Morgunblaðið - 16.12.1933, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 16.12.1933, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ / Nýjar bækur. Fr. Friðriksson: ->ÁRIN (framhald Undirbúningsár- anna), ágæt jólabók. Verð kr. 7.50 heft, kr. 10.00 í bandi. Þorsteinn Gíslason: ÖNNUR LJÓÐMÆLI (ekki áður prent að í eldri ljóðasöfnum). Verð kr. 4.40 heft, kr. 5.50 bundin. Benedikt Sveinbjarnarson Grön- dal: ÝMISLEGT (bókmenta- fyrirlestur, leikrit,ferðasaga). Þetta er annað bindi af eftir- látnum og áður óprentuðum ritum Gröndals (hið fyrsta var Brjef hans, sem út kom 1931). Verð kr. 4.00 heft. BÓKAVERSLUN ÞORSTEINS GÍSLASONAR, Þingholtsstræti 17, Rvík. Standlampar. Margar gerðír fyrirliggjandi. Enn fremur: Borðlampar, nátt- lampar, vegglampar og lestrar- lampar. Skermabúðin Laugaveg 15. Ný svið Ný hrossabjúgu, nýtt kjöt, salt- kjöt, reykt kjöt og alLskonar græn meti. Egg 14 og 18 aura- Jóhannes Jóhannsson Grundarstíg 2. Sími 4131. I.S. LYRH Síðasti burtfarardagur skips ins á þessu ári verður raiðvikudaginn 20. þ. ra. (en ekki fimtudag 21. eins og ráð er fyrir gert í áætl- uninni.) Hic. Bjarnason & Smtth- 12 aira bSknnaregg. Versl, Kjöt & Fiskur Símar 3828 og 4764. i Grímur gengur að því. Þegar ^ kviksett, en þaS varð henni til þeir höfðu drukkið um stund, seg-jlífs, að þegar átti að jarða liana, ir P.áll: (ráku líkmennirnir kistuna í sálu- ,,jX hvaða stúku eigum við nú liliðið, og konan raknaði við. að ganga, eigum við ekki að ganga Nokkrum árum síðar deyr kon- í Einingunaf' an, og eru líkmennirnir þeir sömu „Ekki get jeg það“, segir Grím- og áður. Þe|ar líkið er borið í ur. —- kirkju, gengur hóndi konuunar „I Dröfn þá?“ segir Páll- næstur líkkistunni, eins og siður „Því síður“, segir Grímur. er. — „Hvernig í ósköpunum stendur Þegar líkmennirnir koma að á því?“ spyr Páll. sáluhliðinu, með kistuna, segir „.Teg er nefnilega í þeim báð- bóndi: um“, svaraði Grímur. „Blessaðir farið þið nú varlega, -Jeg kýs mjer nú efst á blaði í piltar“. vinstri hönd og hitti á nr. 30: Nú er best, að lesendurnir taki Það var endur fyrir löngu, að við sjálfir og kjósi sjer- kona nokkur á Suðurlandi var Guðni Jónsson. líu ára áætlunin Eftír síra Halídór Jónsson að Reyní- völlfim (átvarpseríndi). Framh- verið allskonar glysvörur, leik- Það vita allir menn, að gálaxxs föng og sætindavörur, silkivarn- og fyrirhyggjulaus eyðsla er marg ingur og gervisilki og fleira en sjnnis vegur til falls á marga vegu nöfnum tjáir að nefna. Það getur og er óþarft að lýsa því.Sá piltur verið aðgangur að ljelegum eða og stúlka, sem þannig í fjárhags- miður hollum skemtunum, óþarfa efnum hefir tamið sjer sjálfsaf- bíltúrar og því um líkt. Það geta fteitun um tíu ára skeið og hefir verið smámunir, það geta líka gert það með sífelt ráðnum huga, verið stærri upphæðir, sem um er er orðinn sterkari og að vissu leýti; að ræða. Það er vitanlega ekki vafalaust betri maður að tíu árum j vinnandi vegur