Morgunblaðið - 03.05.1992, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 03.05.1992, Blaðsíða 15
MQK£UNBLAÐJÐ; FASTEIQISIIR SUNNUDAQUK {t. MAÍ 1992 $ ú& FASTEIGN ER FRAMTIÐ SIM1687768 FASTEIGNA SVERRIR KRISTJANSSON LOCCILTUR FASTEIGNASALI Pálmi Almarsson sölustj., Haukur M. Sigurðarson sölum., franz Jezorski lógfr., MIÐLUN SUDURLANDSBRAUT 12, 108 REYKJAVÍK, FAX: 687072 Ágústa Hauksdóttir ritari, Þorbjörg Albertsdóttir ritari. SIMATIMI 13-15 Einbylishus SKERJAFJORÐUR. Vorum að fá í sölu mjög vandaö og fallegt ca 300 fm einbhús. Stórar og fallegar stofur. Mjög vandaðar innr. Stórt gróðurhús. Skjólg. garður. Mögul. á séríb. Uppl. eingöngu á skrifst. eftir helgi. STEINAGERÐI. Mjög vandað og gott nýendurb. einb. á tveimur hæðum ásamt 34 fm bílsk. Efri hæð hússins er ný. Niðri eru forst., gestasn., 2 saml. stofur, nýbyggð sólstofa, eldh. m/fallegri innr., inn- af bvhús eldhúsi. Á efri hæð eru 4 mjög rúmg. herb. og gott bað. Hiti í plani. Skipti á 3ja-4ra herb. íb. í Háaleitishv. koma til greina. ÁLFABREKKA. Mjög gott 264 fm einb. á tveimur hæðum. 40 fm innb. bílsk. Húsið er forst., gestasn., stofa og borðst., svalir útaf m/miklu útsýni, eldhús, 2 herb. og bað. Á neðri hæð er mögul. á sérib. bar eru nú 3 herb., 2 geymslur og þvhús. Verð 17,0 millj. LAUFÁSVEGUR. Timburhús byggt 1904 í góðu ástandi og mikið endurn. Kj., hæð og ris ásamt góðu geymslurisi samt. 257 fm ásamt 62 fm bílsk. Kj. er forst., eldhús, stofa, herb., bað og þvað- staöa. 1. hæðin er forst., snyrting, hol, eld- hús, saml. stofur og gott herb. (lofthæð 2,9 m). Rishæð er hol, snyrting, stórt bað m/góðri innr., 3 góð svefnherb. Stórar sval- ir. Mjög stór lóð mót suðri. Ról. og skjólg. staður rétt v. miðbæinn. SELJAHVERFI - ÚTSÝNI. Mjög stórt og gott steinhús, stendur hátt og við óbyggt svæði. Stórkostl. útsýni. Hús- ið hefur tvo aðalinng. getur því vel hentað tveimur fjölsk. Innb. tvöf. bílsk. í húsinu eru 6-7 svefnherb., stofur o.fl. Arinn. Mjög stór- ar svalir. Mögul. á blómastofu. Skipti á minna einbhús koma til greina. HLÍÐARGERÐI - MAKA- SKIPTI. Vorum aðfá í sölu fallegt einb. á tveimur hæðum ásamt 36 fm bílsk. Á neðri hæð eru 2 saml. stofur, eldhús, stórt þvherb., 2 herb. og bað. Uppi eru 4 svefn- herb. Parket. Eign í góðu standi. Skipti á 4ra-5 herb. íb. koma til greina. Verð 13,5 m. SELTJARNARNES. Gott ca iso fm einb. á einni hæð. 23 fm bilsk. Húsið stend- ur á hornlóð. Góðir möguleikar á að byggja við húsíð s.s. sólstofu o.fl. Nýtt fallegt bað. Áhv. ca 2,3 millj. veðdeild. Verð 15,9 millj. EFSTAKOT - ÁLFTAN. ca iao fm einb. á einni hæð ásamt 43 fm bílsk. Húsið er byggt 1989. Góðar innr. 4-5 svefnherb. Sólstofa. Mjög góð eign. Ákv. sala. Verð 14,5 millj. KÓPAVOGUR - GLÆSIL Nýtt glæsil. og mjög vandað ca 190 <m einb. á tveimur hæðum. Innb. 31 fm bilsk. Glæsil. innr. Toppeign. Skipti á minni eígn koma tii greina. HAKOTSVOR - ALFT. Gott ca 155 fm einb. á einni hæð. 3 svefnherb. Arinn í stofu. Glæsil.verönd. Áhv. ca 4,7 millj. veð- deild. Skipti á 3ja-4ra herb. íb. i Hafnarf. koma til greina. Raðhus- parhus LOGAFOLD - MJOG GOTT. Vor um að fá i sölu mjög fallegt 123 fm timbur- parhús á tveimur hæðum. Á efri hæð eru 4 góð svefnherb. Niðri góð stofa og borðst., stórt eldh. m/góðri innr. Undir húsinu er kj. sem gefur ýmsa mögul. Áhv. ca 3,0 millj. Verð 12,1 millj. LÆKJARHVAMMUR - HF. Gott raðhús á þremur hæðum ca 338 fm + innb. bílsk. Fráb. staðsetn. (hornlóð). Mjög vandaðar innr. Park- et. Arinn í stofu. 4-5 svefnherb. I kj. er góð 3ja herb. íb. Gjarnan skipti á góðrica 110 fm blokkaríb. i smfðum. VIÐIHLIÐ. Mjötj falleg og vönduð efri hæð og ris i tvib. (endaraðhús). ca 170 fm ásamt 30 fm bílsk. Á neðri hæð er and- dyri, hol, stofa, borðstofa, herb. Fallegt opið eldh. Þvottah. og búr. Uppi eru 4 mjög góð svefnherb. og bað. Beykiinnr. Parket og flísar á gólfum. Mikið útsýni. Falleg og hlýleg eign. Áhv. ca 10 millj. veðdeild + húsbréf. Laus fljótl. FANNAFOLD - UTSYNI. MJög vel staðsett parhús á tveímur hæðúm áaamfinnb. bilsk. HÚslð ar skréö 182 fmaherca 13-20 fm stærra. FuUklárafi að utan ,0(3 'nnan en bflastæði ófrág. Efri hæð er.for- stofa, gestssnM hoÍ,opfð etdhús rheð góðurn borðkrók, stofa og borðstofa. Neðri hwðin er 4 svefnhyerb., vínnu* herb., stórt baðherb. og þvhús. Ahv. ca 4,4 nifllj. Verð 13,3 miít/, GRENIBYGGÐ - MOS. Mjög fallegt nýtt parh. á hornlóð. Stórt upphitað bíla- stæði. Stór sólpallur. Góður bilsk. Ræktuð lóð. Húsið er forst., hol, glæsil. eldhús, bvherb., stofa, borðst., sólstofa. Uppi er sjónvhol, 3 góð herb. og bað. i risi er gott vinnuherb. u. súð. Áhv. ca 3,6 millj. veðd. Verð 13,9 millj. Serbyli HLIÐARHJALLI. 219 fm sérbýli á tveimur hæðum ásamt innb. bilsk. í húsinu eru 4-5 svefnh., góð stofa, mjög fallegt eld- hús. Á neðri hæð eru sjónvhol, þvherb. o.fl. Þar er einnig óinnr. ca 28 fm rými (gufu- bað, sólstofa). Skipti á ca 100 fm 4ra herb. blokkarib. koma til greina. Áhv. ca 6,0 millj. Verð 14,8 millj. Serhæðir- hæðir HAALEITISBRAUT. Mjöggóðca116 fm 5 herb. íb. á 3. hæð. Nýtt eldhús. Parket á borðst. 