Morgunblaðið - 20.08.1967, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 20.08.1967, Blaðsíða 14
14 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 20. ÁGÚST Tjtgefahdi: Framkvæmdast j óri: Ritstjórar: Ritstjórnarfulltrúi: Auglýsingar: Ritstjórn og afgreiðsla: Auglýsingar: í lausasölu: Áskriftargjald kr. 105.00 Hf. Árvakur, Reykjavík. Sigfús Jónsson. Sigurður Bjarnason fráVigur. Matthías Johannessen. Eyjólfur Konráð Jónsson. Þorbjörn Guðmundsson. Árni Garðar Kristinsson. Aðalstræti Q. Sími 10-HOO. Aðalstræti 6. Sími 2&-4-80. 7.00 eintakið. á mánuði innanlands. BRAÐLÆTI FRAMSÓKNAR - GÆFUSNAUÐ STEFNA UTAN ÚR HEIMI TlMargur skyldi halda, að "*¦ nægilega hefði verið rætt um nytsemi gjaldeyrisvara- sjóðs þjóðarinnar, til þess að Framsóknarflokkurinn og málgagn hans væru farin að skilja kjarna þess máls og hefðu látið sannfærast. Svo virðist þó ekki vera. Æ ofan í æ — og síðast í gær tönnl- ast blaðið á því, að nær hefði verið að fylgja tillögum Framsóknarmanna á sínum tíma um að draga úr sjóðn- um. öllum sæmilega skyniborn- um mönnum er ljóst, að þessi stefna Framsóknar mundi hafa leitt til þess, að gjald- eyriseign þjóðarinnar væri nú þegar á þrotum. Skakka- föllum útflutningsframleiðsl- unnar hefur einungis verið hægt að mæta haftalaust, af því að sjóðurinn var ekki skertur meðan betur áraði. Það er hin hyggilega stefna viðreisnarstjórnarinnar, sem þjóðin hefur notið að undan- förnu. Endurtekin skrif framsókn armálgagnsins um að rétt- ara hefði verið að ráðstafa gjaldeyrisvarasjóðnum fyrr verða með engu móti skilin á annan veg en þann, að blaðið sé mjög farið að lengja eftir því ástandi, sem skap- azt gæti er sjóðinn þryti með öllu. Er svo að sjá í ritstjórn- argrein blaðsins í gær, að far ið sé að gæta einskonar til- hlökkunar yfir því, að nú sé e.t.v. farið að hilla undir að það ástand skapist, sem Fram sóknarmenn lögðu svo mikla áherzlu á að stefnt yrði að í tillögum sínum um eyðslu g j aldeyrisvarasj óðsins. Blaðið segir m.a.: „Mjög gengur nú á gjald- eyrisvarasjóðinn og verður hann fljótt þrotinn með sííku áframhaldi. Þá taka við inn- flutningshöft og jafnvel skömmtun brýnustu nauð- synja . . . ." Sú staðreynd, að þetta höf uðmálgagn stjórnarandstöð- unnar telur svo skammt í höft og skömmtun brýnustu nauðsynja — en telur þó ekki nóg hafa gengið með ráð stöfun gjaldeyrisvarasjóðs- ins, er enn ein staðfesting á hinni ömurlegu og gæfu- snauðu stefnu þessa stjórn- málaflokks. Hann þráir höft- in. ÞJOÐHOLLUSTA ÞEIRRA Oú tilhlökkun, sem vart ^ verður í skrifum stjórn- arandstæðinga um erfiðleika þjóðarbúsins um þessar mund ir, er góður mælikvarði á þjóðhollustu þeirra. Af því að þeir sjálfir fara ekki með stjórn í landinu, finna þeir til gleði yfir því að við marg- an vanda skuli þurfa að glíma. Þeir gera sér vonir um, að vandamálin muni bæta vígstöðu þeirra til gagn rýni á ríkisstjórnina og stuðn ingsflokka hennar. Þegar þeir eygja möguleika á slíku, láta þeir sér fátt um finnast þó að þessir erfiðleikar — verðfall, aflaleysi og fleira — hljóti að sjálfsögðu óhjá- kvæmilega að bitna á þjóð- inni allri, ef svo fer fram um langa hríð. Þessi lítilmannlega afstaða stjórnarandstæðinga lýsir ekki þjóðhollu innræti. Þvert á móti sýnir hún, að enn sem fyrr eru það völdin, sem hugur þessara manna snýst um — en ekki hagur þjóð- arinnar. Hagur og afkoma þjóðarinnar má þeirra vegna verða eins slæm og verkast vill, aðeins ef slíkt gæti greitt götu