Morgunblaðið - 06.01.1995, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 06.01.1995, Blaðsíða 6
6 B FÖSTUDAGUR 6. JANÚAR1995 MORGUNBLAÐIÐ Félag fasteignasala Opið virka daga kl. 9-18. Opið iaugard. kl. 11-14. Póstfax 20421. Bárður H. Tryggvason, sölustjóri, Ingólfur G. Gissurarson, sölumaður, Ólafur B. Blöndal, sölumaður, Stefán Unnarsson, sölumaður, Þórarinn M. Friðgeirsson, sölumaður, Olga M. Ólafsdóttir, ritari, Hafsteinn S. Hafsteinsson, lögfræðingur, Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur. Einbýli HVANNHOLMI - KOP. Gott 260 fm einb. á tveimur hæðum. Mjög gott skip- ul. Skipti mögul. á ódýrari eign. Verð 15,9 millj. 3402. HLÍÐARVEGUR - KÓP. - FRÁB. VERÐ. Faliegt ca 140 fm einb. á sér- stakl. skjólgóðum stað. 40 fm bílsk. Nýlegt eldh. Fallegur ræktaður garður. Skipti mögul. á ódýrari eign. Verð aðeins 11,5 mlllj. 3690. MURURIMI - EINB. Mjögfai- leg ca 125 fm einb. ásamt 30 fm bílsk. Glœsíl. eldhús, vandað bað- herb. Áhv. ca 5,3 mlllj. húanlán tlt 40 ára. Verð 12,5 millj. 3717. BLIKASTIGUR - ALFTAN. - SKIPTI Á ÓDÝRARI Gullfallegt hús á einni hæð 152 fm og að auk45tvöf. bílskúr. 4 svefnherb. Mjög vand- aður frág. á öllu. Fallegur garður og suður- verönd. Skipti mögui. á ódýrari eign. Áhv. bygglngarsj. rik. 1,7 millj. Verð 12,7 millj. 3835. HRÍBHOLT - EINB. Fallegt ca 340 frn einb. á tveimur hæðum með stórum tvöf. innb. bilsk. Sér 2ja herb. aukaíb. á 1 hæð. Sklpti mögul. i ódýrari eign. Verð 19 mllfj. 3947. ALFTANES - SUNNANMEGIN. Fallegt ca 146 fm einb. é einni hæð ásamt 51 fm bílsk. Eign í toppstandi. Fallegur ræktaður garður. Suðurverönd. Skiptl möguleg á ódýrari eign. Verð 12,5 millj. 3953. KÖGUNARHÆÐ - GB. Nýtt ca 240 fm. eínb. á einní hæð með ínnb. bflsk. 5 rúmg. svefnhefh. Fréb. staðseta. Verð 17,9 millj. Skipti rnöguf. i seljanlegri íb. 3053. Raðhús/parhús KJARRHOLMI - RAÐHUS. Fallegt 141 fm raðhús á tveimur hæðum. Falleg eign. Verð 12,1 millj. 4105. GRASARIMI. Mjög vandað par- hús á tveimur hæðum, alls 170 fm. tnnb. bflsk. Fullb. að innan. Áhv. húsbr. ca 4,4 millj. Skipti mögul. á ódýrari íb. Verð 12,6 miltj. 4101. FOSSVOGUR. Fallegt180fmrað- hús við Geitland ásamt 23 fm bilskúr. Mjög vel viö haldin eign. Gott útsýni. Frábær stað- setn. Sklpti ath. á minni eign. Verð 13,8 millj. 4044. TUNGUBAKKÍ - RAÐH. Faiiegt 189 fm raðhús m. innb. bílskúr. Húsið er ný- stands. utan og er allt í mjög góðu lagi inn- an. Skipti mögul. á ódýrari eign. Verð 12,7 millj. 