Morgunblaðið - 03.05.1992, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 03.05.1992, Blaðsíða 28
28 B MORGUNBLAÐIÐ FASTEIGNRR SUNNUDAGUR 3. MAI 1992 Makaskipti Mikill áhugi á makaskiptum. Höfum nú þegar mikinn fjölda eigna á skrá sem fást einungis í makaskiptum. Vinsamlegast hafðu samband og athugaðu hvort við höfum réttu eignina fyrir þig. líass Húsafell FASTZmA$ALAUnghottsvcgilt5 BkH^hÍ (B^rieidahminu) Sémi:681066 Þorlákur Einarsson, GissurV. Kristjson, hdl-, Jón Kristinsson. FMEI6HJIÞMUSM 2SS0Ú Skúlagötu 30,3. tiæö. henni er á þriðja KAUPENDUR: Hringið eða komið eftir söluskránni okkar. hundrað eigna í máli og myndum. SEUENDUR: Athugið, lækkið auglýsingakostnað ykkar. Nú styttist í útgáfu nýrrar söluskrár. Skráið eign ykkar því sem fyrst svo hún kom- ist í skrána. Símatímikl. 13-15 SÝNISHORN ÚR SÖLUSKRÁ 2ia-3ja herb. íbúðir ESKIHLIÐ V.3,9M. 2ja herb. litil íb. á 1. hæð í þríbhúsi. Suöursv. Laus. GRENIMELUR V.4,6M. 2ja herb. samþ. 50 fm kjíb. fb. þarfn. dálitillar standsetn., góö ib. Áhv. 1,7 millj. MEÐALBRAUT - KÓP. V.S,5M. 2ja herb. íb. á neðri hæð ítvíbhúsi. Sérinng. Áhv. ca 2,7 millj. ígóðum lánum. SPÓAHÓLAR V.6,SM. Falleg vönduð endaíb. á 3. hæð. Mikið útsýni. Vandaðar innr. SELJAHVERFI V.7.0M. 3ja herb. ný ónotuð íb. á 1. hæð (jarðh.) Góð kjör. Hentar ungum sem öldruðum. FREYJUGA TA V. 8,5 M. Hörkugóð 95 fm íb. á 2. hæð i húsi byggðu 1957. Allar innr. og lagnir nýjar. fb. fæst á góðum kj. LAUGAVEGUR V.3,0M. Ódýr en ágæt íb. á 2. hæð. Ný- standsett íb. í steinh. HÁTÚN V.5,5M. Góð íb. f. eldra fólk. Lítil 3ja herb. íb. í háhýsi. Hentar vel f. eldra fólk eða fatlað, vegna staðsetn. SNORRABRAUT V. 4,0 M. Ágæt 2ja herb. íb. á 1. hæð í bl. HLÍÐARV. - KÓP. V. 6,9 M. Ný 74 fm 3ia herb. íb. á jaröh. m. sérinng. fb. að mestu tilb. Skipti á lítilli ódýrri íb. koma til greina. Áhv. 2,6 m. góð lán. Eig. tilb. að lána meira. HVERFISGATA V.3M. 2ja herb. íb. á 1. hæð í fjórb. sem stendur á baklóð. Sér inng. Góð geymsla í kj. EFSTASUND V.7,0M. Rúmg. og björt 3ja herb. 90 fm kjíb. í tvíbhúsi. SKÓGARÁS V.6.5M. 2ja herb. íb. á jarðhæð. Mjög fal- leg og vönduð íb. Áhv. 1,9 millj. veðdeild. 4ra-5 herb. ibuðir BALDURSGATA V.8,0M. Rúmg. íb. á 2. hæð + ris. íb., sem er mikið standsett. Suðursv. Áhv. 1,8 millj. ÁLFTAH. V.8,5M. 93 fm rúmg. 4ra herb. ib. á 2. hæð. Tvennar svalir. Vestursv. m/stórkostl. útsýni yfir borgina. Innb. 33 fm bílsk. GRENSÁSV. V.8,5M. Mjög falleg nýuppg. 