Morgunblaðið - 06.01.1995, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 06.01.1995, Blaðsíða 10
10 B FÖSTUDAGUR 6. JANÚAR1995 MORGUNBLAÐIÐ /&mmw GARÐUR S.62-1200 62-1201 Skipholti 5 SÍMATÍMI LAUGARDAG KL 12-14 2ja-3ja herb. Blikahóiar m/bílskúr. 2ja herb. 80,6 fm falieg íb. á 1. hæð í þriggja hæða bfokk. Góður bílskúr rrteð heitu og köldu vatni. Engjasel. 2ja-3ja hsrb. íb. á efstu hæð i btokk. Bílastæði I bilahusi fylgtr. Auðbrekka. 2ja herb. mjög snotur íb. á 2. hæð. Sérinng. Hagst. lán. Verð 5,1 millj. Óðinsgata. 2ja herb. íb. á 1. hæð og einstaktíb. f kj. í sama htísi. Húsið klætt að tttan. 40 fm vinnuskúr fylgir. Mjög góð eign til að gera upp. NæfuráS. Óvenj'u stór 2ja herb. (b. á jarðhæð í 3ja hæða blokk. Verð 6,2 millj. Sólvallagata. 2ja herb. 46,3 fm íb. í kj. með sérinng. Góð íb. Verð 4,4 míllj. Kaplaskjólsvegur. 2ja herb. 55,3 fm íb. á 1. hæð í btokk. Snyrtil. íb. á góðum stað. Verö 5,1 millj. Hraunbær - fráb. verð. 3ja herb. góð íb. á 3. hæð í blokk. íb. laus fljótl. Verð aðeins 5,8 millj. Skipti mögul. á 2ja herb. íb. Kársnesbraut. 3ja herb. 72 fm (b. á efri hæð. Sérh. Sérinng. Laus. Ártúnsholt. 3ja herb. 77,3 fm endaíb. á efrt hæð í títtllt btokk. Sér- ínng. fb. er nýt. ekki futtg. V. 7,3 m. Hverafold. 3ja herb. 87,8 fm gull- falleg íb. á jarðhæð í lltilli blokk, Sér- lóð. Mjög vandaðar irmr. Áhv. 4,7 míllj. byggsj. Verð 8,7 millj. GarðhÚS. 3ja herb. mjög fal- leg endaíb. á 2. hæð i lítilli blokk. Innb. bílsk. Þvherb. í íb. Áhv. byggsj. 5 millj. Bæjarholt - hf. 3ja herb. ný fullb. íb. á 1. hasð í blokk. öll sameign fultfrág. Tíl afh. strax. Verð 7,6 míHj. Kjarrhólmi. 3ja herb. snyrtil. 71,1 fm íb. á 3. hæð. Þvherb. í íb, Suðursv. Verð 6,5 millj. Laus. Furugrund. 3ja herb. rúmg. ib. á 1. hæð á þessum vinsæia stað í Kópav. Laus. Verö 6,7 millj. Rauðás. Glæsil. 3ja herb. 80,4 fm íb. á. 3. hæð. Parket. Vandaðar tnnr. Útsýni. Bttskplata. Verð 7,7 millj. 4ra herb. og stærra Hraunbær. 4ra herb. 100,8 fm tb. á 2. hæð á góðum stað í Hraunbæn- um. Þvherb. í íb. Suðursv. Getur losn- að strax. Verð 6,9 millj. Valhúsabraut. 4ra herb. 98 fm sérh. (tvlbýli. Nýf. efdh. 45 fm bflsk. Laus. Verð 8,8 mitij. SÓIheÍmar. 4ra herb. 101,4 fm íb. ofarl. í eínu háhýsanna v. Sólheima. Mjög góð íb. t.d. fyrir eldra fólk. Mikið útsýni. Mjög ról. sambýli og staður. Flúðasel. 4ra herb. rúmg. íb. á efstu hæö (3.) í blokk. íb. er m. vönduð- um innr. og fallegum gólfefnum. Fal- leg, laus íb. Miðborgin. 100 fm íb. á efstu hæð í steinhúsí. íb. er mjög míicið opin. Nýl. fallegt bað og eldh. M|ög stórar svalir, íb. t.d. fyrir listafólk, Mjög hag- stætt verð. Laus. Silfurteigur. Efri sérh. ásamt r/si. Sérinng. Bílskúr. Þak nýviðg. V. 9,2 m. Hraunhvammur - Hf. 4ra herb. 85 fm íb. á hæð (tvibýli. Laus. Rauðarárstígur. Giæsti, 4ra herb. 95,6 fm endaíb. á 2. hæð í nýl. húsi. Þvhsrb. t' ib. Fallegar ínnr. Bíl- geymsla. Verð 9,9 miflj. KríuhÓlar. Toppíb. 