Morgunblaðið - 19.01.1965, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 19.01.1965, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ Þriðjudagur 19. janúar 1965 Lán Stofnlanadeildar landbun- aðarins nær 110 millj. kr. Starfsemi Búnaclarbankasis í örum vexti BANKASTJÓRN BUNAÐAR- BANKANS hefur lagt fram reikninga bankans fyrir s.l. ár. Þar kemur fram, að starfsemi bankans er í mjöer örum vexti og hefur heildarvelta bankans auk- izt um 18:50% frá árinu áour og varð nú 28.3 milljarðar kr. Stofn lánadeild landbúnaðarins veitti á árinu samtals 1399 lán að t'.jar- hæð 102:5 millj. kr, Þá hefur að- staða bankans gagnvart Seðla- bankanum batnað mjög á árinu. Hér fer 4 eftir fréttatilkynning bankans. Á fundi bankaráðs Búnaðar- banka íslands sl. fimmtudag ¦ lagði bankastjórrím fram reikn- iniga bankans fyrir árið 1964. Starfsemi bankans hetfir auk- izt mjög mikið á árinu. Heildar- velta bankans varð 28,3 milljar'ð- ar króna, og er það 18,5% aukn- ing frá árinu áður, en það ár varð aukningin 11,3%. VÖxtur sparisjóðsdeildar banfc- ans varð meiri en nokkurt ár éður. Samta'ls varð aukning inn- stæðufjár í bankanum um 229 millj. króna eða rúm 34%, en ef frá er dregi'ð innstæðufé spari- ajóða þeirra, er bankinn yfirbók á árinu, eins og þeir voru við yfirtökuna, varð hrein aukninig innstæðufjár 170,4 millj. en varð á árinu 1963 alls 73,8 miilj. Heildaraukning sparifjár varð 144,6 millj. eða 23%. Veltiinnián jukust um 25,8 millj. Heildarinn stæður í bankanum námu í árs- lok 912 millj. kr. Reksturs/hagnaður sparisjóðs- deildar varð 3,2 millj. kr. Eigna- aukning bankans á árinu varð 24,3 millj. kr., þar af eignaaukn- Ralph Weymouth aðmíráll. ing Stofnlánaderldar landibúnað- arins 23 millj. kr. Er hrein eign stofnliánadeildar nú 57,7 miilj. kr. Búnaðarbankinn setti á stofn þrjú_ný útibú á árinu, á Sauðár- króki, Stykkishólmi og Hellu. Yfirtóku útibú þessi jafnframt starfsemi sparisjóða á viðkom- andi stöðum. SLarfrækir bank- inn nú sex útibú ulan Reykja- víkur. Hefir orðið mjög hagstæð þróun hjá útibúum bankans á árinu, og inniánaaukning útibú- anna orðið samtais rúmar 50 milljónir króna. Véðdeild bankans lánaði á ár- inu til jarðakaupa 83 lán, sarn- tals að fjárhæð 5,6 milli. kr. Er það jafnhá upphæð og árið áður, Stofnlánadeild land'búnaðarins lánaði á árinu 1964 samtals 1399 lán, að fjárhæð 102,5 millj. kr. Hannes Kjartansson Formaður sendi- nefndar Islands hjá S.Þ. BLAÐINU barst í gær svofelld fréttatilkynning frá utanríkis- ráðuneytinu: ' „Hannesi Kjartanssyni aðal- ræðismanni íslands í New York, sem um mörg undanfarin ár hef- ur átt sæti í sendinefnd íslands hjá Sameinuðu þjóðunum hefur verið falið að vera fyrst um sinn formaður sendinefndarinnar. Er þa'ð jafnhá upphæð o.g deild- in lánaði árið áður. Eftir var að afgreiða um ára- mót lán, er numu rúmum 7 millj. kr., sern bankastjórnin hafði sam þykkt að veita, en annaðhvort hafði ekki verið vitjað fyrir árs- lok