Alþýðublaðið - 07.06.1957, Blaðsíða 12

Alþýðublaðið - 07.06.1957, Blaðsíða 12
V Föstudagur 7. júní 1957 Nokkrir félagar úr um sötur bæiarins Fáki á hestum sínum. Þeir ætla á annan í h'-í^snnnu aö í.'lvtr liði frá Varðarhúsinu inn að s’ eiðvellinum við Elliðaár og verða þeir í forn- mannabúningum. (Liósm. Stefán Nikulásson). inn Baldur heíur gefið Barna- vinafél. Sumargjcf garðhús handa börnum. Verðitr ]>að sýnt almenningi í Tjarnarborg. Gefst fólki kostar á að nanta garðhijs ósamsett. — Hugmyadih að tlytja börnin af götunum inn í húsgarðana •? 7' g STJÓRN Lionsklúbbsins til að kynnast notagildi húss- Baldurs afhsnti í gœr Barna- ins. Húsið er smíðað úr ' atns- vi íaféiaginu Sumargjöf lítið " ’ v ossv’’?1!. gólíúötur garðhús að g.'jöf, sem ætlað er þess er 1,75X2,44 m., en hæffi börúuni til að leika sér í. Er undir ris-er-1,50 m.'Á húsi.iu ér hiigmyncitt að fólk geti pantað hurð og einn gluggi. s’ík bús, srt.t þau saman og SkeiðvöIIurino hefur verið endurbætt-' ur og öyggðir áhorfendapailer HESTAMANNAFÉLAGIÐ FÁKUR efnir til kappreiða á lasidsfundyr barna- ;T5R 'iiiis«úslarsirau iaga LANDSFUNDUR Landssam bands ísienzkra barnaverndar félaga, L.Í.B. verður haldinn á Akureyri dagana 12. og 13. þ. m. Mæta þar fulltrúar frá'öll- um barnaverndarfélögum lands ins. Fundurinn verðu settur miðvikudaginn þann 12. kl. 4. 30 e. h. Honum lýkur að kvöldi fimmtudagsins. Þá flytur dr. Matthías Jónasson erindi fyrir almenning. Er öllum heimill að 'gangur. í L. í. B. eru nú 10 félög víðs vegar um landið, aðallega í stærstu bæjunum. Hafa þau margs konar starfsemi í þágu barna með höndum. Hlutverk landsfundarins er að ræða og samræma störf fé- laganna, kjósa stjórn fyrir sam bandið og leggja grundvöll að nýjum verkefnum í þágu upp eldis- og barnaverndar. annan í hvítasúnnu á skeið- . velii sínum við Elliðaár en er ; nú verið að gera margskonar j endurbætur og aftbúnaður all- | ur fyrir áhorfendur hefur batn j að frá því sem áður var. Hestamenn ætla að fara saman í hóp á gæðingum sín- ,um um bæinn og verða í forn- mannabúningum. Leggja þeir af stað frá Varðarhúsinu og halda í fylkingu um Lækjar- götu, Sóleyjargötu, Hring- braut, Miklubraut og að skeið vellinum við Elliðaár og þar hefjast kappreiðarnar kl. 2.30. Keppt verður í fjórum vega- lengdum og munu þar margir fræknustu gæðingar landsins lenda saman, bæði úr Reykja- vík og eins austan úr Árnes- sýslu og Rangárvallasýslu. Mikill áhugi er nú ríkjandi j meðal hestamanna um að gera | kappreiðarnar skemmtilegar og j vinsælar og að koma sér upp | góðum skeiðvelli og skapa á- j horfendum aðstöðu til að hafa I ánægju af veðhlaupum. Hafa j miklar umbætur verið gerðar á skeiðvellinum í því skyni. Á BÆJARSTJÓRNAR- fU’NDI 21. marz si. bar Oskar Hailgrímsson fram svohljóð-, andi tillögu: Bæjarstjórnin samþykkir: að fela borgarstjóra og bæjar- j ráði að láta fram fara ýtar-1 lega athugun á því, hvort ekki sé hagkvæmt, að greiðslu ■ útsvara og annarra opinberra j gjalda þeirra gjaldenda, sem laun taka, verði hagað þann- ig, að þessir aðilar inni greiðsl ur af hendi með jöfnum af- borgunum jai’nóðum og laun