Morgunblaðið - 03.05.1992, Blaðsíða 23

Morgunblaðið - 03.05.1992, Blaðsíða 23
y.Ti íam .a~nutiMiimwk HH^^ÍflÍTBA1! a m MORGUNBLAÐIÐ FASTEIGNIR SUNNUDAGUR 3. MAÍ 1992 u gs B 23 Suðurlandsbraut 4A, sími 680666 Opið kl. 12.00-15.00 STÆRRIEIGNIR HVASSALEITI - SÉRÍB. ca 257 fm raðh. á þremur hæðum. ( kj. vœri mögul. að útbúa sóríb. Á mlðh. eru 4 svefn- herb. og baðh. Á efstu hæð eru bjartarstof- ur og eldh. Þrennar svalir. Gróinn garður. Rúmg. innb. bílsk. Verð 14,5 millj. Ahv. 3,9 millj. langtímal. ÞINGÁS ASGARÐUR. Ca 130 fm rað- hús Hjslð getur losnað fljótl. VerS 8,3 millj. VOGAR - RVK. Mjög gott ca 135 fm parhús á tvelmur hæðum ásamt ca 30 fm bílsk. Verð.11,5 millj. HÆÐIR KAMBSVEGUR. góö ca 112 fm to. á 1. hæð asamt góðum 36 fm bflsk. Verð 8,8 mlHj. Gott ca 180 fm einb. sem skiptist i hæð og ris. 4-5 svefnh., öll rúmg. Góðar stofur. Sökkull fyrir 33 fm bilsk. Verð 13,2 millj. Mögul. á langtímal. 7,5 millj. HVERAGERÐI - 3 ÍB. Huseign við Reykjamörk sem stendur é stórri rækt- aðri hornlóð er til sölu. Húsið er ennþá tviskipt en mögul. á þriðju íb. Vel staðs. miðsv. Góö fjárfesting eða gæti hentað fé- lagasamtökum. Verfl 10,0 millj. Áhv. veSd. 700 þús. RÉTTARSEL. Gott ca 170 fm raðh. á tveimur hæðum. Mögul. á 5 svefnherb. Arinn í stofu. Góður ca 31 fm bílsk. m/rafm. og hita. Verð 14,0 millj. BREKKUSEL - (TVÆR ÍB.). Gott endaraðh. ca 248 fm. Sérfb. á jarð- hæð. Innb. bílsk. Verð 13,9 millj. LÆKJARBERG - HF. Glæsil. ca 272 fm einbhús m/tvöf. bílsk. Ahv. húsbr. ca 5,6 millj. Mögul. að skipta á mlnni sérfb. Verð 16,6 mlllj. BRÖNDUKVÍSL Fallegt einb. ca 250 fm á einni hæð asamt innb. bilsk. Mögul. á tveimur ib. ( húsinu eru 3 svefnherb., stofur og gott eldhús. Marmarakl. bað. Fataherb. innaf hjónaherb. HOFSVALLAGATA Ca. 224 fm einb á einni hæð ásamt góðum bílsk. Vandað hús byggt '78. Fallegar innr. 4 svefnherb. Arinn í stofu. HAFNARFJ. - LAUST. Ca 150 fm raðhús v/Smyrlahraun ásamt ca 30 fm bflsk. m/rafm. og hita. Ib. er á tveimur hæðum. Niðri er eldh., stofur, snyrting og þvhús. Uppi 4 herb. og bað. Geymsluris yfir. Parket. Verð 12,5 millj. Ahv. ca 1,9 millj. langtlán. LANGAGERÐI Einb. sem er hæð og ris ásamt bílskúr. Mögul. er á að hafa tvær ib. i húsinu. Góð lóð. Mjöq vel staðsett hús. Verð 13,8 milij. VIÐARÁS Nýtt fullb. ca 140 fm hús m/innb. bilsk. 