110 fm íb. á 2. hæð, allt nýtt að innan. Stórar svalir. Áhv. 5,8 millj. veðdeild. FRAKKASTÍGUR V. 4,5 M. 82 fm íb. í járnkl. timburh. l'b. þarfn. töluv. standsetn. V/LANDSF% V.6,8M. Fafleg 4ra herb. íb. í efdra steinh. v/Leifsgötu. Aririn i stofu. fb. fyíglr mjdg góð „stúdíófti*'. sem auðvelt er að leigja öt. ÆSUFELL V.7.5M. 5-6 herb. íb. á 2. hæð í lyftuh. 4 svefnh. Stórarstofur. Gott útsýni. HÁALEITISBRAUT Góð 5 herb. íb. í blokk. 3 svefn- herb., 2 stofur, rúmg. eldhús. Suðursv. Gott útsýni. KRUMMAHÓLAR Glæsil. „penthouse" íb. á tveimur hæöum. Mikið endurn. Suður og- norðursv. Gott útsýni. Sérhæðir GRENSÁSV. V.8,SM. Nýuppg. 122 fm 5 herb. íb. á 2. hæð. Allt nýtt að innan. Áhv. ca 5,0 millj. GULLTEIGUR V.11,0M. 140,6 fm sérhæð i tvíbh. 5 svefn- herb. Fallegt, mósaíklagt bað- herb. og geymsla á hæð. Útsýni til Snæfellsjökuls. SAFAMYRt Stórgl. 140 fm efri hæð f þríbhúsi ósamt 25 fm rými í kj. +• 26 fm bflsk. Hús og ib. f 1. fl. viðhaldi. BÚSTAÐAVEGUR V.7,0M. 3ja herb. neðri sérhæð í tvíb. Parket á stofu og gangi, nýl. bað- herb. Áhv. 3,0 millj. Raðhús LAUFBREKKA V.16,5M. 195 fm einb./tvíb. sem er hæð og ris. Hæðin er ca 127 fm sem er stofa, borðstofa, 3 svefnherb., eldh., þvottah., búr og bað. Risiö er 68 fm, sem er 2 svefnherb., stofa, eldh. og bað. KLAUSTURHVAMMUR 213,9 fm stórgl. raðhús á tveimur hæðum. Áhv. góð lán ca 5,0 millj. SUÐURMYRI - SELTJN. 276 fm raðhús á tveimur hæðum. Tilb. u. tróv. 4 svefnherb. og gesta- sn. Áhv. góð lán, húsbr. Embylishus GRAFARVOGUR Vorum að fá í sölu mjög fallegt einbhús á tveimur hæðum alls 260 fm. Gott útsýni. Góð áhv. lán. Teikn. á skrifst. SEUAHVERFI Vorum að fá í sölu mjóg fallegt einbhús á tveimur hæðum, alls 378,8 fm, auk 40,6 fm bílsk. Mjög falleg lóö. Gott útsýni. Góö áhv. lán. Teikn. á skrifst. FJÖLDI HÚSA Á SKRÁ Hringiö eftir myndskreyttri söluskrá. ©®m \^ummm^m, Símafími í dag er frákl. 12- 15 I :nbýli-raðhús Vallhólmi - einb./tvíb. Vorum að fá í einkasölu glæsil. einbhús á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. sam- tals 261 fm. Á efri hæð eru 3 svefnherb., glæsil. eldh., borðstofa, stofa og sjónv- hol. Fallegt útsýni. Á neðri hæð er 2ja herb. íb. m. sérinng. auk þvottah., geymslu, gufubaðs o.fl. Mögul. að stækka íb. á jarðh. Mjög fallég ræktuð lóð. Fráb. staðs:"\ Kieifarás - eign í sérflokki Erum með í sölu stórglæsil. einbhús á 2 hæðum, alls 446,5 fm. Stórt (25 fm) eld- hús m. fallegum beykiinnr. Stórar stofur. Arinn. Einstakt útrsýni. Mögul. á 5 