Alþýðublaðið - 07.06.1957, Blaðsíða 12

Alþýðublaðið - 07.06.1957, Blaðsíða 12
Föstudagur 7. júní 1957 Llonsklúbburinn Baldur heíur gefið Barna- vinafél. Sumargjcf garðhús handa börnyin, Verður það sýrtt almennmgi í Tjarnarborg. Geist fóiki kostur á að nanta garöhús ósamsett, — Hugmyndih að t'lytia börnin af götixnum inn í húsga?3ana Nokkrir félagar úr Fáki á hestum sínum. Þeir ætl'a á annan í hvj.t-osnrmi.1 a3 f*\? x/1Vf'' liði um götur bæiarins frá Varðarhúsinu inn að s' eiðvellinum við Elliðaár o^ verða þeir í forn- mannabúningum. (Liósm. Stefán Nikulásson). Í1 SkeiðvöIIurinn hefr or og byggðir HESTAMANNAFÉLAGIÐ FÁKUR efnir til kappreiða á lanclsfuncfyr bania- yerndarléSaga LANDSFUNDUR Landssam bands íslenzkra barnaverndar félaga, L.Í.B. verður haldinn á Akureyri dagana 12. og 13. þ. m. Mæta þar fulltrúar frá öll- um barnaverndarfélögum lands ins. Fundurinn verðu settur miðvikudaginn þann 12. kl. 4. 30 e. h. Honum lýkur að kvöldi fimmtudagsins. Þá flytur dr. Matthías Jónasson erindi fyrir almenning. Er öllum heimill að gangur. í L. í. B. eru nú 10 félög víðs vegar um landið, aðallega i stærstu bæjunum. Hafa þau margs konar starfsemi í þágu barna með höndum. Hlutverk landsfundarins er að ræða og samræma störf fé- laganna, kjósa stjórn fyrir sam bandið og leggja grundvöll að nýjum verkefnum í þágu upp eldis- og barnaverndar. jr verið endurbætt-*" áhorfendapallar annau í hvítasunnu á skeið- r velli sínum við Eiliðaár en er nú verið að gera margskonar j endurbætur og aobúnaður all- ur fyrir áhorfendur hefur batn að frá því sem áður var. Hestamenn ætla að fara saman í hóp á gæðingum sín- um um bæinn og verða í forn- mannabúningum. Leggja þeir af stað frá Varðarhúsinu og halda í fylkingu um Lækjar- götu, Sóleyjargötu, Hring- braut, Miklubraut og að skeið vellinum við Elliðaár og þar hefjast kappreiðarnar kl. 2.30. Keppt verður í fjórum vega- lengdum og munu þar margir fræknustu gæðingar landsins lenda saman, bæði úr Reykja- vík og eins austan úr Árnes- sýslu og Rangárvallasýslu. Mikill áhugi er nú ríkjandi meðal hestamanna um að gera kappreiðarnar skemmtilegar og vinsælar og að koma sér upp góðum skeiðvelli og skapa á- horfendum aðstöðu til að hafa ánægju af veðhlaupum. Hafa miklar umbætur verið gerðar á skeiðvellinum í því skyni. 75R *&_¦ Mikil aðsókii a§ itifianlaiidsferðufii lofs 0| BifreiSaslöðvar IslanÉ Ferðahugur í mörgum iiiiaoaosxarsuffliii Á BÆJARSTJÓRNAR- FUNDI 21. marz si. bar Oskar Hallgrímsson f ram svohlj óð- andi tillögu: Bæjarstjórnin samþykkir að fela borgarstjóra og bæjar- ráði að láta fram fara ýtar- lega athugun á því, hvort ekki sé hagkvæmt, að greiðslu útsvara og annarra opinberra gjalda þeirra gjaldenda, sem laun taka, verði hagað þann- ig, að þessir aðilar inni greiðsl ur af hendi með jöfnum af- borgunum jafnóðum og laun þeirra falla til útborgunar. Jafnframt verði rannsakaðir möguleikar á því að samræma alla innheimtu opinberra gjalda. A bæjarstjórnarfundi í gær- kvöldi var tillagan samþykkt efnislega meða þeirri breytingu að tillagan næði ekki aðeins til launþega. heldur allra gjald- enda. I STJORN Lionsklúbbsins