3 góð herb. Húsið er nýviðg. að utan og nýmál. Bílskréttur. Skiptí á stærri eign koma til greina. Verð 9,2 millj. HVERFISGATA. Góð ca 90 fm ib. á 2. hæð ásamt nýl. innr. risi þar sem eru 2 herþ. og snyrt. A hæðinni eru 2 herh. Eld- hús, bað og saml. stofur. Ákv. sala. 4raherb. VESTURBÆR. Mikið endurn. glæsil. og vandað parhús á þremur hæðum. I kj. er 2ja herb. sórib. Ahv. 3,5 millj. veödeild. Efri hæðirnar eru nýinnréttaðar á mjög vandaðan og gltesil. hátt. AUÐARSTRÆTI. Vorum að;fav; í einitasölu mjö'g vel skipul. c*.10?| fm míðhæð í þríb. Eldh. w/nýi. innr., ~ saml. stofur, 2 góö herb. Aukaharb,-: i kj. Gluggar og gler endurn, Gðður bflsk. Hitii plani. Verð 10.950 þus. SELTJARNARNES. Glæsil. ca 125fm sérhæð á 3. hæð. (b. er öll í toppstandi. Nýl. og rúmg. eldhús, 3-4 herb. á sér- gangi, góð stofa og borðstofa, þvherb. í íb. Mikið útsýni. 39 fm bilsk. Verð 12 millj. GERÐHAMRAR. Mjög góð 156 fm efri hæð í tvib. ásamt 68 fm bílsk. Glæsil. útsýni. Forkaupsréttur á 2ja herb. íb. á jarðhæð. Ahv. 4,8 millj. hagst. lán. Skipti mögul. á 4ra herb. íb. t.d. í Vogahverfi. ESKIHLIÐ. Mjög góð 5 herb. ca 110 fm hæð (2. hæð) í góðu húsi ásamt 32 fm bilsk. 2 saml. stofur, 3 góð herb., stórt eldhús, góðar svalir. Laus fljótl. Verð 10,2 millj. SÖRLASKJÓL. Vorum að fá i Bölu á þessum efttrsótta stað mjög góða ca 102 fm hajð ásðmt 30 fm btlsk. Stórar stofur, parkot, stórt etd- hús, 2 gðð herb. Mjög góð eígn. Verð 10,1 míttj. ÞINGHOLTIN. Mjög góð ca 106 fm miðhæð í þribh. ásamt ca 19 fm bílsk. Nýtt eldh. og bað. íb. er hol, 2 herb., tvær saml. stofur. Parket. Eldh., allt nýtt. Bað nýl. innr. Mjög falleg og góð eign. Verð 10,7 millj. BARMAHLIÐ. Ca 110 fm efri hæð í þrib. 4 svefnh. Góð stofa. Stórt og mikið eldh. m/upphafI. innr. 24 fm bílsk. V. 8,9 m. VESTURBÆR. Fallag ca 75 fm hæð é 1. hæð ásamt 24 fm bflsk. Ib. er töluv. endurn. Tvö herb. Stór stofa. Gler nýtt. Parket. Verð 7,8 millj. BARMAHLÍÐ. Til sölu mjög góð neðri sérhæð (1. hæð). Hæðin skiptist í gott sjónvhol, eldhús, búr (lagt f. þvottavél), rúmg. bað, 2 saml. suðurstofur (svalir í suð- ur), 3 svefnherb. þar af 1 forstherb., nýtt gler. Sér bílastæði. Ákv. sala. Laus. ÞINGHOLTSSTRÆTI. Ca 250 fm hæð (2. hæð) í steinhúsi. Hæðin hefur ver- ið notuð sem skrifst. en má hæglega breyta i íbúð. Verð 12 millj. HAGAMELUR. Góö ca 95 fm heeð f þríb. ésamt 23 fm bílsk. rétt v. Melasköla. 2 stórar saml. stofur. Tvö herb. Parket á holi og herb. Gluggar og gler nýtt. bak og rennur endum. Verð 9,6 millj. SKIPASUND. Falleg mikið endurn. 4ra herb. neðri sérhæð i tvib. íb. er ca 86 fm ásamt 31 fm bilsk. 