4 svefnherb. VerS 12,9 millj. Áhv. húsbr. ca 8,3 millj. HEIÐARGERÐI. Ce150fmenda- raðh. á tveimur hæðum ásamt góðum 32 fm híliik. Eldhús, stofur og sólstofa é neðri hæð og 3 herb. og bað uppi. Vcrð 11,7 mlllj. FANNAFOLD Stórglæsil. einb. sem er ca 215 fm á 2 hæðum. Á efri hæð: Stofa, borðstofa, eld- hús, gestasnyrt. Á neðri hæð 4 svefnnerb., sjónvarpsstofa, baðherb. og þvottah. Allar innr. og frágangur óvenju vandað. Áhv. lang- timal. 4,3 millj. Verð 17 mlllj. MSgulelki aS taka Ib. uppi kaupln. BIRKIGRUND - KÓP. Höfum í einkasölu glæsilegt einbýli ca 200 tm ásamt ca 35 fm bílsk. 5 svefnherb. Þvottah. innaf eldh. Stofa og borðstofa með suðursv. Hiti í gangstéttum. Fallegur garð- ur. Mögul. að taka ibúð uppi. Verð 16,5 m. YRSUFELL. Gott ca 135 fm raöhús á einni hæð ásamt bflsk. 4 svefnherb. Góð- ur suðurgarður. Verð 11,4 millj. NJARÐVÍK - VILLA. ca 200 <„, einb. ásamt 63ja fm bilsk. Sundlaug, sjávar- lóð. Laust strax. MOSFELLSBÆR. Fallegtca160 fm einbhús. Teikn. af Albinu Thordarson. Eigninni fylgir góð vinnuaðst. í útibyggingu. VerS 13,5 millj. Ahv. 3,8 millj. VESTURBERG. Ca 130 fm raðh. á einni hæð. Bílskróttur. Gott skipulag. 3 svefriherb. Suðurgarður. Verð 10,6 millj. MIÐHÚS Nýtt glæsilegt, fullb. ca 184 fm einb. á tveimur hæðum ásamt ömmuib. bakatil sem er fullb. 2ja herb. sérhús. Ahv. veSd. 3,4 (á stærra húsinu). LERKIHLIÐ. Gott ca 225 tm enda- raðh. á þremur hæðum ásamt ca 26 fm bílsk. (húsinu eru 6 góð herb., stórt baðher- bergi, gestasnyrting, þvottahús, gott eldhús og stofur þar sem gert er ráð fyrir arni. Hiti í plönum. Vandaðar innr. og gólfefni. Áhv. ca 4,8 millj. hagst. langlfmalnn. Mögul. skipti á minna raðh. eSa sérbýli. SORLASKJOL Góð efri hæð ca 100 fm vel staðsett. Húsið er töluv. endurn. 28 fm bflsk. Verð 8,8 millj. MIÐTÚN Hæð og ris ca 165 fm ásamt 30 fm bílsk. Mögul. á sérib. Irisi. Fallogt hús, góð lóð. SMÁRAGATA. ca. 109 fm efri hæð ásamt óinnr. risi. A hæðinni eru 2 stofur, 3 horb., eldh. og bað. i risi mögul. á herb. eða stofu og svölum. Góður garður. Verð 8,7-9 rnillj. SMÁRAGATA. Ca. 109 fm neðri hæð, tvær saml. stofur, 3 svefnherb. eldh. og bað. Verð 7,5-7,8 mlllj. ÚTHLIÐ. Ca. 130 fm ib. á 2. hæð. Samþ. sem tvær íb. Þarfn. standsetn. Verð 10,6 millj. ÁLFHÓLSVEGUR. Nýkomin gðð neðri hæð ásamt bilsk. ofarlega v. Alfhóls- veg. Glæsil. útsýni. Vestursv. Verö 8,5 millj. LAUGARNESVEGUR Nýkomin ca 100 fm hæð ésamt 26 fm bflsk. Ib. skiptist í stofu, borðstofu, mögul. á 3 svefnherb. Laus í byrjun maí. VerS 8,3 millj. SKÓLAGERÐI - KÓP. Efrihæð i tvíb. ásamt bílsk. Suðursvalir. Góður garð- ur. Verð 7,7 millj. Áhv. veðdeild ca 1,2 millj. TÓMASARHAGI. Góðcaioi fm sérhæð í þríb. ásamt bilsk. Ný gólfefni. 