að telja upp, hvað liðnum. Sá', sem þannig mætti j einstaklingurinn getur sparað sjer segja um, að hefði gengið í gegn-1 að skaðlausu. Lífið og reynslan um tíu ára reynsluskóla, staðist; mundi smámsaman svara slíkum tíu ára eldraun, hygg jeg, að eigi j spurningum og kenna þeim, um mundi svo mjög við falli hætt úrjhvað þeir ætti og gæti helst neit- því. Þroskinn mundi vaxa, ábyrgð j að sjer um í það og það skifti, artilfinningin eflast og skýrast ogjsjer með öllu að skaðiausu. Jkoma í stað fyrirhyggjuieysi og j Jeg skal skýra með dæmi, hvern stefnuleysi. ig jeg hugsa mjer ganginn í þessu: Jeg tel öldungis vafalaust, að Mig skyldi langa í áfengi og margar dygðir mnni feta í slíkrar.hafa afráðið að kaupa mjer flösku. viðleitni spor. Margt auðnuleysið; Nú fer jeg að hugsa um, hvort fylgir óhjákvæmilega eyðslunni og eigi geti verið eftir atvikum rjett þarf ekki að lýsa því. í að jeg neiti mjer um flöskuna. Jeg Ef þessi stefna yrði almenn og afræð það. Jeg kaupi .ekki' flösk- þátttakan yrði almenn, tel jeg ekki una. Jeg tek krónurnar, sem flask nema sanngjarnt, að bankar, rík- ! an átti að kosta og legg þær inn isstjórn og löggjöf, líti í sjerstakri í Tíu ára áætlunarbókina mma. náð til þeirra manna, sem með Mig -sárlangar í vínið, en neita stöðugri sjálfsafneitun væri að mjer um það. Og ef mjer tekst rjetta við fjárhag landsins. Jeg þetta í þetta eina sinn, er jeg bet- á við það frá bankanna hálfu, að ur undirbúinn næst. Þá neita jeg þeir veittu þátttakendum einhver mjer um aðra flösku. og koii af meiri fríðindi í nokkuð hærri vöxt kolli, en upphæðin vex í bókinni. um, og frá hálfu ríkisstjórnar og Ef jeg kaupi mjer flösku af löggjafarvaldsins,. að veitt yrði víni og heili því í mig, vérð jeg undanþága t. d. með 'skattaálög- að- vísu glaðari í svipinn, meðan um innan einhverra, sanngjarnra vínið er að verka, jeg verð skemti- takmarka. Ríkið má vera þakklátt legri, hreifari, en svo koma ein- hverjum þeím, sem ekki eyðir um i hver eftirköst og margsinnis ein- efni fram. En því ber skylda til hver slæðingur af samviskubiti út að sýna, að það metur slíka við-! af því, að hafa farið svo illa með leitni'. | aurana, sem fyrir flöskuna fóru. Jeg ætla nú að taka eitthvað Nú get jeg hinsvegar ekki tekið til dæmis um það, hvað spara eða hreyft andvirði flöskunnar, megi sjer öldungis að skaðlausu. sem jeg hafði látið inn í bókina Það getur verið tóbak og þó og notað það til annars, meðan erfitt sje fyrir þá, sem þegar hafa tín ára skuldbindingin stendur yf- vanið sig á það, að neita sjer Tím ir, en sá er munurinn, að jeg á það algerlega, þá er að minsta það, en liafi jeg heit í mig víninu, kosti fyrir unglingana, að venja eru þeir aurar með öllu farnir og sig alls ekki á það: Af tóbaksvör- koma ekki í mína eigu framar. um hygg jeg að vindlingarnir sjeu Mætur maður spurðj mig eitt- einna skæðastir peningaþjófar. —- hvað á |>essa leið: „Nú skyldi jeg Þ'að geta verið áfengisvörur og geta iláta það á móti mjer að kaupa flestir verið samm.