3 svefnherb. Parket. Áhv. 1,6 millj'. langtimal. 5-6herb. ÁRTUNSHOLT. Mjög rúmg. og falleg ca 185 fm 5-6 herb. endaib. á tveimur hæðum (2. og 3.) ásamt ca 14 fm herb. i kj. og 30 fm bílsk. Á neðri hæðinni eru stofa og borðst., 3 góð herb., eldhús, þvhús inn- af og bað. Uppi eru 2 herb. og sjónvhol. Hiti í stétt og plani. Áhv. ca 1,5 millj. Verð 12.950 þús. ESKIHLÍÐ - IAUS. Gó« 6 herb aa 123 fm endatb, á 1 hœð ðaml. stolur. Á sérgangl oiu 4 svefn- herb. Laue nú þogari Verð 7;S60 bös, ESPIGERÐI. Stórgl. ca 93 fm íb. á 2. hæð í tveggja hæða fjölb. íb. er öll endurn. Vandaðr innr., tæki og frág. Stór stofa. Húsið er nýmál. að utan. Mjög snyrtil. sameign. Skipti á einb./raðh. í nágr. eða Grafarv. koma til greina. Verð 9,3 míllj. MARKLAND. Mjög falleg 4ra herb. íb. á 2. hæð i þriggja hæða fjöib. Húsið er nýgegnumtekið að utan svo og sameign. íb. skiptist i parketlagt hol, stóra parketlagða stofu m/suðursv., 3 svefnh., dúkal. bað m/tengingu f. bwél., eldhús m/nýrri innr. og innaf því er búr. Áhv. 4.250 þús. húsbr. GEITHAMRAR. Endaíb. á besta stað í Hamrahv. Stutt í skóla, leikskóla og versl. íb. er 4ra-5 herb. á tveimur hæðum. Niðri eru 3 herb., stofa, eldhús, þvhús og bað. Á efri hæð er sjónvhol og leikaðst. 28 fm bílsk. Svalir með allri suðurhlið ib. Verð 11,3 millj. HÓLSVEGUR. Mjög góð ca 102 fm nýl. risib. (b. er 4ra herb. litið u. súð. Sér- inng. Ný eldhinnr. Laus mjög fljótl. Góö greiðslukj. Verð 8,0 millj. ÁÚSTURBÆR. Mjög góð og fat- Seg 112 fm íb. á 3. hæð. Blokkin stendur á horni Holtavegar og Kleppsv. (b. er góð stofa og borðst. (arínn), suðursvallr, gott eldhús, pvherb. og búr ínnaf eldh. Á sérgangi eru 2 herb. og bað. Norðursv. útaf hjónaherb. Parket á öitum gólfum. Áhv. 3,5 millj. veðdeild. Verð 8,9 milSi. KJARRHÓLMI. Mjög góð 4ra herb. íb. á 2. hæð. Nýtt parket. 3 góð herb. Húsið nýl. standsett að utan. Glæsil. útsýni. Verð 7,5 millj. VEGHUS - HUSNLAN. Mjög falleg ca 120 fm íb. á 2 hæðum (3. og 4. h.) i 8 íb. húsi. Á neðri hæð er hol, eldh., góður borðkrókur, bað (lagt f. þvottav.). Á efri hæð er stór stpfa og 3 svefnherb. Stórar suðursv. sem mætti hæglega byggja yfir. Áhv. ca 5 millj'. veðd. Greiðslubyrði 24.000 per. mán. Verð 9,6 millj. REKAGRANDI. Mjög góð 86 fm 3ja- 4ra herb. íb. á tveimur hæðum, (3. og 4. h.Vásamt bílskýli. 