Morgunblaðið - 03.05.1992, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 03.05.1992, Blaðsíða 8
8 B au__ MORGUNBLAÐIÐ FAST_l_r__RS _ A1 GIG/uiaM'JOMOW. SUNNUDAGUR 3. MAÍ 1992 HRAUNHAMAR„r Sími54511 ^ a PASTBIGNA- OG SKIPASALA ¦ m Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirdi. S.-54511 Vé (fi FÉLAG II FASTEIGNASALA Símatími ídag kl. 12-15 Opið virka daga 9-18 Varrtar 2je, 3ja cg 4ra herb. íbúðir með éhvflandi húsnlánum eða r.ús- _ réf um. MSkll eftlrspurn. Einbýli Dynskógar - fráb. útsýni. Giæsii. einb. á tveimur hæðum ásamt bllsk., samt. ca 300 fm, é þessum vinsæla stað. Glæsil. ræktaður garður. MÍÖSVæðÍS Hf. glæsil. tvilyft einb. ásamt bilsk. samt. ca. 165 fm Um er að ræða nýl. hús á eldri grunni. Ræktaður garð- ur. Vandaðar innr. Elgn f olgjörum sér- f lokki. Ahv. húsnlán tll 40 ára ca. 4,5 milij. Suðurgata. Mjög falleg endur. 160 fm tvílyft einb. Stór verönd m. heitum potti. Góð staðsetn. Útsýni. Áhv. hagstæð lán ca. 4 millj. Verð 11,5 millj. Norðurbær - Hf. Mjög fallegt einb. m. bílsk. samtals 180 fm. Einstök og róleg staðs. við hraunjaðarinn. KvÍStaberg - Hf. Nýkomið í einkasölu glæsil., nýl., oinl. einb. ásamt innb. bílsk. samt. ca 220 fm. Sérl. vel skipul. og vönduð eign. Áhv. húsn. til 40 ára ca 3,5 milij. Öldugata - Hf. Nýkomið 100fmeinb. á tveimur hæðum, töluv. endurn. eign. Ahv. húsbréf 3,5 millj. Verð 6,5 milij. LÍnnetSStígur - Hf. Nýkomið ieinka- sölu ágætt einb. á tveimur hæðum. Forskal- að timburhús ca 150 fm, staðs. miðsv. i bænum. Ahv. hagst. longtímalán ca 4,0 mlllj. Verð 8,2 millj. Setbergsland - Hf. Nýkomií I einkasolu nýl. glæsil. pallabyggt eirtb. isamt ínnb; 45 fm bflsk. sam- tals 210 fm, Eignin er ekkl fullb. Áhv. hO«nt_n til 40 éra ca 3,6 millj. Hverfisgata - Hf. - m. bilskúr. Mjög faliegt, sem rrýtt, ca 120 fm einb. Híi-tð hef ur fenglð vfður- kennirtgu f. ertdurbætur, Nýr 32 fm fullb steyptur bilsfc Ræktaður garð- ur. Næg Mastæot. V. 8,8 m. Langeyraravegur - Hf. Nýkomið í einkasölu faliegt 80 fm einb. i þessum ról. staö. Sjvarútsýni. Góöur garður. Mögul. á stækkun. Ahv. húsbr. 