Morgunblaðið - 19.05.1955, Blaðsíða 1

Morgunblaðið - 19.05.1955, Blaðsíða 1
32 síður (2 blöð) stMðfri &S árgangur 112. tbl. — Fimmtudagur 19. maí 1955 Prentsmföj* Morgunblaðsins Sögulegt augnablik Sameining Þýzkalands, aðstaða lepp- ríkja Rússa og áhrifavald Kominform -^> Hér sést loksins . Molotov undirrita friðarsamningana við Austurríki, „Austurísk" lausn hæf ir ekki Þýzkulundi.... • LONDON, 18. maí — Harold MacMillan. brezki utanríkisráð- herrann, lýsti yfir þeirrí skoðun sinni í gær, að ekki væri hægt að fara sömu leið í lausn Þýzka- landsmálanna og farin hefði ver- ið í málum Austurríkis. Sagði hann, að tyrst og fremst yrði að leggja áherzlu á að draga úr tor- tryggni Ráðstjórnarinnar — en jafnframt varðveita styrka að- stöðu Vesturveldanna. • Ollenhauer, forustumaður jafnaðarmannaflokksins í Vestur Þýzkalandi kvaðst einnig álíta, að „austurísk" lausn hæfði ekki Þýzkal. Kvað hann ekki nægja, að löndin í M.-Evrópu myrfduðu hlutlaust „belti" milli austurs og vesturs — eina ráðið væri að skapa einingu í Evrópu allri, og yrði Þýzkaiand aðili að þeim evrópsku samtökum. Hefði þetta í för með sér að breyta yrði nokkr um ákvæðum bæði í Parísar- og Varsj ár-sáttmálanum. 52 ríki taka báli í Genfarráðsfefnunni í sumar FIMMTÍU og tvö ríki hafa svarað játandi boði SÞ um þátttöku í ráðstefnu þeirri, er haldin verð- ur í Genf í ágúst og fjalla mun um friðsamlega nýtingu kjarn- orkunnar. — Framkvæmdast)óri ráðstefnunnar, prófessor Whit- man frá Bandaríkjunum, sagði á blaðamannafundi í New York í dag, að framkvæmdanefndinni hefðu þegar borizt drögin að 900 greinargerðum, sem lesa ætti og rannsaka á ráðstefnunni. Er hér um ýmsar upplýsingar að ræða, sem ekki hafa komið áður fram. — Aðalsamstarfsmaður Whit- mans er fra Ráðstjórnarríkjun- um, og vinna þeir með 17 öðrum vísindamönnum frá ýmsum !önd- um. Sagði Whitman, að samvinna þessara manna hefði gengið mjög vel, og undirbúningurinn að ráð- stefnunni væri vel á veg kominn. Jarðabótaframkvæmdir fyrir 70 millj, kr. sl. ár 798 km. af skurðum grafnir á árinu LMENNAR jarðabótaframkvæmdir hafa aldrei orðið jafn miklar og á s.l. ári. Námu framkvæmdirnar samt. um 70 millj. kr., en þar af eru um 37 millj. kr. ríkisstyrkur, en bændur munu hafa greitt sjálfir um 32 millj. kr. A1 (Væði til að íhuga fram- vindu í alþ jiíðamálum__ LONDON, 18. maí — Undirnefnd afvopnunarnefndar S. Þ., er set- ið hefir á fundum í Lundúnum síðan í febrúar, hefir ákveðið að hætta störfum í bili. Vilja full- trúarnir fá nokkurt næði til að átta sig á þeirri hröðu fram- vindu, er orðið hefir í alþjóða- málum uudanfarna viku, t. d. undirritun friðarsamninga við Austurríki og þá breyttu afstöðu, er Rússar hafa nú tekið til til- lagna Vesturveldanna um alþjóða afvopnun. Undirnefndin mun koma aftur saman til aukafundar í New York 1. júní til að ákveða stða og stund fyrir framhalds- viðræður. • Páll Zophaníasson búnaðar- ? málastjóri skýrði fréttamónnum frá almennum jarðabótafram- kvæmdum í gær. Sagði