Fréttablaðið - 07.03.2017, Blaðsíða 42

Fréttablaðið - 07.03.2017, Blaðsíða 42
Þriðjudagur Útvarp FM 88,5 XA-Radíó FM 89,5 Retro FM 90,1 Rás 2 FM 90,9 Gullbylgjan FM 93,5 Rás 1 FM 95,7 FM957 FM 96,3 FM Suðurland FM 96,7 Létt Bylgjan FM 97,7 X-ið FM 98,9 Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga FM 100,5 K100 FM 102,9 Lindin Stöð 2 Stöð 3 golfStöðin Stöð 2 bíó rÚv Sjónvarp SímanS Stöð 2 Sport 2 Stöð 2 KraKKar Dagskrá 07.00 The Simpsons 07.20 Teen Titans Go 07.45 The Middle 08.10 Mike & Molly 08.35 Ellen 09.15 Bold and the Beautiful 09.35 The Doctors 10.15 Suits 11.00 First Dates 12.35 Nágrannar 13.00 The X-Factor UK 14.25 The X-Factor UK 15.10 The X-Factor UK 16.30 The Simpsons 16.55 Bold and the Beautiful 17.20 Nágrannar 17.45 Ellen 18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni dagskrá. 18.55 Íþróttir 19.05 Fréttir Stöðvar 2 19.20 Last Week Tonight With John Oliver 19.50 Modern Family 20.15 Humans Önnur syrpan af þessum bresku þáttum sem byggðir eru á sænskri spennu- þáttaröð. Þættirnir gerast í heimi þar sem vélmenni eru notuð sem þjónar á heimilum en erfitt getur verið að greina á milli hverjir eru mennskir og hverjir eru það ekki. 21.05 Timeless 21.50 Blindspot 22.35 Class Divide 23.50 Grey’s Anatomy 00.35 Wentworth Fjórða serían af þessum dramatísku spennu- þáttum um Bea Smith sem situr inni fyrir tilraun til manndráps og bíður dóms í hættulegasta fangelsi Ástralíu. 01.25 The Heart Guy 02.10 Rapp í Reykjavík 02.45 The Gallows 04.05 Covert Affairs 04.50 NCIS 05.35 Containment 06.15 Married 17.30 Raising Hope 17.55 New Girl 18.15 The League 18.40 Modern Family 19.05 Curb Your Enthusiasm 19.40 Mayday: Disasters 20.30 Last Man Standing 20.55 The Mafia with Trevor McDonald 21.45 Salem 22.30 The Wire 23.30 Klovn 00.00 Legends of Tomorrow 00.40 Flash 01.25 Curb Your Enthusiasm 01.55 Mayday: Disasters 02.45 Tónlist 10.45 Song One 12.15 Phantom of the Opera 14.35 Admission 16.20 Song One Ljúf ástarsaga frá árinu 2014 með Anne Hathaway í aðalhlutverki. Myndin fjallar um unga konu, Franny, sem getur vart á heilli sér tekið þegar bróðir hennar, Henry, fellur í dá. Fljót- lega hittir hún tónlistarmanninn James Forester, en hann var í miklu uppáhaldi hjá Henry og í raun átrúnaðargoð hans í tónlist. Þau Franny og James ná strax vel saman og í ljós kemur að kannski hefur Henry hjálpað Franny meira en hún honum. 17.50 Phantom of the Opera 20.10 Admission 22.00 Arthur Newman Drama- tísk mynd frá 2012 með Colin Firth, Emily Blunt og Anne Heche í aðalhlutverkum. Myndin fjallar um mann sem freistar þess að hefja nýtt líf með því að sviðsetja dauða sinn og taka upp nýtt nafn en kynnist konu sem er einnig að reyna að flýja fortíðina. 23.40 The Game 01.50 Generation Um … 03.25 Arthur Newman 16.45 Íslendingar 17.40 Söngvakeppnin - Lögin í úrslitum 17.50 Táknmálsfréttir 18.00 KrakkaRÚV 18.01 Hopp og hí Sessamí 18.25 Hvergi drengir 18.50 Krakkafréttir 19.00 Fréttir 19.25 Íþróttir 19.30 Veður 19.35 Kastljós 20.00 Halli sigurvegari 21.15 Castle 22.00 Tíufréttir 22.15 Veðurfréttir 22.20 Söngvakeppnin - Lögin í úrslitum 22.30 Horfin 23.30 Spilabor 00.15 Kastljós 00.35 Dagskrárlok 06.00 Síminn + Spotify 08.00 America’s Funniest Home Videos 08.25 Dr. Phil 09.05 90210 09.50 Three Rivers 10.35 Síminn + Spotify 13.35 Dr. Phil 14.15 The Good Place 14.40 Top Chef 15.25 American Housewife 15.45 Your Home in Their Hands 16.35 The Tonight Show 17.15 The Late Late Show 17.55 Dr. Phil 18.35 King of Queens 19.00 Arrested Development 19.25 How I Met Your Mother 19.50 Black-ish 20.15 Jane the Virgin 21.00 Code Black 21.45 Madam Secretary 22.30 The Tonight Show 23.10 The Late Late Show 23.50 Californication 00.20 CSI: Cyber 01.05 Chicago Med 01.50 Bull 02.35 Code Black 03.20 Madam Secretary 04.05 The Tonight Show 04.45 The Late Late Show 05.25 Síminn + Spotify 08.15 WGC. Mexico Championship 13.15 Golfing World 2017 14.05 PGA Highlights 2017 15.00 WGC: Mexico Championship 20.00 Golfing World 2017 20.50 PGA Highlights 2017 21.45 ISPS Handa Women’s Austr- alian Open 07.30 