2,6 millj. Verð 6,3 m. Hákotsvör, Álftan. - éhv. 6,0 millj. langtímalán. ( einkasölu mjög fallegt steinhús é einni hæð, 164 fm, i þessum rólega stað é sunnanverðu nesinu. Útsýni. Bilskréttur. Verð 12,9 mlllj. Litiabæja rvör, ÁIfta nesi. i emkasolu glæsil. nýi. 150 fm einr/ft efetbh. (steinh.) ásamt 46 fm innb. tvöf. bílsk. á þessum vtnsæla stað é sunnanverðu Áfftanesl. Vjmdaðar tnnr. Parkeu 3 svefotierb.Stðrar stof- gr. Arinn og íI. Sjévarutsgnl, Efstilundur - Gbæ. Nýkomið i einka- sölu mjög fallegt og vel byggt 150 fm ein- lyft einb. ésamt 50 fm bílsk. Fallegur garð- ur. Fjallaútsýni. Verð 14,8 millj. Melgerði — KÓp. f einkasölu mjög fal- legt ca 150 fm einb. á tveimur hæðum á þessum eftirsótta stað auk ca 32 fm verk- stæðishúsnæðis með 3ja fasa rafmagni. Fallegir kvistir og útsýni. Verð 11,9 mlllj. Suðurhlíðar - Kóp. - v/Lækinn. Nýkomið í sölu nýl. glæsil. einb. á tveimur hæðum. Bílskúr. Samtals 280 fm. Fráb. staðsetn. Ahv. 3,2 millj. húsnlán til 40 ára. Mosfellsbær - _ (biiðir. f einkasöfu glæsil. vef byggt 282 fm einb. á tveímur hasðum auk 4Zja fm tvðf. bflskúrs 75 fm 3ja nerb. aamþ. (b. á neðn hæð. Vel staðsett elgn. Mikið útsynl. Garður f rækt. Selvogsgata. Fallegt ca 130 fm einb. á tveimur hæðum. Þó nokkuð endurn. eign. Ahv. hagst. lán ca 5,0 mlllj. Verð 8,6 mlllj. f ainkasðtu ¦sérlega 'altegt og vel byggt 540 fm elnb. éaínni hæð. Auk 52 fm 'tvöf, bilskúrs. Mjóg vel staðs, elgn á ræktsðri horolóð. Góð að- toma. Verð -15,4 millj. Setbergsland. Giæstt, nýtt patlabyggt eíhb. ásamt tvöf, iftnb. bffskijr, samtafs 275 fm. Sgnirt ar nær fullb. Stórskemmtil. teikn, á skrífst. Skipti -nögul. Ahv. hagtt. ísngtfmalén 6,8 mtllJ. Verð 16,5 mBIJ. Setbergsland, Giæsit., 'uiib. cai 186 fm einb, & einni hæð, cá 45 fm ivöf. :.ífsk_(. -* 3vefnherb., .tjrrtg. itof- ;ir, Hornlóð. Verð Í4,7 ínlBJi. Blómvangur. f einkasölu sérlega fallegt nýl. einb. á einni hæð ásamt bílskúr. Sam- tals ca 200 fm. Glæsil. hraunlóð. Ahv. langtl. ca 3,5 millj. Raðhús/parhús Kambasel. í einkasölu mjög falleg nýl. raðh. á 2 hæðum ca. 150 fm auk bilsk. Verð 12,5 millj. Stekkjarhvammur. Giæsii. endaraðh., ca 190 fm, ásamt innb. bílskúr (innangengt). Verönd m/heit- um potti. Útsýni. Ahv. langtlán ca 2,6 millj. Skipti mögul. Verð 12,9 mlllj. Jöklafold - áhv. 4 miilj. f einkasölu glæsil. fullb. parhús é tvelmur hseðum asamt Innb. bilskúr. Samtale 176 fm. Stutt f skðla og alla þjðn. Ahv. húsnlán til 40 éra c* 4 mHfJ. Bæjargil - Gbæ - 2 par- hús. Nýkomið I elnkasölu glæsll, nýl. parhús á tvelmur hæðum m. bilsk. Ssmt. 164 fm. 3 evefnherb., stofa, borðst. og fl. Suðurgarður. FuQbúnar eígnir i térfl. Ákv. sala. Breiðvangur - fráb. stað- setn. Glæsil. endaraðh. a elnni heeð ésamt bSskúr. r.amt. 176 fm á emum bests stað I norðurbæ Hfj. Suður- garður