Morgunblaðið - 29.09.1971, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 29.09.1971, Blaðsíða 9
_____________________________________________________________________________ - - — 1 MORGTJNBLAÐIÐ, MIÐVIKUÐAGLhR 29. SEPTEMBER 1971 9 t 5 herbergja íbúð við Skaftóhilíð er til sölu. teúðin er á 3. tiæð um 137 fm 1 úrvelslagí, sérbrti. 3ja herbergja tokíbeJd jarðhæð við Álfhólsveg er tíl sölu. 3 ja herbergja óvemjustór Ibúð í kjallana við SWurteig er til sö1u, séri-nng. 4ra herbergja ibúð við MávahKð er til sölu. Ibúðin er á 2. hæð, stærð um 130 Wn, teppi, svaíir, góðar geymslur. 5 herbergja ibúð við Háalertisbraut er til siclu. Ibúðin er á 1. hæð um 117 tm (endaíbúð). Ibúðin er 2 sam- liggjandi stofur, eldhús með borðkrók, 3 svefnherbergi, stórt baðherbergi með lögn fyrir j>vottavél. Teppi á öHum góffum, stórar svalir, tvöfalt gler, ný teppi á stigum. Bílskúrsréttur er fyrir hendi og er haf'wi smíði hans. Einbýlishús Steinhús við Barónsstíg, tvílyft hús, kjallaralaust, en með risi. Eldhús og baóherbergi af nýj- ustu gerð, tvöfalt gler ! glugg- um, þak endurnýjað, rafleiðslur og gluggar, teppi á gólfum, bíl- skúr fylgir. I risi er innréttuð sitór stofa, tinrvburklædd í bað stofustíl. Húsið er hentugt sem tvíbýlishús, þar sem í því eru tvö eldhús. 3 ja herbergja íbúð við Stóragerði er ti'l sölu. Ibúðin er á 3. hæð, stærð um 96 fm, svalir, tvöfalt gler, harð- viðarinnréttingar, teppi á gólfum og ný teppi á stigum, sameigin- legt vélaþvottahús, bílskúr fylgir. 4ra herbergja fbúð á 4. hæð við Tjamargötu er til sölu. Rúmgóð hæð í góðu standi, eldhús með fremur ný- legri innrétt'mgu og gott bað- herbergi flísalagt, fallegt útsýni. 5 herbergja ibúð við Hjarðarhaga er tif sölu. Ibúðin er á 2. hæð í fjórbýlis- húsi, stærð urn 120 fm, suður- svalir, stórt eldhús með borð- krók, samliggjandi suðurstofur með svölum, húsbóndaherbergi, 2 svefnherbergi, forstofa og bað- herbergi, sérhiti. 6 herbergja falleg íbúð við Bólstaðarhlíð er til söfu. íbúðin er í suðurenda í fjötbýlishúsi á 2. hæð, stærð um 138 fm, 2 svalir, tvöfalt gler, teppi, einnig á stigum, sameig- inlegt vélaþvottahús, bílskúrs- réttur. Nýjar íbúðir bcetast á söluskrá daglega Vagn E. Jónssoa Gunnar M. Guðmundsson hœstaráttarlðgmenn Austurstrætl 9. Simar 21410 og 14400. Hafnarfjörður Nýkomið til sölu: 6 herb. jámvarið timbur- hús við Hellisgötu. 6—7 berb. timburhús við Unn- anstíg. arni gunnlaugsson brl., Austurgötu 10, Hafnarfirði. Sími 50764. SÍMAR 21150-21370 Til sölu 5 herb. góð hæð, rúrmr 100 fm, við Efstasund, verð 1150 þ. kr. Höfum kaupanda að e'mbýlisbúsl ! borgrnni eða nágpenm, ýmsar stærðir koma t«l greina. Skipti á 130 fm hæð möguleg. Höfum kaupanda að sérhæð i borginni eða á Nes- iinu, mjög mikil útborgun. Höfum kaupanda að 2ja—3ja herb. íbúð í Vest- unborginni eðe i HMðunum. Höfum kaupanda að raðhúsi eða parhúsi með góð- um bílskúr. Höfum kaupanda að 2}a, 3ja, 4ra og 5 herb. íbúð- um í Árbæjarhverfi, ennfremur að stóru eintoýlishúsi með bil- skúr. Skipti Til sölu er 2ja herb. mjog góð íbúð á 2. hæð í tjölbýfisimsi í Laugameshverfi, selst eingör*gu í skiptum fyrir 3ja—4ra herb. íbúð á jarðhæð eða 1. hæð, helzt í Arbæjarhverfi. Skipti Til sölu er 130 fm hæð með 45 fm bílskúr í Vogunum, selst I skiptum fyrir raðhús í Breið- holti, helzt í neðra hverfinty Skipti Til sölu er gott einbýlishús í Hvömmunum i Kópavogi, í skiptum fyrir 2ja ibúða hús í borginni eða Kópavogi. 