e'ða einstök lánsskjöi vantaði. Afstaða bankans gagnvart Seðlabankanum hefir enn batn- að mikið á árinu 1984. Innstæða á bundnum reikn- ingi var í árslok 158,3 millj. kr. og hafði hækkað um 61,7 milij. kr. á árinu. Innstæöa á viðskipLsreikningi var í árslok 63,5 miaj. kr. og hafði hækkað á árinu um 10 millj. kr. Heildarinnistee'ða Búnaðar- bankans í Seðlabankanum var því í árslok 222 millj. kr. Endurseldir afurðaiánavíxlar námu í árslok 60 millj. kr. Yfirdráttarskuld við Seðtabank ann varð aldrei á áruiu. I'áll Jónatansson að lokinni göngunni. Gekk 5 km. skíðagönguna 92 ára gamall og fótlama Akureyri, 18. jan. UNGLINGUR á tíræðLsaldri Páll Jónatansson, Sólvölum 8 Akureyri, vann í dag það af- rek (þó honum sjálfum þyki 'það lítið afrek) að ljúka sín- um hluta norrænu skíðagöng- unnar og stuðla með því að sigri þjóðar sinnar í keppn- innj við frændþjóðirnar um sæmd og vaskleik. Má margur sá sem yngri er að árum en snauðari að metnaði hafa af þessu dæmi Páls hina skörp- ustu skömm meðan hann rek- ur ekki af sér slenið og slyðru orðið, spennir á sig skíði sín og gengur iþessa 5 kílómetra eftir ghtrandi fannbreiðunni, eflir með því hreysti sjálfs sín og sóma þjóðar sinnar. Gönguna þreytti Páll á í'þróttavellinum, en annars eru göngubrautir á tveimur öðr- um stöðum, og hægt að leggja upp bæði við iþróttahúsið uppi á Brekkunni og við skíða hótelið í Hlíðafjalli. Ég hitti garpinn við hús- dyrnar heima hjá honum, þeg ar hann var að koma þangað úr göngunni með skíðin á öxl inni, rjóður og sællegur, með sólskinsbros á vöngum og blés ekki úr nös. — Til hamingju Páll minn, þú ert ekki sérlega þreytu- legur. — Nei, nei, blessaður vertu. Ég er ekkert þreyttari en þeg ar ég lagði af stað. Ég held að það sé svo sem ekki erfiði að rölta þetta í blessuðu logn- inu og hreina loftinu. — Hvað hefurðu mörg ár á bakinu? — Ég verð 92 ára þann 7. febrúar, og var nú að hugsa um að láta gönguna bíða þang að til, en þorði ekki almenni- lega að eiga undir því að snjór inn héldist á vellinum svo lengi. >að er nefnilega nærri brjósklaus annar mjaðmarlið urinn nú orðið, svo að ég treysti mér ekki til að ganga annars staðar en á jafnsléttu. Ég verð t.d. að ganga við staf að öllu jafnaði, bæði úti og inni. Ef mjöðmin væri í lagi treysti mér ekki til að ganga upp í fjall og ganga þar eins og hinir strákarnir. — I>ú ert náttúrlega fædd- ur á skíðum ef svo.má segja? — Já, ég er búinn að ganga mikið á skíðum, allt frá því að ég var barn vestur á Búða- nesi í Hörgárdal.. — Þú hefur þá þreytt nor- ræna skíðagöngu áður? — Já, ég hef lokið henni í öll skiptin, segir Páll Jónatans son í því hans snarast hlæj- andi inn í húsið, þar sem Gestur sonur hans og Kristín Sigurbjörnsdóttir tengdadótt- ir hans bíða eftir honum með ilmandi kaffL Öbreytt starf varnarliðsins Eiicjin kafbátastöð í Hvalfirði 1 VIÐTALI við fréttamenn sJ. laug-ardaff sagSi hinn nýi yfir- maður varnarliðsins, Ralph Wey mouth aðmíráll, að