4ra herb. íb. á efstu hæð i háhýsi. Laus. Yfirb. svalir. Mjög mikið og fag- urt útsýni. Verð 6,9 millj. Hvassaleiti. 4ra herb. íb. á efstu hæð. Nýtt bað. Nýtt þak. Bítskúr fytg- ir. Verð 7,2 millj. Asparfell. 4ra herb. íb. á 6. hæð. Ath.: Mjög lítil útborgun. Háaleitisbraut. 4ra herb. 100 fm (b. á 4. hæð. Góð íb. Fallegt parket. Sórhiti. Áhv. húsbr. Ver* 7,5 mfflj. Æsufell. 4ra herb. 111,8fm íb. á 6. hæð í góðu lyftuhúsi. Innb. 23,3 fm bílsk. Mikið út- sýni. Góð íb. Skípti mögul. Suðurvangur. 4ra herb. 103,5 fm íb. á efstu hæð. Góð íb. Þvherb. í fb. Verð 7,8 míiij. Laus. Kleppsvegur inn við Sund. Rúmg. endafb. á 3. hæð. Tvennar svat- ir. Parket á stofu. Húsið f góðu ástandi. 20 fm geymsla ( kj. Verð 7,8 millj. Laus. Æsufell. 4ra herb. 111,8 fm ib. á 6. hæð (góðu lyftuh. Innb. 23,3 fm bílsk, Mikið útsýni. Góð (b. Skípti mögul. Valhúsabraut - Seltj. 4ra herb. 98,2 fm íb. á 1. hæð (tvíb. Nýt. eldhús. Gott baðherb. Sérhiti. Sérinng. 45 fm bflsk. Verð 8,8 mill). Raðhús - einbylishus Vantar - Fossvogur - nágrenni. Höfum mjög traustan kaupanda að ca 180-280 fm einb. Vinsaml. hafðu samband ef þú vílt selja. HeiðaráS. Einbhús, tvær hæðir með innb. stórum bílsk., alls 311,6 fm. Vandað fallegt hús á f ínum stað. Skipti mögut. Fannafold. Parhús á einni hæð 73,4 fm auk 23,5 fm bílsk. Nýl. fallegt hús. Góður garður. Byggsj. 4,8 millj. áhv. Verð 9,3 millj. Hraunflöt við Alftanesveg. Nýl. gullfalfegt einbhús á etnni hæð. Húsið skiptist f stofur, 3 svefnherb., baðherb. o.fl. Rúmg. bítsk. nú sem 3ja herb. íb. Stór falleg töð. Mikið ótsýni. Laust. Verð 18 millj. GljÚfrasel. Einbhús, þrjár hæðir 258,3 fm m. innb. bílsk. Húsið skiptist í 5-6 herb. íb. á tveimur hæöum og litla ein- staklíb. á jarðhæð. Laust. Mjög góður staður. Verð 11,5 millj. Öldugata. Virðulegt og fallegt stelnhús á eftirsóttum stað í miðborg- ínni. Húsið er tvær hæöir, kj.og bífsk., samtaís 317 fm. Séríb. t' kj. Hafnarfjörður. jámkiætt timburhús á steyptum kj. Húsið er hæð, ris og kj. samt. 197,7 fm. Hæð og ris er 6 herb. íb. í kj. er einstaklíb. m/sérinng. Hagst. verð. Fallegt einb. í gamla bænum. Verð aðeins 8,4 millj. Grjótaþorp! Einb. tímburh., hæð og ris á steinkj. samt. 166 fm. Ettt þessara fallegu gömlu húsa (byggt 1897). Laust Arnarhraun - Hf. Einb- hús, steinh., 170,6 fm auk 27,2 fm bílsk. Húsið sem er á tveimur hæðum hefur verið talsv. end- urn. Verð 13,2 millj. Giljasel. Faltegt einbhös, 254,1 fm m. góöum bifsk. Góður staður. Verð 15,7 millj. Sunnuflöt - v, Lækinn. hús neðan víð götu. Séríb. á jarðhasð. Tvöf. bflsk. Stór, gróinn garður, stutt f hraunið. Verð 18,6 millj. Kári Fanndal Guðbrandsson. Sigrún Sigurpálsdóttir, lögg. fasteignasali Axel Kristjánsson hrl. SUÐURLANDSBRAUT 52 v/FAXAFEN I I ^Q^^ Mm WL. #B H^^P Guðrún I ¦ I i^m^ Mm^l ^r^^. mh B. Æ ^r^^ ^^^ ^^^ ™ ™ ™™ ™ ^^^ ™ lögfræðingur, 682800 FASTEIGNAMIÐLUN 682800 SɱSSSf* Opið laugardag kl. 11-14 Raðhús - parhús Brúnaland Nýtt í sölu fallegt og vel staðsett 230 fm raðhús auk bílsk. Nýtt glæsil. eldhús og bað. Stórar stofur, gengið úr þeim út í garð. Verð 14 millj. Laust fljótl. Brekkutangi - Mos. 19531 226 fm endaraðh. á tveimur hæðum ásamt kj. Wlögul. að útbúa sérib. 