m/verðnd. Óbyggt, svæði '.. framan hustð. Verð 13,8 millj. Nýkomið í sölu séflega skemmtil. og fallegt vei staðeett raðh. á tveimur hísðum ásamt innb. bilskúr, semtals 216 fm. Ahv. langtlán ca 3 millj. Magnús Emilsson, löggiltur fasteigna- og skipasali. Helgi Jón Harðarson, Haraldur Gíslason, sölumaður skipa. Sigríður Birgisdóttir. Anna Vala Arnardóttir. Laugateigur m/bílsk. í einkasöiu björt og falleg 105 fm efri sérh. auk 30 fm bílsk. á þessum rólega stað. Sér inng. Áhv. hagstssð langtímal. ca. 3 mlllj. Verð 9,2 mlllj. Suðurgata - Hf. f einkasölu glæsil. og rúmg. ca 132 fm íb. á 2. hæð í nýju fjórb. auk 50 fm bílsk. Eign i sérfl. Áhv. húsnstjián 3,5 millj. Lindarberg — Hf. Nýkomið íeinkasölu glæsil. parhús á tveimur hæðum ásamt tvöf. bilsk. samt. ca 270 fm. Fráb. útsýni. Eignin er ekki fullb. Ahv. húsbr. 7,0 millj. Akv. sala. Þrastarlundur - Gbæ. Nýkomið i einkasölu mjög fallegt raðhús á tveimur hæðum ásamt bflsk. samt. ca 250 fm. Ar- inn. Parket. Verönd. Gðð elgn. Stuðlaberg - Hf. f einkasölu glæsil. parhús á tveimur hæðum ásamt bílsk. samt. ca 200 fm. Eignin er ekki alveg fullb. Fráb. staðsetn. Ahv. húsnlán tll 40 ára ca 5,0 mlllj. Verð 12,7 millj. Lyngberg - Hf. Nýkomið glæsil. palla- byggt parh. m. innb. bílsk. samtals ca 200 fm. Vandaðar innr. Parket. Arinn. Eign í sérfl. Ahv. húsnlón tll 40 ára, ca 4,7 mlll). Verð 13,8 mlllj. Fagrihjalli - lítil útborgun. Giæsii. parhús á 2 hæðum ásamt bílsk. Samt. ca 200 fm. Nær fullb. eign. Mikið áhv. af hagst. lánum. Verð 13,6 millj. Hjallabraut - Hf. Nýkomið í einkasölu mjög fallegt og vel umgengið endaraðh. á einni hæð, ásamt innb. bílskúr. 5 svefnherb. Parket. Suðurgarður. Verð 14,9 millj. Brekkubyggð - Gbæ. f einkasoiu mjög fallegt 132 fm raðh. á einni hæð auk bflskúrs. Stór verönd. Útsýni. Ahv. 2,8 mlllj. langtímal. Verð 11,9 m. Staðarhvammur. Nýkomiðieinkasöiu nýtt glæsil. ca 220 fm raðh. á tveimur hæð- um auk baðstlofts. Rúmg., innb. bílskúr. Parket. Arinn. Verönd. Fullb. eign f algj. sérfl. Ahv. húsnlin tll 40 ira ca 3,2 millj. Breiðvangur. Nýkomið i einkasölu fal- legt einlyft raðh. ásamt bílsk., samt. 172 fm. 4 svefnherb. Suðurgarður með verönd. Góð staðsetn. Verð 13,4 millj. Klukkuberg. f einkasölu 215,5 fm par- hús á tveimur hæðum m/innb. bilskúr. Ekki fullb. eign. Fráb. útsýnf. Verð 12,9 millj. 5-7 herb. og sérh. Miðborgin Rvk. - sérhæð. Nýkomin i einkasöki glœsil. 