Dagur - 05.01.2001, Blaðsíða 2

Dagur - 05.01.2001, Blaðsíða 2
2 - FÖSTUDAGUR S. JANÚAH 2 0 0 1 íyagjur . FRÉTTIR „Þjórsá er orðin sjóðandi heit“ Austfírdingar bjart- sýnir. Kauuast þó viö orðrómiim um að flýta stækkuu Norður- álsverksmiðjinmar. Umhverfisverndar- siunar telja ummæli norska forsætisráð- herrans inimi hafa áhrif hér álandi. Eins og skýrt var f’rá í Degi í gær eru vaxandi líkur á því að tvær rennslisvirkjanir í Þjórsá verði teknar fram fyrir virkjanafram- kvæmdir við Kárahnjúka, svo hægt verði að verða við óskum Norðuráls um stækkun álverk- smiðjunnar á Grundartanga. „Þjórsá er orðinn sjóðandi heit," sagði einn stjórnarliði um málið í samtali við Dag. Þar sem ekki er hægt að vera með framkvæmdir á báðum stöðunum samtímis, sökum stærðar þeirra, hefur verið rætt um að áfangaskipta framkvæmd- unum en engar ákvarðanir hafa verið teknar þar um. „Eins og ég tel málin standa og eftir því sem ég hest veit er eng- in ástæða til annars fyrir okkur Austfirðinga en að vera bjartsýna með gang mála hvað varðar Kárahnjúkavirkj- un og álver á Reyðarfirði. Það er unnið af þess- um málum af fullum krafti. Ég veit að margir vilja þjónusta Norðurál vel, sem er í sjálfu sér ekkert óeðlilegt og við hér höfum heyrt orðróm um að hraða eigi stækkun álvers- ins á Grundar- tanga. En ég hef ekkert sem bend- ir til annars en að staðið verði við samninga hér _________ fyrir austan," sagði Smári Geirsson, forseti bæjarstjórnar Fjarðabyggðar. Hann sagði alla aðila sem að þessu austfirska verkefni standa ætla að funda í Reykjavík í næstu viku. Hvað gerir Norsk Hydro? Ummæli norska forsætisráðherr- ans Jens Stoltenbergs í áramóta- ávarpi sínu um að tíma nýrra stórra vatnafls- virkjana sé lið- inn, hafa vakið athygli. Hann sagði að kostirn- ir við þessar nir séu ekki nógu miklir til að þeir rétt- læti óafturkall- anlegar breyt- ingar á um- hverfinu. Norska ríkis- stjórnin á 40% hlut í Norsk Hydro, sem verður stærsti hluthafinn í ál- veri á Reyðar- firði, ef af verð- ur, og kallar á _________ stærstu vatns- aflsvirkjun á ís- landi, Kárahnjúkavirkjun. Stjórnmálamenn íslenskir tclja yfirlýsingu Stoltenbergs engin áhrif hafa hér á landi. Norð- menn séu búnir að virkja það mikið hjá sér að komið sé að , Við hér höfum heyrt orðróm um að hraða eigi stækkun álversins á Grundartanga. En ég hefekkert sem bendir til annars en að staðið verði við samninga hér fyrir austan, “ sagði Smári Geirsson, sjálfum náttúruperlum Iandsins og því vilji þeir stoppa. Hér á landi vanti mikið upp á að við séum komnir í sömu stöðu. Þetta hefur Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra látið hafa eftir sér opinberlega. Náttúran verðmætari Umhverfisverndarsinnar eru annarrar skoðunar. Þeir fagna ummælum Stoltenbergs. „Þessi kúvending Norðmanna kemur vissulega á óvart. Ég held að það sé tvennt í þessu. Stoltcn- berg kemur þarna með yfirlýs- ingu sem er vel tekið af öllum stjórnmálaflokkum í Noregi. Ég held líka að hann nef’ni þarna mjög mikilvægt atriði þegar hann segir að það sé ekki þess virði að eyðileggja þessar náttúruperlur. Það er það sama og við höfum verið að segja. Náttúruperlur eins og Kárahnjúkar og öræfin fyrir norðan Vatnajökul séu í sjállu sér svo verðmæt að þau verðmæti sem síðar verða mæld í kílóvattsstundum bæti það ekki upp,“ sagði Árni Finnsson, fram- kvæmdastjóri Náttúruverndar- samtaka lslands. - s.dór Ferðafél- agiö með nýjimgar Þemaferöir til fornra útgerðar- staða á Suðurnesjum - fimm ferðir í apríl og maí - eru meðal nýjunga í dagsferðum í nýrri ferðaáætlun Ferðafélags Islands árið 2001 sem er nýkomin út. Meðal annarra nýjunga eru skíðagönguferðir uin Langjökul, Arnarvatnsheiði og Vestur- Skaltafellssýslu og endapunktur ársins 2001, áramótaferð í Landmannalaugar. I ferðaáælluninni eru að vanda kynntar dagsferðir, helg- arferðir og sumarleyfisferðir fé- lagsins auk áætlana nokkurra deilda þess á Norður- ogAustur- landi. A Laugaveginum verður að surnri boðið upp á nýjar ferð- ir með fullu fæði, auk trússferð- anna og þeirra gömlu hefð- bundnu. Gönguferð í Suður- sveit, við rætur VatnajÖkuls er meðal nýjunga í sumarleyfis- ferðum svo og í Dölum og Ströndum, þar sem gengið verð- ur ntilli Gilsfjarðar og Bitru- fjarðar. - hei Nemendur mættu í skólann í Versló ígær. mynd: ingó