Domino’s-deild karla/Njarð- vík - ÍR 09.10 Stoke City - Middlesbrough 10.50 WBA - Crystal Palace 12.30 Messan 14.00 Birmingham - Leeds 15.40 Football League Show 16.10 Domino’s-deild karla/KR - Keflavík 17.50 Domino’s-deild karla/Njarð- vík - ÍR 19.30 Napoli - Real Madrid 21.45 Premier League Review 22.40 Arsenal - Bayern München 00.30 Meistaradeildarmörkin 07.30 Sunderland - Man. City 09.10 Messan 10.40 Meistaradeild Evrópu - fréttaþáttur 11.05 Football League Show 11.35 Eibar - Real Madrid 13.15 Spænsku mörkin 13.45 West Ham - Chelsea 15.25 Messan 16.55 Bor. Dortmund - B. Leverkusen 18.35 Þýsku mörkin 19.05 Meistaradeild Evrópu - fréttaþáttur 19.30 Arsenal - Bayern München 21.45 Meistaradeildarmörkin 22.15 Domino’s-körfuboltakvöld 00.00 Napoli - Real Madrid 01.50 Premier League Review 02.45 Evrópudeildin - fréttaþáttur Stöð 2 Sport 07.00 Dóra könnuður 07.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 07.47 Doddi litli og Eyrnastór 08.00 Áfram Diego, áfram! 08.24 Svampur Sveinsson 08.49 Lalli 08.55 Rasmus Klumpur 09.00 Strumparnir 09.25 Hvellur keppnisbíll 09.37 Ævintýraferðin 09.49 Gulla og grænjaxlarnir 10.00 Grettir 10.11 Zigby 10.25 Blíða og Blær 10.47 Mæja býfluga 11.00 Dóra könnuður 11.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 11.47 Doddi litli og Eyrnastór 12.00 Áfram Diego, áfram! 12.24 Svampur Sveinsson 12.49 Lalli 12.55 Rasmus Klumpur 13.00 Strumparnir 13.22 Hvellur keppnisbíll 13.34 Ævintýraferðin 13.46 Gulla og grænjaxlarnir 14.00 Grettir 14.11 Zigby 14.25 Blíða og Blær 14.47 Mæja býfluga 15.00 Dóra könnuður 15.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 15.47 Doddi litli og Eyrnastór 16.00 Áfram Diego, áfram! 16.24 Svampur Sveinsson 16.49 Lalli 16.55 Rasmus Klumpur 17.00 Strumparnir 17.22 Hvellur keppnisbíll 17.34 Ævintýraferðin 17.46 Gulla og grænjaxlarnir 18.00 Grettir 18.11 Zigby 18.25 Blíða og Blær 18.47 Mæja býfluga Mæja býfluga kl. 10.47, 14.47 og 18.47 365.is Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum á aðeins 333 kr. á dag. TIMELESS Stórskemmtilegir spennu- þættir um þríeyki sem ferðast aftur í tímann og freistar þess að koma í veg fyrir þekkta glæpi sögunnar og þar með gjörbreyta heimssögunni eins og við þekkjum hana. Vönduð heimildarmynd um stigvaxandi stéttaskiptingu í Chelsea hverfinu á Manhattan í New York en frá árinu 2005 hafa háhýsin risið hvert á fætur öðru á ógnarhraða og um- hverfið orðið fyrir verulegum breytingum. Skoðuð eru félags- legu áhrifin sem uppbyggingin hefur haft og rætt við íbúa sem hafa búið þarna alla ævi. Fáðu þér áskrift á 365.is ÞRÆLGOTT ÞRIÐJUDAGSKVÖLD ARTHUR NEWMAN Dramatísk mynd um mann sem freistar þess að hefja nýtt líf með því að sviðsetja dauða sinn og taka upp nýtt nafn en ekki er allt sem sýnist. HEIMILDARMYND Vönduð BLINDSPOT Hörkuspennandi þættir um Jane Doe og félaga hennar í FBI en þar er aldrei nein lognmolla. HUMANS Þættirnir gerast í heimi þar sem vélmenni eru notuð sem þjónustufólk á heimilum en erfitt getur verið að greina á milli hverjir eru mennskir og hverjir ekki. LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER Spjallþáttur með John Oliver sem fer yfir atburði vikunnar á sinn einstaka hátt en hann er þekktur fyrir sinn hárbeitta og beinskeytta húmor. Spjall- þáttur THE MAFIA WITH TREVOR MCDONALD Spennandi og afar áhugaverð heimildarmynd þar sem Trevor McDonald ferðast þvert yfir Bandaríkin og ræðir við foringja og meðlimi úr skipulögðum glæpasamtökum. Loka - þáttu r SeinniHluti 7 . M a r s 2 0 1 7 Þ r I Ð J U D a G U r22 M e n n I n G ∙ F r É T T a B L a Ð I Ð 0 7 -0 3 -2 0 1 7 0 4 :2 2 F B 0 4 8 s _ P 0 4 3 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 4 2 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 0 6 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 0 7 K .p 1 .p d f A u to m a tio n P la te re m a k e : 1 C 6 4 -1 0 0 C 1 C 6 4 -0 E D 0 1 C 6 4 -0 D 9 4 1 C 6 4 -0 C 5 8 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 5 B F B 0 4 8 s _ 6 _ 3 _ 2 0 1 7 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.