184,5 fm efri sárhæð f nýi. tvlb. á þessum vin- sæla stað. Merkt bllastæði. Fullb. íign l algjörum sérf I. Verð 16,6 milij Breiðvangur - Sérh. f einkasöiu glæsil. 152,4 fm efri sérh. auk 35 fm bílsk. Vandaðar innr. Tvennar svalir. Ræktaður suðurg. Frábœr staðsetn. Hoftsgata - Hf, m/bilskúr. iM^tomin í böÍú íalleg ca 100 ?m aérh. á ?.. iiæð. 24 ím góður bítsk. Sérínng. Abv. húsbr. ca 4,3 rnlllj. Vert ejl m. Stigahiíð - sérhæð. vorum að'fé f sölu 125,4 fm mjðg fallega, rúmg. og bjarta jarðhæð á þessum vinsæla Etað. Parket. Nýl. eldhinnr. Allt sér. Gott bú$. Verð D,2 millj. Grænakinn m/bflskúr. Nýkomin í einkasólu falleg hæð og kj., ca 142 fm, í góðu tvíb. Gðður 42 fm bílsk. Ról. staðsetn. Suðurgarður. Verð 9,8 millj. Vesturbær - Hf. N_<omirt i. sðlu skernmtil, ca 100 fm ftæð og ris i tvíbýli í þessum rólega stað. Allt «6r, Sjfévarutsýní. Suðurgarður. Miklð endurn. eign. Ahv. hag$t. langtl. 2,4 millj. Verð 7,6 mlllj. Stekkjarhvammur - m/bílskúr. Nýkomin mjög falleg ce 120 fm efri hæð og ris í nýl. raðh, Góður bílsk. Allt sér. Áhv. hagst. langtl. ca 4,7 millj. Verð 10,4 millj. Herjóifsgata - m./bflskúr. f einka- sölu falleg 105 fm efri sérh. með ca 35 fm risi með 2-3 herb. (ekki full lofthæð). Nýl. innr. Nýtt gler. Góður 50 fm bflsk. með 3Ja fasa rafm. SJávarútsýni. Hraunlóð. Sklpti möguleg i minnl elgn. Verð 10,6 mlllj. Vesturbær - Kóp. - sérh. Nýkom- in í einkasölu mjög falleg ca 120 fm neðri sérhæð í tvíb. Að auki fylgir ca 35 frn ein- stakllb. i jarðh. m/sirinng. Hús nýviðg. og mál. Fráb. útsýni. 30 fm bflskúr. Suðurbær - Hf. - sérhæð. Vorum að fá ca 160 fm nýl., fallega sérhæð, ca 26 fm bílskúr, nálægt nýju sundlauginni. Stór svefnherb. Verð 11,7 mlllj. KeldUhVammUr. MJðg falieg ca 130 fm noðn sérnæð ouk gððs cs 32 fm nyl. btlsköre. Nýl. gðlfefnL Alft sér. Verð 9,8 millj. Blómvangur - sérhæð. skemmtii. 136 fm neðri sérhæð auk ca 30 fm bflskúrs. 4 stór svefnherb. Góð staðsetn. Teikn. á skrifst. V. 11,3 m. Setbergsiand - „pent- house". Glassiieg, ný, fullb. 113 fm nt 138fm br. 5 herb. fb. hœðog rfs. Parket é _ólfum. Áhv, 6 mðfj. húsnlán til 40 ára. Verð 10,8 milij. Breiðvangur - m/bílskúr. Mjög falleg 144,5 fm nt. íb. á 1. hæð m/herb. i kj., innangengt. Ahv. hagst. langtlán. Skipti mögul. á 3ja herb. 4ra herb. Eyjabakki m/aukaherb. f kj. f einkasölu falleg ca. 85 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. auk ca. 16 fm herb. ( kj. Ahv. hagstæð lin ca. 4 mlllj. Verð 7,2 mlllj. Seltjnes. Nýkomin í einkasölu