Morgunblaðið - 03.05.1992, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 03.05.1992, Blaðsíða 18
eÍ*Ls£. :::J ¥p^i^^wjFACTWMIDIWpaAW^i^fli^ ^mm SPURT OG SVARAÐ Húsbréfalán tíl mínna en 25 ára? JÓN Rúnar Sveinsson, f élags- fræðingur hjá Húsnæðisstofnun ríkisins, verður fyrir svörum: Spurning: Er hægt að fá hús- bref til skemmri tíma en 25 ára? Svar: Svarið við þessari spurn: ingu er eiginlega bæði já og nei. í lögum og reglugerðum um hús- bréfaviðskipti er einungis tiltekið að hámarkslánstími húsbréfa og fasteignaveðbréfa sé 25 ár, og er ráðherra heimilt að kveða á um styttri lánstíma einstakra lána- flokka með reglu- gerð. Þá segir einnig, að lánstími fasteignaveðbréfa skuli vera sá hinn sami og húsbréfa. Af ofansögðu má ráða, að hús- næðisyfirvöld geta ákveðið skemmri lánstíma en 25 ár fyrir eftir Jón Rúnor Sveinsson einstaka lánaflokka, t.d. vegna lána til viðgerða og endurbóta, svo dæmi sé tekið. Þetta hefur hins vegar ekki verið gert, í það minnsta ekki enn sem komið er. Því eru öll hús- bréf og fasteignaveðbréf vegna húsbréfaviðskipta, sem hingað til hafa verið gefin út, með 25 ára lánstíma. Hér er þó einnig rétt að benda á eitt ákvæði gildandi laga, þar sem skuldurum fasteigna er heimilað að greiða aukaafborganir af skulda- bréfum sínum eða að endurgreiða skuldina að fullu áður en lánstíma lýkur. Þetta ákvæði hefur það í för með sér, að skuldarinn getur á hvaða gjalddaga sem er greitt hærri fjárhæð sem afborgun af fasteigna- veðbréfinu, heldur en honum ber að gera samkvæmt skilmálum bréfsins. Við þetta lækkar að sjálf- sögðu höfuðstóll bréfsins sem við- bótarafborguninni nemur. Ef skuld- arinn greiðir með reglulegum hætti hærri afborgun en skilmálar fast- LAUFÁSl ASTEIGNASALA SÍÐUMÚLA 17 812744 Fax: 814419 SÍMATÍMI I DAG KL. 12.00-14.00 Einbýlishús/raðhús HVAMMAR - HFJ. V. 12,5 M. Frábær staðsetning á þessu fallega einbýlishúsi á einni hæð, stórar stofur, hol, 4 svefnherbergi, sól- stofa, stórt eldhús með borðkrók. Ca 30 fm bílskúr með vinnuað- stöðu. Hiti í innkeyrslu. Stór garð- ur. Frágangur til fyrirmyndar. Skipti möguleg á íbúð í Reykjavík. + * * LYNGBERG V,13,9M. fvljög faltegt 5 herbergja par- hös staðsett f Hafnarfirði. FKsar og parket. Rúmgóð borðstofa og setustofa. Ca 30 fm btlskúr með rafmagní og hita. Lóð frágengin. * + + MOSFELLSBÆR V, 8,3 M. 82 FM 3ja herb. fallegt raðhús á einni hæð í Mosfellsbæ. Allar innréttingar eru nýjar. Hús nýmálað að utan. Flísar og parket. Frágengin lóð. Áhvílandi 4,6 millj. + * * HOFGARÐAR V. 18,8 M. 240 FM Erum með í sölu fallegt einbýlishús á tveimur hæðum staðsett á Selt- jarnarnesi. 4 svefnherbergi, stór arinstofa, gestasnyrting, tvöfaldur bílskúr. Eikarhurðir. Vönduð gólf- efni. Frábært útsýni. Skipti mögu- leg á minni eign. Áhvílandi 767 þúsund, veðdeild. * * * SELBRAUT V.16M. 142 FM Failegt einbýlishús á einni hæö. Húsið er steypt eininga- hús. 4 svefnherbergi, borð- stofa, vinnupláss og 25 fm sólstofa. 