Dagblaðið Vísir - DV - 25.11.1994, Blaðsíða 2

Dagblaðið Vísir - DV - 25.11.1994, Blaðsíða 2
FÖSTUDAGUR 25. NÓVEMBER 199<; Fréttir Hæstiréttur vísar máli frá dómi vegna hæfileikaskorts málQytjanda: Hæstsréttur tekur málf Eytjanda á beinið sjöunda mál hans sem sætir aðfinnslum Hæstiréttur vísaði frá dómi í gær máli Jóhönnu Tryggvadóttur og Evrópuferða gegn Halldóri Ást- valdssyni. Málið snerist um launa- kröfu Halldórs á hendur Evrópu- ferðum og áfrýjaði Jóhanna málinu til Hæstaréttar og krafðist sýknu af dómi héraðsdóms. Jóhanna fiutti máhð sjálf fyrir Hæstarétti. Hún er ekki lögfræð- ingur að mennt og voru henni því veittar leiðbeiningar um rekstur og fiutning málsins eins og lög kveða á um. í dómi Hæstaréttar segir að ýmis atriöi hafi farið úr- skeiðis í málatilbúnaði hennar. Segjr að málsástæður séu um „margt óljósar og á reiki", lagasjón- armiðum þeim til stuðnings séu ekki gerð skil. Þá er talað um að gagnaöfiun hennar sé verulegum annmörkum háð. Þannig hafi hún, þrátt fyrir leiðbeiningar, lagt fram mikinn fjölda gagna til stuðnings kröfu á stefnda en flest þeirra verið með þeim hætti að ófært sé að byggja á þeim við úrlausn málsins og sum hver varði ekki máhð. Munnlegur málflutningur hennar fyrir Hæstarértí hafi ekki komið að neinu haldi og í heild hafi þannig vantað verulega á að málatilbúnað- ur Evrópuferða hafi verið í lög- mætu horfi. Fyrir leikmann er ekki annað að sjá en að mestallt hafi farið úrskeiðis sem getur farið úr- skeiðis. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Hæstiréttur finnur að málflutningi hennar í málum sem hún hefur flutt fyrir réttinum fyrir sig, mann sinn eða fyrirtæki sitt. í dómi frá seinasta ári „var gerð sú athuga- semd, að það mál hafi verið hið fjórða, sem hún flytti fyrir dómin- um á nokkrum dögum, en málin hafi öll verið viðameiri en svo, að það hafi getað verið á færi annarra en málflutningsmanna að búa þau í hendur dómstóla á viðunandi hátt." í dómi uppkveðnum á þessu ári var málatilbúnaður í einu máU sem Jóhann flutti talinn „stórlega víta- verður og var sérstaklega að því fundið að meginhluti gagna og málsástæðna, sem þar hafi verið byggt á, hafi í engu varðað málið." í öðrum dómi kveðnum upp á þessu ári segir að það sé ekki „á færi Jóhönnu Tryggvadóttur að reka mál þannig fyrir dómstólum, að viðunandi sé, en um þetta var einn- ig vísað til áðurnefndra tveggja dóma." Vegna málsins í gær beindi Hæstiréttur því bréflega til Jó- hönnu að hún réði sér hæfan um- boðsmann til að flytja það. Þessum tilmælum sinnti hún ekki frekar en öðrum ítrekuðum leiðbeining- um. í ljósi þessa, svo og þeirra stór- felldu annmarka, sem eru á málat- ilbúnaði og málflutningi Jóhönnu þótti dóminum sýnt „að hana skorti hæfi til að fiytja mál sitt fyr- ir dómi." Samkvæmt þessu var mákð fellt niður og Jóhöimu gert aö greiða Halldóri málskostnað að upphæð 75 þúsund krónur. Stuttarfréttir Hagsýnar húsmæður Fjögurra niiUjóna króna hagn- aður varð af rekstri Kvennahst- aos í fyrra. Timinn greindi frá þessu. Tónlelkumaflýst Sjnfóníuhl|ómsveitin ætlaði að leika fyrir 400 börn úr Austur- bæjarskóla í gær en varð að hætta við vegna þess að húsnæði fékkst ekki.Skv.Mbl krafðist HaUgrímskirkja greiðslu fyrir kirkiuafnot og skólameistari Iðn- skólans vísaði hUórnsveitinni á dyr. Fjáröflunarleiðstúdenta Stjórnmálafræðinemar við H.Í. hafa skorað á stúdenta að segia sig ór þjóðkirkjiinni og auka þannig ráðstöfunarfe skólans. Skv. stiórnarskránni renna kirkjugjöld þeirra sem standa utan þjóðkirkjunnar til H.Í. Lföðumbólusetníngar Þrátt fyrir að innfluensa sé yfit- vofandi hér á lahdi hafa fáir iatið jbólusetja sig. Skv. Mbl. voru um 40 þúsund skammtár af bóluefni pantaöir öl landsins. LoðnandreHðídjúpinu Tiu skip voru við loonuMt við Koibeinsey í gær. Skv. RÚV uröu menn litið varir ýið loðnu enda yar hún dreiíð 1 djúpinu. Gagnrýniitrekud Innkaupastpfnun Reykjavíkur hefur ítrekað gagnrýni sína á Mgrannasveitarfelögin fyrir injsmunun í útboðum. Skv. Mbl. er talið að fyrirtækí í Reykjavík beri skarðan hlut frá borði. Óttaslegnir nágrannar íbúar nagranhábyggoa Reykja- víkur óttast að borginætli að láta sþa niðurgreiða útsvör Reykvik- inga með því að hækka gjaldskrá Hitaveitu og Rafveitu Reykjavík- ur. RÖV greindi frá þessu. Útboðsreglurorotnar Umboðsmaður