svefn- herb. 40 fm garðstofa. Vel byggt og reisul. hús. Frábær staðsetn. Ákv. sala. Hagstæð langtímal. áhv. Espiiundur Gbæ Erum með i sölu sérlega vandað einbhús á einni hæð. 155 fm ásamt 44 fm bílsk. Nánari lýslng: Rúmg. forstofuherb., Gesta- snyrt., þvottah., búr og geymsla. Rúmg. hol, Eldh. m. fallegum innr. og góðum borðkrók. Rúmg. stofa, 3 Svefnherb. á sérgangi. Mikið fjaliaútsýni. Einstök sól- baðsaðstaða. Mjög falleg ræktuð lóð. Akv. sala. Breiðhoit - fráb. staðs. Erum með I sölu fallegt 206 fm einbhús á 2 hæðum ásamt 30 fm bílsk. Frábært útsýni. Frábær staðsetn. Mögul. á 5 svefnherb. Gott sjónvarpshol. Stórt eldh. Hagstæð lán áhv. Verð 19,5 millj. Kársnesbraut V. 18 m. Mjög fallegt 160 fm einbhús á 2 hæðum ásamt 31 fm bilsk. A efri heeð eru 3 rúmg. svefnherb. m. parketi, bað m. flísum, stofa m. parketi, eldhús m. fallegum innr. A neðri hæð er eitt herb., þvottah. og geymsla. Glæsil. útsýni. Vesturvangur Hf. Mjög glæsil. einbh. á einni hæð. 137 fm + 40 fm bílsk. Mjög fallegar innr. Parket. 40 fm rými í kj. sém hægt er að innr. sem ein- stakl. íb. Ýmis eignask. mögul. Mýrarás V. 18,0 m. Mjög glæsil. 220 fm einbhús á einni hæð ásamt innb. 36 fm bflsk. 4 rúmg. svefnherb. Fallegar innr. Parket, flísar. Garðstofa. Gróin lóð. Akv. sala. Logafold V. 12,5 m. Fallegt einbh. á einni hæð, 116 fm ásamt 31 fm bílsk. 3 herb., möguleiki á 4. Ahv. 3,2 millj. Ákv. sala. Helgubraut - Kóp. V. 15,3 m. Fallegt raðh. á tveimur hæðum ásamt rými f kj. m. sérinng. Þar er mögul. á 2ja-3ja herb. ib. f húsinu eru 4 rúmg'. herb. stofa, borðstofa ásamt testofu. Fallegar innr. Góð gólfefni. Akv. sala. Brúarás V. 15,9 m. Mjög fallegt raðhús á 2 hæðum. 170 fm ásamt 50 fm bllsk. m/hita og rafm. 4-5 svefnherb. Eldhús m/fal- legum innr. Stofa og arinstofa. Baðstloft og gott sjónvhol. Parket, flísar. Mjög vönduð eign. Góö stað- setn. Ákv. sala. Bollagarðar V. 14,5 m. Fallegt 200 fm raðhús ásamt 27 fm bflsk. 3 svefnherb. (möguleiki á fleiri herb.). Fal- legar innr. Glæsilegt sjávarútsýni. Topp eign. Ákv. sala. Álmholt - Mos. V. 16,5 m. Fallegt einbhús á tveimur hæðum ásamt góðum bílsk. Á efri hæð eru 4 svefnherb., 2 saml. stofur, eldh., bað, þvhús og búr. Á neðri hæð er 2ja herb íb. Innang. á milli hæða. Stakkhamrar V. 15 m. Fallegt einbhús á tveimur hæöum ásamt innb. bflsk. Samtals 256 fm. Fallegt útsýni. 4 rúmg. svefnh., stofa, borðst. og sjónvhol. 