Skjólskógar hjá sjö bændiun Undirritaðir haía verið á Þingeyri samningar milli Skjólskóga og sjö bænda, þ.e. á Ketilseyri, Höfða, Felli ogAlviðru í Dýrafirði, á Kirkju- bóli í Valþjófsdal, Tröð og Hóli í Onundarfirði. Samningar við tvo bændur til viðbótar eru tilbúnir til undirskriftar, þ.e. í Neðri-Breiða- dal í Önundarfirði og Fremri-Hjarðardal í Dýrafirði. Þetta eru fyrstu samningarnir sem eru undirritaðir milli þessara aðila, en 90 bændur á Vestfjörðum hafa lýst vilja sínum að taka þátt í Skjólskógaverkefn- inu, sem fékk 30 milljónir á fjárlögum Alþingis, og er komið á föst Heildarlaim hækka 20-60% Sæmundur Þorvaldsson, formaður Skjólskóga, segir að verkefnið muni fá 65 milljónir króna þegar komið verði í full alkiist, en sam- kvæmt áætlun sé það árið 2005. Framlög til þessara jarða í ár nárnu um 4 milljónum króna, þó niisjafnlega mikið. „Við settum niður plöntur1 á aðventunni, mest birki og sitkagreni en ekki lerki nú þar sem það varð fy’rir áfalli. En við munum ekki láta deigan síga og plöntum lerki aftur síðar. Um 7200 plöntur voru sett- ar niður í Neðri-Breiðadal og 5000 plöntur að Felli, sagði Sæmund- ur Þorvaldsson. - GG Tvöföldun grunn- laima. Verða ním 260 þúsund árið 2004. Betri lífeyriskjör. Það var Iíf og fjör í Verslunar- skóla Islands í gærmorgun þegar kennsla hófst á ný eftir verkfall kennara sem hafði staðið yfir frá 13. nóvember sl. Samkvæmt ný- samþykktum kjarasamningi kennara við skólann hækka með- algrunnlaun þeirra úr 135 þús- und krónum í ríflega 260 þúsund krónur á samningstímanum, eða til ársins 2004. Talið er að samn- ingurinn og áhrif hans á hækkun heildarlauna kennara á samn- ingstímanum geti numið allt frá 20-60%, eða allt cftir því hvað þeir hafa haft mikla yfirvinnu. Betri lífeyriskjör Elna Katrín Jónsdóttir formaður Félags framhaldsskólakennara segir að það sé ekki síður mikil- vægt í þessum samningi að grunnlaunin brcytast strax á ný- þyrjuðu ári og hækka þá í rúm- lega 200 þúsund krónur. Þar veg- ur þyngst tilfærsla úr yfirvinnu í dagvinnu auk þess sem alls kon- ar aukagreiðslur koma inn í dag- vinnulaunin. Hún segir að þessi breyting hafi einnig áhrif til hækkunar á lífeyriskjörum kenn- ara og einnig á sumarlaun þeirra. Þá er í samningnum gerðar „smávægilegar" breytingar á kennsluskyldu, eins og Elna K. orðar það. Skólagjöld hækka ekki Þorvarður Elíasson skólastjóri Verslunarskóla Islands segir að grundvallarforsendan í samningi þeirra við kennara skólans sé sú að skólinn sé ekkert að bjóða þeim meira en gert sé ráð fyrir að ríkið bjóði öðrum framhalds- skólakennurum. Hann gerir þvf ekki ráð fyrir því að útgjöld skól- ans vegna samningsins muni aukast meira cn annarra fram- haldskóla þegar samningar hafa tekist við aðra framhaldsskóla- kennara. Þá niunu lífeyrisiðgjöld af launum kennara nærri tvö- faldast á samningstímanum. Þorvarður segir að samningur skólans við kennara muni ekki leiða til hækkunar skólagjalda sem nema um 49 þúsund krón- um á yfirstandandi skólaári. - GRH Virðið dóm Hæstaréttar Stjórn Öryrkjabandalags Islands samþykkti á fundi sínum í gær ályktun þar sem ríkisstjórnin er átalin „harðlega fyrir að hafa virt að vettugi dóm Hæstaréttar við greiðslu tekjutryggingar um síðustu mánaðamót." Enn fremur segir í álvktuninni:„Stjórn bandalagsins gerir þá lágmarkskröfu að Tryggingastofnun ríkisins verði án tafar og undanbragðalaust gert að skila öryrkjum þeim hluta tekjutryggingar sem augljóslega var af þeim tekinn mcð ólögmætum hætti þann I. janúar síðastliðinn." Vegarstæði iun FjaHahöfn Skipulagsstofnun hefur Iokið athugun á mati á umhverfisáhrifum Norðausturvegar frá Bangastöðum að Víkingavatni í Keldunes- hreppi. Um er að ræða 10 km Iangan veg frá Máubrekku skamrnt austan við eyðibýlið Bangastaði á austanverðu Tjörnesi að slit- lagsenda á þjóðveginum við Víkingavatn í Kelduhverfi. Vegagerðin telur endurbætur á vegi um Auðbjargarstaðabrekku ekki ákjósanlega vegna snjóflóðahættu. Skipulagsstofnun telur vegastæði um Fjallahöfn og Lónsós sé eini ásættanlegi kosturinn á vegarstæðum á svæðinu sem uppfylla kröfur um vegtæknileg atriði og umferðaröryggi, m.a. með lilliti til snjó- flóðahættu, og fellst á hana. - GG

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/251

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.