ála um, að sorg-! mjer. flösku eða eitthvað annað og lega mikið fje fari forgörðum hjá i láta upphæðina inn í slíka bók. þjóðinni einmitt í .þær- Hjá hverj- |Nú skyidi jeg verða veikur, þurfa nm einstaklingi, sem hefir áfengi! læknishjálp eða slíkt. Má jeg þá um hönd, er harla fljótt að koma' ekki taka til þessara peninga, upphæð, sem munar um. Það geta fyrst mjer liggur þannig lífið á f Gjfirir ganalt hðlslin, sem aýttl Biðjið kaupmann yðar um hana, ef þjer viljið hafa jólahálslínið « útlitsfagurt. Til jðlanna! riúsmæður munið að hvergi er betra að gjöra jólainnkaup- in á neðantöldum vörum en hjá mjer, t, d.: V2 kg. h. Melis 0.28 V2 kg. Hveiti 0.18 V2 kg-. st. Melis 0.23 3i/2- kg. pk. Hveiti 1.30 Ávaxtamauk % dós 1.10 5 kg’. pk. Hveiti 1.80 Ávaxtamauk 1/1 dós 2.10 á 0.14 Svellþykt Hangikjöt af sauðum (prýðisvel verkað). Enn- fremur Delicious-epli á 0.85 Vz kg., tækifærisverð ef tekin eru í heilum kössum. Minnist þess jafnhliða að önnur deild verslunarinnar, Kjötbúðin, býður yður allskonar Kjöt og Grænmeti. Komið, símitl eða sendill. Alt sent heím, hvert sem er i bæntim. §ími 4K31. líhannsson, Grimd*»fi*sfíg 2. Iðhannes mm maez' 'moMmBm—awnMWWBwmiiWB——■ iir Slysnvnrnnffelags íslands verður haldinn sunnudaginn 17. febrúar næstkomandi og hefst kl. SY2 í Kaupþingssalnum í Eimskipafjelags- húsinu í Reykjavík. Dagskrá samkvæmt 10. gr. fjelagslaganna. I Jeg svaraði: „Nei“. Og þessi rök studdi jeg á þessa leið: „Jeg skyldi kaupa mjer vín fyr- ir eitt hnndrað krónur. Jeg hvolfi í mig víninu, drekk það einn eða með vinuin mínum. Mjer líður fjarska vel á meðan. Jeg verð góð- glaður eða jafnvel fullur. Nú kemur að þeim tíma, a® vín- ið er búið. Þá skyldi jeg verða veikur, og þurfa læknishjálp eða þurfa að greiða annan sjúkrakostnað. Eigi get. jeg tekið þessar eitt hundrað krónur, af því að jeg er búinn að eyða þeim í vínið. Jeg get að vísu ekki tekið til þessarar upp- hæða-r af því, að á þeim hvílir tíu ára skuldhinding.En ef jeg á þessa upphæð, ætti mjer að verða betur tij en ella.“ Þessi maður viður- kendi, að rökfærsla múi væri rjett. ■ ' : Jeg skyldi nú ráða það við mig, að neita mjer um eitthvað annað en vínið, eitthvað, sem kostar fje, en eftir skemri eða lengri baráttu við sjálfan mig, afræð jeg þó að loknm að láta þetta á móti mjer. Upphæðina sem fyrir hefðj farið, læt jeg inn í bókina. Hver sem þannig gerir sjer að reglu að neita sjer um hiutina, býr sig fjárhagslega undir fram- tíðina. Fyrir sitt leyti hjálpar hann einnig þjóð sinni til að mæta yfir- standandi eða ókomnum erfiðleik- um, sem ávalt geta komið fyrir. Og til er sannmæii, sem segir: Betra er hjá sjálfum sjer að taka en sinn bróður að biðja. í stnttu máli: Eftir að hafa gengið gegnum t,íu ára reynslu- skeið, kemur hann sterkari úr þeirri raun, sem hann hefir valið sjer af fúsum og frjáis-

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.