4048. LAUGARNESHVERFI - PARHÚS - LAUST. Gott 105 fm parhús, kj., hæð og ris auk bílskúrs. Áhv. byggingarsj. ca 1,8 millj. Verð 8,5 millj. 3994. OTRATEIGUR - ENDARAÐHÚS - SKIPTI Á ÓDÝRARI. Fallegt 167 fm endaraðhús ásamt bílsk. 2ja herb. séríb. í kj., alls 167 fm ásamt bllsk. Endurn. gluggar og gler, rafm., þak o.fl. Góð staðs. (fjær götu). Skipti ath. á ódýrari eign. Áhv. 2,2 millj. Verð aðeins 12,0 millj. 3963. MOSFELLSBÆR - RAÐ- HÚS Á AÐEINS 7,9 MILLJ. Vorum að fá í sölu ca 145 fm fallegt raöhús. Sólskáti. Arinn. Parket. Út- gengt á suðurverönd. Verð aðeins 7,9 mltli. 3620. ASBUÐ - GBÆ - NYLEGT. Giæsi legt 263 fm fullb. parhús á tveimur hæðum með ínnb. 46 fm tvöf. bílsk. Ca 60 fm falleg séríb. á jarðhæö. Vandaðar innr. og gólf- efni. Fallegt útsýni. Áhv. ca 3 millj. Verð 15,5 mlllj. 3919. I smíðum MIÐHUS 6. Skemmtil. ca 125 fm sér- hæð ásamt ca 27 fm bílsk. (gengið beint inn). Hæðin er tilb. til afh. og innr. strax. Áhv. húsbr. ca 4 millj. Mögul. að taka ódýra /b. uppf kaupverð. Verð 9,5 millj. 9987. BÆJARGIL - ENDARAÐHÚS. Glæsil. ca 175 fm endaraðhús á eftirsóttum stað. Húsið er á tveimur hæðum með innb. bílsk. Til afh. strax frág. að utan en fokh. að innan. Innb. bílsk. Áhv. húsbr. ca 4 millj. Verð 8,9 millj. 1610. GARÐHÚS - RAÐHÚS. Skemmtii. 193 fm endaraðhús m. innb. bílskúr. Húsiö er fullb. utan og málað. Að innan er búið að einangra útveggi og loft. Allir ofnar og ofnalagnir fullfrág. Bílskúr fullmúraður og frág. Skipti mögul. é ódýrari eign. Áhv. húsbr. 2,0 millj. 4050. GNIPUHEIÐI - SERH. ATH. SKIPTI BÍL. Ca 128 fm efri sérh. á einum besta útsýnisstað í Kóp. Til afh. strax tilb. t. innr. Hús fullb. að utan og málað. Áhv. ca 6,4 millj. Verð 8,8 millj. Öll skipti skoð- uð. 4080. Sérhæðirog 5-6 herb. íbúðir SUNNUVEGUR - HFJ. Góð nofm neðri hæð í tvíb. ásamt aukaherb. í kj. Mjög góð staðsetn. Áhv. 4 mlllj. Verð 7,7 millj. 3790. BUSTADAVEGUR - 2 IB. Vorum að fá í só'lu ca 135 fm efri sérhæð ásamt nýbyggðu rísi. Húsið er allt Steni-klætt að utan. Gler og gluggar endurn. Ofnar endurn. m. Danfoss. Nýtt þak. Fallegt útsýní. Eígninni er í dag skípt i 2 i'b. Miklir- mögul. Skipti mögul. á minní eign. 4085. VESTURBERG. Góð 92 fm íb. með glæsil. útsýni. Sérþvhús. Áhv. 2,9 millj. hagst. lán. Verð aðeins 6,5 millj. 4036. ÞVERHOLT - 6 HERB. Ca 160 fm ný íb., hæð og ris, í glæsíl. lyftuhusl. Stæði í bítskýli fylgír. 