2-3 herb. Góð stofa. Lagt f. þvottav. á baði. Góðar svalir. Áhv. ca 2,7 millj. veðd. Verð 8,2 millj. FfFUSEL - BÍLSKÝLI. Góð ca 100 fm endaíb. á 3. hæð í góðu fjölb. Góð herb. Parket á holi. Þvottaherb. í íb. Góðar svalir. Sérstæði í bilskýli. Áhv. 800 þús. veðd. Verð 7,6 millj. NÖKKVAVOGUR. Mjög góð ib. á mið- hæð i þrib. 3 góð herb. Góð stofa. Bílskrétt- ur. Áhv. 5,5 millj". Verð 7,6 millj. AUSTURBERG + BÍLSK. Björt og falleg íb. á 2. hæö Parket. Sameign og hús- ið allt í mjög góðu ástandi. Verð 7,6 mitlj. 3ja herb. FLÓKAGATA. Vorum að fa i sölu mjög göða 85fm heeð á þessum vinsæla stað. Hæöin er mjög mlkið endum. Parket. Yfir ib. er geymsiuris. Áftv. C* 1,2 miilj. Verð 7,9 miflj. BERGÞÓRUGATA. ca 70 fm ib. é 3. hæð í steinh. Sk. á 2. herb. íb. geta komið til greina. Verð 5,8 millj. DÚFNAHOLAR. Góð ca 56 fm ib. á 2. hæð. 2 góð svefnherb. Mikið útsýni. Bílskplata. (b. er laus nú þegar. VESTURGATA. Falleg 104 fm, 3ja herb. íb. á 1. hæð i nýl. húsi. Flísar á gólf- um. Stór stofa, rúmg. herb. (b. í topp- standi. Áhv. ca 2*0 millj. Verð 8,4 millj. Laus. KONGSBAKKI. Falleg ca 79 fm ; íb. á jarðhæð. Húsið er gegnumtekiö að utan. Þvherb. ( fb. Parkat. Ahv. . 3,3 mlllj. Verö 6,7 millj. ASPARFELL. Góð ?3ia fm ib. á 3. haeð. íb. í goðu standi. Laus fljótl. Áhv. 1,5 mtllj. góð langtfmalán. Verð 6,0 mill). FISKAKVISL. Mjög glæsil. 5-6 herb. ca 160 fm íb. á tveimur hæðum (2. hæð + ris) í 4ra ib. húsi ásamt 31 fm bílsk. Glæsil. innr. frá Benson í allri íb. Parket. Góð stofa, boröst., 3 góð svefnherb. og stórt eldhús. Þvherb. í íb..Á efri hæð er baðstloft. Flísar á gólfi. Áhv. ca 3 millj. Verð 12.850 þ'ús. ESKIHLÍÐ. Mjög falleg 107 fm íb. á 2. hæð. Nýtt bað, nýtt rafmagn. 3 svefnh. Aukaherb. i kj. Parket. Áhv. 2,8 millj. veðd. HAALEITISHVERFI. Mjöggóð 80 fm ib. á 2. hæð. Nýtt parket. (b. er laus nú þegar. Verð 6,5 millj'. KÓNGSBAKKI. Miög góð ca 72 fm íb. á 2. hasð. Blokkin w ötl gegn- umtekin að utan, Stigah. nýmál. os tappal. Þvharb. I ib. Paritet. Áhv. 940 þus. Verð 6,7 mitlj. GNOÐARVOGUR. Góðog björt ca 88 fm ib. á jarðh. Þvottaherb. i íb. Góð verönd. Ákv. sala. Verð 6,2 millj. HAALEITISBRAUT. Ca 70 fm góð ib. é 1. hæð. Nýtt eldhús og nýtt bað. Akv. sala. Verð 6,7 millj. KRUMMAHÓLAR. 80 fm rúmg. og björt ib. á 2. hæð. Áhv. ca 3,2 millj. veðd. og húsbréf. Verð 6,3 millj. AUSTURBÆR. Góð ca 62 fm íb. á 2. hæð. 2 saml. stofur og herb., eldhús með nýl. innr. Parket. Húsnæðið hefur verið not- að sem skrifsthúsn. Laus. Áhv. 2 millj. Verð 3950 þús. KJARRHOLMI. Mjög góð ca 76 fm ib. é 2. hæð. Parket. Húsíð er allt nýklíett að utan. Nýtt þak. Skiptl á stærri eign koma tll greina. Áhv. ba 1,0 miflj. veðd. Verö 6,5 millj. HÁTÚN. Mjög rúmg. 83 fm ib. á 8. hæð. Nýstandsett bað. Stór stofa. Mjög auðvelt að bæta við svefnherb. Lykill á skrifst. Verð 6,9 millj. 