mjög fal- leg 105 fm fb. á 2. hæð f nýl. fjölb. Tvennar svalir. Glæsil. útsýni. Bflskýii. Ahv. ca 4,7 mlllj. tll 40 ira. Verð 8,8-9,1 mlllj. Álfaskeið - m. bílskúr. Nýkomin í einkasölu mjög falleg 108 fm ib. á 2. hæð i mjög góðu fjölb. Perket, suðursv. Gðður bílsk. Verð 7,9-8,1 millj. Flúðasei - 4,0 míllj. húsn- ián. Nýkomin i elnkasölu mjog falleg rnikíð andurn. 6 herb. sa 100 fm !b. a 3. hæð I qóðu fjölb Bílskýll. Áhv. 4,0 millj. húsnlán til 40 ara. Breiðvangur - 1. hæð. il. 112 fm á i næð i vel staðs. fjðlb. Ný etóhinnr. Parket. Suðursv. Sérþvottaherb. Húsið er nýviðg. og málað. Verð 8,6 millj. Við Tjörnina - Hf. f nýju fjöib. v/iæk- inn er til sölu glæsil. „penthouse"-íb. 120 fm á tveimur hæðum. Suðursv. Skipti á iðn- hús. eða (b. mögul. Verð 10,5 mlllj. Kambasel. Nýkomið i sölu mjög falleg 105 fm endaib. á 2. hæð, (efstu) í nýl. fjölb. Parket.'Suðvestur svalir. Mögul. á 4 svefn- herb. Sérþvottaherb. Krummahólar - „penthouse". Glæsil. ca 130 fm ib. á 6. hæð í lyftuhúsi. Rúmg. svefnherb. Tvennar svalir. Frábært útsýni. Verð 8,7 millj. Hjallabraut. Góð 105 fm endaíb. á 2. hæð. Suðursv. Sérþvottaherb. V. 8,2 m. Sreiðvangur. Mjog faiieg !09 fm íb. ó 3. hæð ¦ vtnsælu tjðlb. Suðursv. Sér þvottaherb. Fráb. útsýnl. Hus nýmáiað og viðgert. Verð 8,4 millj. Asparfell. Falleg 4ra herb. ib. á 6. hæð í lyftuhúsi. Tilvalið f. eldri borgara. Áhv. 600 þús. húsnæðisst/. Verð 6,9 mlllj. Breiðvangur. I einkasölu mjög falleg og snyrtil. 118,5 fm 5 herb. íb. á 1. hæð i góðu fjölb. Parket. Sérþvherb. Suð-vest- ursv. Verð 8,7 millj. Safamýri — m. bilskúr. Ný- komin 1 einkasötu skemmtíl 97,6 f m íb. á 2. hæð í gððu fjölb. Suðursv. Verð 8,3 mlllj. Hjallabraut. Skemmtil. 1 ie fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Sérþvherb. Suðursv. Mik- ið útsýni. Ve.ð 8,5 millj. Hvammabraut - Hf. - elgn í sérfl. Glæalt. 105 fm ,pent- ho_Bé"-fb. í nýl. fjBlb. Vendáðar Innr. Stórar suðursv. með leyff f. sótskála. Aög. e.ö þtlskyli. Fríbœrt útsýni. Suðurvangur. f efnkssöTu mjog f alleg 4ra-5 fterb, 114 f m ib. é 1. hæð í vinsastu fjölb. Sérþvherb. Suðursv. V«r-8,8mHIJ. Flókagata - Hf. m. bílskúr. Feiieg ca 120 fm neðri sérhæð i góðu tvíb. auk 32 fm nýl. bílskúr. Sðlskáli. Sirlnng. Breiðvangur - bíiskúr. Faiteg nýl. endum. 118,5 fm ft>. é efstu hæð í góðu fjðlb. Aukaherb. I kj. Suðaust- ursv. Vandaðar rrýlegsr innr. Sér- þvotteherb. Glæsll. útsýni. Skípn mögul. á 2|s herb. Verö 6,5 m. Engihjalli - KÓp. Falleg 98 fm Ib. á 3. hæð ( lyftuh. Þvottaherb. á hæðinni. Tvennar svalir. Parket. Verð 7 mlllj. 