Baldurs afbsnti í gær Barna- ' vi íaféiaginu Sumargjöf lítið ! gcsrðíiús að g'.j-of, sem ætlað er böraum fil að leika sér í. Er hugmynci'i að fólk geti pantað s'ík bús, st.t.t þau saman og komi'ð þi hti fyrir á Ióðum sin- ; um. Ölat'ur Haligrímsson, för- maður Lipnsklúbb'sias Baldurs', afhenti gjöfina, en Arngrímur j Krisíiásisson skólastjóri, form. j Sumargjafar veitti húsinu við- töku og þakkaði með nokkrum orðum. Með aukinni umferð á götum ] Reykjavíkur að undanförnu I hefur slysahætta stóraukizt. Fé ; lagar í Lionsklúbbnum Baldri 1 hafa undanfarið rætt vandamál | þetta á fundum sínum. Hafa þeir nú því látið smíða lítið ! garðhús, sem ætlað er litlum | börnum til að leika sér í. Er hugmyndin að gera slík hús í fjöldaframleiðslu, ef almennur áhugi vaknar með foreldr.um á máli þessu. TIL SÝNIS í TJARNARBORG Garðhús það, sem að framan greinir, verður til sýnis almenn ingi í garðinum hjá barnaheim- ilinu Tjarnarborg við Tjarnar- götu, en þar eru beztu skilyrði til að kynnast notagildi húss- ins. Húsið er smíðað úr 5 atns- ¦M.-i. V nwviíi. gólfflötup þess er 1,75X2,44 m., en hæð undir ris er Í.'SO m. 'A húsr.iu er hurð og einn gluggi. Ráðgert er, að fólk get: fang- ið hus pessi k jypí ósams°" t alla hluts s=rSi sér. svo að fí'Stlegfc og auðvelt er að setj-a þa"; iim- . an; Peynt hefvi ve-ið áð hafa það eins einfalt í snði og unnfc er, en bó smskkleet og rúmgott fyrir börnin'. Garðhúsið verður selt á kostnaðarverði, um 1800 kr., og fyígir því teikr.ing af hlutum þess. Endanl-egt verð er þó ekki hægt að akveða, þar sem þsð fer eftir því, hve marg- ir panta. „FALLEGUSTU BLÓMIN" Barnavinafélagið Sumargjöf' hefur lofað að taka.á móti pönt- unum á garðhúsinu. Er æski- legt að fólk. sem ætlar að eign- ast húsið. láti vita sern allra fyrst. — Það er einlæg ósk fé~ laganna í Lionsklúbbnum Baldri, að -garðhúsið verði til þess, að „fallegustu blómin'% börnin sjálf, flytjist af götún? um inn í húsagarðana. ¦> > ðuigar.m @s Rruisjoi FERÐASKRIFSTOFAN Or- lof h.f. og Bifreiðastöð íslands, sem hafa slegið sér saman um yfir hundrað innanlandsferðir í sumar, hafa haft mikið annríki síðan hin ýtarlega ferðabók fyr irtækjanna kom út í sl. viku. Hafa borizt svo margar pantan- ir á bæði stuttum og löngum ferðum í allt sumar, að margar þeirra eru nú sem óðast að fyll- ast. Virðist sú nýbreytni, sem BSÍ og Orlof h.f. tóku upp við skipulagningu hópferðanna inn anlands, hafa mætt miklum vin sældum hjá ferðafólki. , Hvítasunnuhelgin verður nú eins og oftast áður önnur mesta ferðahelgi ársins. Er undirbún- ingi fyrir hvítasunnuferðirnar nú lokið að mestu. Meðal þeirra ferða, sem mest er spurt um, eru þriggja daga ferð á Snæ- fellsjökul, og fer hún héðan úr ' bænum á laugardag kl. 14. Gist verður í samkomuhúsinu í Ól- afsvík. Til Reykjavíkur kemur hópurinn aftur á mánudags- kvöld. Enn fremur eins dags ferðir að Gullfossi og Geysi, en sú ferð mun verða farin í dag kl. 9 að morgni og á hvíta- sunnudag einnig kl. 9. nuinislr fil ::.:<;<' "lancls Nokkuð hefur borið á því að fólk léti sér nægja að mæta við ! bílana við brottför, án þess! fyrst að tryggja sér farseðla, ; kemur þá fyrir að fólk ver.