4 stór svefrtherb., rúrng. stofa með góðum vestur-sv. Parket. Til afh. strax. Verö 11,8 mtBJ. Lykfar á skrifst. 3767. HRAUNBRAUT - KOP. Mjög góð 5 herb. 140 fm neðri sórh. í tvíbýli ásamt 21 fm innb. bilsk. Yfírbyggðar 14 fm svalir. Gott ástand. Allt sór. Ýmis skipti á ódýrara. Ahv. 5,5 millj. Verð 10,8 millj. 3640. ÞVERBREKKA - ÓDÝR - VERÐ 6,5 M. 5 herb. ca 108 fm fb. á 2. hæð í lyftuh. m. rnögul. á 4 svefnherb. Glæsil. úts. Stutt f skóla. Skipti mögul. á ódýrari. Verð aðeins 8,6 mltlj. 3694. SUÐURGATA - HF. MEÐ 47 FM BlLSKUR. Vorum að fá í sölu mjög góða 4ra herb. íb. ásamt ca 47 fm bílsk. 2 auka- herb. á jarðhæð. Mjög skemmtil. útsýni. Skipti mögul. á ódýrari fb. Ahv. húsbr. ca 4150 þús. Verð 10,7 millj. 4032. LUNDARBREKKA - 4 SVEFN- HERB. - LAUS. Mjög góð 5 herb. (b. á 3. hæð (efstu) í nýstandsettu og máluðu fjölbhúsi. 4 svefnherb. Parket. Glæsil. út- sýni. Þvaðstaða á hæð. Áhv. hagst. lán 5,3 millj. Verð 8,3 millj. Laus strax. 4059. 4ra herb. íbúðir EYJABAKKI - VERÐ AÐ- EINS 6,4 M. Mjög göðSOfmíp. á 3. hæð ( nýstandsettu fjölbýli. 3 svefnherb. Verð aðeins 6,4 millj. Sérþvhús. 3579. ÁLAGRANDI - V. WÓN- MIÐSTÖO ALDRAÐRA, Glæsll. nýl. 112 fm ib. á 2. hæð í nýju 4ra-ib. fjölb. Suðvestursv. Pvottaaðstaða f fb. Verð 10,7 mlllj. 4067. GARÐABÆR - AHV. BYGGSJ. 5,2 M. Vorum að fá í sölu mjög góða gagngert endurn. 4ra herb. 104 fm ib. á 1. hæð í 6- býli. Allt sér, allt nýl. m.a. sérlnng. og sér garour. Ahv. byggsj. rfk. 5,2 millj. ttl 40 ára. Verð 8,2 millj. Ath. rnogul. sklpti a sérhæð á ca 10-12 millj. ÍGbæ. 4118. ALFTAMYRI-UTB. 2,6-2,7 M. Góð 4ra herb. 101 fm ib. á 4. hæð í enda í góðu fjölb. Bílsk. fylgir. MJög fallegt útsýni. Áhv. hCrsbr. 5,0 mílfj. m. 5% vöxtum. Verð 8,1 miltj. 3759. SELiABRAUT - NYSTAND- SETT. Vorum að fá i sölu mjög góða 95 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð í nýstandsettu húsi. Stæði í bílskýli fylgir. Parket á gólfum. Góðar innr. Suðursvalir. Áhv. byggsj. 3,1 millj. Verð 7,5 millj. 4056. HAGAR. Falleg 104 fm íb. á 3. hœö m. fallegu útsýni og stórum suðursvölum. 2 rúmg. svefnherb., stór stofa. Áhv. hagst. lán. Verð aðeins 7,9 millj. 3357. UOSHEIMAR - LYFTA. Góð 95 fm 4ra herb. ib. á 6. hæð í góðu lyftuh. Býður upp á fallegt útsýnl og sérirtng, af svölum. Sérþvhús. Verð 6.950 þús. 3920. SKAFTAHLIÐ - LITIL UT- BORGUN. Gullfalleg og björt 4ra _ herb. íb. á jarðhæð (fítið nlðurgr.). 