4 svefnherb., góðar stofur. Arinn. Vönduð eign. Verð 12,9 millj. Logaland - Fossv. 22962 195 fm endaraðh. á tveimur hæðum ásamt frístandandi bilsk. 4 svefnherb. og forstofu- herb. með sérinng. Arinn. Ræktuð lóð. Verð 13,5 millj. Flókagata — Hf. 22424 125 fm neðri sérhæð í þrib. ásamt 25 fm bílsk. Ölt gólfefni ný. Sér- þvhús. Ræktaður garður. Sjávarút- sýnl. Áhv. 4,7 mlilj. Verð 8,7 m. 4ra-6 herb. Ljósheimar 23280 97 fm 4ra herb. íb. á 5. hæð í lyftuhúsi. Fallegt útsýni. Tilboð: óskast. Ægisíða 22104 94 fm 4ra herb. íb. á miðhæð í góðu þríb. Parket, flísar. Ræktaður garður. Áhv. 2,5 millj. Verð 8,4 millj. rekstrarfræðingur. Miðleiti 23275 100 fm 3ja herb. ib. í glæsil. fjölb. ásamt stæði i bílgeymslu. Parket, flísar. Nýl. eldh. Aðeins 4 ib. í stigahúsi. Sérl. góð sam- eign. Verð 10,9 millj. Lokastígur 18886 62 fm neðri sérhæð í tvib. steinhúsi ásamt 10 fm útiskúr. Parfnast talsverðra endur- bóta. Verð 4,3 millj. Laugateigur 22740 Falleg risíb. ca. 70 gólffleti. Öll endurn. þ.m.t. gluggar, gler, lagnir, öll gólfefni og innr. Húsið er í enda gótu. Mikið útsýni. Verð 5,9 millj. Jöklafold S315 173 fm nýl., glæsíl. og vandað par- hús með innb. bítsk. 3 svefnherb. Vandaðar innr. Altt tréverk í stil. Heitur pottur. Hitl í stéttum. Áhv. 10,5 mitlj. m. graiðstubyrðí 68 þús. á rrtán. Verð 14,3 mitlj. Hulduland 19435 120 fm 5 herb. ib. á 2. haeð ásamt 20 fm bílsk. 4 góð svefnherb. Sér- þvhús. Fráb. útsýni, Álfhólsvegur — Kóp. 14863 83 fm 3ia herb. ib. f gððu f/órb. ásamt bílsk. Parket. Flisar. Sér- þvottah. Mjög fallegt útsýní. Áhv. tæpar 4,0 millj. byggs V. 7,1 m. Frakkastígur 10142 116 fm forskalað tímburparhús á steyptum grunni efst við Skólavörðuholt. Endurn. að stórum hluta m.a. nýtt eldh. og bað. Allar lagnir nýjar og nýtt þak. Lítill, ræktaður garður. Verð 8,5 millj. Þverás 10142 Glæsil. nýtt parhús tvær hæðir og ris. Nánast fullb. Stór bílsk., ófrág. Áhv. 5,0 millj. byggsj. Verð 13,5 millj. Hæðir Kársnesbraut - Kóp. 22988 139 fm góð neðri sérh. ásamt 28 fm bilsk. vestarl. á Kársnesbraut. 4 svefnherb., nýl. eldh. Allt sér. Gott útsýni. Ræktaður garð- ur. Aðgengi fyrir fatlaða. Verð 10,5 millj. Maríubakki 13897 99 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð ásamt 18 fm herb. í kj. Litið vel staðsett fjölb. 2 stofur, 2 svefnherb., sérpvhús. Verð 6,9 millj. Frostafold 23277 101 fm 4ra herb. ib. á 1. hæð í góðu fjölb. Stutt í skóla og aðra þjónustu. Áhv. 4,9 millj. byggsj. Verð 8,8 millj. Tómasarhagi 23082 82 fm rishæð í fjórb. Upprunalegar innr. Stórar svalir með samþ. teíkn. af sólskála. Sjávarútsýni. Verð 7,5 millj. Skeljatangi — Mos. 23037 Ný fullb. 