hann að þær hefðu aldrei fyrr verið jafn- miklar og jafn almennar. Af 6300 bændum landsins hefðu 4453 tek- ið þátt í þeim. Það væri eftir- tektarvert að ekki hefðu mynd- azt neinar verulegar skuldir hjá bændum vegna framkvæmda þessara nema í Ræktunarsjóði um 23 millj. kr. Bændur hefðu lagt fram úr eigin vasa um 32 millj. kr. til þess að auka gæði og afurðir jarðanna. — í sumar líta jarðabótamálin öllu ver út, sagði búnaðarmála- stjóri, sökum þess hve seint vor- ar. Tíminn sem gefst til vinnslu verður þess vegna styttri. Á sama I tíma í fyrra voru t. d. skurð- gröfurnar búnar að vinna í einn! mánuð, en nú eru þær rétt að hefja störf sín. Utifundir í Höíðahorg 798 KM VÉLGRAFNIR SKURÐIR Á árinu unnu um 40 skurðgröf- ur víðsvegar um landið. Eru þær ýmist í eigu Vélasjóðs eða rækt- unarsambandanna. Á árinu voru vélgrafnir skurðir að lengd 798 km eða 3.4 millj. rúmm. og <varð kostnaður við það um 11 millj. kr. Árið 1953 voru vélgrafnir 705 LUNDÚNUM, 18. maí — Erind- reki stjórnar Suður-Afríku í Lundúnum, Youth, ræddi í dag á blaðamannafundi, afstöðu stjórnar *innar til kynþátta- vandamálsins — Youth lagði áherzlu á það, að markmið stjórnarinnar væri að gera hvíta og svarta kynþættinum kleift að búa í friði — hvor í sínu lagi. Lýsti Youth yfir því, að rangar og ónógar upplýsingar um stefnu stjórnarinnar í þessum málum hefðu orðið til þess, að afstaða hennar væri mjög misskilin erlendis. Engu að síður er mikil ólga meðal almennings í Suður- Afríku vegna stefnu stjórnarinn- ar í þessum málum. í dag voru haldnir útifundir í mótmælaskyni við frumvarp stjórnarinnar um að auka fjölda þingmanna í efri deild. Ef frumvarp þetta næði fram að ganga, hefði stjórnin km af skurðum og kostnaður kr. j mikinn meirihluta í þinginu og 3.25 hver rúmm., en kr. 3.24 hverigæti breytt svo ákvæðum stjórn- rúmm. árið 1954. Þannig hefur, arskrárinnar, að auðvelt yrði að kostnaður við skurðgröft lækkað j framfylgja stefnu þeirra um al- um 1 eyrir og er það að þakka gjöra aðgieiningu hvíta og svarta , Framh, á bls. 2 1 kynþáttarins. , - . verða að öllum líkindum efst á baugi á fyrirhuguðum fjórveldafundi, segir Eisenhower Washington, 18- maí. ASÍNUM vikulega blaðamannafundi í dag ræddi Eisenhower for- seti um fyrirhugaða fjórveldaráðstefnu og afstöðu Bandaríkja- stjórnar til hennar. Kvað hann stjórnina mundu fjalla af fyllstu gætni um þessi mál, en hins vegar yrði engin undanlátssemi sýnd — einkum þar sem Bandaríkjastjórn gæti ekki fallizt á, að gengið yrði á neinn hátt á hlut annarra þjóða. Forsetinn kvað þrjú höfuð-^ mál að öllum líkindum verða raedd á fjórveldafundinum: Sameining Þýzkalands, að- staða leppríkja Rússa og áhrifavald Kominform yfir fylgiríkjum Rússa. | Sagðist hann vera fyllilega sammála utanríkisráðherranum Dulles, um að ráðstefna æðstu manna yrði fyrst og fiemst til þess að leggja grundvöll að frek- ari viðræðum utanríkisráðherra og annarra stjórnarerindreka fjórveldanna. — • — Vesturveldin hefðu nú styrkt mjög aðstöðu sína til þátttöku í slíkum viðræðum, og væri það einkum því að þakka, að V.