Aiþingis telur að ekfcL hafi vériöfarið að reglum um framkvæmd útboða þegar ráðist var í smíði Herjóös. Skv. MbL vpru úu^shættirnir tíl þess falinir að valda tortryggni. I Leikfönginskoðuð Eftirlit tneð ðryggi leikfanga sem seid eru hér á iandi hefet um éramorm. líminn greindi frá. Formlegt samkomulag liggur nú fyrir varöandi sameiningu Borgarspítala og Landakotsspitala í ársbyrjun 1996. Samkomulagið var undirritað í gær af þeim Höskuldi Ólafssyni, fulltrúa Landakotsspitala, Inglbjörgu Sólrúnu Gísladóttur borgarstjóra, Sighvati Björgvinssyni heilbrigöisráðherra og Frióriki Sophussyni fjármálaráðherra. DV-mynd BG Formaður Sjúkraliðafélagsins: Erum ekki á prúttmarkaði „Það er greinilegt að Þorsteinn Geirsson ætlast til þess að við mæt- umst einhvers staðar á miðri leið þegar hann talar um að við eigum að leggja fram gagntilboð. Um það er bara ekkert að ræða. Samninga- nefnd ríkisins er ekki stödd á ein- hverjum prúttmarkaði," sagði Krist- ín A. Guðmundsdóttir, formaður Sjúkrahðafélags íslands, eftir eld- heitan baráttufund félagsins í húsa- kynnum BSRB við Grettisgötu síð- degis í gær. Kjaradeila ríkisins og sjúkraUða tók nýstárlega stefnu í gær eftir blaðamannafund með samninga- nefnd ríkisins. Formaður Sjúkrahða- félagsins boðaði til sameiginlegs fé- lagsfundar og blaðamannafundar í húsakynnum BSRB við Grettisgötu í Reykjavík með tilheyrandi ræðu- höldum og klappi til að svara upplýs- ingum sem komu fram á blaða- mannafundinum fyrr um daginn. „Við höfum óskað eftir því að sjúkrahðar gerðu grein fyrir sínum kröfum og legðu fram gagntilboð sem hægt væri að vega og meta. Við erum tilbúnir að ræða málin en frumskil- yrðið er að vita hverjar kröfur sjúkraliða eru," sagði Þorsteinn Geirsson, formaður samninganefnd- ar ríkisins, í gær. Sjúkraliðar telja að launakröfur sínar séu fylhlega ljósar. Launamun- ur á sjúkrakðum og samstarfsstétt- um þeirra sé 40 prósent í stað 20 pró- senta áður fyrir nokkrum árum. í maí hafi sjúkraliðar farið fram á sex prósenta launahækkun en því hafi verið hafnað. PrófkjöriNordur- landskjördæmi vestra Prófkjör Sjálfstæðisfiokksins í Noróurlandskjördæmi véstra fer fram laugardaginn 26. növember. Baráttan um efsta sætið stendur á milli þeirra Vilhjálms Egiisson- ar alþingismanns og séra Hjálm- ars Jónssonar varaþingmanns. Þeir sem gefa kost á sér í próf- kjörinu eru auk þessara tveggja Agúst Sigurðsson, Geitaskarði, Friðrik Hansen Guðmundsson, Reykjavík, Sigfús BL Jónsson, Laugarbakka, Þóra Sverrisdóttir, Stóru-Giljá, og Runólfur Birgis- son, Sigiufirði. - Oskiljanleg sérverkeftii: Semja um orðskilning „Eg er að fiska eftir því hve mikið er um að ráðuneytin feli einstakling- um ýmiss konar sérverkefni, svo sem kannanir, úttektir og þess háttar. Ég vil vita hvort þarna sé um óeðlilegar lausnir aö ræða á vandamálum ráðu- neytanna, til dæmis í tengslum við starfslokasamninga. Með sérverk- efnum á ég ekki við garðyrkju eða viðgerðir. Það liggur í augum uppi," segjr Kristín Astgeirsdóttir, þing- maður Kvennalistans. Eins og DV greindi frá í gær hefur forsætisráðherra vísað frá þingfyrir- spurn frá Kristínu um umfang sér- verkefna í stjórnarráðinu, á þeim forsendum að ekki sé ljóst hvað þing- maðurinn eigi við með orðinu sér- verkefni. Bréf þessa efnis var sent Alþingi fyrir tæpum mánuði. Kristín heyrði hins vegar fyrst af frávísun- inni í kjölfar fréttar DV um máhð. Kristín kveðst hafa rætt þetta mál við forseta Alþingis í gær en ekki fengið skýringar á því hvers vegna henni var ekki tUkynnt um frávisun- ina. Aðspurð kveðst Kristín nú íhuga að endurflytja fyrirspurnina með breyttu orðalagi eða ná samkomulagi við skrifstofustjóra forsætisráðu- neytisins um skUning á orðinu sér- verkefni. Svar við spurningu sinni ætii hún undir öUum kringumstæð- um að fá fram. Lagthaldálaitdaíbíl FUtniefnadeUd lógreglunnar Ökumaður bUsins, sem áður hef- fann í gær 20 Utra af landa í bU á ur komið við sögu lógreglu, sagði Bústaðavegi. landann til eigin nota. Þú getur svaraö þessarí spurningu meö því aö hringja ísíma 99-1640. 39,90 kr. mínútan. Já [lj Nel \Í\ j o á d FOLKSINS 99-16-00 Er skylduáskrift að ríkisútvarpinii réttmæt? Aftelns þelr sem etu í stafræna kerflnu og eru meft ténvalssima geta teM6 þátt.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.