2 herb. og 2 góðar stofur, stórt eldh. Parket. Góð eign. HRAUNTUNGA - KÓP. Góð efri sérhæð i tvíb. ca 109 fm. Sérsvefn- álma. Parket. Bílsk. VerS 10,5 millj. Ahv. húsbr. 2,6 millj. GRENIMELUR. góö ca 100 fm neðri sérh. Massift parket. Góðar svalir. Ahv. húsbr. 4,3 millj. LAUGARÁSVEGUR. ca isotm neðri sérh. í þríb. ásamt ca 35 fm bilsk. Verð 11.5 mlllj. HAALEITISBRAUT. Góðcaios fm íb. á 4. hæð ásamt bílsk. Ný teppi á stofu. Góðar svalir. Verð 8,7 millj. HVASSALEITI - LAUS. stór endaíb. ca 130 fm á 4. hæð ásamt auka- herb. í kj. (b. er staðs. 100 fm frá versl- miðst. Kringlunni. Tvennar svalir. Bílsk. fylg- ir. VerS 9,5 millj. ÁLFHEIMAR. Mjög góð ca 100 fm ib. á 4. hæð. Saml. stofur, nýl. eldh.- og baðinnr., 3 herb. Yfir íb. e'r ófrág. ris sem fylgir. Samoign og hús f góðu standi. Verð 7,8-7,9 millj. BOÐAGRANDI. gós ca 95 tn. n>. á 3. hæð með stæði í bilskýli. Rúmg. ib. 3 svefnherb. Suðursvalir. Verð 8,7 millj. Ahv. 600 þús. ÁNALAND. Glæsil. ca 110 fm fb. i 1. hæð ásamt ca 23 fm bilsk. 3 svefnherb. Flisal. bað. Þvottah. í íb. DOFRABERG - HF. Mjög góð ca 125 fm fb. á tveimur hæðum. Suðursv. Útsýni. Parket. Laus fljótl. Ahv. 6,1 millj. FRAKKASTfGUR. Falleg ca 100 fm ib. á 1. hæð meö sérinng. i nýl. húsi. Eigninni fylgir stæði í bilskýli ca 28 fm. Góð íb. Verð 8,5 millj. 4RA-5 HERB. GOÐHEIMAR. Björt og góð fb. é efstu hæð i fjórb. 3 svefnherb. Sjónvarps- hol. Björt stofs, rúmg. eldh. Verð 8,5 millj. Áhv. vcðd. ca 3,5 mlllj. Laus 1.1.'93. FLÚÐASEL. Góö ca 92 fm íb. á efstu hæð. Parket. Vorð 7,2 millj. Ahv. húsbr. ca 3,9 millj. HAMRABORG. góö ca 115 fm ib. á 4. hæð ásamt aukaherb. Suðursv. Laus fljótl. Verð 7,6 mlllj. Ahv. veSd. 700 þús. ÁLFATÚN - KÓP. Glæsil.caHO fm íb. m/bflsk. neSst í Fossvdalnum. 3 svefnherb., þvhús f ib. VerS 10,3 mlllj. Ahv. góS langtlán ca 5,7 mlllj. INN VIÐ SUND. Björtoggóöca 102 fm endaib. á 3. hæð (efstu) inn við Kleppsveg. þvottah og búr innaf eld. Góðar stofur. Tvö svefnherb. og aukaherb. I kj. m. aðg. að snyrt. Tvennar svalir. Mjög góö staðsetn. Verð 8,2 millj. Áhv. húsbr. 4,5 millj. ÁLFATÚN - KÓP. Vorumaðfé stórgl. ib. m/bilsk. ca 116 fm. (b. er á 2. hæð í fjórbhúsi. Verð 10,6 milij. Ahv. ca 2,6 millj. BERGSTAÐASTRÆTI. Glæsil. ca 100 fm íb. á 3. hæð (fjórb. (b. er sem ný að innan. Suðursv. Útsýni. Ein fb. á hæð. VerS 7,8 mlllj. STÓRHOLT. Neðri hæð ca 110 fm. Góðar suðursvalir. Þvottah. í fb. Getur losn- aö strax. MIÐSVÆÐIS. Góð 5-6 herb. ib. i nýl. húsl. (b. er á tvoimur hæðum. Bílskýli. Mögul. skipti á annarri eign. Verð 8,8 mlllj. Ahv. ca 4,8 mlllj. VESTURBRÚN. Góðca85fmristo. í