94 fm íb. í Permaform-húsi frá Álftárósi. Sérinng. Verð 6.950 þús. Norðurás 14863 3ja herb. íb. í nýl. litlu fjölb. íb. er hæð og ris m. þvaðstöðu ííb. Áhv. 1,8 millj. byggsj. Verð 7,2 millj. 2ja herb. 3ja herb. Engihjalli 20637 78 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð. Góðar innr. og gólfefni. Stórar svalir. Verð 6,8 millj. Álfaheiði — Kóp. 23012 64 fm 2ja herb. íb. á 2. hæð. Þvaðstaða á baði. Parket. Flísar. Geymsluris. Glæsil. ib. Verð 6,5 millj. Asparfell 23327 64,5 fm 2ja herb. íb. á 7. hæð í lyftuh. Nýl. parket. Eikarinnr. Fráb. útsýni. Áhv. 2,5 millj. byggsj. Verð 5,1 millj. Kríuhólar 21958 45 fm 2ja herb. íb. á 2. hæð í góðu lyftuh. Ljósar innr. Verð 4,3 millj. Engar yfirstand- andi framkvæmdir. Grundartangi — Mos. 10142 62 fm 2ja herb. endaraðh. m. góðum suð- urgarði. Ný gólfefni. Áhv. 4,0 millj. í hagst, lánum. íf ASBYRGI jf Sudurlandsbraut 54 vió Faxafcn, 108 Raykfavilc, simi «82444, fax: 682446. INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali. SÖLUMENN: Þórður Ingvarsson og Lárus Hauksson. Seljahverfi - laus. 4ra herb. 113 fm íb. ásamt herb. í kj. Áhv. 5,2 millj. Verð 7,5 millj. 580. Raðh./einbyli Hæðargarður 1—21. ( sölu er 170 fm einb. í þessum skemmtil. „klasa". 5 svefnherb. Upptekin loft. Skipti mögul. á minni eign i sama hverfi. 2078. Marargrund — Gb. Simatími lau. kl. 11-13. Eldri borgarar Snorrabraut — 55 ára og eldri Ca 90 fm fullb. fb. á 4. hæð í nýju glæsil. fjölb. Laus. Áhv. 3,2 miltj. Verð 8,8 millj. 1470. 2ia herb. Álfaskeið — bílskúr. 2ja herb. fb. á 2. hæð í góðu fjölb. ásamt bílskúr. Áhv. 3,6 rnillj. byggsj. o.fl. Verð 6,3 millj. 1915. Barónsstígur — laus. 2ja herb. 46 fm stórskemmtil. risib. neðarl. við Barónsstig. Nýl. endurn. Viðarklædd. Ar- inn. Áhv. 2,6 millj. Verð 4,6 millj. 1898. Bólstaðahlíð. Rúmg. og falleg 65 fm fb. lítið niðurgr. Verft 5,7 millj. 1283. Hraunbær. Mjög góð 63 fm 2ja herb. íb. á 2. hæð. Snyrtil. eign. Hús nýl. viðg. að utan. Áhv. 2 millj. Verð 5,6 millj. 2047. Hringbraut — ódýrt. 2ja herb. 47 fm íb. á 3. hæð. Laus strax. Verð 4,1 millj. Víkurás. 2ja herb. 60 fm íb. í gööu nýl. klæddu húsi. Skipti mögul. á stærri eign i sama hverfi. Áhv. 1,9 millj. Verð 5,4 millj. 1117. 3ja herb. Bollagata. 3ja herb. 62 fm ib. í góðu húsi. Mikið endurn. eign. Eftirsótt stað- setn. Áhv. Byggsj. 2,6 millj. Verð 6,7 millj. 1724. Kirkjuteigur - v/Laugar- neskirkju. 3ja herb. litið niðurgr. góð kjib. 2 svefnherb. Nýl. baðh. Nýtt parket á stofu og herb. Verð 6,5 millj. 2039. Kópavogur - Vesturb. 3ja herb. íb. ásamt bílsk. ( litlu fjölb. Mikið endurn. eign. Skipti mdguf. á minni eign. Verð 7,2 millj. 485. Vesturbær — risíbúð. 3ja herb. 70 fm fb. í rísi. Staðsetning er vestast í vesturbærnum. Gott verð 5,4 millj. 23. Lyngmóar — Gb.+ bflsk. Góð 83 fm ib. á 2. hæð í litlu fjölb. Vönduð eign á eftirsóttum stað. Bítsk. Útsýni. Skipti mögul. á minni eign. Áhv. húslán 4,2 millj. Verð 7,7 millj. 