Sveitarstjórnarkosningar - 01.03.1993, Blaðsíða 41

Sveitarstjórnarkosningar - 01.03.1993, Blaðsíða 41
38 Sveitarstjórnarkosningar 1990 Tafla 1. Kjósendur á kjörskrá, greidd atkvæði og kjörnir fulltrúar í sveitarstjórnarkosningum 1990 (frh.) Table 1. Voters on the electoral roll, votes cast and representative elected in local government elections 1990 (cont.) Sveitar- félög, kosn- ingar- háttur'1 Com- munes, election mode11 Kjör- deildir Polling areas Kjósendur á kjörskrá Voters on the electoral roll Greidd atkvæði Votes cast Alls Total Karlar Males Konur Females Alls Total Karlar Males Konur Females Egilsstaðir A H M 1 943 464 479 754 379 375 Eiðahreppur (m.a. Eiðar) C Ó M 1 101 53 48 79 43 36 Mj óafj arðarhreppur C o J 1 24 11 13 20 10 10 Neskaupstaður A H M 1 1.196 610 586 1.074 536 538 Norðfjarðarhreppur C H M 1 56 27 29 55 26 29 Eskifjörður A H M 1 745 384 361 615 314 301 Reyðarfjarðarhreppur (Reyðarfjörður) B H M 1 514 273 241 465 249 216 Fáskrúðsfjarðarhreppur C 0 J 1 68 40 28 47 29 18 Búðahreppur (Fáskrúðsfjörður) B H M 1 503 268 235 455 253 202 Stöðvarhreppur (Stöðvaríjörður) B 0 M 1 233 122 111 177 92 85 Breiðdalshreppur (m.a. Breiðdalsvík) B H M 1 262 149 113 247 140 107 Beruneshreppur C 0 M 1 55 31 24 42 25 17 Búlandshreppur (Djúpivogur) B H M 1 287 159 128 273 153 120 Geithellnahreppur C O J 1 54 33 21 22 12 10 Austur-Skaftafellssýsla 6 6 1.555 833 722 1.168 615 553 Bæjarhreppur C 0 M 1 50 24 26 33 18 15 Nesjahreppur (m.a. Nesjakauptún) C 0 M 1 197 107 90 121 64 57 Höfn A H M 1 1.081 568 513 838 431 407 Mýrahreppur C Ó M 1 58 34 24 48 27 21 Borgarhafnarhreppur C O M I 77 45 32 55 32 23 Hofshreppur C 0 M 1 92 55 37 73 43 30 Suðurland 31 32 13.759 7.270 6.489 11.335 5.946 5.389 Vestur-Skaftafellssýsla 2 1 904 502 402 381 203 178 Skaftárhreppur (m.a. Kirkjubæjarklaustur) B s M 467 266 201 Mýrdalshreppur (m.a. Vík) B H M 1 437 236 201 381 203 178 Vestmannaeyjar A H M 2 3.246 1.686 1.560 2.718 1.415 1.303 Rangárvallasýsla 11 11 2.249 1.194 1.055 1.937 1.025 912 Austur-Eyjafjallahreppur (m.a. Skógar) C 0 M 1 131 72 59 118 66 52 Vestur-Eyjafjallahreppur C O M 1 148 82 66 115 65 50 Austur-Landeyjahreppur c 0 M I 133 61 72 105 49 56 V estur-Landeyjahreppur c H M 1 123 64 59 119 63 56 Fljótshlíðarhreppur c 0 M 1 154 89 65 114 62 52 Hvolhreppur (m.a. Hvolsvöliur) B H M 1 477 257 220 445 240 205 Rangárvallahreppur (m.a. Hella) B H M 1 520 274 246 483 254 229 Landmannahreppur C Ó M 1 74 39 35 64 31 33 Holtahreppur (m.a. Rauðalækur) C 0 M 1 197 105 92 130 68 62 Asahreppur C O M 1 115 54 61 91 48 43 Djúpárhreppur C O M 1 177 97 80 153 79 74 Árnessýsla 17 18 7.360 3.888 3.472 6.299 3.303 2.996 Gaulverjabæjarhreppur C ó M 1 96 51 45 60 31 29 Stokkseyrarhreppur (m.a. Stokkseyri) B H M 1 349 184 165 314 166 148 Eyrarbakkahreppur (Eyrarbakki) B H M 1 366 199 167 344 182 162 Sandvikurhreppur C 0 M 