3ja herb. Seláshverfi. Nýkomin i einkasölu glæsil. ca 85 fm á 3. hæð ível byggðu fjölb. Vandað- ar innr. Fullb. eign. Ahv. húsnlán tll 40 ira 4,7 millj. Verð 7,8 millj. Hverafold. Nykomin I eirtkasólu gtœsil. og rúmg. ca 90 fm Ib. á 2. hæð i fallegu vel staðsettu fjðlb. f Grafarv. Parket. Suðursv. Stutt I a8a þjónustu. Eign (térfl. Ahv. húsnl. tit 40 ára ca 6 rnlll). Verð 8,8 mlllj. Grænakinn - allt sér. Nýkomin í einkasólu falleg 85 fm risíb. í góðu steinh. Gott útsýni. Sérinng. Hagst. langtlán ca 1,7 mlllj. Verð 6,0 mlllj. Safamýri. Sérl. björt og skemmtil. ca 85 fm jarðhæð í góðu þrib. á þessum vin- sæla staö. Hornlóö. Sérinng. Laus fljðtl. Verð 7,3 mlllj. Lindargata. Nýkomin í einkasölu sérst. og falleg ca 80 fm efri hæð i uppg. timb- urh. Mikiö endurn. eign. Útsýni. Verð 6,0 m. Ásbraut - KÓp. Nýkomin skemmtil. 85 fm íb. á 1. hæð í sem nýju fjölb. en húsið er allt endurn. Suðursv. Næg bila-- stæði. Verð 6,8 mlllj. Suðurvangur. Nýkomin mjög falleg og rúmg. 95 fm ib. á 2. hæð í góðu fjölb. Sval- ir. Húsið verður nýviðg. og mil. Breiðvangur m/sérinng. Nýkomin í sölu glæsil. 2ja-3ja herb. 80 fm fb. é jarðh. í vinsælu fjölb. Sérgarður. Parket. Flísar. Áhv. húsnœðisl. 2,3 millj. Verð 6,7 millj. Hellisgata. Nýkomin í sölu snotur ca 90 fm íb. á 2. hæð í góðu húsi. Ahv. 2,1 millj. langtimal. Verð 6,3 millj. Hringbraut - Hf. Nýkomin i sölu snot- ur ca 70 fm risfb. i góðu þríb. Suðursv. Frá- bært útsýni. Mikið endurn. eign. Ahv. langtl. ca 1,8 mlllj. Verð 6,8 millj. Vésturbær - Hf. Glæaíleg ca 70 fm neðií sérh, f tvíb. 10 fm geymsla. Nýjar inrtritt. og gðifefní. Húsiö er sem nýtt. Eign í sérfl. AHt sér. Verð 6,5 milij. MÓabarð - bílskúr. Falleg 90,6 fm neðri hæð i tvib. auk 26,6 fm góður bílskúr. Sérinng. Verð 7,6 mlllj. Tunguvegur - Hf. Falleg ca 70 fm efri sérh. í tvíb. Mikið endum. eign, m.a. innr. o.fl. Sirinng. Góður garður. Verð 6,4 millj. Öldutún - Sérh. Mjög skemmtil. end- urn. 80 fm 3ja herb. íb. á jarðh. Húsnlin 2,6 mlllj. Verð 6,4 millj. Skaftahlfð. Snotw 3ja fterb, ca 70 fm íb. i góðu fjórb. Lftið níðurgr. Sirinrtg. Nýtt gler. Verö 5,7 mlBJ, Grænakinn. Snotur ca 70 fm risib. f tvíb. Steinhús. Að auki er 25 fm herb. eða geymsla í kj. Útsýni. Róleg staðs. Ahv. langtlin ca 2,2 millj. Verft 5,8 millj. Krosseyrarvegur - iítii út- borgun. :jóð sofmajefterb.rtsib. Endurn. eklh. Geymsl* i k. bílskór. i.aus fljótl. Afiv. húsnstjlén 2,3 mlllj. Verð 4,2 mlllj. 