Morgunblaðið - 03.05.1992, Blaðsíða 29

Morgunblaðið - 03.05.1992, Blaðsíða 29
MORGUNBLADIÐ FASTEIGNIR SUNNUDAGUR 3. MAÍ 1992 B 29 IL^D^MflO B fl @ Sölumenn: Jón G. Sandholt, Svanur Jónafcmsson, Jón Þ. Ingímundarson, SígurSur Hrafnsson. LögmaSur: SigurSur Sigurjónsson hrl. Ásta Magnúsdóttir, lögfræoingur. Gerour B. GuSjónsdóftir, ritari. Hverafold Erum með f einkasölu mjög fallega 3ja herb. íb. 80 fm á jarðh. ásamt 30 fm bílsk. Tvíb. Áhv. hagst. lán frá veðd. ca 4,5 millj. Laugarnesvegur V. 6,3 m. Vorum að fá I einkasölu fallega 3ja herb. endaíb. á 1. hæð í fjólbhúsi. Ahv. hagstæð lán v/veðdeild ca 2,4 millj. Víkurás V. 7,5 m. Vorum að fá í sölu fallega 3ja herb. íb. 85,2 fm. á 3. hæð ( fjölbhúsi. Parket og flísar á gólfum. Stæði í bílg. fylgir. Falleg íb. Ákv. ala. Sporhamrar V. 9,9 m. Glæsil. 3ja herb. ib. 118 nettó á jarð- hæð í tveggja hæða blokk ásamt 21 fm bílsk. Sér suðurlóð. Skipti mögul. á 2ja herb. íb. i Grafarv. eða Árbæ. Hringbraut Hf. V. 5,8 millj. Mjög falleg 3ja herb. risíb. í 4býli. 80 fm nettó í góðu steinh. Fallegt útsýni. Parket. Ákv. sala. Framnesvegur Stórglæsil. 3ja herb. risíb. 2 Svefnherb. 2 saml. stofur. Suðursv. Parket á gólfi. (b. er öll nýstandsett. Miðholt - Mos. Ný fullfrág. 3ja herb. íb. á 2. hæð í 4ra hæða blokk t' miðbæ Mosfellsbæjar. Afh. 15/4 '92. Byggaðili: Álftárós. Kleifarsel V. 7,3 m. Falleg 3ja herb. endaíb. 74,4 fm á 1. hæð í 2ja hæða blokk. Þvottah. í fb. Góö stað- setn. Ákv. sala. Logafold Stórglæsileg og rúmg. 3ja herb. íb. 99,3 fm nettó ásamt stæði I bílgeymslu. Allar innr. mjög vandað- ar. Parket og flísar. Þvhús og búr innaf eldhúsi. Fallegt útsýni. Áhv. veðdeild 4,8 millj. Ákv. sala. Krummahólar V. 6,7 m. 3ja herb. (b. á 5. hæð í lyftublokk. 74,4 fm ésamt stæði í bflag. Fallegt útsýni. Akv. sala. Leirutangi V.7,5m. Falleg 3ja-4ra herb. íb. 92,5 fm á jarðhæð í fjórb. Fallegar innr. 2 svefnherb., sjónv- hol. Parket, flísar. Sérinng. Sérlóð. Ákv. sala. Gnoðarvogur Mjög glæsil. 3ja herb. íb. 70 fm nettó á 1. hæð í 4ra hæða blokk. Nýtt eldhús. Parket. Laus strax. Ákv. sala. Alfaheiði - Kóp. Mjög glæsil. 3ja herb. fb. 82 fm nettó á þessum vinsæla stað. Parket og flfsar. Vandaðar innr. Þvhús f fb. Áhv. 3,4 millj. veðdeild. Þingholtin V. 4m 950 þ. 2ja herb. Grenimelur V. 6,1 m. Vorum að fá í einkasölu mjög fallega 2ja herb. fb. á jarðhæð f þríbýli.2 62,8 fm. Sérinng., sér rafmagn og hiti. Frábær staðs. Áhv. hagst. lán ca. 2,6m Ástún V. 6,5 m. Vorum að fá í einkasölu glæsil. 2ja herb. íb. á 2. hæð, 64,9 fm. í 3ja hæða blokk. Fallegar innr. Sér inng. Fallegt útsýni yfir Fossvogsdalinn. Ákv. hagst. lán frá veðd. ca 2,8 millj. Krummahólar V. 5,5 m. Mjög falleg 2ja-3ja herb. íb. á 2. hæð í lyftublokk. I fb. eru 2 svefnherb. Parket á gólfum. Góðar innr. Fallegt baðherb. Glæsil. útsýni. Ákv. sala. Rpfabær V. 5,3 m. Vorum að fá í sölu fallega 2ja herb. íb. á jarðh. 