3 " svefnherb. Sérinng, Eign f góðu húsí. Áhv. hagstœð lán ca 4,6 mitlf. Einn- ig er rnögul. fyrir kaupanda að yfir- taka ca 1.400 þús. hagstæð lán tll vlðb. ef kaupand! hefur annað veð. Verð 7,1 miilj. 4081. GARÐHUS - BILSKUR. Góð 107 fm ib. á 2. hæð ásamt innb. bflsk. í nýf. fallegu húsí. Skiptl mögul. á ódýrari ib. Ahv. Byggsj. 6,3 millj. tll 40 ára. Verð 9,3 millj. 4108. MELHAGI - LÆKKAÐ VERÐ. Falleg ca 104 fm íb. á 3. hæð með glæsil. útsýni, stórum suðursv. Parket. Ahv. hagst. lán ca 3,7 millj. og að auki hægt að yfir- taka ca 1,2 millj. vlð UfeyrissJ. VR. Verð aðeins 7,9 millj. 3357. HÁALEITISBRAUT. Falleg 104fm(b. á efstu hæð með glæsil. útsýni. Góðar suð- ursv. Falleg eign. Skipti mögul. á eign með 4 svefnherb. 3930. AUSTURBÆR - KÓP: Falleg mikið endurn. ca 100 fm 4ra herb. efri hæð. Glæsi- legt útsýni yfir borgina. Aukaherb. í kj. með sérinng. fylgir íb. Nýl. eldhús, baðherb., gluggar oggler. Áhv. byggsj. ríkisins 3,2 millj. Verð 7,8 millj. 3926. GRAFARVOGUR. Glæsil. fullb. 113fm íb. á 2. hæð í litlu fjölb. ásamt innb. bílsk. Sérþvhús. Suðursvalir. Áhv. 5,5 millj. Verð aðeins 9,6 millj. Bein sala eða sklpti á 3ja herb. 3112. FLÚÐASEL - GOTT VERÐ - HAGST. KJÖR - LAUST STRAX. Vorum að fá í sölu mjög góða 92 fm Ib. á tveimur hæöum í nýklæddu fjölb. Góð kjör f boði. Ahv. byggsj. 3,4 millj. Verð 6,7 millj. 3996. FURUGRUND - SKIPTI. Falleg ca 90 fm fb. á 1. hæð í góðu fj'ölb. sem er nýviðgert að utan og málað. Eign í góðu standi. Vestursv. Skipti mögul. á 3ja herb. fb. t.d. við Englhjalla. Annað kemur til greina. Verð 7,5 millj. 3957. FRAMNESVEGUR. Góð 4ra herb. 92 fm íb. á 2. hæð i þríb. 3 svefnh., 2 stofur. Nýl. flísar og parket á gólfum. Ahv. 3,1 millj. Varð 7,1 millj. 3533. HRAUNBÆR - SKIPTI Á EIN- STAKLÍB. Góð 4ra herb. 98 fm íb. á 4. hæð í nýl.stands. húsi. Suðursv. Mjóg fal- legt útsýni. Þvottah. innaf eldh. Ahv. 4,5 millj. Verð aðeins 6,7 millj. 3512. LUNDARBREKKA. Glæsil. 4ra herb. íb. á 1. hæð ásamt aukaherb. í kj. Eign í sérfl. Verð 7,9 millj. 3522. KJARRHÓLMI - KÓP. Mjöggóð4ra herb. ca 90 fm íb. á 3. hæð m. glæsil. út- sýni. Parket. Suðursv. Óvenju stór geymsla fylgir íb. Verð 7,1 mlllj. 3902. ENGIHJALLI - V. 6,5 M. Góð 93 fm íb. á 3. hæð með suðursv. í lyftuh. Fráb. verð, aðeins 6,5 millj. Bein sala eða skipti á 2ja-3ja herb. fb. 3362. 3ja herb. íbúðir NEÐSTALEITI - BILSKYLI - HAGST. LÁN 4,6 M. Falleg 95 fm 3ja herb.ib. ásamt stæði i bff- skýli. (b. er á 1. hæð"ög í kj. Vandað- ar ínnr. Skipti mögul. á 2{a herb. fb. Alw. 4,6 mlllj. húsnlán og -bréf. Varð8,7 millj. 