2ja herb. ReykáS. Sérl. skemmtil. og rúmg. 80 fm íb. á i. hæð (nýl. fjölb. Rúmg. stofa, svallr. Otsýni. Verð 8^ miltj. Klukkuberg - Hfj. - laus strax. Glæsil., fullb. 60 fm íb. á 1. hæð með sér- garði. Verð 6.260 þús. Suðurbraut - Hf. Góð 60 tm ib.ii. hæð í fjölb. Suðursv. Stutt í skóla og sund- laug. Húsið er ný klætt. Verð 4,9-5,1 millj. Klukkuberg - fullb. íb. nöium feng- ið f sölu 69,9 fm nettó 2j'a4ierb. fb. á 1. hæð. Ný íb., til afh. strax. Verð 7,2 mlllj. AUStUrberg. Mjög falfsg 57,7 fm nettó íja herb. ib, é 2, hæð. HCss endum. utan. Ahv, húsnlin 2,5 milfj. Verð 3,3 mlflj. Sléttahraun.Falleg ca 55 fm ib. i 2. hæð í fjölb. Suðursv. Verð 5,1 millj. HverfÍSgata. Falleg ca 75 fm íb. á jarðh. i góðu húsl. Sérinng. Ahv. ca 1,8 millj. húsnstjlin. Verð 4,3 millj. Lyngmóar - bflskúr - hag- stætt verð 5,9 m. Giæsli. ca 65 fm íb. é 3. hæð í litlu IJölb. Par- ket. Stórar suðursv. Mögul. á sól- stofu. Innb. bflskúr. Frébært útsýni. Hraunbrún - Hf. Nýkomin góð litii ca 50 fm 3ja herb. jarðh. í tvib. Sérinng. Verð 3,4 millj. Háholt. Glæsii. 60 fm íb. á 1. hseð í fallegu fjðtbýli. Vandaðar innr. og gótfefnl. Fullbúín íb. Til afh. strax. VerðB miflj. Miðvangur - laus. Falleg ?\a herb. íb. i 2. hæð í lyftublokk. Verð 6,1 mlllj. Smárabarð — Hf. Mjög falleg 60 fm 2ja herb. nýl. ib. á 1. hæð. Sérinng. Hús- brðf 2,7 mlllj. Verð 6,7 mlllj. Vogar - Vatnsleysustrond Hábær - Vogum. Gott 110 fm eldra einb. á tveimur hæðum auk ca 55 fm geymslu í kj. Áhv. 2,5 millj. hagst. lin. Vogagerði. Endurn. ca 90 fm einb., hæð og ris. Hagstæð áhv. lán. Verð 5,1 milíj. Tjarnargata. Gott einiyft 140 fm ein- býli auk 50 fm nýs bilsk. Ahv. ca 5,5 millj. Verð 8,5 mlllj. Keflavík - góð lán. Vei staðsett ( miðbæ Keflavíkur 158,9 fm einbhús, kj., hæð og ris. Nýtt eldh. og bað. Einstakl. íb. I kj. Hagstæð lán 3 mlllj. Verð 7,2 mlllj. Ennfremur flelri eignir i skri. Atvinnuhúsn./sumarhús SvarfhÓISSkÓgur. Glæsil., vandaður og nýl. 60 fm einl. sumarhús á 0,7 ha kjarri vöxnu eignarlandi. Frábært útsýni og staðs. Myndir á skrifst. Verð 4,6 millj. Kaplahraun - Hf. Mjög gott 70 fm húsn. i 2 hæðum. Innkeyrsludyr. Mögul. á litilli íb. á efri hæð. Verð 3,0 millj. Bæjarhraun — Hf. tíi söiu versiunar- og skrifstofuhúsn. fullbúið og/eða í smíðum, eða tilb. u. trév. á þessum eftirsótta stað i Hafnarf. Hagst. verð og greiðslukjör. I smíðum Kaupendur athugið! Selj- endur neðangreindra eigna taka í flestum tilfell- um öll afföll vegna hús- bréfa. Dvergholt einb./tvíb. "Nýkomið í einkasölu þetta glæsil. einbhúst m/innb. bílsk. samt. ca 250 fm. Afh. fljótl,- fullb. að utan, fokh. að innan. Verð 8,7 millj. Hörgsholt - Hf. - fjórbýli. Ný komnar glæsil. 