51,5 fm i 3ja hæða blokk. Sérlóð. Mjög góð staðsetn. Ákv. sala. Vallarás V. 5,7 m. Vorum að fá í einkasölu mjög fallega 2ja herb. fb. 54 fm á 5 hæð f lyftublokk. Sér- lega glæsilegt útsýni. Ákv. sala. Suðurhlíðar - Kóp. Vorum að fá í sölu mjög glæsil. 2ja herb. íb. á vinsælum stað í Suðurhl. Kóp. Fallegt útsýni. Parket og flfsar. Áhv. hagst. lán v. veðdeild ca 3,2 millj. Krummahólar V. 5,6 m Mjög rúmg. og falleg 2ja herb. fb. á 3. hæð, 75,6 fm nettó. Þvottah. og búr innaf eldh. Fallegar innr. Suðursv. Ákv. sala. Austurströnd V. 6,5 m. Vorum að fá í einkasölu glæsil. 2ja herb. íb. 61,2 fm á 4. hæð f lyftuh. Parket og flísar. Glæsil. útsýni. Þvottah. á hæð. íb. fylgir stæði í bflgeymslu. Áhv. hagst. lán frá veðd. ca 1,9 millj. Hverf isgata V. 3,98 m. 2ja herb. jaröh. f tvíb. Eign í góðu ástandi. Akv. sala. Þverholt 2ja herb. 74,2 fm. á 2. hæð f 4ra hæða blokk. ásamt stæði f bílg. Ib. afh. tilb. u. trév. innan, frág. utan, til afh. strax. Veghús V. 7 m. Mjög falleg 2ja herb. íb. 61,6 fm á jarðh. Parket. Flísar. Sér lóð. Áhv. veðd. 5 millj. Meðalbraut Kóp. V. 5,5 m. Falleg 2ja herb. íb. 58 fm nettó á jarðh. í tvíb. Sér inng. þvottah. f íb. Frábær stað- setn. Nýlegt hús. Áhv. hagstætt lán f. veðdeild ca 2,7 millj. Ákv. sala. Vesturgata V. 5,5 m. Falleg 2ja herb. íb. á 2. hæð í þríb. ib. er öll endurn. m.a. rafmagn, gler, gólfefni og innr. Víkurás V. 5,6 m. Falleg 2ja herb. íb. 58,8 fm á 3. hæð i 4ra hæða blokk. Fallegar innr, Parket. Þvottah. og geymsla á hæðinni. Selj. borgar klæðn- ingu utanhúss og allan frág. á lóð. Hverfisgata V. 3,9 m. 2ja herb. jarðhæð f tvíb. Eign f góðu ástandi. Ákv. sala. Langholtsvegur V. 2,9 m. Falleg ósamþ. einstaklingsíb. 37,2 fm nettó á tveimur hæðum. (b. er öll ný- stands. Ahv. Iffeyrissj. ca 1,3 millj. með 5,5% vöxtum til 25 ára. Ákv. sala. Þverholt 2ja herb. íb. 74,2 fm nt. á 2. hæö ( 4ra hæða blbkk ásamt stæði f bílg. fb. afh. tilb. u. trév. að innan en frág. að utan. Til afh. strax. í smíðum Hvannarimi V. 7,2 m. Falleg parhús 170 fm á 2 hæðum. 3 svefn- herb. Afh. tilb. utan, fokh innan. Tll afh strax. Hrísrimi V. 9,7 m. 140 fm neðri sérhæð í tvfb. ásamt 23 fm bflsk. Ib er tilb. u. trév. og máln. Gott skipul. Ákv. sala. Baughús V. 8,5 m. Fallegt parhús á 2 hæðum ásamt bílsk. samt. 174 fm. Afh. fullb. utan fokh. innan. Grófjöfnuð lóð. Dalhús Glæsil. endaraðhús á 2 hæðum ásamt góðum bílsk. Alls 200 fm. Húsið afh. fokh innan, fullb. utan. Teikn á skrifst. Anna. Bolholt - skrifstofuhúsn. Fallegt skrifstofuhúsn. á 2 hæð, samt. 186 fm. Sameiginl. snyrt. og kaffiaðstaða. Hús- næðið er ígóðu ástandi. Áhv. hagstæð lén ca 2 millj. Lágmúli - verslunarhúsn. Verslunar- og lagerhúsn. v. Lágmúla í Rvlk. Heildarflatarmál 600 fm. sem sk. (400 fm gott verslunarpláss ásamt 200 fm lager- húsn. Hagstæð lán áhv. Góð greiðslukjör. 