40 fm bílskúr. Lóð fuilfrágengin. Skiptí mögufeg á minni eign. Áhvflandi 4S7 þúsund. * * * SÆVANGUR V.19.2M. 285 FM Mjög fallegt einbhús á tveimur hæðum. 4 svefnherbergi, stór stofa. Nýleg eldhúsinnrétting. Ar- inn. Heitur pottur í garði. Tvöfaldur bílskúr. Stór og góð verönd. Gott útsýni. Áhvílandi 622 þúsund veð- deild. + * * TORFUFELL V.10.3M. 123 FM Raðhús á einni hæð. 3 svefnher- bergi, stór stofa, flísalagt baðher- bergi. Snyrtilegur garður. Bílskúr. NU VANTAR FLEIRI EIGNIR Á SKRÁ - OKKAR LAUSN ER BETRI LAUSN 4ra herb. og stærri ALFASKEÍO NYTT A SKRA Falleg. 4ra herbergja ibúð á efstu hæð í þriggja hæða blokk. Flisar og parket á gólf- um. PvotthOs og geymsla f fbúð. Moguieiki á bífskúr. * ? * ÁLFHEIMAR V.11.5M. 137 FM Mjög góð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í fjórbýlishúsi. Stór stofa, rúmgott eldhús. Möguleiki á gest- asnyrtingu. Góð sameign. Ca 30 fm bílskúr. Áhvílandi 2.050 þúsund. * + + EIKJUVOGUR V.9.150Þ. Efri sérhæð í þribýlishúsi sem skiptist í 2 stofur, hol, fjanga, 3 svefnherbergi, baðherbergi og eldhús. Fallegur garður. Gott útsýni. + + + TJARNARGATA NÝTTÁSKRÁ 130 fm efri sérhæð ÍÆvíbýlis- húsi. Suðursvalir. 3 svefnher- bergi, 2 samiíggjandi stofur, háaioft yfir íbúð. Bílskúr. * * * ÖLDUGATA V. 5,7 M. 73 FM 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í stein- steyptu húsi við Öldugötu. Nýleg eldhúsinnrétting. Góðir skápar. Sameiginlegt þvottahús og sérinn- gangur. Áhv. veðdeild 1.129 þús- und. 3ja herb. ENGIHJALLt V.8.3M, 89 FM Góð 3ja herbergja íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi. Parket. Þvottahús á hæðinni. Akveð- in saia Ahvílandi 2.185 þús- und. + + + FLYÐRUGRANDI V. 6,5 M. 57 FM Góð 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi. íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu, 2 svefnherbergi og baðherbergi. Þvottahús á hæðinni. Áhvilandi 430 þúsund, veðdeild. 4 4 + FRAMNESVEGUR V.6.2M. 76 FM Falleg 3ja herbergja íbúð á 3. hæð. Tvær samliggjandi stofur. Flísar. Allt nýtt í baðherbergi. Ca. 12 fm aukaherbergi í kjallara. 4 4 4 HVERAFOLD EIN ( SÉRFLOKKi Glæsifeg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í failegu og vel stað- settu fjölbýlishúsi. Parket. Suðursvalir, Stutt f atla þjón- ustu. Áfcveðin sala. Áhvílandi Byggingasjóður $,0 mílljónir. 4 4 4 JÖKLAFOLD V.7.9M. 83 FM Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi. íbúðin skipt- ist í baðherbergi, eldhús og búr, rúmgóða stofu, 2 syefnherbergi og hol. Gott útsýni. Áhvflandi Bygg- ingasjóður 3,9 milijónir. 4 4 4 LINDARGATA V. 4,5 M. 55 FM Mjög góð 3ja herbergja risíbúð í þríbýlishúsi. Nýtt rafmagn. Hús gegnumtekið að utan. Ahvílandi 2,4 rnillj. veðdeild. 