þeirra í valdastólaná. Þar vilja þeir svo geta ráðsk- azt yfir hlut hvers manns, eins og þjóðin hefur áþreif- anleg dæmi um frá fyrri tíma. Óhjákvæmilegt er að gera sér grein fyrir þessu eðli hinn ar misheppnuðu stjórnarand- stöðu, sem við eigum nú við að búa í þessu landi. Með til- liti til þess mikilvæga hlut- verks, sem heilbrigð og þjóð- holl stjórnarandstaða getur gegnt í lýðræðislandi, er vissulega illt til þess að vita, að hún skuli svo aum vera hér. Af tvennu illu má þó flestum vera gleðiefni út af fyrir sig, að slík öfl skuli stöðugt vera í stjórnarand- stöðu — en þeim ekki hleypt til ráða. Það ber vitni góðri dómgreind þjóðarinnar. Longley berst við ránsmennina í Portsmouth. Gleymska á glæpi SVIDH) er fjölfarið stræti. Skyndilega hlaupa tveir menn að verzlunar- glugga, mölva hann og láta greipar sópa um skartgrip- ina, sem þar eru til sýn- is. Þeir hefðu vafalaust komizt fyrirhafnarlaust á brott með ránsfenginn, ef einn vegfaranda hefði ekki skorizt í leíkinn. Þessi veg farandi var Peter Long- ley, póstþjónn að atvinnu. Hann greiddi öðrum ráns- mannanna hnefahögg á gagnaugað og hélt öðrum þar til hjálp barst. Af öll- um manngrúanum á þessu stræti í Portsmouth var Longley sá eini, sem reyndi að gera eitthvað í málinu. Hins vegar hafði Longley ekki hina minnstu hugimynd um að þetta rán var sett á svið, að tillhlutan sjónvarps- fyrirtækis eins, sem vildi kanna hversu margir almenn ir vegfarenduir væru reiðu- búnir að taka lögin í sínar eigin hendur. Árangurinn var mjög at- hyglisverður. f ölium þeim glæpum, sem settir voru á svið var Longley eini maður- inn, sem tók til sinna ráða. Lögregiustjórinn í Kamps- hire, Douglas Osmond, sagði um árartgurinn: „Áhugi al- menninigs á því að stemma stigiu við glæpum virðist þvi miður hlutlægur fremur en persónulegur." Faldar kvikmyndavélar tóku myndir af öllum hiniuim sviðsettu glæpum ag árangur inn er heimildarkvikmynd, sem var frumsýnd 8. ágúst sl. í Lundúnum. Það, sem áhorfendur sáu á hvíta tfjaldinu, var þetta: 1. Þretfcán ára gömiul telpa var dregin gegn vilja sínutn, æpandi inn í bifreið, sem síðan ók á brott á ofsahraða, Þefeta gerðist á fjölförnu verzlunarstræti. Tugir manns horfðu á atburðiinn, en eng- iinn hreyfði hönd eða fót til að koma í veg fyrir hann. 2. Lögreglumenn rændu skartgripaverzhin í Bourne- moutih um hálbjairtan dag. Þeir hlupu frá verzlu-ninni með ránsfenginn og báru á miilM sín særðan mann. Fólk átti leið fram hjá — en enginn sikarst í leikinn né einu sinni tók eftir númeri bifreiðarinn- <ar, sem ránsmennirnir flúðu í. 3. Þjófnaður í verzlun í Winchester. Einn vegfaranda kvaðst muna númer bifreið- arinnar, — en það reyndist rangt. 4. Lögr-eglumen.n sýndiu myndir af eftirlýstum manni, farþegum í ferjunni í Sout- hampton. Maðurinn gekk á meðal farþeganna og ræddi við þá, en enginn veitti því atihygli, að hann var sá sami og lögreglan hafði lýst eftir. Síðar neituðu sumir farþeg- anna að hafa séð hann þótt þeir hefðu talað við ha,nn rétt áður en myndin var sýnd þeim. Peter Clark sá sem lét gera heimildarkvikmyndina, sagði við frumsýninguna: „Gleymsk an á glæpi er íurðuleg. Fólk virðist svo staðráðið í að skipta sér ekki af öðrum en sjálfuin sér, að það bókstaf- lega veit ekki hvað er að ger- ast fytrir framan nefið á því." - VISINDAMENN Framhald af bls. 10. an hátt hefur hlaðizt upp bunki af jarðlögum, sem unnt er að tímasetja. f öðrum löndum, þar sem eldvirknin hefur ekki komið