-Þýzkaland hefði nu fengið aðild að Atlants- hafsbandalaginu og að friðar- samningar hefðu verið undir- ritaðir við Austurríki, sem hefði leitt til þess að nokkuð hefði slakað á þeirri spennu, er ríkti í milliríkjamálum í Evrópu. Forsetinn benti á, að hlutlaust Austurríki táknaði ekki, að land- ið væri varnarlaust. Austurríki myndi taka sömu afstöðu og Svissland — vera reiðubúið að verja sína hagsmuni til hins ítrasta. -• — Aðspurður sagði forsetinn, að hann hefði ekki haft frekari bréfaviðskipti við Zukov mar- skálk, en eins og áður hefir ver- ið skýrt frá skiptust þeir á bréf- um, er Zukov tók við embætti varnarmálaráðherra. í bréfum þessum létu þeir í ljósi þær ósk- ir, að batna mætti sambúð Ráð- stjórnarríkjanna og Bandarikj- anna. Kvaðst forsetinn mundu glaður endurnýja kunningsskap við Zukov, ef hann hitti hann í eigin persónu á fyrirhugaðri fjórveldaráðstefnu í sumar. 800 þús. flýja Norður-Vietnam © SAIGON, 18. maí — f dag lýkur brottflutningi flóttamanna frá hinu kommúníska Norður- Vietnam til Suður-Vietnam. Er þetta samkvæmt Genfar-sáttmál- anum. Alls um 800 þús. manns munu hafa flúið land í Norður- Vietnam. Hefir fólk þetta verið flutt suður á bóginn í bandarísk- um og frönskum flugvélum og skipum. Reynt hefir verið að f& kommúnista til að framlengja nokkuð þann frest, er samið var um á Genfar-ráðstefnunni, — Fulltrúar Breta og Rússa sátu í forsæti á Genfar-ráðstefnunni, og brezki utanríkisráðherrann, Mac- Millan, drap á það við Molotov í Vínarborg um síðustu helgi, hvort ekki væri hægt að fram- lengja þetta ákvæði sáttmálans. Tvisvar sinnum hærri en Eiffelturninn BRUSSEL, 18. maí — Samgöngu- málaráðherra Belgiu ræddi í gær við blaðamenn í Lundúnum um mikla sjónvarpsstöð, er Belgar hyggjast koma á laggirnar fyrir heimssýninguna, er haldin verð- ur í Brússei á árinu 1958. Sjón- varpsturninn verður 645 m hár — tvisvar sinnum hærri en Eiffel-turni^n í París, grunnur turnsins verður 275 ferm. Sagði ráðherrann, að turninn mundi koma að miklum notum við stofn setningu víðtæks sjónvarpskerfis í Evrópu. Raab vonar ííu friðarsamningarnir verði staðfestir á sumri komanda Vínarborg, 18. maí. DAG vék forsætisráðherra Austurríkis, Raab, nokkuð að um- kvörtun vestur-þýzku stjórnarinnar um það ákvæði friðar- samninganna, er fjallaði um þær bætur, er greiddar yrðu fyrir eignir Þjóðverja í Austurríki frá tímum nazistanna. Lýsti Raab j'fir því, að austurríska stjórnin væri fús til að ræða málið við stjórnina í Bonn. I Raab lýsti þeirri von allra Austurríkismanna, að friðar- samningarnir yrðu sem fyrst staðfestir. Kvaðst hann vona, að samningarnir yrðu stað- festir ekki seinna en á sumrj komanda. Lagði hann iram þá tillögu, að sérstök þingnefnd yrði send frá Austurríki í heimsókn til þjóðþinga fjór- veldanna beinlínis til aS hvetja þing þessara þjóða til að löggilda samningana.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.