þribýlish. Gott útsýni. Verð 6,3 millj. SEUABRAUT. Ca 100 fm endaib. á 2. hæð ásamt bilskýli. Þvhús og búr innaf eldhúsi. Suðursv. Verð 7,7 mlllj. Áhv. lang- timalán ca 4,8 millj. EFSTIHJALLI. Góö ca 100 fm ib. á 2. hæð (efstu). Stór stofa með vestursv. Þvhús í íb. Góö sameign. KRÍUHÓLAR. ca 112 fm ib. á 2 hæð. 4 svefnh. Þvherb. (fb. Verð 7,3 m. VESTURBÆR. góö &: á 2. hæð vtð Ounhaga. Parkat, Bflsk. Ahv. húsbt. ca 5,0 rrtiííj. 3JAHERB. KAMBASEL. Mjög góð ca 2ja-3ja herb. 82 fm ib. á jarðh. Sérgarður. Sérinng. VerB 6,7 mlllj. Ahv. ca 3,9 millj. TRÖNUHJALLI - KÓP. Ný mjög góð ca 95 fm ib. á 1. hæð. Suðursv. Þvhús í íb. Vandaðar innr. VerS 8,6 millj. KAMBASEL - LAUS. Mjöggós 3ja herb. endaíb. á jarðhæð. Nýjar innr. í eldhúsi. Ræktaður garður. Nýmál. Ahv. veSd. 1,7 millj. VerS 7,6 millj. HOFTEIGUR. Góö ca 80 fm 3ja-4ra herb. íb. i kj. Sérinng. Nýtt gler. Góður garð- ur. Verð 5,9 millj. ÞINGHOLTIN. Einkar góð ca 65 fm íb. á 1. hæð í þríb. v/Hallveigarstig. Mik- ið endurn. m.a. nýjar eldhinnr., parket. Verð 5,8 millj. Áhv. veSd. 800 þús. ÚTHLIÐ. ca. $5 fm to. á 2. hæð. Þarfn. lagfær. Verð 6,9 millj. REYKAS. Nýkomin góð ca. 80 fm 2ja- 3ja herb. fb. á jarðh. Sér suðurverönd. Þvottah. í íb. Verð 6,9 millj. Áhv. 4 millj. LANGHOLTSVEGUR. ca. 82 fm kj.íb. i tvibhúsi. Sérinnr. Sérlóð. Verð 5,5 millj. Ahv. veðd. ca. 2,1 millj. ÖLDUGATA - LAUS. ca 75 fm risíb. Nýl. oldhúsinnr. Geymsluris yfir. Verð 5,7 millj. Ahv. veöd. 1,1 millj. ÁSTÚN - LAUS. Góö75fmib.á 2. hæð. Ný gólfefní. Vestursv. Verð 8,7 míllj. Ahv. 2,6 mlllj. EFSTASUND - HENTAR FÖTLUÐUM. Mjög rúmg. kjib. ca 91 fm. Stórt eldhús með geymslu- eða þvað- stööu innaf. Sérinng. Hægt að hafa allt sér. Nýtt rafmagn og pipulögn. VerS 6,2 millj. Ahv. samtals 3,1 millj. ÍRABAKKI. Góö íb. é 3. hæð (efstu). Sérþvhús. Tvennar svalir. Ný eldhinnr. Gðð aðstaða f. börn. Verð 6,2 mlllj. Ahv. veSd. 3,2 millj. FURUGRUND. GÓS S1 fm endato. á 2. hæð i litilli blokk. Parket. Vestursv. Verð 6,8 mlllj. Ahv. veSd. ca 1,6 millj. TÓMASARHAGI. ca so fm ib. i kj. Sérinng. Góður garður. Laus strax. Verð 6,4 mlllj. M AVAHLÍÐ. Ca 75 fm lítið niðurgr. kjfb. Sérinng. Stór svefnherb. Falleg lóð. Verð 5,8 millj. Ahv. 1,1 millj. veSd. ASTÚN. Björt og góð ca 80 fm íb. á 3. hæö. Sérinng. af svölum. Stórar vestur- svalir. VerS 7,4 mlllj. Ahv. veSd. 1,2 mlllj. HRAUNBÆR. góö ca 92 fm ib... 3. hæð. Ib. er í góðu ásigkomul. Flisar og parket á gólfi. Tvennar svalir. Sér svefn- álma. Verð 6,8 mlllj. Ahv. veðd. ca 2,3 m. MARIUBAKKL Mjöggóð ca 