4 4 4 MARÍUBAKKI V.6.5M, 80 FM Mjög góð 3ja herbergja fbúð á 3. hæð f fjölbýlishúsi. Nýtt gler. Snyrtileg sameígn. Stór- kostlegt útsýni. Laus. 4 4 4 SKIPASUND V.7.5M. 67 FM Falleg 3ja herbergja íbúð í tvíbýlis- húsi á rishæð. íbúðin er mikið end- urnýjuð. Hús nýmálað að utan og nýlegt þak. Hanabjálki yfir íbúðinni. Ca 35 fm bílskúr. Áhvilandi Bygg- ingasjóður 3,3 milljónir. 4 4 4 SÆVIÐARSUND V. 7,8 M. Mjög falleg og vönduð 3ja her- bergja íbúð á 2. hæð í fjórbýlis- húsi. Stór stofa. Ca 10 fm flísalagð- ar svalir. Flísalagt baðherbergi. Parket. Þak nýgegnumtekið. Sam- eign mjög snyrtileg. 4 4 4 OFANLEITI V.7.0M. 62 FM Vönduð 3ja herbergja t'búð á 1. hæð í fjölbýlishúsi. Rúmgóð stofa. Verönd og garður. Laus Strax. Áhvflandi 1.680 þús- und. 4 4 4 REYKÁS V.7.7M. 93 FM Mjög björt og falleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi. Falleg eldhúsinnrétting. Tvennar svalir. 23 fm bílskúr. Ákveðin sala. Áhvflandi 2,6 millj. veðdeild. 4 4 4 VESTURBERG V. 5,8 M. 73 FM 3ja herbergja íbúð á 2. hæð ífjölbýl- ishúsi. Suðursvalir. Góð sameign. Þvottahús á hæðinni. Ekkert áhvflandi. 2ia herb. EYJABAKKI V.6.2M. Góð 60 fm íbúð á 1. hæð í fjöibýlishúsi. Suðursvalir. Hús nýmálað og sameígn í góöu ástandi. Gott ötsýni. Skípti möguleg á 4ra herbergja íbúð í Bökkunum. LAUFÁSl \STEIGNASAU SÍÐUMÚLA 17 812744 Fax: 814419 4 4 4 SKÚLAGATA V. 4,9 M. 57 FM Mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð í kjallara. Parket. Ný eldhús- innrétting. Nýtt rafmagn. Skipti möguleg á stærri eign. Áhvflandi 545 þúsund. 4 4 4 SELÁSHVERFI V. 5,6 M. Mjög góð 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Geymsla og þvottahús á hæðinni. Eikarinnrétt- ingar. Parket. Góð sameign. Ákveðin sala. Áhvflandi 1.360 þúsund byggingarsjóðslán. Atvinnuhúsnæði KAPLAHRAUN - HF. 130 FM Til sölu iðnaðarhúsnæði á einni hæð (milliloft í hluta). Innkeyrslu- dyr. 4 4 4 MJÓDDIN LEIGA-SALA 360 fm atvinnuhúsnæði á 2. og 3. hæð. Hentugt fyrir læknastofu, dansstúdíó, arkitekta- eða bók- haldsstofu. Húsnæðið er tilbúið undir tréverk. Laust strax. 4 4 4 VIÐ SUNDAHÖFN Ca 800 fm atvinnuhúsnæði. Mikil lofthæð. Ca 200 fm stórglæsilegar skrifstofur. Frábært útsýni. Malbik- uð lóð með hitalögnum. Ca 1.000 fm gámaplan. Sérhönnuð aðstaða til hleðslu og losunar bifreiða. Allur frágangur til sérstakrar fyrirmyndar. 4 4 4 VATNAGARÐAR Ca 1.000 fm fjölnota hús. Getur hentað fyrir heildsölu, þjónustu, verkstæði eða hverskonar atvinnu- rekstur. Lofthæð allt að 9 m. Stór- ar innkeyrsludyr. Stór malbikuð lóð Til leigu SIÐUMULI 65 fm geymslu- og/eða lagerhús- næði til leigu við Síðumúla. Inn- keyrsludyr. Laust strax. 4 4 4 SUÐURLANDSBRAUT 170 fm atvinnuhúsnæði við Suður- landsbraut. Stórar innkeyrsludyr. Góð lofthæð. 480 kr. per. fermetir. 