Vísir - 20.06.1962, Blaðsíða 5

Vísir - 20.06.1962, Blaðsíða 5
Miðvikudagur 20. júní 1962. VISIR Umhleðslustöð sfarfrækt síldarmiðunum í sumar a Frá fréttaritara Vísis. — Akureyri í morgun. Á komándi síidarvertíð verður í fyrsta skipti starfrækt umhleðslu- stöð fyrir síld úti á miðunum, þannig að hún verður f lutt úr bát- unum og yfir í flutningaskip, sem flytur hana síðan til lands. Þetta er til stóraukins hagræðis þegar niiklar síldartorfur koma, því það sparar sfldveiðibátunum Iengri eða skemmri ferðir til Iands, og auk þess lengri eða skemmri bið þar eftir Iöndun. Síldin er tekin úr bátunum í stóran pramma sem bfiinn er góð- um tækjum og haganlegum útbún- aði £ hvívetna og á að geta lestað 20 þúsund málum á sólarhring. Það eru síldarverksmiðjurnar í Krossanesi og Hjalteyri sem ásamt rikinu hafa fest kaup á þessari um- hleðslustöð og starfrækja hana í sumar. Búið er að kaupa pramm- ann erlendis og er hann þegar á leiðinni til landsins. Með hliðsjón af þessu verða flutn ingaskip tekin á Ieigu fyrir síldar- flutningana og munu þau koma frá Noregi. Akyeðið er þegar með leigu á tveim norskum skipum en líkur til að alls verði fjögur skip fengin. Eins og kunnugt er voru tvö norsk leiguskip í síldarflutn- Bjargaði? - Framh. af 1. síSu. kotsspítala þar sem nánari rann- sökn fer fram á meiðslum hans. Ökumaður bifreiðarinnar sem ók ;f veg fyrir Kristin, kvaðst hafa séð til ferða hans áður en hann fór út á götuna. Telur hann að Kristinn hafi þá verið í það mik- illi fjarlægð að sér hafi verið ó- hætt að fara tit á götuna áður en hann bæri að, Kristinn hljóti þv£ að hafa verið á mikilli ferð. Vespa Kristins er mikið skemmd eftir áreksturinn, en bílíinn lítið sem ekki. ir sammngar... Pramh. af 1. síðu. Verzlunarmannaf. Norður-Þing- eyinga Verzlunarmannar.1 Neskaup- staðar Verzlunarmannaf j Reyðarf jarðar og Egilsstaðahrepps Verzlunarmannaf. Eskifjarðar Verzlunarmannaf. Vestur Skaft- fellinga j Verzlunarmannaf. Rangárvalla- sýslu ": Verzlunarmannaf. Vestmanna- eyja. Samningar þessir verða nú sendir félögunum til endanlegra samþykkta. í ingum milli staða £ fyrrasumar. Unnið er af miklu kappi að und- irbúningi við sfldarmóttöku f Krossanesi, bæði við verksmiðjuna, en þó einkum við bryggjuna, sem verður lengd og stækkuð til muna frá þvi sem verið hefur. Þar verð- ur athafnapláss aukið til muna frá þv£ sem verið hefur og, söltunar- stöð komið þar upp i fyrsta skipti. Eins og kunnugt er skeði það ó- happ á Krossanesbryggjunni fyrir nokkrum dögum að stór og mikill löndunarkrani losnaði af einhverj- um ástæðum upp úr festingum og féll f sjóinn. Krananum hefur nú verið náð upp, unnið er að þvf að koma honum á sinn stað aftur, og gert ráð fyrir að því verki verði lok ið fyrir næstu helgi. Þá hefur steinkeri 11.5 m. Iöngu — og jafn- breiðu — verið sökt við byrggju- endann á Krossanesi til að lengja hana og auka viðlegu- og athafna- pláss hennar. Frá Reykjavfk hefur verið fengin. svokallaður kúlu- krabbi til að jafna botninn fyrir framan bryggjuna, en það er eitil- harður