3251. ÓTRÚLEGT VERÐ AÐEINS 6,3 M. - NÝL. ÍB. í ÁSUNUM. Glæsii. fullb. 80 fm fb. á 3. hasð f fullb. lyftuh. Ahv. byggsj. og húsbr. ca 4,0 millj. Laus strax. Verð aðeins 8,3 mlllj. 3153. SEILUGRANDI - TOPP- EIGN. Mjög skemmtll. og vét innr. 87 fm íb. hæö og rís f.góðu fjölb. Stæði I bflskýlí fylgír. Parket og flísar á gólfum. Stárar suoursvalir. Verð 7,8 mlllj. 3168. BARUGRANDI - BYGGSJ. 1,0 M. Glæsll. 3ja herb. 87 fm ib. á 2. hæð í nýl. 4ra Ib. fjölb. Stæði i bflskýli. Vandaðar ínnr. og gólfefni. Suðursv. Áhv. byggsj. ca 5,1 millj. Verð 8,9 mltlj. 4005. HRÍSRIMI - GLÆSILEG. Giæsiieg 76 fm risíb. m. mikilli lofthæð ásamt stæði i bílskýli. Ahv. ca 5,0 millj. Verð 7,5 millj. 3714. VESTURBÆR - KÓP. Mjög góð mikið endurn. neðri sórhæð í góðu tvib. steinhúsi. Sérþvherb., nýl. rafm., endurn. gler, eldhús o.fl. Áhv. húsbr. 3,6 millj. Verð 7,8 millj. 4066. BERGSMARI - KÓPAVOGI Nýtt 217,4 fm einbhús á tveimur hæðum á glæsilegum útsýnis- stað. Innb. bílsk. Húsið er til afh. strax fokh. m. frág. þaki og þakkanti. Fallegt útsýni. Á neðri hæð er möguleiki að vera með tvær einstaklingsíb. Húsið ertil afh. strax. Verð 9,3 millj. 3729. ALFHÓLSVEGUR - BILSKUR. Falleg 70 fm íb. á 2. hæð (efri) í 4ra íb. húsí sem er Steni-klætt að utan. Sérþvhús. Fallegt Otsýni. Ahv. ca 3,0 tnillj. byggsj. og húsbr. Verð 7,8 millj. 4065. ÁLFHÓLSV. - KÓP. Nýi. 100 fm parh. með vönduðum innr. og parketi, suð- urgarði, áhv. hagst húsnl. ca 5 millj. til 40 ára. Einnig er mögul. að yfirtaka ca 2 millj. til 8 ára þannig að útb. er elnungis 2,8 millj. Einnig má skoða skipti á ódýrari eign. 1889. TEIGAR - 3JA HERB. MEÐ 55 FM VINNUAÐST. Mjög góð 75 fm fb. í kj. í steính. auk ca 55 fm vinnuaðst. bakatil. Nýl. gler, lagnlr, eldh., bað, þak o.fl. Vinnu- aðst. er með 3ja fasa rafm. og er hentug fyrir ýmiskonar atvinhu- eð3 tómstundastarfsomi. Laus strax. Vwð 6950 þö*. 4061. BLIKAHÓLAR - BÍLSK. Fal- leg og björt 3já herb. íb. á 1. hæð ásamt bflsk. ib. er mikið endurn. m.a. eldhús og bað. Endaíb. m. suðursv. Verð aðeins 6,6 millj. 3701. ÁLFTAMYRI-ENDI- LAUS STRAX. vei íWpui. 3ja herb. endaíb. (fjær Kringlumýrar- braut). Nystandsett flísal. baðherb. með glugga. Stórar suðursv. Ib. er «íl afh. strax. Verð 8,6 mill]. 4078. AUSTURBERG. Gullfalleg 3ja herb. ib. á 1. hæð. Verð aðeins 5,9 rhillj. 4037. Á HÖGUNUM M. HÚSNLÁNI. Gullfalleg 86 fm ib. á 1. hæð ásamt auka- herb. í risi. Áhv. byggsj. ríkisins ca 3,2 millj. og Iffeyrissj. 