ður að snúa heim aftur án þess að j fá'pláss, vegna þess hve erfitt. er að f jölga bílum á síðustu t stundu. BULGANIN og Krústjov komu í gær til Finnlands og var með þeim fjölmennt föru- neyti. Voru í förinni ýmsir sér- fiæðingar um efnahagsmál, op- inberir ejr.bættismenn og utan- ríkisráðherra Rússa. Heimsókn in til Finnlands mun standa um vikutíma. viTasunnuTonn ne Mjög mSkiS þátttaka í förinní. MIKIL ÞÁTTTAKA verður í hvítasunnuferð ungra iafn- aðarmanna að Laugavatni. Höfðu 70 manns látið skrá sig til þátttöku í gær og ætlunin er að gef a mönnum kost á \ átttöku fram eftir degi í dag. Ákveðið er að leggja af stað urn mat á Laugarvatri. Fæst kl. 4 e. h. Munu Reykvíking- ar, Hafnfirðingar og Akurnes- ingar leggja upp frá Alþýðuhús inu kl. 4 e. h. Keflvíkingar verða í sér bíl og fara beint ein máltíð á hvítasunnudag en auk þess kaffi. Að öð:u leyti verða þátttakendur að hafa með sér mat. Þétttakendur ráða því hvort þeir gista inni eða í tjöld austur. Gátu þátttakendur úr j um. Þurfa þeir að tilkynna £ Keflavík ekki lagt fyrr af stað j dag hvorn háttinn þei.r vilja á atvinnu sinnar vegna en ekki haia. Fargiald er kr. 80.00. — þótti fært að allir hinir biðu Skrifstofa SUJ, Alþýðuhúsinu eftir þeim. í Reykjavík veitir allir upp- Eins og ráð var fyrir gert fá. þátttakendur keyptan nokk- EXTRABLADET, sem gefið er út í Kaupmannahöfn, skýr- ir frá því, að leiðangur Sir. Edmounds Hillarys, sem stadd ur er á Suðurheimskautsland- inu, hafi fundið 46 ára sramlar filmur, sem brezki laadkðnm- uðurinn, Scott, tók í hinztu för sinni árið 1911. í GRJÓTKOFA. Sir Edmond, sem er foringi Norður-Sjálenzks Suðurheims leiðangurs, fann filmur þessar í grjótkofa nokkrum, skammt frá Rosshafi, en þaðan lagði Scott upp í sína síðustu ferð. I kofa þessum fannst allmikið dóí, m. a. kassi með ýmiss kon hitar vísiadíatœkjiim, olíu- suðuvél, hitamælar o. m. fl. VIRÐAST ÓSKEMMDAR. Hinir óframkölluðu filmur • voru í leðurhvlki o>? virðast ó- skemmar með öllu. Er beðið með niikilli éftirvæntangu ejf'.ir því, að filmur þessar verði framkallaðar. — Scott hafði áður reynt að komast á Suðurheimskautið, en án á- rangui-s. Hann er faðir fugla- fræðingsins, sem oft hefur dvalizt hérlendis við gæsa- merkingar í öræfum Mið-ís- lands. EKKI EINSDÆMI. Þess má geta, að f yrir nokkr um árum fundust filmur úr leiðangri Andrá, sem höfðu legið á ísbreiðum Norður- heimskautsins í 36 á, reynd- ust óskemmdar með öllu, en þær voru framkallaðar. lýsingar, svo og félögin í Hafn arfirði, Keflavík og á Akra- íslandsmót II. deiíaar: II- ¥Ö|S 0| PMiM í KVÖLD cr þriðji leikua? Knattspyrnumóts íslands í II. deild. Nýtt utanbæjarlið leikur sinn fyrsta leik hér í Reykja- vík, þ. e. UngmennafélagiíS Breiðablik í Kópavopi, sem leik ur gegn Þrótíi. Hefst leikurinia kl. 8.30. Þróttur hefur þegar unnið Víking með 2:1, en Breiðablik er að hefja keppnina. Verður fróðlegt að sjá, hv~rnig þeinn reiðir af, en meðal liðsmanna Breiðabliks eru nokkrir vanir leikmenn úr Reykjavíkurfélög- unum, sem flutzt hafa suðuc fyrir Fossvogslæk. J

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.