5 herbergja Mjög glæsifeg íbúð í enda á 2. hæð með fallegu útsýni í Ár- bæjarhverfi. Jbúðin er 118 fm með sérhitaveitu, sérþvottaihúsi á hæð og palesander innrétting- um, laus nú þegar. Nánari uppl. og teikningar í skrífstofunni. Komið og skoðið AIMENNA USTEIGHASAlflf 1SMDAR6ATA 9 SÍMAR 28150 - 215/0 Til sölu Við Álfhólsveg 5 herb. raðhús, verð um 1900 þ. Einbýlishús við Hlégerði, Kópa- vogi, um 100 fm, 4ra herb., nýstandsett, allt teppalagt, með góðum harðviðarinnrétt- i.ngum, svalir, bílsk. um 36 fm. 4ra herb. raðhús við Framnesv. Jámvarið trmburhús á góðum stað í Hafnarfirði. Á 1. hæð eru 4 rúmgóð herto., eldhús, bað. I riisi eru 6 herb., eldhús. Á jarðhæð eða götuhæð er stórt verzlunarpláss. 3ja herb. 1. hæð við Baldurs- götu, verð um 750 þ. 3ja herb. 1. hæð við Skipasund, laus strax. 3ja herb. jarðhæð með svölum í góðu standi við Ljósheima. 4ra herb. risíbúð við Öldugötu. Glæsilegar nýlegar 5 og 6 herto. hæðir við Bóistaðarhlíð og Kleppsveg. Höfum kaupendur að ölium stærðum íbúða, einbýlishúsa og raðhúsa með mjög góðum útborgunum. Einar Sigurísson, hdl. Ingóifsstrwti 4. Sfmi 16767. Kvöidsími 35993. SÍMIl ER 24300 T*l söki ofg sýn«s 29. Við Kirkjuteig Jánnvarið tTmtourhús, tvær hæðir á steyptum kjallara, á 1240 fm hornlóð. í kjatlara er 2ja herb. íbúð, 4 geymslur, bað og þvofta henbergi. Á 1. hæð er 3ja herto. ibúð og verzlunarpláss, sem er laust A 2. hæð er 5 henb. ítoúð. Steypt pian er fyrir framan verzlunina. Við Skólavörðustíg Jámvarið timtourtoús með tveim verzhmum í fuðum gengi, verk- stæðispfássi og rvokkrum herb. ásamit 370 fm eignarlóð. Bilskúr fylgir. Einbýlishús járnvarið timburhús um 84 fm, hæð og rrs á steyptum kjaltara á eignarlóð við Njálsgötu. 5, 6 og 7 herb. 2 ja, 3 ja og 4ra herb. íbúðir í eldri borgarhlutanum og m. fl. Komið og skoðið Fasteignasalan Norðurveri, Hátúni 4A. Símar 21870-20098 Við Laufás 1 Garðahreppi 4ra herb. snyrtileg íbúð á 2. hæð.' 1 sama húsi er 3}a herto. íbúð i risi. Við Hringbraut 6 herb. faBeg íbúð ásamt bílskúr. Við Miklubraut 3ja herto. íbúð ffitið niðurgrafin og björt, um 80 tm. Við Melabraut 4ra herb. íbúð ásamf 2 herb. í kjatlara, bólskúrsréttur. I smíðum Við Miðvang i Hafnarfirði er fallegt fokhelt raðhús, sanngjarnt verð. — Fokhe'lt raðhús á einni hæð í Breiðholti og víðar. Veitingastofa Sjón er sögu ríkari IVýja fasteignasalan Sími 24300 Utan skrifstofutíma 18546. Hef kaupanda að góðri 2ja—3ja herb. íbúð á hæð í steinhúsi í gamla bænum, góð útborgun. Hef kaupanda að góðri sérhæð ásamt bílskúr á góðuim stað í borginni, mikil úttoorgun. Hef fjársterka kaupendur að góðum einibýhs- og raðhús- um, svo og að íbúðum í smiðum. Til sölu íbúðir af ýmsum gerðum, þ. á m. stór eign í miðborginni á stórri eigrtarlóð (hornlóð) svo og um 300 fm hæð fyrir skrifstofur, smáiðnað o. m. fl. Ausiurstraetl 20 . Sírnt 19545 FASTEI6NASALA SKOLAVflRÐUSTlB 12 SÍNIAR 24647 & 25550 Eignaskipti 2ja herb. rúmgóð íbúð á 2. hæð við Kleppsveg í skiptum fyrir 2ja eða 3ja herb. ítoúð á 1. hæð við Hraunbæ. Einsfaklingsíbúð Eiirrstaklingsíbúð við Snorrabraut í skiptum fyrir 2ja herb. ítoúð. Við Hjarðarhaga eru til sö1u tvær íbúðir í sama húsinu, í þríbýlishúsi: Á 2. hæð