þeirra falla til útborgunar. Jafnframt verði rannsakaðir möguleikar á því að samræma alla innheimtu opinberra gjalda. A bæjarstjórnarfundi í gær- kvöldi var tillagan samþykkt efnislega meða þeini breytingu að tillagan næði ekki aðeins til launþega. heldur allra gjald- enda. komið þ- im fyrir á lóðum sin- um. OlaSXr Haligrímsson, for- maður Lipnsklúbbsins Baldurs, afhenti gjöfina, en Arngrímur Krisijánsson skólastjóri, form. Sumargjafar veitti húsinu við- töku og þákkaði með nokkrum orðum. Með aukinhi umferð á götum Reykjavíkur að undanförnu hefur slysahætta stóraukizt. Fé lagar í Lionsklúbbnum Baldri hafa undanfarið rætt vandamál I; þetta á fundum sínum. Hafa j þeir nú því látið smíða lítið garðhús, sem ætlað er litlum börnum til að leika sér í. Er hugmyndin að gera slík hús í fjöldaframleiðslu, ef almennur, áhugi vaknar með foreldr-um á máli þessu. TIL SÝNIS í TJARNARBORG Garðhús það, sem að framan greinir, verður til sýnis almenn ingi í garðinum hjá barnaheim- ilinu Tjarnarborg við Tjarnar- götu, en þar eru beztu skilyrði C FT m r\<3 Ráðgert er, að fólk get: íeng- ið hus pessi k iypt ósamsc: t alla hlúta garða sér. svo að fl"ótlegfc og auðyelt er að setj-a það hm- an. Reynt h=frr ve-ið áð hafa það eins einfalt í snði og unnt tr. en bó smskklest og rúrngott fyrir börnin. Garð'húsið verður selt á kostnaðarverði, um 180® kr., og fylgi: þvi teikning af hlutum þess. Endanlegt verð er þó ekki hægt að ákveða, þar sem þgð fer eftir því, hve marg- ir panta. r i „FALLEGUSTU BLÓMIN“ Barnavinafélagið Suniargjöf hefur lofað að taka á móti pönt- unum á garðhúsinu. Er æski- legt að fólk. sem ætlar að eign- ast húsið. láti vita sern allra fyrst. — Það er einlæg ósk fé- laganna í Lionsklúbbnum Baldri, að -garðhúsið verði til þess, að „fallegustu blómin“, börnin sjálf, flytjist af götun- um inn í lxúsagarðana. Mikil aSsékn að innaiilandsferðum lofs og Bifreiðaslöðvar íslands Ferðahugur í mörgum Hvítasunnuíörin !!f| m ©i iriiisie FERÐASKRIFSTOF'AN Or- lof h.f. og Bifreiðastöð íslands, sem hafa slegið sér saman um vfir hundrað innanlandsferðir í sumar, hafa haft mikið annríki síðan hin ýtarlega ferðabók fyr irtækjanna kom út 1 sl. viku. Hafa borizt svo margar pantan- ir á bæði stuttum og löngum ferðum í allt sumar, að margar þeirra eru nú sem óðast að fyll- ast. Virðist sú nýbreytni, sem BSÍ og Orlof h.f. tóku upp við skipulagningu hópferðanna inn anlands, hafa mætt miklum vin sældum hjá ferðafólki. Hvítasunnuhelgin verður nú eins og oftast áður önnur mesta ferðahelgi ársins. Er undirbún- ingi fyrir hvítasunnuferðirnar nú lokið að mestu. Meðal þeirra ferða, sem mest er spurt um, eru þriggja daga ferð á Snæ- fellsjökul, og fer hún héðan úr ' bænum á laugardag kl. 14. Gist verður í samkomuhúsinu í Ól- afsvík. Til Reykjavíkur kemur hópurinn aftur á mánudags- kvöld. Enn fremur eins dags ferðir að Gullfossi og Geysi, en sú ferð mun verða farin í dag kl. 9 að morgni og á hvíta- sunnudag einnig kl. 9. ©i«ir íil ’íiisfi Nokkuð hefur borið á því að ^ fólk léti sér nægja að mæta við ! bílana við brottför, án þess i fyrst að tryggja sér farseðla, kemur