hernaðarlegt mikilvægi íslands væri sízt minna nú eo í síðustu styrjöld. Hann sagði einnig, að ekki væri ráðgert að gera neinar breyting- ar á starfsemi varnarliðsins hér eðá fjölda varnarliðsmanna, og að Bandaríkjamenn hefðu engan áhuga á að koma upp bækistöð fyrir kafbáta í Hvalfirði. Ralplh Weymoutih aðmínáll !fcom fréttamönnum fyrir sjónir sem mjög traustur og aðlaðandi maður og virðist við fyrstu kynni vera vel til þess fallinn a'ð hafa á hendi yíirstjórn varnarliðsins hér, ekki síður en fyrirrennari hans. Weymoutfh aðmáráll var að því spurður, hvort hann teldi mikil- vægi fslands frá hernaðarlegu sjónarmiði hafa minmkað frá því sem var i síðustu heimsstyrj&ld. Svaraði hann því, að vegna legu landsins miðja vegu milli tveggja heimsálfa væri það mjög mikilvægt við varðveizlu friðar- ins í þessum hluta heims. Með tilkomu nýrrar tækni, svo sem langdrægra flugvéla og eld- flauga 'hefði hins vegar eðli hins hernaðarleiga mikilvægis breytzt verulega. Mesta þýðingu nú á tímum hefði eftirlit þa'ð með kaf bátum á AtlantsfhaÆi, sem varnar liðið hér annast. Þá vaT yfirmaður varnarliðs- ins spurður um, hvort nokkrar meiri háttar breytingar væru fyrirbugaðar á stanfsemi varnar- liðsins eða fjölda varnarliðs- manna hér á landi. Sagði hann, a'ð ekkert slikt væri fyrirhugað í náinni framtíð. Þær einu breyt- ingar, sem gerðar hefðu verið á herstyrk Bandaríkjamanna í Evrópu stöfuðu einvörðungu af breyttri tækni eins og til dæmis því, að nýjar tegundir flugvéla leystu öðru hverju eldri gerðir af hólmi. J>að hefði hins vegar stundum minni háttar breyting- ar í för með sér á þeim f jölda her manna, sem nauðsynlegt væri að staðsetja í Evrópu. Engar slíkar breytingar væru þó fyrirhuigað- ar hér, og yrði því herstyrkur Bandaríkjanna óbreyttur hér í næstu framtíð, eða um þrjú þús- und manns. Þegar Weymoutíh aðmíráll var spurður um byggingu olíugeym- anna í Hvalfirði sagði hann að engu væri við fyrri yfirlýsingar íslenzkra og bandarískra aðila um þetta mál að bæta. Bandarík- in og Nato hefðu enga þörf fyrir kafbátastöð í Hvalfirði, og hinir nýju olíugeymar ættu aðeins að koma í staðinn fyrir eldri geyma, sem ekki væru lengur hentugir fyrir varnarli'ðið. Fullyrðingar um væntanlega kafbátastöð í Hvalfirði ættu því ekki við rök að styðjast. Sjúklingurinn lézt skömmu ef tir að haldið var úr höfn FYRIR nokkrum dögum var beðið um varðskip til Vopna- fjarðar til að flytja þaðan sjúkl- ing, sem koma þurfti á sjúkrahúa. Skipið komst ekki til Vopna- fjarðar fyrr en í fyrradag og tók þá sjúklinginn. Nokkru eftir að varðskipið sem var Ægir, lagði úr höfn, and- aðist sjúklingurinn og var lík hans þá flutt aftur til Vopna- fjarðar. NORÐANATT var í gær á Prost var víða allmikið á land öllu svæðinu milli Grænlands inu, mest 15" á Þingvöllum og Noregs og veitti köldum kl. 11, en á sama tíma var éljum langt suður um haf. aðeins 2" frost á Stórhöfða.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.