2033. Rekagrandí - laus. Falleg og rúmg. 3ja herb. ib. á 1. hæð ásamt stæði í innangengri bílgeymslu. Suðursvalir. Stutt í alla þjón. Góðar innr. Rúmg. herb. Verð aðeins 7,9 millj. 121. Reykás -i- bflskúr. Stilhrein og rúmgóð 3ja herb. 90 fm íb. á 1. hæð í litlu fallegu fjölb. Góðir skápar Frábært útsýni. Þvottaherb. í íb. 24 fm bilskúr. Laus. Lyklar á skrifst. Áhv. 5,1 millj. Verð 8,2 mlllj. 955. Skipholt. 3ja herb. jarðh. 82 fm. Parket á gólfi. Áhv. 3,2 millj. Verð 5,7 millj. 1707. 4ra—5 herb. og sérh. Austurströnd — útsýni. Virk- lí, góð og falleg 4ra herb. íb. á 5. hæð (3. hæð frá inng.). Parket. Góðar innr. Véla- þvottah. á hæðinni. Fráb. útsýni. Bilskýli. Verð 9,3 millj. 1976. Brekkubær. Efri sérh. í nýju húsi 120 fm. Selst tilb. u. trév. eða fullb. Mög- ul. að taka minni eign uppi. Til afh. strax. 472. Fellsmúli — útsýni. 4ra-5 herb. 112 fm íb. í nýl. viðg. húsi. 4 svefnherb. Glæsil. útsýni. Mögul. skipti á minni, má vera dýrari. Áhv. 4 millj. Verð 7,5 millj. 2029. Logafold - sérh. Um 160 fm falleg og vel skipul. sérh. í tvibýlish. ib. skiptist m.a. í 3 stór svefnherb., stórt eldh., snyrtingu og baðherb., sjónvarps- hol og tvær saml. stofur, Heitur pottur og verönd í sérgaröi. Tvöf. bílsk. um 50 fm auk 20 fm rými innaf bilsk. Útsýni. Áhv. húslán 6,3 millj. Verð 12,8 millj. 1962. Stóragerði. Björt og falleg 96 fm endaíb. á 2. hæð. Hús endurn. að utan. 3 svefnherb. Áhv. 4,5 millj. Verð 7,7 millj. 1877. Fallegt 225 fm einb. á góðum stað í Garöabæ. M.a. 4 svefnherb. Tvöf. 60 fm bílsk. Húsið er ekki fullb. en íbhæft. Áhv. byggsj. 4,8 millj. Verð 13,6 millj. 1972. Seljahverfi — laust. Glæsil. 180 fm endaraðh. í botnlanga. Húsið er á tveimur hæðum með innb. bílskúr. Parket á gólfum. Bjart og gott hús. Mögul. á eignaskiptum. Verð 12,5 millj. 1498. Þverás. Fallegt og snoturt parhús sem er tvær hæðir ásamt risi og 25 fm bílskúr. Fallegar tnnróttingar, 4-5 svefn- herb. Afgirt lóð, sólpalfur. Laust fljótl. Áhv. 5,1 millj. Verð 13,5 millj. 795 I smiðum Gnípuheiði — Kóp. — sérh. 122 fm skemmtil. fokh. efri sérh. í tvíbýl- ish. Fráb. útsýni. Bílsk. Ib. er til afh. strax. Áhv. húsbr. 3,5 millj. Verð 7,2 millj. Atvinnuhusnæði Laugavegur — laust. Til sölu 140 fm atvhúsn. á 2. hæð í góðu húsi. Eignin skiptist í 5 herb. + móttöku. Tilval- ið fyrir arkitekta, lögmenn, endurskoðend- ur. Gott verð og grkjör. 2150. Skeifan — skrifstofuh. Tll söiu góðar skrifstofuhæðir á 2. og 3. hæð f göðu, vel staðs. húsi. Stærð hvorrar hæðar er um 285 fm að grunnfl. Áber- andi staðsetn. Mikið útsýni. Seljast sam- an eða i sitthvoru lagi. Hagst. kjör. Nánari uppl. á skrifst. Skipholt - laiist. Tll sölu er 110 fm skrifsthúsn. á 3. hæð. 5 herb. + mót- taka, eldhús. Verð 5,5 millj. Góð grkjör. 955 SAMTENOD SÖLUSKRÁ ASBYRGI tmmimrari FJARFESTING IFASTEIGN ER TIL FRAMBÚDAR if FÉLAG FASTEIGNASALA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.