Vísir - 05.01.1963, Blaðsíða 5

Vísir - 05.01.1963, Blaðsíða 5
V í SIR . Laugardagur 5. janúar 1963. Gerði lið Sam. þjóðanna í Kongo ,einskonarbyltingu': 7 Nýir bardagar brutust út í gær milli HSs Sameinuðu þjóðanria milli Jodotville og Kolwezi, sein- asta bæjarins á valdi Tsjombe. I framhaldsfréttum um töku Jadotville 1 Katanga og erfiðleika 21 milli. — Framh. af 1. síðu Iögum, ekki vænzt þess að þau komi til frádráttar á álagningu yf- irstandandi árs. Ýmsir gjaldenda greiddu gjöld sín upp að fullu, eri aðrir töldu sér þó ekki fært að ljúka greiðslu og borguðu aðeins að nokkru leyti. Ekki er á þessu stigi málsins unnt áð segja neitt um samanburð á gjaldgréiðslu við fyrri ár, enda allt annað fyrirkomulag á innheimt unni heldur en áður var. BSRB — Framh. af bls. 1. skýrði Vísi svo frá í gærkvöldi, að bUast mætti við að gagntillögur myndu berast frá samninganefnd hins opinbera nú upp úr miðjum mánuðinum við þeim tilögum, sem opinberir starfsmenn hafa þegar sett fram. í tillögum þeirra er gert ráð fyrir 32 launaflokkum og skal hinn efsti flokkur draga laun að upphæð um 32.000 krónur á mán- uði. í samninganefnd fjármálaráðu- neytisins eru þessir menn: Sig- tryggur Klemenzson ráðuneytisstj. formaður, Gunnlaugur Briem ráðu- neytisstj. og Jón Þorsteinsson alþm. í samninganefnd B. S. R. B. eru: Kristján Thorlacius fulltrúi formaður, Guðjón B. Baldvinsson fulltrúi, Inga Jóhannesdóttir, Magnús Torfason prófessor og Teit ur Þorleifsson. Jarðhiti — U" Thants (sbr. Vísi í, gær) segir, að talsmaður Sameinuðu þjóðanna í New York hafi sagt, að ekkert benti til, að taka Katanga hafi verið tengd „eins konar byltingu liðs Sameinuðu þjóðanna" eða að taka bæjarins hafi átt sér stað „gegn fyrirskipunum frá aðal- stöðvunum" (I New York) en taka bæjarins hafi spillt aðstöðu Sameinuðu þjóðanna gagnvart Belgíu. U Thant er sagður hafa fullvissað fulltrúa Belgíu- stjórnar um, að sóknin til Jado- ville yrði stöðvuð við Lufira- brúna. • I framhaldsfréttum um bardag- ana milli Jodotville og Kolwezi segir, að á leiðinni hafi tvær mik- ilvægarbýr verið sprengdar í loft upp. Námufélagið Union Miniere er sagt hafa fengið Katangaliðið í Jodotville til að hörfa undan til þess að forða bænum og fyrir- tækjum stórtjóni á mannvirkj- um. Framhald af bls 16 um jarðhita í Norður-Múlasýslu nema þá norður í Vopnafirði eða lengst inn í dölum, svo sem Jökuldal og Hrafnkelsdal, þar sem volgrur hafa fundizt á nokkrum stöðum. Verði vatnið ekki þurrkað upp er sá möguleiki fyrir hendi til að bora eftir jarðhita að hlaða hólma upp í vatninu þar sem jarðhitinn er í þvf og bora síð- an niður í hólmann. Sú aðferð var viðhöfð í svokölluðu Áshild- arholtsvatni i Skagaf., sem gaf seinna þá ágætu raun að Sauð- kræklingar hafa nU ágæta hita- veitu. Möguleikar fyrir nýtingu heita vatnsins í botni Urriðavatns eru ýmsir, en þó fyrst og fremst til að hita upp byggðina, sem myndazt hefur við norðursporð LagarfljótsbrUar. Sé þarna um mikið vatnsmagn eða mikinn hita að ræða er hugsanlegur ' möguleiki að hita með því upp/ Egilsstaðaþorpið, sem er á að gizka í 4—5 km. f jarlægð. Ann- ars er öll rannsókn á þvílíku frumstigi f þessu efni, að ekk er unnt að segja neitt ákveðið eins og sakir standa. Húsmæður og unglingar fil hjargar framleiðslu ' Súrsaða, flakaða síldin er útflutningsverzlun fs- lendinga, segja nú fróðustu menn. En