sandbotn og tæki sem feng- in hafa verið frá Akureyri til þes»a verks hafa ekki skilað þeim ár- angri sem æskt var. Á Hjalteyri verður starfrækt söltunarstöð eins og áð r. Húsafrímerki gefín út Póststjórnin gefur þrjú ný fri- merki út nú f lok mánaðarins: Eru þetta frímerki sem sýna kunn hús og opinberar byggingar á landinu. Þó ekki hafi verið tilkynnt um það er ekki ólíklegt að síðar verði gef- in út merki með myndum af fleiri byggirigum. Frfmerkin sem nú koma út eru: Blátt merki að verðgildi kr. 2,50 með mynd af Iðnskólanum, á Skólavörðuholti. Grænt merki með mynd af húsi rannsóknarstofnunar Sjávarút- vegsins við Skúlagötuna að verð- gildi '4 krónur. Brúnt merki af Bændahöllinni að verðgildi 6 krónur. Frímerkin eru prentuð hjá Cour- voisier prentsmiðjunni i Svisslandi, en svo virðist sem Póststjórnin sé að snúa, mestum eða öllum við- skiptum! sínum þangað frá hinu fræga Thomas de la Lue fyrirtæki í London, sem skipt var við áður. Opinberar byggingar hafa stund- um áður verið á íslenzkum fri- merkjum, svo sem 20 aura frí- merki af Landsbókasafninu 1925, Alþingishúsið á 3 áura Alingis- hátíðarmerkinu og á 25 króna, merkinu 1932. Háskólinn á heilli seríu 1938 og aftur á einu merki i sambandi við Háskólaafmælið á s.l. ári. Skálholtskirkja Brýnjólfs biskup á 1,25 kr. merki árið 1956 og Stjórnarráðshúsið á 2 kr. og 4 kr. merki árið 1958 og 1.50 og 3 kr. merki á sLl. ári. . Hin nýju m'erki verða ekki sér- lega falleg. Upplag þeirra er ó- ákveðið. Tveir drengir slösuðusf Slasaðisf Frh. al 16. ~:ðu: drengurinn út a ,götuna og lenti I þá fyrir stórri vöruflutningabif- reið sem ¦ var á leið austur Suð- i urlandsbraut. Ökumaðurinn snar- j hemlaði, en það dugði ekki til, ! drengurinn lenti á öðru framhorni bifreiðarinnar og skall í götuna. Klemmdist vinstrí fótur drengs- ins milli hjóls og götu, en ekki veit blaðið hversu mikil þau. nieiðsl voru. Annars staðar mun i drengurinn ekki hafa meiðzt svo j vitað væri. TVEIR drengir slösuðust i umferð inni f gær, en hvorugur alvarlega að talið er. l Annar þessarra drengja var á reiðhjóli innarlega á Lindargötu, er framhjólið sprakk. Við það missti drengurinn vald á hjólinu og steyptist í götuna. Hann marð ist á læri við fallið, en meiddist að öðru leyti lítið. Drengurinn heitir Sigurður Einarsson, Há- teigsvegi 17. Hinn drengurinn, í> ára snáði, Helgi Þorleifsson til heimilis að Framnesvegi 5, varö fyrir bifreið á Vesturgótunni. Hann marðist einnig á læri og skrarnaðist eða skarst í endliti. Sviftur réttijjdum . . . LÖGREGLAN tók gær fastan ökumann i bifreið sem iiafði ekki leyfi til aksturs og var auk þess undir áhriíum áfengis. Hafði ökumaður þessi áðui ver- ið sviftur ökuréttindum og þykir brot ihans þeim mun alvarlegra fyrir þær sakir. Hann var fluttur I fangagéymsluna. i OK, Á LAMB. í gær kom bifreiðarstjóri f lög- regluvarðstofuna og gaf til kynna að hann hafi orðið fyrir þvf ó- happi að aka á lamD á Vatrisenda vegi. Lögreglan fór á staðinn og gat aflað sér upplýsinga hver væri eigandi lambsins. GRIMMUR KÖTTUR. í gær