2ja herb. VESTURHUS - NYTT. Ný, fuiib. ca 62 fm íb. á jarðhæð í nýju tvib. Sérinng. Húsið er ekki fullfrág. að utan. Góð grkj. Skipti koma til greina. Verð 6,3 millj. SKAFTAHLÍÐ. Mjög snyrtil. ca 45 fm íb. á jarðhæð i þriggja hæða fjölbhúsi. íb. er töluv. endum. Nýr dúkur á eldh., nýr sturtukl. á baði og nýl. teppi á stofu. Verð 4,6 millj. GRETTISGATA. Mjög góð 40 fm fb. á 1. hæð i nýl. húsi. Gott eldhús og bað. Góöar svalir. Verð 3,9 millj. BUGÐUTANGI - MOS. Falleg ca 60 fm íb. Fallegar innr. Góð gólfefni. Ahv. 3.450 þús. Verð 6,6 millj. HÁTÚN - HAGST. VERÐ. Vorum að fá í sölu tvær mjög vel skipul. 74 fm íb. á 2. hæð í nýju lyftuh. íb. eru tilb. u. trév. í dag, til afh. strax. Mögul. að fá íb. fullb. Verð tilb. u. trév. 5,9 millj., verð fullb. 6,9 m. UOSHEIMAR. Glæsil. ca 42 fm ib. á 9. hæð. íb. er mikið endurn. að innan svo og gluggar og gler. Park- et. 20-30 fm svalir. Áhv. 800 þús. Verð 4,7 millj. ÆSUFELL. Góð 56 fm íb. á 6. hæð. Lagt f. þwél á baði. Húsvörður. Snyrtil. eign. Mikil sameign. Verð 4,6 millj. VEGHUS - JARÐH. Gullfalleg og ný ca 62 fm ib. á sléttri jarðh. i 3ja hæða fjölbh. l'b. er fullb. Mjög vandaðar innr. frá Gásum. Ib. er laus nú þegar. Verð 6,3 millj. SETBERGSLAND. Mjðg vönd- uS og glæsil. ca 110 fm 4ra-5 herb. íb. é tveimur haeðum. Á tteðri hæð er foretofa, stórt hof, stofa með glaasBegu útsýnt og fallegt eldh. Á efri hæð eru 3 rúmg. herb., baðh. (lagt fyrir þvottav). Áhv. ca 6,2 millj. húsbr; Varð 10,8 mitlj. HERJOLFSGATA. Glæsil. ca 70 fm 2ja herb. íb. á sléttri jarðh. í fjórb. m. sér inng. Nýtt eldhús, ný gólfefni. Nýtt gler. Nýmáluð. Skipti á 4ra herb. ib. i Hafnarf. koma til greina. Áhv. ca 2,7 millj. veðdeild. Verð 5,9 millj. HRINGBRAUT. Góð 3ja herb. ca 80 fm risíb. ífjórb. Parket. Áhv. 1,8 millj. langt- lán. Verð 5,8 millj. Sumarbústaðir LAUGAVATN. Vorum að fá í sölu mjög vandaðan ca 56 fm A-bústað á þessum eftirsótta stað. 40 fm verönd. Búið er að gera undirst. f. 12-15 fm stækkun. Teikn. og myndir á skrifst. Verð 4,4 millj. SKORRADALUR - FITJAR. Sumar búst. í smíðum í Fitjahlíð. Búst. er köminn upp. Varanl. klæðningu vantar. Þak fullfrág. Gluggar isettir svo og útihurðir, allt óglerj- að. Fráb. staðsetn. Allar nánari uppl. á skrifst. Verð 3,0 millj. HAFRAVATN. Til sölu a þessum eftir- sótta og fallega stað ca 40 fm sumarþúst. Stór og góð verönd. Trjárækt. Verð 2,0 millj. Höfum é skrá sumarbústaði og sumarbú- staðalönd. Hafið samband við sölumenn okkar og ræðið málin. I smíðum BYGGINGARMEISTARAR. nú er rótti tíminn til að selja. Því vantar okkur all- ar gerðir nýbygginga á skrá strax. BAUGHÚS. Sérl. vel hannaö parhús á glæsil. útsýnisstað. Húsið er á tveimur hæðum. Á neðri hæð eru 2 herb., þvhús og það. Á efri hæð stofa, borðst., eldhús og 2 herb. Húsið er rúml. fokh. í dag. Skil- ast tilb. að utan en fokh. að innan. Verð 8,5 millj. SUÐURHLIÐ. 