því miður geng- ur framleiðsla henhar ekki eins vel og æskilegt væri vegna þess, að vinnuafl skortir. / Nú síðustu vikur hefur það bjarg að miklu að skólabörn hafa verið Kjölf esta — Framhald áif b)s: 16 Kjölfestúmál Skipanna eru vissulega allflókin ef farið er ofan í smáatriðin. Þessum mál- um er nú svo háttað, að skip- stjórarnir verða sjálfir hver um sig að finna ut með reynslunni sjóhæfni skipa sinna. Skipaeftir- lit hér á landi fylgist nákvæm- lega með ýmsum öryggisreglum, sem skipta þó miklu minna máli en kjölfestan. Þar telur eftirlitið sig ekki hafa tæki til að sann- prófa hlutföllin. NÝ SKIP — KOSTNAÐARSAMAR BREYTINGAR Eitt það alvarlegasta í þessum málum er það, að því er sjó- menn herma, að jafnvel þó fiski- skip séu fjöldaframleidderlend- is, oft þrjú til fimm skip af sömu gerð, er ekki gengið nægi lega Ur skugga um hin réttu þyngdarhlutföll. Og einhvern veginn virðast teikningar sumra skipa erlendis smíðaðra vera svo ófullkomnar, að eftir að skipi hefur verið skilað, hefur útgerð þeirra þurft að gera i margs konar breytingar á skip- unum, auka stórlega kjölfestu, sem er ýmist steypt í, hrájárn sett í botninn eða jafnvel sett salt í botninn. Hefur verið mjög mikið um það í vetur að var- kárir skipstjórar hafa látið auka v kjölfestuna. En menn spyrja hvers vegna ekki sé hægt að reikna út og gera ráð fyrir bessu í byrjun ] á teikningum skipanna. Eitt er þó gott við þetta. Skip stjórar hafa nú greinilega meiri og almennari skilning á þessum málum en áður, e. t. v. vegna þeirra óhappa, sem komið hafa fyrir. Eins og reglum og tækj um er n'? og fellnr roe* ' anna sjálfra anna. ^ttað stendur a"' -kiln'hs' «kir><!ttá á sjóhæfn' skir í jólafríi og með hjálp þeirra tókst Bæjarútgerðinni í Reykjavík að salta og skipa Ut 1682 tunnum af súrsaðri síld í Laxá sitt hvoru meg in við áramótin og með hjálp þeirra hefur verið unnið að þvi að ganga frá farmi í BrUarfoss. BæjarUtgerðin mun framleiða nærri 60% af þeirri súrsuðu síld, sem hér hefur verið framleidd í sumar. Næst henni kemur Har- aldur Böðvarsson á Akranesi en þar er svo mikil vöntun á vinnukrafti, að þær sex flökunarvélar, semNhann á, hafa ekki getað verið í gangi allar. Það hjálpar stórlega, hvað ungl- ingarnir hafa verið .duglegir ,og menn spyrja hvort ekki væri nær að veita skólabörnum t. d. ur verk- námsskólum oftar frí þegar um það er að tefla að halda uppi fram- leiðslu á svo þýðingarmikilli Ut- flutningsvöru og síldin hleðst á Iand. NU vantar mjög fólk til vinnu hjá Bæjarútgerðinni til hvers kon- ar fiskvinnslu. Hefur Vísir frétt, að þess sé m. a. óskað að hUsmæður vildu koma og hjálpa til sfðdegis, 'pegar þær hafa lokið mafarstörfum og hafa> tfma aflögu. Töluverðar skemmdir Við árekstur m.s. Lagarfoss á bryggjuna á Flateyri í fyrrakvöld, en Vísir skýrði lítillega frá þeim árekstri f gær, urðu meiri skemmdir á bryggjunrn en talið var við fyrstu sýn. Samkvæmt upplýsingum frá vitamálastjóra, Aðalsteini JUlíus- syni, f gærkveldi, losnuðu nokk- ur járn á innra bryggjuhorninu við áreksturinn. Þessi járn, sem losnuðu, skaga Ut og geta verið hættuleg bátum sem renna fram með bryggjunni. Sennilega þó hættulegust um flóð því þá ber minna á þeim. Vitamálastjóri kvaðst ekki vita gerla hvað þessar skemmdir væru miklar né heldur hvað viðgerð væri torveld á beim. Það færi verulega eftir því hvort skemmd- irnar ná