var lögre^lunni tjáð að undanfarið hafi grimmur t-'öttur verið á ferli í Gróðrastöð Reykja víkur, á Fossvogsbletti og drepið þa'r fjölda af fuglum l~etta var köttur af svökdliuðu bugökskyni og þótti fólkmu peljta vágéstúr hinn mesti i ^gær tókst h6 að handsama káttarkvikindið og læsti það inni í skúr Þangað var lögreglunni stefnt i gær, þar sem hún skaut köttinn inni í skúrn- De!k um prósent Framh. af 1. síðu. hafnarinnar, en samtals munu rúm 50% hafa farið til skips- hafnar. Er Ifklegt að sjómanna samtökin séu með Iíka prósent tölu, en að útgerðarmenn kref j- ist þess að hún verði nokkru lægri. Útgerðarmehn telja að með þeirri breytingu, sem þeir fara fram á muni hlutur sjömanna verða líkur að krónutölu og hann varð í fyrra, þar sem bræðslusfldarverðið hefur hækkaS um 19 aura. Sfurlaugur Böðvarsson Blaðið átti tal við Sturlaug Böðv arsson útgerðarmann á Akranesi og spurðist fyrir um ástandið þar upp frá. Sturlaugur kvað um 20 báta vera gerða út frá Akranesi, þar af 9 bátar frá honum sjálfum. Allir hans bátar eru tilbúnir undir síld- veiðarnar, sumir hafa beðið í 3 vikur eða frá því að vetrarvertíð- inni lauk. Á þessum bátum vera 100 menn ,sem ganga nú aðgerð- arlausir um götur bæjarins. „Þetta ástand er auðvitað hið ægilegasta bæði fyrir einstaklinga og þjóðfélagið f heild, og öllum til hags ,að samningar takist sem allra fyrst. Hinsvegar, sagði Sturlaug- ur „er erfitt fyrir okkur útgerðar- menn að semja án þess að skipt- ing teknanna breytist frá því sem rvC' er. Allur kostnaður við út- gerð, sem stafar af aukinni tækni, er orðinn svo gífurlega hár, að útgerð stendur ekki lengur undir sér, þrátt fyrir mikla og góða veiði. Þetta er auðvitað útilokað, og það inær vissulega engri . átt að rikið þurfi að styðja og styrkja svona útgerð". Samkvæmt upplýsingum Stur- laugs fóru bátar hans af stað £ fyrra þann 14. júní ,og allir bátarn ir. voru búnir að fá síld 2"7. júní. Telur Sturlaugur að það taki allt- af nokkra daga að koma bátunum af stað eftir að samningar hafi tekizt, svo strax nú eru þeir Orðn- ir 10. daga á eftir áætlun. i Guðmundur Jónsson Guðmundur Jónsson á Rafn- kelsstöðum f Gerðum gerir út bát- ana Freyju, Jón Garðar, Mumma og Víði II. Allir eru þeir tilbúnir til síldveiðav Við spurðum hann í morgun hvað hann vildi segja um sildveiðideiluna. „Ástandið er óviðunandi eins og það er. Það er voðalegt að það opinbera skuli ekki geta gert eitt hvað til a leysa þetta mál, svo sem að setja bráðabirgðalög um kjörin ,sem byggð væru á því sem sáttasemjari teldi sanngjarnt. Það má segja, að það sé útgerð armönnum sjálfum að nokkru leiti að kenna hvernig hlutaskipt- in eru orðin. 