er 5 herb. ítoúð, á 3. hæð er 3ja—4ra herb. ítoúð. Sérhrti fyrir hvora íbúð og svalir. Við Miðbœinn 4ra og 5 herb. hæðir, lausar strax. Þorsteinn Júliusson hrl. Helgi Ölafsson sölustj. Kvöldsími 21155. I fullum rekstri á góðum stað tíl sölu. HILMAR VALDIMARSSON, fasteignaviðskipti. JÓN BJARNASON hrl. Til sölu 2ja herb. !búð við Efstasund, risíbúð, verð 800 þ., útb. 400 þ. 3já herb. íbúð við Njálisgötu, falleg risíbúð með sérinngangi, verð 850 þ., útborgun 400 þ. 3ja herto. itoúð við Lindargötu, 1. hæð, verð 800 þ., útb. 400 þ. 3ja herb. íbúð i Kópavogi, sér- lega falleg íbúð, verð 1200—- 1300 þ. Forskalað timburhús i Kópavogi, 86 fm, 3 svefnherb., stofa, geymsluris, ný raflögn, 1000 fm lóð, verð 1200 þ., úttoorgun 500—600 þ. Eintoýtishús í gömlu miðtoonglnni, þarfnast standsetningar, verð um 1 milljón. Raðhús við Hrauntungu, upp- lýsingar í skrifstofurtni. Hús i smíðum á Selfossi, á falfeg- um stað, 112 fm, selst fokbelt, lóð sléttuð, verð um 1 minj. 4ra herb. fbúð i Ártoæ, verð 1800 þ., selst í skiptum fyrir sér- hæð í Vesturborginni eða Teigunum. Uppl. aðeins í skrifstofunni. Höfum kaupenda að fallegri 3ja hertoergja ftoúð, staðgreíðsla möguleg. Höfum verið beðnir um að aug- lýsa eftir 2ja—4ra herb. fbúð, sem greiði'st þannig: 100 þ. við kaupsamning, en ibúðin gneiðrst upp á 4—5 árum. Opið ta kl. e öll kvöld. 33510 pw mm mm mm ^ 85600 85740. ÍEKNAVAL Suiurland sbrcnrf 10 EIGIMAS4LAN REYKJAVÍK 19540 19191 2ja herbergja Góð ibúð á 1. hæð við Snorrabr. 2/o herbergja Nýfeg vönduð ítoúð á 3. hæð í Árbæjarhverfi. Suðursvalir, mjög gott útsýni. 3/o herbergja Efri hæð við Skipasund. Ibúðin öll í góðu standi, teppi fyfgja. 4ra herbergja Vönduð nýleg endaíbúð á 3, hæð við Háelertistoraut. Tvennar svalir, sérhiti, fulffrágengin lóð. 5 herbergja Vbúð á 3. hæð við Hraurrbæ ásamt 6 herbergjum í kj. Sér- þvottahús á hæðirmi, tvennar svalir. Eignin selst að mestu frá- gengin. I smíðum Raðhús á góðum stað i Skerja- firði, alís 6 herb. og eldtoús, ásamt inrabyggðum bílskúr, selst fokhelt. Ennfremur raðhús í smið um í BreiðhoJti. EIGNÁSALAIM REYKJAVÍK Þórður G. Halldórsson sími 19540 og 19191 Ingólfsstræti 9. Kvöldsími 30834. SÍMAR fyrir söluskráningu fbúða. Á daginn sími 19191. Á kvöldin símar 30834. 83266. Skólavörðustig 3 A, 2. hæð Símí 22911 og 19255 Til sölu m.a. Nokkur einstaklingsherbergi til sölu á góðum stað í borginni. Einstakkngsíbúð i Hraunbæ, vandaðar irvnréttingar, l*us strax. Austurbrún Sérlega skemmtileg 2ja berb. íbúð í háhýsi á hæð, mjög viðsýnt útsýni, laus fljótlega. 3ja herb. ibúð á 3. hæð i stein- húsi við Njálsgötu. 4ra herb. ítoúð á 1. hæð við A »- heima, skipti æskileg á 3ja hertoergja ítoúð. 5 herb. um 137 fm vönduð ibúð á 2. hæð i fjórbýlishúsi á góð- um stað við Vogana, stór bíl- skúr. Hálif búseign við Hverfísgötu með ítoúð og verzlunarhús- næði á jarðhæð, hornlóð, Hag- stætt verð, ef samið er strax. Hef kaupanda að fasfeign í Þorlákshöfn Höfum kaupeodur að öMum stærðum íbúða, eintoýbshúsa og raðhúsa, fullgerðum og í smíðum, í borginni og nó- greoni, í sumum tHvikum þurfa eignirnar ekki að losna fyrr en eftir nokkra mánoði. Aithugið, að mjög mikið er um eignaskipti hjá okkur. Jón Arason, hdL Simi 22911 og 19255. Sölustj. Benedikt Halldórsson.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.