950 þús. með hagst. vöxtum. Verð 6,9 millj. Bein sala eða skipti mögul. á 4ra-5 herb. sérbýli f vesturbæ. 4057. VESTURBERG. Falleg 3ja herb. íb. é 1. hæð. Endurn. baö, nýl. skápar. Parket. Hús nýl. standsett að utan. Endurn. gler. Ákv. sala. Verð 5,7 millj. 1984. MELABRAUT - SELTJ. Vor- um að fá f sölu sérl. góða og mikið endurn. njmg. fto. á jarðh. i þríb. m. sérinng, fb. er laus strax. Verð aðeins 5,8 míllj. 4046. SKÓGARAS - UTB. 2,9 M. - HÚS NÝ STENI-KLÆTT. Mjög góð nýl. 86 fm. íb. á 2. hæð í glæsil. fjölb. Suð- vestursv. Mikið útsýni. Þvottaherb. í íb. Áhv. byggingarsj. og húsbr. 4,7 millj. Verð 7,7 millj. 4053. MIÐBÆR - RISÍB. Glæsil. 76 fm al- gjörl. endurn. íb. í risi, m.a. nýl. þak, gler, gluggar, gólfefni, innr. o.fl. Áhv. ca. 3,5 millj. Verð 6,5 millj. 2293. UGLUHÓLAR. Rúmg. 3ja herb. íb. 85 fm á 3. hæð (efstu) í litlu fjölb. á skemmtil. stað. Verð aðeins 5,9 millj. 3219. GRETTISGATA - LÆKKAÐ VERÐ - SKIPTI Á 2JA. Góð 76 fm 3ja herb. íb. á 3. hæð. Áhv. húsbr. og bygg- ingarsj. ca. 3,6 millj. Skipti mögul. á 2ja herb. Verð 5,5 mlllj. 3914. HAMRABORG - GLÆSIL. ÍB. Vönduð 82 fm íb. á 3. hæð (efstu). I nýl. stands. húsi. Suðursv. Bílskýli nýstandsett. Nýl. eldh., bað, parket o.fl. Áhv. bygging- arsj. rík. ca 3,3 millj. Verð 6,8 millj. 3743. VESTURBÆR. Góð 60 fm 2ja-3ja herb. mikið endurn. íb. á 2. hæð í steinh. Gott verð, aðeins 4,9 millj. 4028. DALSEL. Ca. 95 fm 3ja herb. íb. ásamt stæði í bílskýli í góðu fjölb. sem allt er nýl. klætt utan m. Steni. Nýjar þakrennur og niðurföll. Parket. Stór stofa. Suðursv. Verð aðeins 6,7 millj. 2976. KÁRSNESBR. - BÍLSKÚR. Vorum aö fá í sölu góða mikið endurn. 3ja herb. 70 fm íb. ásamt bílsk. Húsið er allt nýstand- sett og málað. Nýlegt parket, eldhúsinnr. o.fl. Verð 6,9 millj. 3964. EFSTASUND. Góð 85 fm íb. í kj. i tvíb- steinhúsi. Sérinng. Hús i góðu standi að utan. Verð 5,8 millj. 3988. ÆSUFELL - LAUS. Ca 85,3 fm ib. á 5. hæð í lyftuhúsi sem er allt nýl. stand- sett að utan og málað. Suðursv. 2 rúmg. svefnherb. Þvaðstaða á hæð. Verð aðelns 5,7 millj. 3966. GRETTISGATA - GLÆSIL. Glæsil. 3ja herb. íb. á 2. hæð í góðu fjölb. ásamt stórri 17 fm geymslu í bakhúsi. Nýl. ofnar, gluggar, gler, gólfefni o.fl, Áhv. 3,6 millj. Verð 6,5 millj. 3684. ARBÆR - LAUS. Fatieg 3ja- 4ra herb. fb. á tveímur hæðum í 5-tb. húsí. Suðursv. Góðar ínnr. Lyklar á skrlfst. H agst. verð. 3923. VESTURBÆR - HAGST. KAUP. Mjög góð ca 70 fm ib. á 3. hæð (efstu) í góðu fjölbh. Mikið endurn. Verð aðeins 5,7 millj. 