Fréttablaðið - 14.05.2018, Blaðsíða 35

Fréttablaðið - 14.05.2018, Blaðsíða 35
Bílar Farartæki SÍÐASTI BÍLLINN ! 15 SELDIR ! Nýr Suzuki SX4 S-Cross LUX, Diesel, Sjálfsk. Leður, glerþak,, kostar 5.2 í Suzuki, OKKAR VERÐ aðeins 3.990 þús ! Bílasalan Bílfang Malarhöfða 2, 110 Rvk. Sími: 567 2000 Seljum í dag ! www.bilfang.is EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert próf, engin skráning, BARA GAMAN. Vespurnar eru til í fjórum flottum litum. Sama lága verðið 152.000.- kr. SUZUKI Skeifunni 17, 108 Reykjavík Sími: 568 5100 suzukisport@suzuki.is Suzuki.is / suzukisport.is 2017 VW Golf ekinn aðeins 9 þús km. Comforline / All Star typa. Sjálfskiptur. Diesel. Í ábyrgð til 2021. Kostar 4.390 þús nýr. Þennan færðu á 800.000 minna eða aðeins 3.580.000,- Sparibíll ehf Hátún 6A, 105 Reykjavík Sími: 577 3344 www.sparibill.is Bílar til sölu KRAfTuR, LúxuS, LEÐuR. Saab 93 2,0 túrbó 2005 með öllu,ek.95þ.ný skoðaður ,ný dekk og fl.590þ. uppl. 820-5181 Hópferðabílar RúTuR TIL SÖLu Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá 990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar í síma: 699-3219 Hjólbarðar Viðgerðir Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein bremsuviðgerðir. Renni diska og skálar. Fljót og góð þjónusta. Bergfinnur ehf. 892 7852 Þjónusta Hreingerningar Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn. is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn. Vy-þRIf Ehf. Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. RéTTA- BóKhALDSþjóNuSTA. Getum bætt við okkur verkefnum. Alhliða bókhaldsþjónusta. Sanngjörn verð og góð þjónusta. Uppl. í s. 8548080/5168080 eða olafur@retta.is. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is flytja@flytja.is Húsaviðhald fLÍSALAgNIR - MúRVERK - fLoTuN - SANDSpARSL - MáLuN - TRéVERK Ásamt öllu almennu viðhaldi fasteigna. Áratuga reynsla og þekking skilar fagmennsku og gæðum. Tímavinna eða tilboð. Strúctor byggingaþjónusta ehf. S. 893 6994 Múrari tekur að sér tröppuviðgerðir sem og allt almennt viðhald fasteigna s:6974650 Spádómar SpáSÍMINN 908 5666 Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður. Rafvirkjun RAfLAgNIR og DyRASÍMAKERfI S. 896 6025 Tilboð dyrasímakerfi, mynddyrasímar. Löggildur rafverktaki. rafneisti@simnet.is Keypt Selt Til sölu Ný veiddur Hornafjarðarhumar og fleira góðgæti úr hafinu. Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI. WWW. HUMARSALAN:IS S. 867 6677 Óskast keypt KAupuM guLL - jóN & óSKAR Alla virka daga í verslun okkar Laugavegi 61 Jón & Óskar jonogoskar.is s.552-4910 Til bygginga hARÐVIÐuR TIL húSAByggINgA. Sjá NáNAR á: VIDuR.IS Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 0230 og 561 1122. Húsnæði Atvinnuhúsnæði Bjart snyrtilegt 350 m2 iðnaðarhúsn. til leigu í Grundarfirði. Stór vinnusalur, stórt eldhús, kaffistofa, og gott herbergi. Allt á 210 þ. á mán. Laust 20 maí. S: 696- 7254 + 660-1060 Geymsluhúsnæði gEyMSLuR.IS SÍMI 555-3464 Geymslur af öllum stærðum. Allt að 20% afsláttur. www.geymslur.is www.gEyMSLAEITT.IS fyRSTI MáNuÐuR fRÍR á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 564-6500 Atvinna Atvinna í boði Óskum eftir hressu fólki til að vinna á matarvögnum staðsettum í Reykjavík næg vinna í boði Uppl. Kobbi@humarsalan.is Atvinna óskast VANTAR þIg SMIÐI, MúRARA, MáLARA EÐA AÐRA STARfSMENN? Höfum á skrá menn sem geta hafið störf með skömmum fyrirvara. Proventus starfsmannaþjónusta - proventus.is Sími 551-5000 Netfang proventus@proventus.is SMIÐIR - VERKAMENN - MúRARAR- LAgERSTARfSMENN Erum með vana smiði,verkamenn, múrara, pípara og lagerstarfsmenn sem eru klárir í mikla vinnu. HANDAFL STARFSMANNAVEITA s. 780 1444 Við útvegum hæfa starfskrafta í flestar greinar atvinnulífsins Markmið okkar er að spara viðskiptavinum tíma, fyrirhöfn og fjármuni. VA N TA R Þ I G STA R FS F Ó L K Handafl er traust og fagleg starfsmannaveita með margra ára reynslu á markaði þar sem við þjónustum jafnt stór sem smá fyrirtæki. Suðurlandsbraut 6, 108 Rvk. | SÍMI 419 9000 | info@handafl.is | handafl.is Save the Children á Íslandi intellecta.is RÁÐNINGAR SMÁAUGLÝSINGAR 7 M Á N U DAG U R 1 4 . M A Í 2 0 1 8 512 5800 Afgreiðsla smáauglýsinga og sími er opinn alla virka daga frá 9-16 Netfang: smaar@frettabladid.is Smáauglýsingar 1 4 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :3 4 F B 0 4 8 s _ P 0 3 5 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 6 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 4 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 3 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F C 2 -0 8 5 4 1 F C 2 -0 7 1 8 1 F C 2 -0 5 D C 1 F C 2 -0 4 A 0 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 2 B F B 0 4 8 s _ 1 3 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.