70 fm rými m/glugga. Ahv. húsbr. Skipti koma til greina á minni eign. Norðurbær - Hafn. Fallegt einbhús á einni hæð 124 fm ásamt 40 fm bílsk. Rúmg. stofur, 3 góð svefn- herb. Mögul. á að byggja sólstofu útfrá stofu. Fráb. staðs. Ákv. sala. Fagrihjalii -Kóp. Mjög glæsil. raðh. Glæsil. innr. Parket útsýni. Suðursv. Ahv sala. v\14,7m. 4 svefnfierb. flfsar. Fallegt 4,4 millj. Akv. íbúðir fyrir aldraða Sólvogur Vorum að fá tif sölu 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir í nýbygg- ingu Sólvogs, Fossvogi. Húsinu verður skilað fullbúnu að utan sem innan þ.m.t. sameign. Mjög gott útsýni ásamt suð-vestursvölum. Á 1. hæð í húsinu verður íbúð fyrir húsvörð, salur sem í verður ýmis þjónusta, gufubað, sturt- ur, búningsklefar, heitir pottar o.fl. Þá verður sameiginleg setustofa á 5. hæð og samkomu- og spilasalur á 8. hæð. Teikn. og aðrar upplýsingar liggja frammi á skrifstofu. 5-6 herb. og hæðir Laufásvegur Falleg 165 fm ib. á efstu hæð f fjórb. Hæðin sk. f 4 rúmg. herb. 2 saml. stofur. Eldhús og bað. Gott útsýni. Akv. sala. Þverholt 6 herb. íb. á 2 hæðum. 160 fm nettó i 4ra hæða lyftublokk ásamt stæði í bílg. Á neðri hæð eru 2 svefnherb., stofa, etdh., snyrt. og þvottah. A efri hæð eru 2 rúmg. svefn- herb., sjónvarpshol og snyrt. Ib. er nýmál. og til afh. strax. Sameign frág. Geithamrar V. 11,3 m. Falleg 4ra-5 herb. endaíb. á 2. hæð m/risi. Bílskúr 28 fm. Fallegar innr. Fallegt út- sýni. Sórinng. Stórar suðursvalir. Ahv. 2,2 míllj. Búðargerði V. 8 millj. Skógarás V. 9,9 m. Falleg 5-6 herb. fb. á z'hæðum, samt. 142,4 fm í 2ja hæða blokk. Ris ófullfrág. en neðri hæð fullfrág. Orrahólar V. 8,9 m. Mjög falleg 5 herb. fb. á tveimur hæðum samt. 122 fm. 3 rúmg. herb. Mögul. á 4. Fallegar innr. Parket, flisar. Fallegt útsýni. Akv. sala. Vorum að fá i einkasölu fallega 4ra herb. íb. á 2. hæð í 2ja hæða blokk. Suðursv. Fallegt útsýni. Akv. hagstætt lán v. veðd. ca 3 millj. 350 þús. Engjasel V. 7,8 m. Falleg 4ra herb. 100 fm íb. á 2. hæð ésamt stæði í bflageymslu. Rúmg. stofa m. par- keti. Fallegt útsýni. Fallegar innr. Akv. sala. Álf atún V. 9,5 m. Mjfjg glæsil. 4ra herb. íb. 110 fm. á 2. hæð I 3ja hæða blokk. Glæsil. innr. Fallegt út- sýni. Áhv. hagstæð lán ca 2 millj. Seljavegur V. 6,7 m. 4ra herb. íb. á 1. hæð í goðu steinh. Tvær saml. stofur. Tvö svefnherb. (mögul. á 3). Falleg suðurlóð. Akv. sala. íbúðin er laus. Háaleitisbraut V. 7,9 m. Falleg endaíb. á 4. hæð. Tvennar svatir. Fallegt útsýni. Stutt i alla þjónustu. Ahv. hagst. lán frá yeðdeild ca 3,4 millj. Langamýri - Gb. V.9,6m. 4ra herb. endalb. 