2ja-3ja herb. (b. 63 fm ásamt geymslurisi á efri hæð ( tvíb. Steinhús. Gðð eign. Ákv. sala. Engihjalli V. 6,5 m. Mjög falleg 3ja herb. fb. 78,1 fm nettó. á 7. hæð í lyftublokk. Parket. Fallegt útsýni. Ákv. sala. Spítalastígur V. 5.950 þ. 3ja herb. íb. á 1. hæð í tvíb. (steinhús) ásamt aukaherb. í kj. og risi. Laus strax. Frostafold Falleg 5-6 herb. íb. á tveimur hæðum, samtals 141 fm ásamt innb. 30 fm bílsk. Stórar suðursv. Mögul. aö byggja sólhýsi yfir hluta af svölum. Glæsil. útsýni. Áhv. hagst. langtímalán ca kr. 5,6 millj. Hagamelur Falleg 5 herb. íb. 117 fm á 2. hæð ásamt 50% eígnarhl. í 60 fm bílsk. Parket. Tvennar svalir. Falleg ræktuð lóð. Stutt í alla þjónustu. Ákv. sala. Þorfinnsgata 3ja-4ra herb. íb. á efstu hæð í þriggja hæða húsi. Ahv. húsbréf ca 2,7 millj. Laus strax. Ákv. sala. íjaðriSuðurhltta Kópavogsrfs frrtta Qtaasilega ISÖIbýlishús Nú eru hafnar framkvæmdir að byggingu þessa glæsilega fjölbýlishúss við Lækjarsmára78—90iKópavogi. Um er að ræða 2ja, 3ja, 4ra og 5—6 herbergja Ibúðir sem afhendast tilbúnarundirtréverkogmálningu,sameign fullfrágenglnaðutansem innan þ.m.t. lóð. Allar Ibúðirnar eru m]ög rúmgóðar og vel skipulagðar. Mjög traustur byggingaraðili: Óskar Ingvason múrarameistari. Hönnuður: Kjartan Sveinsson. * Stutt f íþróttasvæði Kópavogs. * Opið útivistarsvæði. ¦k Skjólgott umhverfi. * Hagstættverð. * Stutt i skóla (sjá skipulag). Opið í dag 1-3 Vestu rv altagata. 2ja herb- falleg 50fm ib. t'gððu stiga- húsi. Mikið endurn. Nýtt aldh. Verð 4,8 milij. FAST6IGNASALA \ VITASTÉG13 2SOSO-S6QHSS Vindás. 3ja herb. falleg íb. 86 fm á 2. hæð. Bílskýli. Fallegar innr. Suð- ursv. Góð lán áhv. Vesturberg. 3ja herb. íb. á 1. hæð 74 fm. Fallegar innr. Vestursv. Verð 5,7 millj. Hverafold. 2ja herb. falleg íb. é 1. hæð 56 fm. Sér þvottah. i (b. húsn- lán éhv. Parket. Sérgarður. Engjasel. 3ja-4ra herb. fb. á tvetmur hæðum 75 frrt. Bilskyii. Góð.lán áhv. Verð 7,5 millj. Valfarös. 2ja herb fb. 63 fm a 1. bæð. Gðð lán áhv. Verð 4,8-4,9 miltt Ljósheimar 4ra herb. íb. ca. 100 fm á 4. hæð i lyftuh. Tvennar svalir auk 24 fm bilsk. Njálsgata. 2ja herb. íb. 58 fm í kj. Verð 3,0 millj. Grettisgata. 4ra herb. fb. í rísi. 72 fm. Mtkið endurn. Nýjar Innr. Góð lén áhv. Verð 63 mfllj. Snorrabraut 2Ja herb. fb, á 3. hæð, ca, 60 f m auk herb; (rísl. Verð 4,9 miíij. . Engihjalli. 4ra herb. falleg fb. á 7. hæð. i lyftublokk. 108 fm. Fallegar innr. Parket. Sér þvottah. á hæðinni. Laus. Verð 7,5 millj. Leifsgata 3ja herb. góð íb. á 2. hæð 90 fm. Mik- ið endurn. Verö 7,2 millj. Njálsgata. 2ja-3ja herb. Ib. Mögul. « stækktín. Gott hös- næðlslán éhv, Verð 4,9 miflj, Álfhóisvegur Neðri sér- hœð 100 fm í tvíbhúsi. Góð lan áhv. Eskihlfð. 4ra herb. endaib. 90 fm. Parket. Vestursv. Verð 7,2 millj. Hagamelur. 2ja herb. (b. ca. 70 fm. Mikið endurn. Góð lán áhv. Verð 6,3 millj. Orrahólar ; 2]8~3j* harb. 65 fm ib. a 8. imb Parkflt Suðursv. Fráb. útsýni Þvottaherb. a hæð. Verð 5,6 'mm.: :.¦'. Laugarnesvegur 4ra herb. falleð íb. é 1. n»ð 102 fm. Mlklð endgrn. Nytt gler, nýlr gluggar, nýjar innr, .