niður fyrir festingarnar eða ekki. Ef skemmdirnar ná nið- ur fyrir þær getur verið næsta erfitt að fást við viðgeró, ekki sízt í vondum veðrum, sem jafnan má bUast við um þetta leyti árs Annars kvaðst vitamálastjóri 'iundu senda mann vestur ð neítunm' til að kannp kerhrndiri ir og s?efa ráð um viðgerð bryggj unnar. NONNI LEITAR EFTIR LOFTINU Vfsir hefur frétt að leitarhund- ur sá, sem Hjálparsveit skáta í Hafnarfirði hefur nú fengið með aðstoð Gottfred Bernhöft stórkaupmanns, hafi 'áður en hann kom. hingað sýnt sérstaka hæfileika sérnlögregíuhundur í Idaho í Bandaríkjunum. Þar hét hundurinn Sailor eða „sjómað- ur", en nú er verlð að venja hann við íslenzka heitið Nonni. Meðan hann starfaði hjá lög- reglunni í Idaho var hann ótal sinnumí kallaður Ut til leitar t. d. eftir týndu fólki og börnum og fann jafnan það sem leitað var að. Þá ber þess að geta, að Nonni hefur hæfileika sem nokkrum, en þó fremur fáum leitarhund- um er gefið, að geta leitað eftir Ioftinu. Það þýðir, að næmleik- inn er svo mikill, að hann þarf ekki slóð til að Ieita. Hefur það m. a. komið fyrir að Nonni fann lík vestur í Idaho, sem morðingi- hafði flutt í bifreið um 20 mílna leið og grafið niður. Byggðist þetta á þess konar Ioft-Ieitar- skyni. Það er sannarlega mikið nauð- synjaverk, sem Hjálparsveit skéta í Hafnarfirði tekur að sfr að hafa slíkan leitarhund til taks, sem alltaf verður hægt jafnt að nótt sem degi að flytja á staðinn hvar sem er á landinu. En þetta er kostnaðarsamara en margur hyggur. Hundurinn sjálf ur er dýr og uppeldi hans og þjálfun kostnaðarsöm. Leitaræf- ingar þarf t. d. að hafa á hálfs- mánaðarfresti Hjálparsveitinni væri mikill stuðningur að því ef fólk, sem skilur þýðingu leit- arhunda, vildi styðja hana. 1 öðrum löndum þykir það mjög gott að heita á leitarhunda. — Væri skemmtilegt ef sá siður kæmist á hér sem meðal ann- arra menningarþjóða. Nonni, sem menn vonast til að geti orðið bjargvættur í neyðartilfell um, hefur, ef einhverjum kæmi slíkt til hugar pósthólf nr. 100 í Hafnarfirði. Tveir skúrar brenna Síðdegis í gær brann vinnuskúr í Kópavogi, ásamt þeim verðmæt- um sem í honum voru geymd. Samkvæmt upplýsingum frá Kópavogslögreglunni f gærkveldi stóð þessi skUr við Austurgerði 3 og hafði verið komið upp í sam- bandi við nýbyggingu sem var verið að byggja. Einhver verð- mæti höfðu verið geymd f skUrn- um, en ekki vissi lögreglan hver þau voru né heldur um eldsupp- tök, en það mál var í rannsókn í riærveldi. Slökkviliðið í Reykjavík var kvatt á vettvang klukkan rUmlega i i <r(^rdag. en hegar Hað kom á ^ðinn var ^kúrin* 'lelda og -ann 'nnn ti! ösku Um hádegisleytið í gær var slökkviliðið kvatt að Ásvallagötu 33. Þar var eldur í kjallaraher- bergi en var fljótlega slökktur og áður en verulegt tjón hlauzt af. Talið er að krakkar hafi kveikt utanfrá f gluggagardínum . með Iogandi eldspýtum. sem þeir voru að leika sér með. Eldurinn læsti sig líti'sháttar f þiljur við glugga- kistuna, þannig að þær sviðnuðu eitthvað, en um frekara tjón var ekki getið. 1 fyrrakvöld brann skUr við Háaleitisveg og var hann alelda þegar ^slökkviliðið kom á vett- vang laust fyrir kl. 10. SkUrinn ovðilanðist '^nnnig að grindin ein --tóð uppi Girkað er á að þarna hafi einnip 'iörn verið að verki $em kveikt hafi í skúrnum. wmasssmí'^K^v&mt

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.