til, hafa yngri meginjöklar rót- að eldiri lögunum, þannig að erfitt er að setja loftslagssveifl- urnar inn á raunverulegt tíma- talskerfi. Bezt eru ísaldarminjar með tilliti til rannsókna varðveittar á Tjörnesi. Þar hafa verið að hlaðast upp jarðlög nær óslit- ið frá því að lok tertíer eða síð- ustu 4—5 milljón árin. Komið hefur í ljós við rannsóknir á Tjörnesi, að jökulskeiðin hafa verið 10 — þ.e. fundizt hafa 10 lög af jökulruðningi. Um all lang an tíma hefur það verið álit manna, að jökulskeið hefðu að- eins 4—5 sinnum gengið yfir jörðina, en rannsóknir á Tjöor- nesi hafa nú tvöfaldað þá tölu. Þá hefur einnig verið litið, að ísöldin hefði staðið í 600 þusund ár eða eina milljón ára, en við síðustu rannsóknir, þar sem stuðzt er við bergsegulmæling- ar og aldursákvarðanir, hefur komið í ljós, að ísöldin nær yfir nærri 3 milljón ára skeið. Þessu til söunnunar má geta þess að Búlandshöfðalögin, sem eru frá miðri ísöld, eru rúmlega milljón ára gömul. — Jú, ef við víkjum nú aft- ur að Tjörnesi, þar eru gömul skeljalög, sem fræg eru orðin. Ofarlega í þessum lögum verður skyndileg breyting í tegundum hinna steingerðu skelja við Hall- bjarnarstaðaá. Þar koma til sög- unnar skeljar, sem ekki verður vart í neðtri hluta laganna — og reyndar ekki lifað í Atlantshafi þar til lögin í Hallbjarnarstaða- kamibi fóru að hlaðast upp. Það var álitið, að loftslag hefði versnað skyndilega, enda eru nýju skeljarnar tegundir, sem nú lifa í fremur köldum sjó, t.d. við strendur fslands t.d. Krók- skel. Hins vegar hefur komið í ljós við rannsóknir áíðustu ára, að allar þessar nýtilkomnu skelj ar eru ættaðar úr Kyrrahafi. Þær munu hafa sloppið gegnum Beringshaf, þegar það myndað- ist og meginlandið, sem þar var sökk í sæ, en fram að þeim tíma höfðu Norður-Ameríka og Asía verið tengd landssvæði, eitt meginland. — Af þessari ástæðu beinist áhugi bandarískra jarðfræðinga að Tjörnesi, því að þar er unnt að aidursákvarða þann atburð, er Ameríka losnaði út tengsium við Asíu. Setlögin og blágrýtis- lögin á Tjörnesi gera þessa ákvörðun kleifa. Eftir bráða- birgðaniðurstöðum virðiist þessi atburður hafa gerzt fyrir um það bil þremur milljónum ára. — Vart verður við sams kon- ar breytingar á sjáyardýralífinu á fleiri stöðum. í Norðursjó verða sömu breytingar og fram til þessa hefur verið álitið á ís- öld hafi gengið í garð, þegar „Kyrrahafs"skelja tekur að gæta í jarðlögum þar. Þar af leiðandi fengu Bretar áhuga á þessum rannsóknum og aldursákvörðun- um á Tjörnesi, en með þeim er unnt að tengja þessi elztu ís- aldarlög í Norður sjávarlöndum við raunverulegt tímatal. Er það ástæðan fyrir því að Bretar vinna nú að aldursákvörðunum fyrir okkur í Cambridge. — Af þessu má sjá, að fsland er einstakt land í þessum ís- aldarrannsóknum. Það sem við getum lagt til málanna er m.a. raunverulegt tímatal í hundruð- um þúsunda ára eða ármilljón- um, og þar með stutt það ártala lausa tímatal, sem byggt hafði verið upp með rannsóknum á steingerfinigum og gerð og leigu jarðlaga. Þessar jarðfræðirann- sóknir, sem ég hef getið, eru auðvitað árangur sumranna i mörg ár, en verkefnið er ótæm- andi og heillandi. Jú, eins og ég sagði áðan, hefur ísland upp á einstakar aðstæður að bjóða til jarðfræðirannsókna. Hins vegar er aðstaða okbar jarðfræðing- anna fremur erfið og reyndar nú hin síðari árin að verða óvið- unandi, sagði Þorleifur Einars- son að lokum.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.