Ein af afleiðingum tímaskortsins virðist vera að ákveðin tengsl milli kynslóða virðist vera að dofna. Menn hreinlega gefi sér ekki tíma til að rækta þessi tengsl. „Hluti af tónlistarnámi nemenda í tónskólum felst í því að undirbúa tónleika þar sem nemendur flytja einstök verk fyrir áheyrendur. Þarna leggja nemendurnir sig fram með æfing- um og vinna markvisst að því að æfa sín verk fyrir flutning á tón- leikunum. Þessi flutningur þjálfar nemendur á margan hátt og ekki síst í framkomu.Í framhaldi gæti verið áhugavert að taka skrefið aðeins lengra og nýta þetta í því að efla tengsl milli kynslóða með þeim hætti að nemendur í tónlistanámi fái jafnframt tæki- færi á að flytja sín verk fyrir aðra áheyrendur utan tónskólans sem í þessu tilviki gæti verið eldri borgarar. Tónleikarnir væru skemmtun fyrir eldri borgarana sem og þjálfun í flutningi og framkomu fyrir ungu tónlistar- nemana.“ Menningararfurinn „Barnabarn mitt sem er fimm ára hefur oft velt upp spurning- unni „ afi, hvernig var það í gamla daga“ og svo fylgir í kjölfarið erfið og oft flókin spurning um hvernig hlutirnir voru hér áður fyrr. Það kemur glögglega í ljós að hraði nútímans hefur gert það að verkum að tengslin milli kynslóða hafa að einhverju leiti dofnað sem verður að teljast sorglegt þar sem menningararfur- inn liggur í þeirri þekkingu sem eldri kynslóðir hafa og verða með einhverjum hætti að koma til skila til ungu kynslóðarinnar. Ég hef oft leitt hugann að því með hvaða hætti megi efla þessi tengsl. Hvernig er hægt að miðla allri þeirri þekkingu sem býr í eldri kynslóðinni áfram og þar með viðhalda menningararfi okkar.“ Ein þeirra lausna sem upp hefur komið í huga mér felst í því að efla samstarfið milli grunn- skólanna og eldri borgara. Hvernig væri að setja grunnskóla- börnum það verkefni að taka við- töl við eldri borgara um ýmis fróðleg efni sem tengjast fyrri kynslóð eins og lífshætti, atvinnu o.fl. Enginn myndi óska þess að glata þeim vitnisburði og þekk- ingu sem eldri kynslóðir eiga. Hverjir eru betri til þess að við- halda þessu en akkúrat unga fólk- ið?“ segir Þorgeir Þorsteinsson. Eflum tengslin milli kynslóðanna Þorgeir Þorsteinsson verkræðingur. Þorgeir Þorsteinsson, verkfræðingur: Fermingarbörn safna fyrir Hjálpar- starf kirkjunnar Fermingarbörn í Lindasókn ásamt foreldrum og fleirum i með afrísk- um gestum í samkomusal Salaskóla. Þátttaka í Landssöfnun ferming- arbarna er orðinn árviss viðburð- ur í sóknum Kópavogs. Ferming- arbörnin fá fræðslu um kjör bág- staddra í Afríku sem búa við erfið kjör og hvaða leiðir Hjálparstarf kirkjunnar fer til að aðstoða þetta fólk. Í tilefni af söfnuninni eru góð- ir gestir hér á landi frá Konsó í Eþíópíu, þau Kússe og Hirud. Þau hafa heimsótt þjóðkirkjusöfnuði víða um land og ávarpað ferming- arbörn. Með þeim í för sem túlkur er Bjarni Gíslason kristniboði. Þriðjudagskvöldið 1. nóvember sl. heimsóttu Eþíóparnir Linda- sókn í Kópavogi og var foreldrum fermingarbarna einnig boðið til fundarins, sem fór fram í splunku- nýjum samkomusal Salaskóla. Margt var um manninn og var gerður góður rómur að ávörpumi gestanna og margar fyrirspurnir að þeim loknum. Söfnun ferming- arbarna fór fram mánudagskvöld- ið 7. nóvember sl.

x

Kópavogsblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Kópavogsblaðið
https://timarit.is/publication/1117

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.