3476. . ÞlNGHOLTIN. Nýkomin isölu snotur 77 fm íb. á 1. hæð í þríb. Endurn. bað, gluggar og gler. Björt íb. Garður i suður. Verð 6,2 millj. 3904. SEUAHVERFI. Falleg 3ja herb. íb. á 4. hæð m. fráb. útsýni. Stæði i bílskýli. Áhv. 3,8 mlllj. langtimal. Verð aðeins 6,3 millj. 3559. 2ia herb. íbúðir KR-BLOKKIN - NÝLEG. Fatleg 65 fm íb. á 6. tiæð í tyftu- húsi. Samaigínf. gufubað. Verð 6,5 mttlj, 3378. FLYÐRUGRANDI. Sérl. skemmtit. 62 fm 2ja herb. íb. á 3. hæð (gengið inn á 2. fiæð) I vönd- uðu nýstandsettu fjölbhúsi. Stórar svalir. Vandaðar innr. og parket. Verð 8,2 mlllj. 4039. MEISTARAVELLIR. Vorum að fá í sölu sérl. góða 57 fm íb. í nýstandsettu fjófb. Nýl.'eikarparket á gólfum. Nýl. eld- hús. Fallegt útsýni. Verð 5,8 millj. 4109. SEILUGRANDI - 71 FM - ÁHV. BYGGSJ. 3,0 M. Mjöy rúmg. og ekemmtil. 71 fm 2ja herb. íb. á jarðh. I góðu nýstandsettu fjðtb. Útgengt i Sérgarð úr stofu. Varð 5,8-5,9 míltj. 4070. GRANDAVEGUR - FYRIR ELDRI BORGARA. Glæsii. 2ja herb. skemmtil. innr. og fallag fb. á i. hæð m. góðum veatursvöl- ufn og glæsil. útsýni yfir Flóaftn. Um er að ræða sérstakl. fallega fb. f lyftuh. v. Grandaveg 47 sem sér- stakl. var byggt fyrlr eldri borgara. Laus strax. Lyklar á skrifst. 4084. FRAMNESVEGUR - RIS. Giæsii. nýstandsett 2ja-3ja herb. íb. á 3. hæð í góðu steinh. Sér bílastæði. íb. er nánast öll endurn. m.a. eldhús, bað, gólf, rafm. o.fl. Áhv. 2,7 millj. 4028. í VESTURBÆ - KÓP. - MÖGUL. ÚTBORGUN 1,2* M. .Góð 52 fm íb. i kj. i góðu tvib. stein- húsi. Ahv. byggsj. 2,6 millj. Mögul. að yfirtaka ca 400 þús. kr. v. Isj. Gott verð aðeins 4,3 millj. 3872. HVAMMSGERÐI. Góð 67 fm 2ja herb. ósamþ. ib. í kj. í góðu steinh. Skuld- laus. Verð 3,8 millj. 3392. ENGJASEL-MJÖGHAG- STÆÐ KAUP. Mjö8gðð42 fm samþykkt ib. á jarðhæð. Parket. Útgengt í suðurgarð úr stofu. Verð aðoins 3,4 mlllj. 3804. ÁSGARÐUR - ALLT NÝTT. Nýkomin i sölu 57 fm ný 2ja herb. fb. á jarðhæð. Allt sér. Vandaðar innr. og gólf- efni. Verð 5,3 millj. 4102. MÁNAGATA. fíýkomin í einkasölu ca 51 fm ib. á 1. hæð í þrib. Práb. staðsetn. Verð 4,6 millj. 4104. HRAUNBÆR - LAUS. Góð 57 fm íb. á 1. hæð f fjölb. (sem er ný Steni- klætt að utan að mestu leyti). Laus strax. Verð 4,7 millj. 4055. VESTURBÆR - LAUS. Góð 63 fm fb. í kj. á góðum stað á Melunum. Verð 4,6 millj. Laus strax. Lyklar á Gimli. 2358.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.