80 fm fb. a 2. tiæð. Þvhús og búr innaf e!dh< Sórsvef nálma. VarS 6,7 m. BLONDUBAKKI. Höfum i einka- sölu ca 82 fm endaib. á 3. hæð ásamt auka- herb. I kj. Ib. er í góðu ástandi. Glæsil. út- sýni. Verð 6,7 millj. BLÖNDUBAKKI. Góð ca 82 tm fb. á 2. hæö ásamt aukaherb. i kj. Snyrtil. sam- eign. Verð 6,7 millj. Ahv. húsbr. ca 4,0 millj. ISMIÐUM LUXUSIB. NONHÆÐ 6 - GBÆ 4ra herb. íbúðir í glæsil. húsi á útsýnisstað í Gbæ. Verð frá 7400-7950 þús. Stærðir frá 94 ftn uppí 103 fm. Hús- bréf upp að allt að 6 millj. tekin affallalaus. Bygginga- frarnkv. óru vel á veg komnar. fb. afh. tilb. u. trév, í ág. hk. Sameign og lóð frág. Hús málað. SALTHAMRAR Glæsil. einbhús á einni hæð, samt. ca 205 fm. Tvöf. bílsk. Teiknað af Kjartani Sveinssyni. Til afh. strax fokh. Verð 9,9 mlllj. SELTJNES Ca 200 fm raðh. m/innb. bllsk. Seljast fokh. að innan, fullb. að utan eða tilb. u. trév. Afh. fljótl. Mögul. að taka íb. uppi kaupverð. Verð frá 8,7 millj. ÁLFHOLT- HF. caioofm 4ra herb. íb. Selst tilb. u. trév. Verð 6,8 millj. FANNAFOLD. sérhæð i tvto, ca 136 fm ásamt 25 fm bílsk. Til afh. strax fullb. að utan, fokh. að innan. Verð 8,3 millj. EGILSBORGIR. ca so tm n>. á 2. hæð. Afh. tilb. u. trév. Bflskýli fyigir. GRAFARVOGUR. ca 170 tm fb. á tveimur hæðum ásamt bílsk. v/Fannafold. Afh. tilb. að utan, fokh. að innan. Verð 8,4 millj. Hægt að fá tilb. u. trév. Verð 10,7 millj. RAUÐARARSTIGUR. ca 80 fm íb. á 3. hæð ásamt bflskýli. Selst tilb. u. trév. KLUKKUBERG - HF. ca 110 fm fb. á 2 hæðum m. sérinng. Út- sýni. Selst tilb. u. tréverk. Stað- greiðsluv. ca 7,4 millj. FANNAFOLD. ca 117 fm ib. með sérinng. i tvib. Bílsk. Afh. tilb. aö utan, fokh. að innan. Verð 7,5 mlllj. Hægt að fá lengra komið. HAFNARFJÖRÐUR. ca 126 fm ib. á einni hæð v/Dofraberg. Skilast tilb. u. trév. 4 góð svefnherb., þvhús í íb. Staðgreiðsluverð ca 7,4 millj. GRASARIMI - ÁHV. 4,4 MILLJ. Parh. á tveimur hæðum ca 170 fm. Til afh. strax fokh. Neöri hæö er stofur, gestasn., eldhús og innb. bllsk. Efri hæð 3 herb., bað og sjónvhol Verð 7,2 millj. VEGHÚS. Ca 140 fm íb. é tveim- ur hæðum v/Veghús sem afh. tilb. u. trév. Til afh. strax. Viðmiðunarverð 6,5 m. staðgreitt. • HVERAFOLD - VEÐD. 4,6 M. Glœsil. 