2ja-3ja herb. ca 70 fm íb. I falíegu fjórb. Til afh. fljótl. fokh. eða tilb. u. trév. Alft sér. Lækjarberg Hf. Nýkomin glæsil. efri sérhæð í tvib. ásamt bilsk. samt. ca. 200 fm. Útsýni. Afh. strax. tilb. u. triv. Ahv. ca. 6,5 mlllj. húsbr. Verð 10,7 mlllj. Lóð - Garðabæ. veð staðsett iðð m. teikn. af ca. 200 fm húsi ásamt bilsk. á einni hæð. HÖrgsholt. Glæsil. fullb. ca 110 fm 4ra-5 herb. endaíb. á 3. hæð. Útsýni. Til afh. fljótl. Skipti mögul. Verð 8,9 mlllj. Setbergsland - Hf. Nýkomiðíeinka- sölu glæsil. tvíl. einb. ásamt bilsk. samt. 246 fm. Vel staðsett í Setbergshv. Afh. fljótl. fullb. að utan, fokh. að innan eða tilb. u. trév. Verð 10,5 mlllj. Lindasmári - Kóp. Selj. tekur öll afföll húsbr. f einkasölu þessi glæsil. raðh. 165,4 fm i tveimur hæðum ásamt bílsk. Skilast fokh. aö iniiiin, fullb. að utan. Verð 7,9 mlllj. Eða tilb. u. trév. Verð 10,2 millj. Rauðarárstígur - Rvk. Giæsii. ný ca 100 fm 3ja-4ra herb. ib. f glæsil. lyftuh. miðsvæðis. Svalir. Bilskýli. Til afh. strax. Setbergsland. Byrjunarframkvæmdir að einb. i tveimur hæðum. Hagstætt verð. Fallegar teikningar i skrifst. Eyrarholt - Hf. Ein 4ra herb. íb. og ein 6 herb. „penthouse"-ib. i tveimur hæð- um. Innb. bilskúrar fylgja hvorri íb. Afh. fljótl. fullb. að utan, fokh. að innan eöa tilb. u. triv. Fráb. útsýni. Verð fri 6.950 þús. Mosfellsbær - raðh./ein hæð. Aðeins tvö hús eftir Vorum að fá í einkasölu þessi glæsil. 132 fm raðhús á einni hæð isamt innb. bílskúr Ýmis byggstig. Verð fri 7,6 mlllj., fullb. að utan, tæpl. tilb. u. triv. að innan. Lindasmári - Kopavogi. Glæstl. raðh.á ainni.haað, 152^9 fm, isamt innb. bilskör. Mögut. é hýtíngu : á 60fm risi keupendum að kostnaðar^ lausu. Frébær staðsetfi. Veðursætd. Verft fri 8,1 fokh. að innan, fullb. utan, þ.m.t. !óð og oílastasði. Háholt. Höfum fengið í sölu 2ja, 3ja og 4ra herb. ibúðir til afh. strax. M.a. ibúðir m. sérinng. Mjög gott útsýni. Verð frá 5,1 mlllj. tllb. u. triv. Fist einnig fullb. Gjörið svo vel að hafa samband ef þér viíjið skoða ofangreindar eignir ( byggingu. J

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.