þá fyrir að fólk verður að snúa heim aftur án þess að ; fá pláss, vegna þess hve erfitt er að fjölga bílum á síðustu stundu. BULGANIN og Krústjov kom-u í gær til Finnlands og var með þeim fjölmennt föru- neyti. Voru í förinni ýmsir sér- fiæðingar um efnahagsmál, op- inbsrír embættismenn og utan-1 ríkisráðherra Rússa. Heimsókn in til Finnlands mun standa j um vikutíma. MIKIL ÞÁTTTAKA verður í hvítasunnuferð ungra iafn- aðarnxanna að Laugavatni. HÖfðu 70 manns látið skrá sig til þátttöku í gær og ætlxmin er að gefa mönnum kost á I átttöku fram eftir degi í dag. Ákveðið er að leggja af stað urn mat á Laugarvatri. Fæst kl. 4 e. h. Munu Reykvíking- j cin máltíð á hyítasunnudag en ar, Hafnfirðingar og Akurnes- j auk þess kaffi. Að öð:u leyti ingar leggja upp frá Alþýðuhús verða þátttakendur að hafa með inu kl. 4 e. h. Keflvíkingar j sér mat. Þétttakendur ráða því verða í sér bíl og fara beint j hvort þeir gista inni eða í tjöld austur. Gátu þátttakendur úr | um. Þurfa þeir að tilkynna I Keflavík ekki lagt fyrr af stað j dag hvox-n háttinn þeir vilja á atvinnu sinnar vegna en ekki j hafa. Fargiald er kr. 80.00. — þótti fært að allir hinir biðu I Skrifstofa SUJ, Alþýðuhúsinu eftir þeim. Eins og ráð var fyrir gert fá þátttakendur keyptan nokk- izl haía í uSurheim árið 19 EXTRABLADET, scm gefið er út í Kaupmannahöfn, skýr- ir frá því, að leiðangur Sir. Edmounds Hillarys, sem stadd ur er á Sxxðurheimskautsland- inu, hafi fundið 46 ára sramlar filmur, sem brezki landkSma- uðurinn, Scott, tók í liinztu för sinni árið 1911. í GRJÓTKOFA. Sir Edmond, sem er foringi Noröur-Sjálenzks Suðurheims leiðangurs, fann filmur þessar í grjótkofa nokkrum, skammt frá Rosshaíi, en þaðan lagði Scott upp í sína síðustu ferð. I kofa þessum fannst allmikið dót, m. a. kassi með ýmiss kon hitar vísi'idatækjnm, olíu- súðuvél, hitamælar o. m. fl. VIRÐAST ÓSKEMMDAK. Kinir óframkölluðu filmur • v.oru í leðurhvlki og virðast ó- skemmar með öllu. Er beðið með rnikilli eftirvæntangu eiftir því, að filmvsr þessar verði framkallaðar. — Scott hafði áður reynt að komast á Suðurheimskautið, en án á- rangurs. Hann er faðir fugla- fræðingsins, sem oft hefur dvalizt hérlendis við gæsa- merkingar í öræfum Mið-ís- lands. EKKI EINSDÆMI. Þess má geta, að fyrir nokkr um árum fundust filmur úr leiðangri Andrá, sem höfðu legið á ísbreiðum Norður- heimskautsins í 36 á, reynd- ust óskemmdar með öllu, en þær voru framkallaðar. í Reykjavík veitir allir upp- lýsingar, svo og félögin í Hafru arfirði, Keflavík og á Akra- nesi. íslandsmót II. áeikíar: Ireiðablik í lépi- í KVÖLD cr þriðji leikun? Knattspyrnumóts íslands í II. deild. Nýtt utanbæjarlið leikuf sinn fyrsta leik hér í Reykja- vík, þ. e. UngmennafélagiíS Breiðablik í Kópavogt, sem leik ur gegn Þrótti. Hefst leikurinn kl. 8.30. Þróttur hefur þegar unnið Víking með 2:1, en Breiðablik er að hefja keppnina. Verður fróðlegt að sjá, hv~rnig þeinn reiðir af, en meðal liðsmanna Breiðabliks eru nokkrir vanir leikmenn úr Reykjavíkurfélög- unum, sem flutzt hafa suðut fyrir Fossvogslæk. J

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.