Sveitarstjórnarkosningar - 01.03.1993, Blaðsíða 36

Sveitarstjórnarkosningar - 01.03.1993, Blaðsíða 36
34 Sveitarstjórnarkosningar 1990 Tafla 1. Kjósendur á kjörskrá, greidd atkvæði og kjörnir fulltrúar í sveitarstjórnarkosningum 1990 (frh.) Table 1. Voters on the electoral roll, votes cast and representative elected in local government elections 1990 (cont.) Sveitar- félög, kosn- ingar- háttur0 Com- munes, election mode Kjör- deildir Polling areas Kjósendur á kjörskrá Voters on the electoral roll Greidd atkvæði Votes cast AUs Total Karlar Males Konur Females Alls Total Karlar Males Konur Females ísafjörður A H M 4 2.343 1.208 1.135 2.054 1.019 1.035 Súðavíkurhreppur (Súðavík) C H M 1 155 84 71 138 73 65 Ögurhreppur C 0 J 1 29 17 12 21 14 7 Rey kj arfj arðarhreppur c 0 J 1 34 19 15 26 13 13 Nauteyrarhreppur4) c 0 J 1 44 28 16 39 25 14 Snæfjallahreppur c 0 M 1 9 6 3 7 4 3 Strandasýsla 7 8 717 404 313 571 318 253 Arneshreppur c 0 J 1 80 49 31 53 32 21 Kaldrananeshreppur (m.a. Drangsnes) c H J 2 102 55 47 98 53 45 Hólmavíkurhreppur (Hólmavík) B H M 1 295 159 136 249 138 111 Kirkjubólshreppur C 0 J 1 50 35 15 32 21 11 Fellshreppur C o J 1 51 30 21 33 18 15 Óspakseyrarhreppur c 0 J 1 39 23 16 29 15 14 Bæjarhreppur c 0 J 1 100 53 47 77 41 36 Norðurland vestra5> 30 29 7.145 3.723 3.422 5.627 2.959 2.668 Vestur-Húnavatnssýsla 7 7 996 525 471 763 415 348 Staðarhreppur c 0 J 1 67 .37 30 52 30 22 Fremri-T orfustaðahreppur c 0 J 1 53 31 22 41 23 18 Ytri-Torfustaðahreppur (m.a. Laugarbakki) c o J 1 146 82 64 111 68 43 Hvammstangahreppur (Hvammstangi) B H M 1 455 224 231 376 188 188 Kirkjuhvammshreppur C O J 1 69 37 32 37 23 14 Þverárhreppur C 0 M 1 83 46 37 50 27 23 Þorkelshólshreppur C O J 1 123 68 55 96 56 40 Austur-Húnavatnssýsla 10 10 1.730 923 807 1.524 804 720 Áshreppur C Ó M 1 75 35 40 61 29 32 Sveinsstaðahreppur c H J 1 73 42 31 71 40 31 Torfalækjarhreppur c Ó M 1 80 42 38 74 36 38 Blönduós A H M 1 697 354 343 644 327 317 Svínavatnshreppur c O M 1 94 60 34 80 50 30 Bólstaðarhlíðarhreppur c 0 M 1 109 64 45 90 54 36 Engihlíðarhreppur c 0 M 1 60 29 31 45 22 23 Vindhælishreppur c 0 M 1 44 25 19 29 15 14 Höfðahreppur (Skagaströnd) B H M 1 441 235 206 403 213 190 Skagahreppur C O J 1 57 37 20 27 18 9 Skagafjarðarsýsla 12 11 3.132 1.629 1.503 2.193 1.156 1.037 Skefilsstaðahreppur C Ó J 1 41 23 18 30 16 14 Skarðshreppur C H J 1 76 43 33 75 42 33 Sauðárkrókur A H M 1 1.712 863 849 1.464 753 711 Staðarhreppur C Ó M 1 81 38 43 55 29 26 Seyluhreppur (m.a. Varmahlfð) C 0 M 1 202 98 104 128 65 63 Lýtingsstaðahreppur c Ó J 2 188 106 82 134 76 58 Akrahreppur c 0 M 1 191 108 83 128 75 53 Rípurhreppur c S M 63 32 31 Viðvíkurhreppur c 0 M 1 60 33 27 33 19 14 Hólahreppur (m.a. Hólar) c ö