-; Týsgata. 4ra herb. íb. á 1. hæð 80 fm. 2 saml. stofur, 2 svefnherb. Laus. Verð 5,8 millj. Lœkjarhjalli — Kóp. Neðri sérhæð 2ja-3ja ( tvíb. ca 73 fm. (b. verður seld tilb. u. trév. Húsið fullb. að utan. Teikn. á skrifst. Verð 5,8 m. Fellsmúli. 5 herb. gtæsil, 120 erictaíb. a 1. hæð. Mf kið end- Urn. Nýtt eldh, Parket. Húslð nýendtirh. að lítán, . Hverfisgata 3ja herb. fb. é 1, hæð 45 fm. Góð lán éhv. Verð 3,8 mB8. Rauöalaekur 6 herb. falleg f b. á 3. hæð 132 fm. Suðursvalir. Fallegt útsýni. Hringbraut. 3ja herb. íb. á 3. hæð 72 fm auk herb. ( kj. Góð lán éhv. Verð 5,7 millj. Bólsta&arhlío. Sérl. fal- leg 5 berb. ib. 113 fm * t. hæð. ¦: Sértrtng. Suöursv. Btlskréttúr Nýjar ínnr. Verð 10,5 mitfj. Vailarás. 3ja herb. falieg fb. 83 fm á 3. hæð. Suðursv. Falleg- ar Innr. Makask. mögul. á stærri íb. Góð lán áhv. Aftanhœö — Gbæ raðhús á einni hseö 178 fm m. innb. bílsk. 28 fm. Húsið tilb. u. trév. innan og fullb. utan. Teikn. é skrífst. Verð 10,8 millj. SkarphéSinsgata. Glaisil. 3(a herb. íb. á '1. hæð ca 60 fm. Nýjar innr. Nýtt parket, . gf*r dg gluggar. íb. i sérft. Esjugrund — Kjalar- nesi. Einbhús á tveimur hæð- um 262 fm. Mögul. á séríb. á jarðh, Nýl. húsnlán áhv. Maka- skipti möguf. Safamýri. Glæsfteg eíri sérhæð ca 145 fm auk 25 fm bflskúrs. Suð- ursv. Nýtegar innr. í eldhúsi. 4 svöfnherb., goðar stofur. Hús í serffökkí. : Nökkvavogur. Sérbýli á tveimur hæðum, ca. 130 fm. Á aðalhæð er stofa og borðst. Garðstofa. Eldhús og snyrt. Á efri hæð sjónvarpshol, barna- herb., hjónaherb., baðherb. Tvennar svalir. Bilskúrsréttur. Logaiand. Gott raöhús 4 tvelmur hæðúm 218 fm á einum besta stað i Fossvogí. Opið svæði neðan við giitu. Gott útsýni. Arinn. Mildð endurn. Torfufell. Raðhús é 2 hæðum, ca. 230 fm auk 24 fm bflsk. Vesturf old. Faliegt eihbhös á eínnl haáð 204 fm. Fallegt útsjnl. Gott áhv. húsnlán. Húsið selst fokh. innan, múrað að utan. Þak frag. Sunnuflöt - Gbœ. Glæsil. einbhús é einni hæð, 190 fm. 55 fm tvöf. bílsk. 30 fm garðstofa. Sérlega falleg lóð. HlíÖarhvammur — Kóp. Glæsll. elnohús á tveímur hæðum, 254 ím. Möguf, a sérib. a jarðh. Glæsil. sólvérðnti ca 200 fm. LiðKmyhdir a skrif- stofu. . Hlíðarvegur. Fallegt einbhús á einn og hélfri hæð, 242 fm auk 30 fm bílsk. Fallegt útsýni. suðurgarður. iórusel. Efnbýlishús á 3 héeðum. 305 fm auk 28 fm bffsk. Mogul. á 75 fm <b. ( kj. m. sérínng. Gtæsil. ínnr. Ákv. sala. Auðbrekka — Kóp. Til sölu ca 380 fm hæð sem nú er innr. sem 12 herb. gistiheimili. Húsvarð- aríb. Miklir tekjumöguleikar. Hentugt fyrir þá sem vilja skapa sér góða at- vinnu. Uppl. é skrifst. Seljendur! Vantar aliar stœrðir og gerð'ir eigna ö skró. Vantnr 2jo-3jn herb. ib. i vesturborginni - 3ja-4ra herb. ib. í Grafarvogi • 3ja-4ra herb. íb. I Hrounbœ og SeléshverfI - 3ja-4ra horb. 1b. í Kópavogl. FÉLAGIIFASTEIGNA5ALA Gunnar Gunnarsson, lögg. fasteignasali, hs. 77410.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.