1 78 40 38 52 27 25 Selfoss A H M 2 2.667 1.376 1.291 2.300 1.176 1.124 Hraungerðishreppur C H M 135 79 56 124 75 49 Vil I i ngaholtshreppur C 0 M i 118 64 54 78 45 33 Skeiðahreppur c O M 174 99 75 138 80 58 Gnúpverjahreppur (m.a. Búrfell) B 0 M i 216 120 96 181 98 83 Hrunamannahreppur (m.a. Flúðir) B H M 400 215 185 357 191 166 Biskupstungnahreppur (m.a. Laugarás, Reykholt) B H M 1 344 195 149 295 166 129 Laugardalshreppur (m.a. Laugarvatn) C 0 M i 155 84 71 142 74 68 Sveitarstjómarkosningar 1990 39 Gildir seðlar, auðir og ógildir Kjörnir fulltrúar Kosn- Valid and invalid votes Representatives elected ingar- þátt- Alls Total Endurkjörnir fulltrúar2’ Re-elected2> Utan- taka, Ný- Kjörnir Kjörnir Kjörnir kjör- % kjörnir 1986 1986 1982 fundar- Partici- Gildir Auðir Ógildir fulltrúar2' aðeins og 1982 aðeins atkvæði pation, seðlar seðlar seðlar Elected Elected Elected Elected Absentee per Valid Blank Void Alls Karlar Konur first Alls in 1986 in 1986 in 1982 votes cent votes ballots ballots Total Males Females time2) Total only and 1982 only 87 80,0 730 16 8 7 5 2 3 4 2 2 7 78,2 79 - - 5 5 - 2 3 2 - 1 83,3 19 1 - 3 3 - 1 2 - 176 89,8 1.045 25 4 9 6 3 6 3 2 11 98,2 55 - - 5 3 2 3 2 1 - 125 82,6 605 8 2 7 6 1 2 5 5 - 98 90,5 453 11 1 7 7 - 3 4 2 i 3 69,1 47 - - 5 5 - - 5 2 3 100 90,5 438 15 2 7 7 - 4 3 1 2 21 76,0 176 1 - 5 2 3 2 3 - 2 1 65 94,3 241 1 5 5 4 1 4 1 - 1 76,4 31 11 - 5 4 1 2 3 1 i 57 95,1 268 3 2 5 4 1 3 2 1 - 1 40,7 16 2 4 5 4 1 2 3 - 3 140 75,1 1.122 31 15 32 28 4 14 18 10 8 - 66,0 32 1 - 5 4 1 1 4 2 2 - 61,4 119 2 - 5 5 - 2 3 2 - 135 77,5 800 23 15 7 6 1 5 2 2 1 82,8 44 4 - 5 4 1 5 - - 1 71,4 55 - - 5 4 1 1 4 4 3 79,3 72 1 - 5 5 - - 5 - 5 1.008 85,3 11.016 270 49 173 125 48 63 110 48 58 4 48 87,2 345 31 5 14 10 4 7 7 1 i 7 5 2 2 5 1 4 48 87,2 345 31 5 7 5 2 5 2 - i 434 83,7 2.623 81 14 9 8 1 3 6 3 2 1 113 86,1 1.898 31 8 55 40 15 13 42 20 20 2 6 90,1 118 - - 5 2 3 - 5 2 - 3 77,7 112 3 - 5 5 - 1 4 1 - 6 78,9 104 1 - 5 3 2 2 3 1 i 12 96,7 112 6 1 5 4 1 - 5 3 i 5 74,0 113 - 1 5 5 - 1 4 1 - 32 93,3 434 10 1 5 2 3 3 2 2 30 92,9 474 6 3 5 3 2 2 3 3 3 86,5 61 2 1 5 5 - 1 4 1 - 5 66,0 128 1 1 5 4 1 1 4 1 5 79,1 89 2 - 5 4 1 1 4 1 3 6 86,4 153 - - 5 3 2 1 4 4 413 85,6 6.150 127 22 95 67 28 40 55 24 3 3 62,5 59 1 - 5 3 2 2 3 1 2 33 90,0 309 4 1 7 4 3 5 2 - 2 27 94,0 329 12 3 7 6 1 4 3 2 2 66,7 51 1 - 5 4 1 1 4 1 3 173 86,2 2.248 41 11 9 6 3 4 5 3 2 5 91,9 120 4 - 5 3 2 2 3 - 3 3 66,1 77 1 - 5 4 1 1 4 2 2 - 79,3 136 2 - 5 5 - 2 3 1 2 16 83,8 180 1 - 5 4 1 3 2 - 2 12 89,3 352 5 - 5 2 3 2 3 1 2 17 85,8 281 14 - 7 4 3 4 3 1 2 2 91,6 141 1 - 5 5 - - 5 3 2
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Sveitarstjórnarkosningar

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Sveitarstjórnarkosningar
https://timarit.is/publication/1386

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.