98 fm nettó ásamt bilsk. Suðursv. Ahv. hagst. lán frá veðdeíld 3,3 millj. » Uthlíð V.11m. Giæsil. neðri sérhæð 130 fm ásarnt 28 fm bílsk. í fjórb. 3 svefnh., 2 saml. stofur, eldh. m/fallegum eikarinnr. Parket. Fráb. staðsetn. Laus fljótl. Hrafnhólar V. 6,8 m. Falleg 4ra herb. fb. á 2. hæð f lyftuh. Hagst. lán áhv. 3,5 millj. veðdeild. Ákv. sala. Skipti mögul. á 2ja herb. fb. Nökkvavogur V. 6,9 m. Erum með í einkasölu fallega 4ra-5 herb. risib. ífjórb. Parket. Fráb. staðs. Akv. sala. 4ra herb. Þrastahólar V. 10,6 m. Stórglæsil. 4-5 herb. íb. 120 fm á 1. hæð ásamt 28 fm bílsk. íb. sk. í 3 svefnherb., stóra stofu pg borðst. Eldhús m. fallegum innr. Tvennar svalir. Parket. Akv. sala. Frostafold V. 9,9 m. Falleg 4ra herb. fb. 101 fm á 4. hæð. 3 herb., þvhús, fallegar innr. Suðursv. Glæs- il. útsýni. Áhv. veðd. 4,8 millj. Hrísmóar V. 9 m. Mjög falleg 4ra herb. Ib. 89 fm nettó á 1. hæð i lyftuh. Failegar innr, Tvennar sval- ir. Góð gólfefni. Akv. sala. Ljósheimar V. 7,6 m. Falleg 4ra herb. ib. á 2. hæð f lyftuh. Tvenn- ar suðursv. allt nýtt á baði. Rúmg. eldhús. Stór stofa. Ákv. sala. Víkurás V. 7,9-8,0 m. 4ra-5 herb. ib. á 2. hæð. Parket. Ahv. hagst. húsnstjlán ca 2,2 millj. Akv. saia. 3jaherb. Sólvallagata - 2 íb. Erum með í einkasölu fallega 3ja herb. fb. á 2. hæð í þrfb. ásamt séríb. í risi. samtals ca 126 fm. Miklir mögul. Ákv. sala. Verð 8,4 millj. Hraunbær V. 8,6 millj. Falleg 4ra herb. endaíb. á 2. hæð í góðu steinh. 108 fm nettó ásamt herb. í sameign. Parket á gólfi. Fal- legt útsýni. Áhv. 3,4 millj. hagst. lán. Ákv. saia. Engjasel V. 8,1 m. Falleg 4ra herb. íb. á 2. hæð ásamt stæöi I bílageymslu. Þvottah. og búr. Parket. Fallegt útsýni. Ákv. sala, Rofabær V. 6,5 m. Vorum að fá f sölu 3ja herb. íb. 84 fm f blokk. Nýtt eldh. Mjög góð staðs. Akv. sala. Lauf ásvegur V. 5,3 m. 3ja herb. risíb. 71,3 fm á þessum eftir- sótta stað. Sér inng. Fallegt útsýni. Akv. sala. Laus fljótt. Engihjatli V. 6,5 m. Mjög falleg 3ja herb. fb. 78,1 fm nettó á 7. hæð í lytftubl. Parket. Fallegt útsýnl. Ákv. sala. Víðimelur V. 7 m. Falleg 3ja herb. 87 fm fb f kj. Parket. Hag- stæð lán áhv. Akv. sala. Gerðhamrar Mjög falleg 2ja-3ia herb. (b. f tvíb.húsi. Sérinng. Sérlóð. Akv. sala Þverholt 3ja herb. íb. 79,3 fm nettó á 2. hæð i 4ra hæða blokk. ásamt stæði ( bllg. fb. afh. tilb. trév. innan en frág. utan Til afh. strax.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.