4 4 4 Byggingarlóðir SELASHVERFI Byggingarlóð til sölu fyrir raöhús eða einbýlishús. í smíðum SKULAGATA V. 8,3 M. Erum með til sölu 3ja herbergja íbúð á þessum vinsæla stað. íbúð- in afhendist strax tilbúin undir tré- verk. eignaveðbréfsins tiltaka, þá endar það að sjálfsögðu þannig, að skuld- in greiðist upp að fullu á skemmri tíma en 25 árum. Hver hinn raun- verulegi endurgreiðslutími verður þegar upp er staðið, ræðst einfald- lega af því, hversu miklu hraðar en gert var ráð fyrir skuldarinn kýs að greiða af láninu. Spurning: Er ekki skynsam- legra að kaupa íbúðir á almenn- um fasteignamarkaði inn í fé- lagslega íbúðakerfið, heldur en ftð byggja nýjar, þegar verð á notuðum íbúðum er miklu lægra en á nýju húsnæði, eins og nú er? Svar: Slíkt getur vissulega verið fjárhagslega hagkvæmt, enda hefur það verið gert í nokkrum mæli í ýmsum bæjarfélögum. Um slík íbúðakaup er að finna skýr ákvæði í þeim hluta laga um Húsnæðis- stofnun ríkisins sem fjallar um lán- veitingar til félagslegs húsnæðis. íbúðakaup á almennum markaði eru heimil einstökum framkvæmda- aðilum (sveitarfélögum, félagasam- tökum eða fyrirtækjum), sé það talið hagkvæmt. Það er einkum í byggðarlögum utan höfuðborgar- svæðisins, þar sem verð notaðra íbúða er oftast mun lægra en á nýjum íbúðum, sem slík íbúðakaup „inn í" félagslega kerfið geta gefist vel. Hins vegar má benda á, að við kaup á íbúðum á almennum mark- aði, sem síðan eru felldar inn í hið félagslega íbúðakerfi, er sjaldnast unnt að festa kaup á nokkrum fjölda íbúða saman, t.d. einu stigahúsi eða heilu fjölbýlishúsi, heldur aðeins einstökum íbúðum dreifðum um sveitarfélagið. Fyrir framkvæmda- aðila, sem t.d. hyggjast leigja út félagslegar íbúðir, getur rekstur svo ósamstæðra eininga reynst örðugri í framkvæmd en rekstur samstæðr- ar fasteignar þar sem til staðar eru margar íbúðir. Viltuvíkka sjóndeildar-hringinn? SETBERGSHUÐ í Hafnarfírði Til sölu þessar vönduðu séríbúðir'í hásæti Hafnarfjarðar með ótrúlegu útsýni til allra átta svo langt sem augað eygir. Sérinngangur í allar íbúðir, engin sameign, þvottaaðstaða inni í íbúð, ævintýraleg útivistarsvæði allt um kring. Dæmi um verð á íbúðum: 2 herb. 60 m2 á 1 hæð m.sérgarði: tiib. u. tréverk: kr. 5.405.000,- fullbúin: kr. 6.525.000,- 3 herb. 75 m2 á 1 hæð m. sérgarði: tilb. u. tréverk: kr. 6.525.000,- fullbúin: kr. 7.850.000.- 4-5 herb. á 2 og 3 hæð með garð- skála og svölum: tilb. u. tréverk: kr. 7.950.000,- fullbúin: kr. 9.583.000.-- Viltu vita meira? Komdu á skrifstofuna til okkar og fáðu ýtarlega upplýslnga- möppu um allt sem máll skiptir eða hringdu og við sendum þér möppuna um hæl. III SHVERKTAKAR STAPAHRAUNI 4, HAFNARFIRDI, SÍMI 652221 opið Mán. - Föstd. frá 9 til 18. Sunnudaga frá 13 til 16. Þú svalar lestrarþörf dagsins ájsfóum Moggans!

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.