3jn herb. to. í Iftilli blokk ésamt bflsk. Sérsmfðaöar vand- aðar innr. Stór geymsla. Parkét e herb. Útsýnl. Ahv. veðd. ca 4,6 m. GNODARVOGUR. ca 72 frn enöaib. a Z. ttsað, (b. skfptfst í.. stofu. etdhus og 2:herb. oger í gððu ástandl. V. 8,4 m. ENGIHJALLI. góö ao tm íb. a 5. hæð. Nýl. eldhinnr. Þvhús á hæðinni. Stórar svalir. Verð 6,2 m. Ahv. veSd. ca 900 þ. JOKLAFOLD. Óvenju falleg ca 84 fm ib. i lítilli blokk ésamt fokh. bilsk. Saml. stofur, mjög gott eldhús, 2 herb., baö með kari og sturtu. Þvottah. i ib. Stórar svalir. Ahv. veSd. 3,4 mlllj. SKÓGARÁS. Góð ca 84 fm to. á 2. hæð. Þvottah. f ib. Lóð frág. Verð 6,7 milij Ahv. veðd. 2,8 millj. 2JA HERB. BÓLSTAÐARHLÍÐ. vo,„n, as fé ca 67 fm bjarta kjib. Sérinng. Verð 4,8 millj. Ahv. ca 1,2 millj. BREKKUSTÍGUR. qós ca 67 fm ib. á 1. hæð. Stór stofa, mögul. é 2 svefnherb. Verð 6,2 mlllj. AUSTURBRÚN. ca 57 fm fb. á 3. hæð. Húsvörður sér um sameign. V. 4,4 m. FREYJUGATA. Góð mikið end- urn. ca. 50 fm íb. á 3. haað. Ahv. lapgt- imal. ca. 1,2 millj. Verð 5,2 millj. Laus fljótl. ÚTHLIÐ. Ca. 35 fm einstakl.ib. á 2. hæð. Eitt herb., eldh. og snyrt. Verð 3,7 millj. ASTÚN. Mjög falleg ca 65 fm íb. á 2. hæð. Parket. Góðar innr. Stórar svalir. Verð 6,3 mlllj. Ahv. langtlán ca 2,0 mlllj. SKÓGARÁS. Ca 67 fm ib. é JarS- hæð m/sérlóö. Góð stofa, baöherb. m/kari og sturtu. Verð 5,0 millj, Ahv. veðd. 1,7 millj. UÓSHEIMAR - LAUS. ce 45 fm fb. é 9. hæð f lyftuh. Glæsil. út- sýni. Lyklar é skrifst. Verð 4,2 millj. Ahv. 1 millj. BUGÐULÆKUR. ca 50 fm kjro. (b. er rúmg. og í góðu standi. M.a. nýtt gler. Verð 4,6 milij. Ahv. 1,5 mlllj. GRETTISGATA - LAUS. Mjög falleg 51 fm einstaklto. á 2. hæð. Allt endurn. Parket og marmari á gólfum. Arinn í stofu. Varð 5,8 millj. HVERFISG. - SKIPTI. ca 50 fm íb. á 1. hæð í steinh. Parket. Laus fljótl. Verð 4,2 millj. Mögul. aklpti á 4ra herb. fb. að 8,5 miilj. LINDARGATA. Björt ca 60 fm íb. ó jarðhæð m/sérinng. Sérhiti. Áhv. ca 1,0 millj. langtlén. VerS 3,8 millj. HLÍÐARHJALLI - KÓP. Mjög falleg ca 35 fm cinstklib. í nýju húsi. SMÁRABARÐ - HF. Ný glæsileg to. é 1. hæð. Sérinng. Ib. er ca 60 fm. Þvottah. í íb. Verð 5,7 mlllj. Ahv. ca 2,7 millj. SKÚLAGATA. Ca 60 fm kjto. Snyrtileg íb. Parket. VerS 4,3 millj. Annað HÖFÐATUN. Gott.atwnnu- húsn. á jarðhaaið m. Inpkeyrsludýr- um. Alte ca 170 fm br. V«rð 7,5 miltj. Ahv ca 4 míttj. Uppi. gefur Ægtr Breið^örð é BJ*ffetoftíttfna, KRINGLAN. 3l1fmskrfet- hæð á 6 hajð f nqrðurturoinum, GlsssiL útsýni, Hæðín er tif afh. nú þegar «lb. u. trév. Samaign fullffég. Stæðt í bflageymSlUí Ahv langt^ írnaián oa 1S,5 mflli. VarS 28,0 millj. SMIÐJUVEGUR. ca bso fm iðnaðarhúsn. Mikll lofth. og ca. 130 fm skrifsthúsn. sem má nota sem sjálfst. einingu. Þar einnig mikil lofth. Verö 25,5 millj. 'Friðrik Stefánsson. lögg. fasteignasali.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.