M 1 98 53 45 59 34 25 Hofshreppur (m.a. Hofsós)6* B S M 294 160 134 Fljótahreppur C 0 M 1 126 72 54 87 47 40 Siglufjörður A H M 1 1.287 646 641 1.147 584 563 Norðurland eystra 33 40 18.043 9.098 8.945 13.503 6.859 6.644 Eyjafjarðarsýsla 14 21 13.417 6.651 6.766 10.007 5.018 4.989 Sveitarstjómarkosningar 1990 35 Kosn- ingar- þátt- taka, % Partici- pation, per cent Gildir seðlar, auðir og ógildir Valid and invalid votes Kjörnir fulltrúar Representatives elected Utan- kjör- fundar- atkvæði Absentee votes Gildir seðlar Valid votes Auðir seðlar Blank ballots Ógildir seðlar Void ballots Alls Total Ný- kjömir fulltrúar21 Elected first time2> Endurkjörnir fulltrúar2> Re-elected21 Alls Total Karlar Males Konur Females Alls Total Kjörnir 1986 aðeins Elected in 1986 only Kjörnir 1986 og 1982 Elected in 1986 and 1982 Kjörnir 1982 aðeins Elected in 1982 only 247 87,7 2.004 43 7 9 5 4 6 3 3 - - 29 89,0 135 3 - 5 3 2 3 2 2 - - — 72,4 20 - 1 5 4 1 2 3 - 3 - 3 76,5 25 1 - 5 4 1 3 2 1 1 - 5 88,6 38 1 - 5 5 - - 5 3 2 - 2 77,8 6 1 - 3 3 - 2 1 - 1 - 68 79,6 555 14 2 31 26 5 10 21 4 12 5 2 66,3 52 - 1 5 5 - 1 4 2 2 - 16 96,1 96 2 - 5 3 2 2 3 1 - 2 38 84,4 242 6 1 5 4 1 4 1 - 1 - 5 64,0 31 1 - 5 4 1 2 3 - 2 1 1 64,7 31 2 - 3 3 - - 3 - 3 - _ 74,4 28 1 - 3 3 - 1 2 - 2 - 6 77,0 75 2 - 5 4 1 - 5 1 2 2 725 82,9 5.469 131 27 156 133 23 58 98 42 50 6 84 76,6 749 12 2 31 27 4 12 19 12 6 1 8 77,6 52 - - 3 3 - - 3 2 1 - 4 77,4 40 1 - 3 3 - 2 1 - 1 10 76,0 110 1 - 5 3 2 3 2 1 - 1 58 82,6 364 10 2 5 5 - 2 3 2 1 - _ 53,6 37 _ - 5 5 - 1 4 3 1 - 1 60,2 50 _ - 5 4 1 2 3 2 1 - 3 78,0 96 _ - 5 4 1 2 3 2 1 - 228 88,1 1.470 40 14 52 45 7 14 38 11 25 2 5 81,3 61 _ - 5 4 1 3 2 1 1 - 12 97,3 66 _ 5 5 4 1 1 4 2 2 - 11 92,5 74 _ - 5 4 1 1 4 1 3 - 99 92,4 620 19 5 7 5 2 6 1 1 - - 6 85,1 78 2 - 5 5 - - 5 1 4 - 10 82,6 89 1 - 5 4 1 - 5 2 2 1 2 75,0 44 1 - 5 5 - - 5 2 3 - _ 65,9 27 1 1 5 5 - 1 4 1 3 - 82 91,4 385 15 3 5 4 1 2 3 - 2 1 1 47,4 26 1 - 5 5 _ - 5 - 5 - 205 79,0 2.132 57 4 64 54 10 21 37 16 18 3 1 73,2 30 _ - 5 4 1 4 1 - 1 - 13 98,7 75 _ - 5 4 1 - 5 2 3 - 157 85,5 1.407 53 4 9 6 3 6 3 3 - - 3 67,9 55 - - 5 5 - 2 3 1 2 - 8 63,4 128 - - 5 5 - 1 4 2 1 1 5 71,3 131 3 - 5 3 2 3 2 1 1 - 2 67,0 127 1 - 5 5 - 4 1 - 1 - 5 5 - 1 4 1 2 1 1 55,0 33 - - 5 5 - 1 4 2 2 - 6 60,2 59 - - 5 4 1 4 1 1 - - 5 4 1 _ 5 2 3 - 9 69,0 87 _ - 5 4 1 1 4 1 2 1 208 89,1 1.118 22 7 9 7 2 5 4 3 1 — 1.247 76,0 13.082 384 37 173 134 39 70 103 50 49 4 903 74,6 9.699 282 26 76 61 15 28 48 24 22 2
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Sveitarstjórnarkosningar

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Sveitarstjórnarkosningar
https://timarit.is/publication/1386

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.