4ra herb. íb. á 2. hæð. ib. er ca 134 fm og afh. strax tilb. u. trév. 3 stór herb. Stör stofa og borðat., þvottaherb. i ib. Mikið útsýni. Bjðrt og rúmg. íb. Ahv. ca 4,8 mllll. veðd. Verð 9,2 millj. BAUGHÚS. Efri sérh. ca 132 fm + bílsk. Húsið er til afh. stax samkv. teikningu grófpússað að innan, glerj- að. Ahv. 5,0 millj. veðd. Verð 9,7 millj. Teikn. a skrifst. RAUÐARARSTIGUR. Falleg ca 45 fm íb. á jarðhæö. Mikið endurn. Þvhús v/hliölna á íb. Mjög góð íb. Áhv. ca 2,0 millj. húsbr. Verð 4,1 millj. Laus. ARAHÓLAR. Mjög góð ca 58 fm ib. á 1. hæð. Húsið tekið i gegn að utan. Sam- eign mjög snyrtil. Mikið útsýni. Skipti á 4ra-5 herb. ib. koma til greina. Ahv. ca 2,5 millj. veðd. Verö 5,7 millj. Hafnarfjörður SMYRLAHRAUN. Ca 114fm einbhús. Húsið er 2 hæðir, kj. og geymsluris. Á aðal- hæð eru 2 saml. stofur, eldh., bað og herb. Á efri hæð eru 4 herb. Hvora hæð um sig meetti nota sem séríb. í kj. er 40 fm rými m. sérinng. sem gæti nýst sem litil íb. Auk þess er i kj. þvottah., geymsla og þurrk- herb. Hús m. mikla möguleika. Áhv. ca 5,7 millj. Verð 10,0 millj. SKULAGATA þessu gtæsil. hijsi éru tilaöiu tvær „penthouse"íb. á tveinríur hseðum hvor. örtnur er 185 fm en hin 168. ; Afh. tilb. u. trév. Glaasil. „penthotrae'' í basnum, Altar nánari uppl. og taikn. á skrtfst. VEGHÚS. 6 herb. íb. á 2. hæðum ásamt bílskúr. ib. sk. í neðri hæð: Hol, stofa, eld- hús, baðherb., tvö herb. Ris: Sjónvarpshol, tvö herb. og geymsla. (b. afh. tilb. u. tré- verk og máln. strax. Teikn., lyklar og nánari uppl. á skrifst. Atvmnuhúsnæði EIGN: ST/FM: HÆÐ/IR: VERÐ: LOSUN:TEG Álfabakki 160 3 Tilb. Strax s Álfabakki . ¦ 200 2 Tilb. Strax s Ártúnshöfði 300 kj. 9,0 Samkl. I Ártúnshöfði 600 kj. 18 Samkl. 1 Bankastræti 526 k+3 Tilb. Strax v,s Bolholt 170 2 Tilb. Samkl. s Bolholt 80 2 4,7 Samkl. s,l Brautarholt 280 jarðh. 19 Samkl. v,s,l Funahöfðí 1690 3 Tilb. Smíð v,s,i Suðurlandsbr. 631 1 30 Samkl. i Súðarvogur 2000 1 Tilb. Laust i,s Vatnagarðar 195 2 8,7 Laus s Vesturvör 421 1 16 Samkl. i Vonarstraeti 289 2 16 Samkl. v,s,l Þingholtsstræti 249 2 12 Samkl. s TEG.: f - fiskvinnsluhúsn., i - iðnaðarhúsn., v - verslunarhúsn., s - skrifsthúsn., I - lagerhúsn.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.