1 mörg ár var stöð- ugt aflaleysi og aldrei gert upp: nema tryggingin. Menn gerðu'sér' bví alls ekki gfein fyrir hvað breyt ingar á hlutaskiptunum myndu þýða, á meðan aflaleysið var. Með nýju tækjunum ,asdic, kraftblökk um og stærri nótum ,hefur nú tek- ist að veiða síld. Óhætí er \)ö að fullyrða að þessi sfld hefði ekki veist með gömlu t: -'kiunum og -afla leysið hefði haldist. ' > , • Það er rétt a5 ¦.:::; >að fram að útgerðarmenn Fará ekki fram á neinar bfeytingar hjá þeim bát- um, sem ekki hafa aýju tækin. Það et alveg útilokað aö gera út á sömu kjörum, með öll þessi tæki. Það er alger dauði fyrir þjóðina að^ sfldarflotinn skuli liggja um hásildveiðitimann. Það virðist vera sild við allt Suð-Vesturland. Það er meira að segja svo að hum arbátarnir fá hálfa vörpu af síld. Auk þess berast svO stöðugt frétt ir um ágtæta veiði hjá Norðmönn- um, út af Norðurlandi. Það verð- ur á einhvern hátt að kippa þess- [ um hlutum í Jag. Það er ekki hægt að gera út þessa dýru báta án þess að fá einhverja lagfæringu á kjörunum, og án nýju tækjanna er ekki hægt að veiða síldina nema hún vaði, sem hún hefur ekki gert í mörg undanfarin ár". Baldur Guðmundsson Blaðið hafði í morgun tal af Baldri Guðmundssyni, sem gerir út mb. Guðmund Þórðarson, sem nú bíður þess fullbúinn að komast á síld. Við spurðum hann. um álit hans á sfldveiðideilunni. „Ástæðan fyrir þvi að útgerðar- menn fara út £ þetta er sú.iað það hefur sýnt sig, að hjá bát sem hefur meðalveiði ná endarnir ekki saman, .útgjöldin eru meiri en tekj- urnar. Á meðan bátarnir voru á snurpi nótaveiðum, með tvo báta, höfðu þeir hærri hluta af aflanum en þeir hafa núna. Sfðan hafa bátun- um bæst mjög fullkomin tæki, svo sem asdictækin, kraftblakkirnar og miklu fullkomnari nætur og eru öll þessi tæki mjög dýr. Þessi tæki hafa beinlínis gert það mögulegt að veiða síld sem ekki hefði verið hægt án þeirra. Það er því ekki eðlilegt að bátarnir hafi minna í sinn hlut núna, en þeir höfðu á árunum 1957 og 1958, þar sem nú eru notuð miklu dýrari tæki. Á árunum 1957—^58 voru háseta kjör þau að skipt var 36,9 prósent- um af aflaverðmætinu, milli 18 manna. Eins og samningarnir voru fyrir stöðvunina, var 40 prósent- um skipt milli 12 manna. Með auka hlutum fóru fyrir stöðvunina um 52 prósent til mannskaparins. 12 menn fengu því 52 prósent fyrir það sem 18 menn fengu 49 prósnet, fyrir nokkrum árum síðan". Að lokum sagði Baldur: „Það skaðar báða aðila að bátarnir skuli ekki fara á stað. Við teljum að nú sé hægt að veiða síld bæði fyrir norðan og hér(við Suð-Vesturland". Björn Guðmundsson Björn Guðmundsson, útgerðar- maður í Vestmannaeyjum sagði VIsi f mprgun, að þaðan myndu 19 bátar fara til síldveiða • eftir áð samningar tækjust. Hann kvaðst halda að um helmingur bátanna væri nú þegar tilbúriir að fara á síldveiðarnar. Þátttaka Vestmanna eyinga f síldveiðunum hefur minnkað vegna þess að skipin eru á dragnótaveiðum og humarveið- um við Suðurland allt sumarið og taldi hann "að um 60 bátar réru frá Vestmannaeyjum í súmar. Það vita allir sagði Björn að aflavon bátanna hefur aukizt mik- ið vegna hinna nýju veiðitækja. Að meðaltali yoru tekjurnar í fyrra'1400 þúsund krónur á þá báta sem fvcfðu tækin, en 700 þús. krónur á þá sem ekki höfðu þau. Er þvi ekki nema eðlilegt, sagði Björn, að við viljum að mannskap- urinn taki þátt í hinum aukna kostnaði við tækin. i) I

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.